02 149 5555 ถึง 60

 

การพนันเสพติด? : ป่วยจิตเวช?

ช่วงนี้ประชาชนทั่วโลกกำลังดื่มด่ำกับเกมกีฬาระดับโลก นั่นคือ การแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2018 ณ.ประเทศรัสเซีย ผู้ที่ชื่นชมกีฬานี้มีไม่น้อยทีเดียว กีฬาฟุตบอลโลกได้สร้างความสุขให้มวลมนุษยชาติอย่างดียิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม การดูกีฬาถือเป็นความบันเทิงที่ผู้คนทุกเชื้อชาติศาสนาเข้าถึงได้ แต่เหรียญไม่ได้มีด้านเดียว ถ้าการดูเหล่านั้นมีการพนันเข้ามาด้วย…..วันนี้เรามาทำความรู้จักการพนันที่เป็นความผิดปกติ (Gambling disorder) กันค่ะ

Gambling เติบโตในเชิงพาณิชย์อยู่คู่กับสังคมโลกมาตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1980s

ข้อมูลจากที่ประชุมระบาดวิทยาปัญหาความผิดปกติจากพนัน ในการประชุมองค์การอนามัยโลกที่เจนีวา ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2017 กล่าว่า การพนันทั่วโลกมีมูลค่าเชิงพาณิชย์คิดเป็นเงินกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2016 (Bogart, 2017) อันเป็นผลมาจากการพัฒนาทางอินเตอร์เน็ท มือถือ และเครื่องมืออื่นๆที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ทได้ เกิดระบบพนันออนไลน์อย่างมากมาย รวมทั้งความสนใจของระดับรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มรายได้ ยกระดับการเข้าถึงให้เป็นสิ่งถูกกฎหมายในหลายประเทศ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การพนันมีการเจริญเติบโตอย่างมากอย่างมีนัยสำคัญ (Hodgins & Petry, 2016)

ดังนั้น ตลอด 30 ปีมานี้ จึงมีผู้สนใจศึกษาทั้งการเจริญเติบโตของการพนันในเชิงพาณิชย์ ขณะเดียวกันเพื่อป้องกันปัญหา จึงได้มีการศึกษาผลกระทบทางปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสุขภาพไปด้วย เพื่อเสนอแนะสังคมโลกไม่ให้มองเหรียญด้านเดียว เพราะความผิดปกติจากการพนันนอกจากจะสร้างภาระทางการเงินอย่างเป็นระบบแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ อารมณ์ พฤติกรรมของมนุษย์อย่างรุนแรง จนทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติได้ ปัญหาผลกระทบจากการพนันถูกมองว่าเป็นภาระเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข และถูกกำหนดให้เป็นภาวะความผิดปกติทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ได้กำหนดให้อยู่ในกลุ่มการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช (DSM-III: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition) ในปี 1980 และได้เพิ่มเงื่อนไขว่าสามารถทำให้เสพติดและเป็นความผิดปกติ ในกลุ่มการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช DSM-V นั่นคือ ภาวะความผิดปกติจากการพนัน (Gambling disorder) เป็นความผิดปกติทางจิตเวชที่ไม่ใช่การใช้สารเสพติด (non-substance addiction) (Hodgins, Stea & Grant, 2011; Petry et al., 2014)

ข้อมูลองค์การอนามัยโลกกล่าวว่า การพนันในช่วง 12 เดือนของปี 2017 พบว่ามีตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก 0.1% ไปที่ 6% (Calado 2016) โดยมี 2 ใน 3 ของประชาชนที่มีประสบการณ์พนันเผชิญวิกฤตชีวิต ทั้งนี้อุบัติการณ์ต่ำในประเทศกลุ่มยุโรป อุบัติการณ์กลางๆในออสเตรียเลีย อเมริกาเหนือ และมีอุบัติการณ์สูงในกลุ่มประเทศเอเชีย โดยพบมากในเพศชาย วัยรุ่นพบมากที่สุดรองลงมาวัยทำงาน และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ขณะเดียวกันในกลุ่มประเทศที่มีชนกลุ่มน้อย ก็พบจำนวนความผิดปกติจากการพนันมีอุบัติการณ์สูงกว่าประชาชนทั่วไปในประเทศนั้นๆ (el Guebaly et al., 2015)

การพนันนับเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว เฉพาะในประเทศไทยพบว่ามีคนไทยกว่า 32 ล้านคนเล่นการพนันอย่างใดอย่างหนึ่ง และจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดพบว่า คนส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 95 เป็นกลุ่มชอบเล่นพนัน (Social Gambling) และประมาณร้อยละ 5 เป็นกลุ่มที่มีปัญหาจากการพนัน (Problem Gambling) คือเล่นจนเกินจุดที่กำหนดไว้ ทำให้เริ่มมีปัญหากับครอบครัว โรงเรียน หรือการงาน และร้อยละ 1-3 เป็นโรคติดพนัน ซึ่งถือว่าเป็นการเจ็บป่วยทางจิต เพราะไม่สามารถควบคุมความต้องการการเล่นพนันได้ มีผลทำให้เสียการเรียน ล้มละลาย หย่าร้าง พูดโกหก ขี้ขโมย และบางคนถึงขั้นซึมเศร้าอาจฆ่าตัวตายได้

คงเห็นแล้วค่ะว่า ความผิดปกติจากปัญหาการพนัน ไม่ใช้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ถือเป็นความผิดปกติทางจิตเวชได้ด้วยค่ะ ดังนั้นการดูบอลโลกให้สนุกจงดูเป็นกีฬาและหาเวลาพักผ่อนนอนชดเชยถ้าแมทช์ที่เชียร์เล่นในเวลากลางคืน แต่หากเป็นวันเวลางานหรือเรียน ท่านก็คงต้องปรับพฤติกรรมการเชียร์บอลให้เหมาะสมก่อนที่จะเป็นคนป่วยทางจิตเวชค่ะ............

แหล่งข้อมูล: http://www.who.int/substance_abuse/activities/fadab/abbot_gamblingforum

30 June 2561

By nitayaporn.m

Views, 3098

 

Preset Colors