02 149 5555 ถึง 60

 

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2561

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 จัดขึ้นวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “สุขใจวัยทำงาน”

The 17th Annual International Mental health Conference and 15th Annual Child mental Health and Psychiatry Conference. On August 1st-3rd, 2018 at Miracle Grand Convention Hotel Bangkok; “Mental Health in the Workplace”.

ทั้งนี้มีสาระสำคัญในแต่ละวันดังต่อไปนี้

วันพุทธที่ 1 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมมิราเคิลแกรนด์บอลรูม ชั้น 4

12.30-13.00 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิตกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

13.00-1.45 การบรรยายพิเศษ เรื่อง Mental health in the workplace across cultural perspective from Australia โดย Prof. Mohan Isaac. Clinical Professor of Psychiatry and Consultant Psychiatrist, University of Western Australia.

13.45-14.30 บรรยายพิเศษเรื่อง องค์กรแห่งความสุข บันไดสู่ความสำเร็จ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทน้ำตาลมิตรผล นายบวรนันท์ ทองกัลยา

14.30-14.45 เตรียมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดในเวลา 17.00 น. และมีพิธีพระราชทานรางวัล Mental Health Award (1 รางวัล), รางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากร (2 รางวัล) รางวัลเกียรติยศ นายแพทย์อุดม ลักษณวิจารณ์ (6 รางวัล) รางวัลด้านการบริหารจัดการงานสุขภาพจิตและจิตเวช (3 รางวัล) และรางวัลด้านส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (3 รางวัล)

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

08.30-08.45 สรุปเนื้อหาการประชุมในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

09.00-16.30 แบ่งการประชุมเป็น 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องประชุมชั้น 4 มี 3 ห้องประชุม และชั้น 3 อีก 4 ห้องประชุม โดยมีห้วข้อที่น่าสนใจ อาทิเช่น ห้องแกรนด์บอลรูมซี ชั้น 4 เป็นการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจากต่างประเทศในหัวข้อ Neurobiology and motivation interview for prevention and treatment of addiction. โดย Prof. Patrick Bordeaux. จากประเทศคานาดา และการบรรยาพิเศษในหัวข้อ Mastering the addicted brain โดย Prof. Dr. Water Ling จาก UCLA สหรัฐอเมริกา

ส่วนในห้องประชุมอื่นจะมีรูปแบบประชุมวิชาการที่หลากหลาย ทั้งการบรรยายพิเศษ เสวนาวิชาการจากวิทยากรผู้เชี่ยวขาญ และเวิร์คช้อปเป็นภาษาไทย อาทิเช่น บรรยายพิเศษเรื่อง เรียนรู้โรคจิตแบบวิทยาศาสตร์ 3 โดยวิทยากร นพ.นพดล วิณิชฤดี จากสถาบันสมเด็จเจ้าพระยา หรือเวิร์คช้อปเรื่อง ช่วยลดพฤติกรรมซ้ำๆให้น้องออ (ทิสติก) ได้อย่างไร โดยทีมวิทยากรจาก รพ.ยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ เป็นต้น

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุม โดยจะเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 08.30-14.45 โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจอาทิเช่น เวิร์คช้อปภาษาไทยเรื่องที่กำลังฮอท จากผลพวงฟุตบอลโลกที่พึ่งจะผ่านพ้นไป (ที่อาจสร้างปัญหาให้กับใครหลายคนที่หลงใหลในการพนันฟุตบอล) ในหัวข้อ การพนัน...มันหมดตัว... โดยทีมวิทยากรจากสถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่น... หรือการเสวนาวิชาการภาษาไทยในหัวข้อ พลิกโฉมภาพลักษณ์บริการจิตเวช ....โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ

หรือจะเป็นหัวข้อเสวนาวิชาการ ....ทำงานอย่างไรให้สุขใจ และได้ผลลัพธ์ ซึ่งมีวิทยากรจากทีม รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตยังได้เชิญนางสาวไทยประจำปี 2553 นส.กฤชกร หอมบุญญศักดิ์ มาร่วมเสนาวิชาการในประเด็น ....ทำงานอย่างไรให้หลงใหลคลั่งไคล้และเห็นคุณค่า.... เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมและแลกเปลี่ยนวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชนานาชาติได้ ระหว่าง วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

26 July 2561

By DMH Staffs

Views, 2301

 

Preset Colors