02 149 5555 ถึง 60

 

วันป้องกันฆ่าตัวตายโลก 10 กันยายน 2561

วันป้องกันฆ่าตัวตายโลก 10 กันยายน

อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้มีขึ้นทุกๆ วันที่ 10 กันยายน ของทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาที่สามารถป้องกันได้ โดยรณรงค์ให้มีการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต อันจะนำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต เป็นการตายที่ยังไม่ถึงเวลาอันควร สร้างความเสียหายแก่บุคคล ญาติ มิตร รวมไปถึงประเทศชาติและสถานภาพทางเศรษฐกิจอย่างไม่อาจคาดเดาได้ อันเนื่องมาจากการสูญเสียทรัพยากรที่ยังทำสามารถทำคุณประโยชน์ได้

ผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญๆคือ สมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายนานาชาติ (International Association for Suicide Prevention; IASP) ในฐานะองค์กรเอกชนที่ทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลกและมีเครือข่าย ทั้งผู้เชี่ยวชาญ เหยื่อผู้รอดชีวิต ญาติบุคคลในครอบครัว อาสาสมัคร ฯลฯ อยู่ทั่วทุกภูมิภาคในโลก ทำหน้าที่ด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร เวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และประสบการณ์ชีวิตร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหา โดยมีกิจกรรมสม่ำเสมอตลอดมา ซึ่งปีนี้มีคำขวัญว่า “Working together to prevent suicide”

ซึ่งในประเทศไทยเอง กรมสุขภาพจิต โดย รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการป้องกันการฆ่าตัวตายของประเทศไทย ได้เฝ้าระวังปัญหาและมีแนวทางส่งเสริมป้องกันปัญหาอยู่ตลอดมา ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน ในการเฝ้าระวังติดตามอัตราฆ่าตัวตายของประเทศไทยไม่ให้เข้าสู่โซนอันตราย นั่่นคืออัตราฆ่าตัวตายเท่ากับหรือมากกว่า 15 ต่อประชากรแสนคนขึ้นไป ซึ่งอัตราฆ่าตัวตายข้อมูลล่าสุดปี 2560 อยู่ที่ 6.03 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ปกติ

อย่างไรก็ตามกรมสุขภาพจิตในฐานะผู้รับผิดชอบ ซึ่งยังคงเฝ้าระวังปัญหาโดยติดตามการขึ้นลงของอัตราฆ่าตัวตายของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามแม้ว่าโดยภาพรวมของทั้งประเทศ อัตราฆ่าตัวตายจะไม่สูง แต่เมื่อดูรายจังหวัดยังมีหลายจังหวัดน่าเป็นห่วงอยู่ ซึ่งทำให้กรมสุขภาพจิตยังมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ ภาคเหนือยังถือเป็นภูมิภาคที่มีอัตราฆ่าตัวตายสูงสุดของประเทศ ข้อมูลปี 60 พบว่า 10 จังหวัดแรกที่มีอัตราฆ่าตัวตายสูงสุดของประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออก ดังนี้ แม่ฮ่องสอน เป็นแชมป์ปีนี้คือ มีอัตราฆ่าตัวตายอยู่ 14.55 ต่อประชากรแสนคน ส่วนจังหวัดอื่นๆมีตัวเลขสองตัว อาทิเช่น น่าน 12.13 ตราด 11.86 แพร่ 11.83 ลำปาง 11.54 เชียงราย 11.4 เชียงใหม่ 11.18 จันทบุรี 10.93 พะเยา 10.71 และตาก 9.96 ทั้งนี้ภาคใต้ มีอัตราฆ่าตัวตายต่ำมาก โดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ปัตตานี 0.7 ยะลา 1.15 นราธิวาส 1.26 ต่อประชากรแสนคน

ภาพแสดงอัตราฆ่าตัวตายประเทศไทยรายปี ตั้งแต่เริ่มโครงการ ปี 2540 จนถึง 2560 ดังนี้ค่ะ

report

จากกราฟ ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ต้มยำกุ้ง ในปี 2540 หลังจากนั้นสองปี คือปี 2542 ประชาชนในประเทศประสบกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิน ซึ่งปีสองปีแรกนั้นจะยังไม่พบปัญหามากนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ที่ไ่ม่สามารถจัดการกับปัญหาได้จะประสบวิกฤติชีวิตนำไปสู่วิกฤติสุขภาพจิตและมีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย ทำให้อัตราฆ่าตัวตายขึ้นสูงสุดเป็นประว้ัติการณ์ นั่นคือ มีอัตราฆ่าตัวตายเท่ากับ 8.6 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะเศรษฐกิจที่ล้มเหลว บุคคลล้มละลาย เผชิญภาวะวิกฤติเป็นลูกระบาด ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตอย่างรุนแรง นับจากนั้นมา กรมสุขภาพจิตจึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการเฝ้าระวังปัญหา จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าสถานการณ์โลกจะผันผวนเท่าไร ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ หรืออะไรก็ตาม ไทยยังไม่เคยเผชิญวิกฤติสุขภาพจิตอีกเลย

ภาพแสดงอัตราฆ่าตัวตาย แยกตามจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง ประจำปี 2560

Province Reports></p><p class=

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม Link นี้ค่ะ

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย

7 September 2561

By nitayaporn.m

Views, 4812

 

Preset Colors