02 149 5555 ถึง 60

 

วิจัย MTurk ชี้ 4 วิธีง่ายๆเผชิญกับความเบื่อ

วิจัย MTurk ชี้มี 4 วิธีง่ายๆเผชิญกับความเบื่อ

คน/เหตุกาณณ์ที่ได้ขึ้นชื่อว่า (น่า) เบื่อ มีจำนวนมากมายในโลกใบนี้ ที่เราสามารถพบได้ในทุกๆสถานการณ์ บางทีอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเราที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เผลอๆบางทีอาจจะเป็นเพื่อนที่ผูกพันตามกฎหมายของเราด้วยซ้ำไป หรือบางสถานการณ์ที่เราจะต้องเผชิญ อาทิเช่น ทริปท่องเที่ยวที่เราหมายมั่นปั้นมือเก็บหอมรอมริบเป็นเวลานานกว่าจะได้ไป กลับมาเจอเพื่อนร่วมทางที่น่าเบื่อตลอดทริป สิ่งที่ทำให้คนๆหนึ่งรู้สึกน่าเบื่อหรือน่าคบหานั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาบอกว่า อยู่ที่ความแตกต่างขึ้นอยู่กับนาฬิกาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal clocks) เป็นปฏิกิริยาทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากการการปรับตัวของนาฬิการ่างกายของเรา ที่มีต่อสถานการณ์/บุคคลรอบตัวของเราเอง ที่ส่งสัญญาณเตือนออกมาเมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์ที่กระทบต่อจิตใจในแต่ละวัน เป็นการป้องกันตัวเพื่อลดปัญหา (สุขภาพจิต) ทางการแพทย์ที่จะเกิดกับเรา

อย่างไรก็ตามความน่าเบื่อจากคำพูดและการกระทำไม่ได้เกิดในครอบครัวหรือที่ทำงานได้เท่านั้น ในโลกยุคดิจิตอล 4.0 ยังทำให้เราต้องเผชิญความน่าเบื่อ อันเกิดจากการติดต่อสัมพันธภาพ การใช้ e-mail เครื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารออนไลน์ อาทิเช่น การได้รับการร้องขอ (เพิ่มชีวิต) จากคนเล่นเกมส์ candy crush จากเพื่อนในอีเมล์หรือเฟสบุค เป็นต้น หรือยังรวมไปถึงการโฆษณาขายสินค้าออนไลน์ต่างๆ เข้ามาในระบบการสื่อสารของเราในชีวิตประจำวัน

มีข้อมูลวิจัยจากผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับสถานการณ์น่าเบื่อ (รวมคนน่าเบื่อด้วย)

มาจากการศึกษาออนไลน์ของ Torleif Halkjelsvik และ Joostein Rise (2015) ของสถาบันวิจัยแอลกอฮอล์และยาเสพติดของนอร์เวย์ (The Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research) ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของผู้คนในเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ซึ่งผู้เข้าร่วมศึกษาได้รับการคัดเลือกผ่าน Amazon’s Mechanical Turk (“MTurk”) ให้ทำการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ว่างเปล่า (blank screen) เป็นเวลา 25 นาที โดยที่ไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นเลย ผู้ที่ทำได้ครบ 25 นาที ก็ได้รับค่าจ้างครบ ส่วนผู้ที่ไม่สามารถทำได้ครบ ประมาณ 18 นาทีได้ค่าจ้างครึ่งหนึ่งตามระบบการจ้างงานออนไลน์ ซึ่งทีมงานชาวนอร์เวย์ได้เลือกวิธีการศึกษาพฤติกรรมผู้คนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท โดยใช้เทคนิคของธุรกิจอะเมซอนที่โด่งดัง ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องที่กำลังถูกพูดถึงมากในธุรกิจออนไลน์ในขณะนี้ และเป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีและผู้ให้บริการ Web-service, Hosting และ Application ต่างๆ กำลังให้ความสำคัญ เพราะกลุ่มฐานข้อมูลคลาวด์นี้มีมูลค่าทางธุรกิจสูงและทรงพลังมากที่สุดในปัจจุบัน

เทคนิค Amazon’s Mechanical Turk (“MTurk”)

เป็นแพลตฟอร์มสำหรับทำ crowdsourcing คำว่า Crowd หมายถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมกับ outsourcing (เครือข่ายธุรกิจ) และคำว่า Turk มาจากวิธีการที่ให้หุ่นยนต์เล่นหมากรุกบนอินเตอร์เน็ท เป็น AI (Artificial Intelligence เทคนิคสมัยใหม่ในการออกแบบให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานแทนวิธีการคิดแบบสมองมนุษย์ ที่เดิมทีคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำได้) ที่ค่อนข้างดังตัวหนึ่ง รูปแบบของมันจะคล้ายๆกับตลาดนัดแรงงาน แต่เป็นงานขนาดเล็กๆที่ทำได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น จ้างคนรวบรวมหรือค้นข้อมูล และจ่ายเงินด้วยอัตราไม่มากนัก ประโยชน์คือช่วยให้ทำงานที่ต้องใช้แรงคนได้เร็วและสะดวกขึ้น

ทีมผู้วิจัยได้ติดตามพฤติกรรมของกลุ่มคนตามเป้าหมาย ผ่านระบบการประเมินผลของ Mturk ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะได้รับการจ้างงานตามปกติและประเมินผลการได้รับค่าจ้างตามระบบปกติของการจ้างงานออนไลน์ เพียงแต่กลุ่มเป้าหมายของทีมผู้วิจัยนอร์เวย์จะถูกประเมินด้วยวิธีการเพิ่มเติมของทีมผู้วิจัย ผ่านการสังเกตพฤติกรรม การจ้องหน้าจอว่างเปล่าเป็นเวลา 25 นาที ขณะเดียวกันทีมผู้วิจัยต้องการศึกษาหาปัจจัยอะไรบ้าง ที่มีผลบุคคลเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ทื่จิตใจได้รับการกระตุ้นน้อยที่สุด ผลการศึกษา เป็นที่น่าทึ่งต่อทีมผู้วิจัย นั่นคือ กลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก (เสพ) ติดกับ “งาน” มากกว่าครึ่งของกลุ่มเป้าหมาย แม้ว่างานดังกล่าวอาจจะทำให้เขารู้สึกผิดหวังก็ตาม ขณะเดียวกัน แม้ว่าจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผ่านระบบออนไลน์แต่ก็พบว่า คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มต้องการ แรงจูงใจหรือถูกกระตุ้นมากกว่าการเผชิญกับความว่างเปล่า

ทีมผู้วิจัยกว่าวว่า มีความเป็นไปได้ว่า บุคคลโดยทั่วไปเสพติดกับปฏิกิริยาที่เขาได้รับการถูกกระตุ้นหรือมีแรงจูงใจ ทั้งที่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตมีความสนุกหรือมีคุณภาพ มากกว่าการที่ต้องเผชิญกับความเบื่อหน่าย อย่างไรก็ตามเพื่อการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ทีมผู้วิจัยจึงข้อเสนอ วิธีการรับมือกับความเบื่อง่ายๆดังต่อไปนี้คือ

1. ค้นหาบางสิ่งบางอย่างจากบุคคลที่ให้รู้สึกเบื่อแทน

ถ้าเราจะรู้สึกเบื่อเมื่อต้องเจอว่า คนรอบๆตัวเราบางคนกำลังพูดอะไรออกมา เราหันกลับมาสร้างแรงจูงใจต่อตนเอง ด้วยการปรับโฟกัสของเราเองไปที่พุ่งเป้าความสนใจ โดยหาว่าคนเหล่านั้นมีอะไรในตัวบ้างที่เรายังไม่รู้ จะสามารถสร้างแรงจูงใจของเราให้เกิดขึ้นโดยทันทีตามธรรมชาติมนุษย์

และตามผลการศึกษาที่พบว่า กว่าครึ่งของกลุ่มเป้าหมายที่ทำงานบนเครือข่ายออนไลน์ รู้สึกเบื่อเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่มีการกระตุ้นต่อจิตใจน้อยที่สุด ขณะเดียวกัน เขาเหล่านั้นต้องการพูดคุยเป็นปกติกับบุคคล และต้องการการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เขาอาจจะไม่รู้ และได้รู้จากการเหตุการณ์น่าเบื่อนั้นๆก็เป็นได้

2. เลี่ยงแผนที่จะหลบหน้า (คน) ที่เรากำลังเบื่อ

ถ้าเรากำลังพยายามที่จะเข้าใจหรือฟังคนบางคนกำลังที่จะพูดคุยอะไรกับเรา ให้พยายามแสดงความตั้งใจว่ากำลังสนใจฟัง โดยการจ้องหน้าคนพูด แทนการวางแผนหลบหน้าให้เนียนๆ ไม่เช่นนั้นเราอาจจะพลาดจากการตั้งใจฟังและต้องกลับมาฟังซ้ำโดยไม่จำเป็น

3. เปิดสวิตท์รับมือกับความเบื่อที่เกิดขึ้น

จากการศึกษา Mturk พบว่าบางคนนั้นให้ความสนใจและตั้งใจ ที่จะปิดสวิตท์ทันที พร้อมอยู่ในโหมดหาทางกำจัดความน่าเบื่อตั้งแต่ยังไม่เริ่ม เพื่อไม่ให้เกิดเบื่อขึ้นในขณะที่จ้องหน้าจอว่างๆในอีก 25 นาทีข้างหน้า หากเราทำเช่นนั้น เราจะหมดพลังและรู้สึกหมดสนุกทันทีเมื่อเจอเหตุการณ์จริง เราจำต้องสร้างแรงจูงใจโดยการเผชิญหน้าและหาทางจัดการให้ผ่านไปได้

4. หาช่องแบ่งปันในมุมมองของเราเองบ้าง

บางคนจะบ่นพึมพำไปเรื่อยว่าจะหาทางหยุดคู่สนทนาที่น่าเบื่ออย่างไรดี แทนที่จะทำเช่นนั้น ลองหาทางพูดแทรกหัวข้อสนทนาของเรา หรือพยายามแบ่งปันข้อคิดเห็นของเรา เช่น ถ้ารู้สึกเบื่อว่าในที่ประชุมนั้นจะทำให้เราเบื่อ เราก็หาทางนำเสนอข้อคิดเห็นของเราเข้าไปในการประชุมนั้นแทน เราอาจจะได้เพื่อนหรือกำลังใจจากกลุ่มคนที่เรารู้สึกเบื่อนั้นมาเป็นการถูกชอบขึ้นมาแทน

สรุป

เป็นข้อมูลวิธีการรับมือกับความน่าเบื่อที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน คงน่าจะต้องปรับให้มีแรงจูงใจเกิดขึ้นต่อคนและสถานการณ์นั้นๆ เป็นวิธีการง่ายๆ 4 ข้อธรรมดาๆที่เราอาจจะมองข้ามได้ ลองไปศึกษาและทำดูค่ะว่าสามารถกำจัดความเบื่อที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งค่ะ

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าแม่้จะมีข้อมูลผลการวิจัยไม่มากนัก แต่ในความไม่เพียงพอนั้นกลับพบว่ามีประเด็นน่าสนใจค่ะ วิธีการวิจัยเรื่องนี้ เป็นวิธีการทันสมัยมาก โดยเฉพาะประเทศไทยยุค 4.0 นี้ ที่ทุกอย่าง (ในโลก) นี้จะหลบคำว่าดิจิตอล (4.0) ไปไม่ได้ นั่นคือใช้วิธีการทางธุรกิจออนไลน์ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจในเทคนิคการทำการตลาด Mturk ของผู้บุกเบิกวงการตลาดออนไลน์เจ้าหนึ่งของโลกอย่างอะเมซอน โดยการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลคลาวด์มาทำเกิดประโยชน์ ผู้เขียนไม่ได้ให้โฟกัสกับผลการศึกษาครั้งนี้มากนักค่ะ เพราะเราสามารถหาข้อมูลดังกล่าวนี้ได้ทั่วไปในท้องตลาด แต่สนใจนำวิธีการที่ใช้ศึกษา การเข้าใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลคลาวด์มาทำการวิเคราะห์ในประเด็นที่เราสนใจ เป็นวิธีการที่ไม่เคยเห็นใครทำมาก่อนค่ะ คงเป็นวิธีการมองสิ่งใกล้ตัวอีกมุมหนึ่งอย่างที่ทีมผู้วิจัยเขาต้องการให้เป็นค่ะ

แหล่งข้อมูล

https://www.psychologytoday.com/4-ways-deal-boring-people.

7 December 2561

By nitayaporn.m

Views, 2405

 

Preset Colors