02 149 5555 ถึง 60

 

ทำไมจึงมีการเสนอให้ covid19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

ทำไมจึงมีการเสนอให้ covid19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

โรคติดต่ออันตราย หรือ โรคติดต่อร้ายแรง

วันนี้จ่อหัวเรื่องไว้ แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางจิตและจิตเวชโดยตรง แต่ข่าวสารที่มีมาจากหลายทิศทาง รวมทั้งสารพัดข่าว (ลือ, ปล่อย ทั้งเท็จทั้งจริง) ก็จะสามารถสร้างผลกระทบต่อจิตใจได้ ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบางอันที่ควรตระหนักเพื่อลดความตื่นตระหนก พวกเราชาวกรมสุขภาพจิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชาว สธ. ขอกระจายข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน ที่สำคัญเพื่อความตระหนักและลดภาวะตระหนก วันนี้มีข้อมูลจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับความคืบหน้าของไข้หวัดโควิด19 มาอัพเดทกันค่ะ

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ใช้สื่อมีเดียสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องและประชาชนดังนี้ค่ะ

ทำไมจึงมีการเสนอให้ covid19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

เมื่อประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว จะมีผลอย่างไรบ้าง

ตื่นตัว อย่างมีความรู้ แต่อย่าตื่นกลัว ครับ

การออกประกาศว่าโรคใดเป็นโรคติดต่อร้ายแรง จะกระทำเมื่อ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อมีมติของที่ประชุมแล้วจึงนำเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามในประกาศ

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อส่วนใหญ่คือแพทย์ผู้มีความชำนาญและประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้เป็นอย่างดี

หากจะต้องมีการประกาศให้โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว ประชาชนทั่วไปก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติเหมือนทุกวันครับ

การประกาศ เป็นฐานให้บังคับใช้ข้อกำหนดในกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติโรคติดต่อได้โดยสะดวก เมื่อมีความจำเป็น เช่น การประกาศว่าเมืองใด ในประเทศใด เป็นเขตติดโรค เพื่อใช้มาตรการคัดกรอง หรือกักกันผู้เดินทางจากเมืองนั้นๆด้วยความเร่งด่วน ก็จะสามารถกระทำได้ทันที

การประกาศเรื่องนี้จะยังผลให้เกิดความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่ามีกฏหมายรองรับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ย่อมได้รับคุ้มครองการปฏิบัติงานหากกระทำไปด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเหล่านี้

13 โรคติดต่ออันตราย ที่ไทยประกาศเฝ้าระวัง

1. กาฬโรค

2. ไข้ทรพิษ

3. ไข้เลือดออกโครเมียนคองโก

4. ไข้เวสต์ไนล์

5. ไข้เหลือง

6. ไข้ลาสชา

7. โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์

8. โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก

9. โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า

10. โรคติดเชื้อไวรสเฮนดรา

11. โรคซาร์ส์

12. โรคเมอร์ส

13. วัณโรคดิื้อยาชนิดรุนแรงมาก

# ที่ผ่านมาในอดีต มีการประกาศโรคติดต่ออันตรายแล้ว 13 ครั้ง และในที่สุดเราก็จัดการกับมันได้ทุกครั้ง โรคเหล่านี้ก็ไม่เคยกลับมากล้ำกรายพวกเราอีกเลย ต่อให้มันกลับมา เราก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันได้

# สรุป การประกาศนี้ทำให้เจ้าหน้าที่การสาธารณสุขสามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น #ส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ไม่มีอะไรต้องหวั่นหรือวิตกครับ

# ตื่นตัวแต่อย่าตื่นกลัวครับ ขอให้เชื่อถือเฉพาะข่าวสารและข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขที่มีการแถลงต่อพี่น้องประชาชนทุกวันเป็นสำคัญ

กล่าวโดยสรุป

ทั้งหมดที่กล่าวมาคือข้อมูลที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เผยแพร่เพื่อต้องการสื่อสาร ลดความตระหนก สร้างความตระหนักในภาวะสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรง ที่กำลังสร้างปัญหาให้กับทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย พวกเราประชาชนชาวไทยทุกคนท่านโปรดติดตามข่าวสารอย่างมีสติ และยึดถือ 3I (3ไอ I am, I have, I can) ที่อธิบดีกรมสุขภาพจิตได้ให้ข้อมูล และได้มีการนำเสนอเป็นบทความก่อนหน้านี้ เพื่อหวังสร้างความตระหนักและลดความตระหนกของพวกเราชาวไทยทุกท่าน ให้ท่านทั้งหลายสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติ และมีความตระหนักเพื่อป้องกันโรคได้ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ ณ เวลานี้อย่างมีความสุข (พอประมาณ) และมีความทุกข์ใจ (พอทน) ค่ะ

แหล่งข้อมูล

คัดมาจากเพจ อนุทิน ชาญวีรกูล วันที่ 21/2/2563

24 February 2563

By nitayaporn.m

Views, 3768

 

Preset Colors