02 149 5555 ถึง 60

 

หน้าหน้ากากอนามัยใช้และวต้องทิ้งอย่างไร ไม่เสี่ยงติดเชื้อ

หน้ากากอนามัยใช้และวต้องทิ้งอย่างไร ไม่เสี่ยงติดเชื้อ

หน้ากากอนามัยใช้แล้วถือเป็นขยะติดเชื้อชนิดหนึ่ง ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค เราควรทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี

เพราะหน้ากากอนามัยใช้แล้วอาจมีสารคัดหลั่งอย่างน้ำลาย น้ำมูกหรือเสมหะป่นเปื้อนอยู่ จึงถือเป็นขยะติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อโรค เช่น เชื้อก่อโรคโควิด – 19 ให้คนที่สัมผัสหน้ากากอนามัยใช้แล้วได้ดังนั้นเพื่อให้หน้ากากอนามัยของเราไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นโดยเฉพาะพนักงานเก็บขยะที่เสี่ยงต่อโรคโควิด – 19 เราก็ควรเรียนรู้การทิ้งหน้ากากอย่างถูกวิธี ที่อนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำไว้ ซึ่งสามารถทำตามได้ ดังนี้

. ล้างมือให้สะอาดก่อนถอดหน้ากากอนามัย

.ใช้มือทั้งสองข้างจับที่สายรัดแล้วดึงหน้ากากอนามัย ไม่ใช้มือสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากอนามัย

.จับที่ขอบหน้ากากแล้วพับครึ่ง เก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายให้อยู่ด้านใน

.พับครึ่งอีก 2 ทบ แล้วใช้เชือกพันรอบหน้ากาก มัดให้แน่น

.ใส่ถุงรองรับ(แยกจากขยะชิ้นอื่น) แล้วมัดปากถุงให้แน่น

.ทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังขยะที่มีฝาปิด

.ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือโดยทันที

ทั้งนี้สำหรับหน้ากากอนามัยของผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ เช่น คนที่ต้องกักตัวดูอาการ ควรทำการฆ่าเชื้อเบื้องต้นด้วยการราดน้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5%) ก่อนทิ้งหน้ากากอนามัยใส่ถุงขยะ 2 ชิ้น แล้วค่อยนำไปทิ้งถังขยะติดเชื้อ

(ถังสีแดง) หรือในกรณีที่ไม่มีถังแยกสำหรับขยะติดเชื้อ ให้ทิ้ง รวมในถังขยะทั่วไป แต่เขียนบนถุงให้ชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อหรือหน้ากากอนามัยใช้แล้วด้วย

นิตยสารชีวจิต ปีที่23 ฉบับ 536 1 กุมภาพันธ์ 2564

26 April 2564

By STY/Lib

Views, 5288

 

Preset Colors