02 149 5555 ถึง 60

 

ผู้มีโรคประจำตัวกับการเตรียมตัวฉีดวัคซีน

ผู้มีโรคประจำตัวกับการเตรียมตัวฉีดวัคซีน

เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อย แต่ก็ยังคงมีความกังวลในการเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้ในการเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกรณีที่มีโรคประจำตัวดังนี้

ผู้ที่มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ปวดเมื่อยมาก อ่อนเพลียมาก ควรรับประทานยาพาราเซตามอล อย่างน้อย 1 เม็ด แต่ให้หลีกเลี่ยงยาแก้ปวดชนิดแรง เช่น ยาแอสไพริน ซึ่งอาจไปกดระบบตอบสนองของร่างกาย ทำให้วัคซีนตอบสนองได้น้อยลง

 ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หากรับประทานยา ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนได้รับวัคซีน

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ อัมพฤกษ์ และอัมพาต ไม่ควรหยุดยาเพื่อฉีดวัคซีน ยกเว้นกรณีที่แพทย์แนะนำให้หยุดยาชั่วคราว เพื่อให้ผลลัพธ์ของวัคซีนมีความแม่นยำ

💧 ผู้ที่เป็นโรคเลือดออกได้ง่าย ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพราะอาจต้องใช้เวลากดแผลบริเวณที่ฉีดให้นานขึ้น เช่น จาก 5 นาทีเป็น 15 นาที หรือนานกว่านั้น และหากหลักฉีดวัคซีนมีอาการห้อเลือดหรือจ้ำเลือดขึ้น ควรรีบพบแพทย์

👴 ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หากมีอาการของโรคกำเริบ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตาม ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที

ทั้งนี้การใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังมีไม่ถึงปี ซึ่งข้อมูลผลข้างเคียงร้ายแรงของวัคซีนยังพบน้อย อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการเฝ้าระวังและติดตามความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ

นิตยสารชีวจิต ปีที่ 23 ฉบับที่ 540 เดือนเมษายน 2564

29 April 2564

By STY/Lib

Views, 5158

 

Preset Colors