02 149 5555 ถึง 60

 

ธรรมนูญครอบครัว และ การส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงาน

ธรรมนูญครอบครัว และ การส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงาน

“จะรับกาแฟไหมค่ะ แต่เป็นกาแฟดำนะคะ” พนักงานที่มาต้อนรับเราเอ่ยประโยคนี้ขึ้นมา ขณะที่เรานั่งรอที่ห้องรับแขกของบริษัทแห่งหนึ่ง ความรู้สึกทึ่งที่เกิดขึ้นในใจที่ได้ยินคำถามแบบนี้ ก็ได้รับความกระจ่างในเวลาต่อมา เมื่อได้พบปะเสวนากับเจ้าของธุรกิจ ซึ่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ติดตลาดมายาวนาน ท่านมีอาวุโสมากกว่าผมราว ๕ ปี ท่าทางใจดี มีเมตตา เพื่อนผมที่มักคุ้นกับนักธุรกิจอาวุโสท่านนี้ พาผมมาพบท่าน เพื่อหารือในการส่งเสริมการกระจายความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชน เพราะท่านรู้สึกว่า คนจำนวนมากยังขาดความรู้ความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเอง

“คนจำนวนมากยังขาดความรู้ความสนใจในการดูแลตนเอง”

ท่านเรียนจบชั้นมัธยม ออกมาทำการค้าขายและได้บุกเบิกธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบันมานานกว่า ๔o ปี ปัจจุบันได้ยกให้ลูกๆ บริหารงานของบริษัทเกือบทั้งหมดแทน แต่ตนเองก็ยังมาดูแลกิจการบางด้านที่บริษัททุกวัน และทุ่มเทให้กับงานมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นมาได้กว่า ๑o ปี

“ช่วงไม่มีให้คิดถึงตัวเอง แต่ต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ช่วงมีให้คิดถึงคนอื่น และรู้จักตอบแทนคุณแผ่นดิน”

“ชีวิตพึงมุ่งทำความดี มากกว่ามุ่งแต่แสวงหาเงิน และมุ่งสั่งสมบารมีมากกว่าอิทธิพล เพราะความดีและบารมีมีความยั่งยืน ส่วนเงินทองและอิทธิพลนั้นเป็นสิ่งไม่จีรัง”

ท่านบอกว่าได้ดำเนินชีวิตตามแนวคำสอนนี้ของบิดาตน ซึ่งปัจจุบันมีอายุกว่า ๑oo ปี และยังมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและสติปัญญา

ท่านบอกว่า ปัจจุบันได้ยกคำสอนเหล่านี้ และแนวทางดำเนินชีวิตของครอบครัว มาทำเป็น “ธรรมนูญครอบครัว” เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัว

เราได้มีโอกาสเดินชมห้องปฏิบัติการในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแผนกไอที ที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์ ซึ่งลงทุนซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ และได้ชมห้องประชุมขนาดใหญ่และย่อยหลายห้อง ซึ่งใช้ในการประชุมรวมทั้งใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ

ที่ผ่านมานักธุรกิจท่านนี้ได้ให้ความสำคัญกับ การศึกษาว่าเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตคนเรา ได้ส่งเสริมให้ลูกๆ ทุกคนได้เข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ และกลับมาช่วยงานธุรกิจของครอบครัว

แม้ว่าตัวท่านเองจะไม่ได้เรียนจบสูง แต่ก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตและการทำงาน มีความรอบรู้ มีความรู้ที่ทันสมัย พูดได้หลายภาษา รู้จักการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และรู้จักการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จนสามารถสร้างธุรกิจให้เติบใหญ่มาเป็นลำดับ

“แม้ว่าจะไม่ได้เรียนจบสูงแต่ก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตและการทำงาน”

ส่วนงานมูลนิธิในช่วงที่ผ่านมาก็ได้เน้นด้านการศึกษาเป็นหลัก โดยได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ในการสอนวิชาพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทำโครงการสอนออนไลน์เสริมความรู้วิชาพื้นฐานแก่นักเรียนทุกระดับชั้น ได้ให้ทุนเรียนแก่นักศึกษาสาขาครูและพยาบาลตลอดหลักสูตร ๔ ปี แก่นักเรียนทุกจังหวัด และกำลังมีแผนทำธุรกิจในรูปวิสาหกิจสังคม เพื่อนำกำไรไปช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนในชนบททั่วประเทศ

ระหว่างเดินชมแผนกต่างๆ ได้เห็นมุมกาแฟสำหรับพนักงาน ที่ให้ดื่มฟรี แต่เป็นกาแฟดำ ไม่ใส่นมและน้ำตาล

ซึ่งนับว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงาน (healthy workplace) นักธุรกิจท่านนี้แม้วัยย่าง ๘o ปี แต่มีสุขภาพดีเยี่ยม ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ รูปร่างสมส่วน ท่านเล่าว่ามีความใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองตลอดมาคือ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา บริโภคอาหารสุขภาพ (เน้นกินปลา ผัก ผลไม้ ) ออกกำลังกายด้วยการเดิน มากๆ ช่วยเหลือจุนเจือสังคมแบบปิดทองหลังพระคือ ทำอย่างเงียบๆไม่แสดงตัว และทำโดยไม่หวังผลตอบแทน แม้แต่เมื่อผมบอกว่าจะขอนำเรื่องราววันนี้ไปเขียน ท่านก็ขอให้ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อของท่าน

การได้เสวนากับนักธุรกิจอาวุโสท่านนี้ ผมรู้สึกชื่นชมและมีความสุขเหมือนกับที่ได้เคยสัมผัสและเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้านหลายท่านในชุมชน และได้ข้อสรุป ว่า คนทุกอาชีพ ทุกฐานะ เมื่อได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยชีวิต ย่อมมีชีวิตที่มีความหมายควบคู่กับการอยู่รอดและอยู่ร่วมได้

เรื่องโดย นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ

วารสารหมอชาวบ้าน ปีที่ 42 ฉบับที่ 502 กุมภาพันธ์ 2564

17 May 2564

By STY/Lib

Views, 594

 

Preset Colors