02 149 5555 ถึง 60

 

COVID-19….เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน

COVID-19….เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน

เรื่องโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

“มีคำถามเกิดขึ้นในสังคมเยอะมากว่า “ทำไมต้องฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19?” วัคซีนปลอดภัยจริงหรือไม่ ?” ผมอยากเรียนให้ทราบว่า ณ วันนี้มีการฉีดวัคซีนฯ ไปทั่วโลกแล้วกว่า 1,100,000,000 โดส ในจำนวนนีผู้ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงจากวัคซีน พบ 1-3 คนใน 1,000,000 คนและพบว่าเสียชีวิตจาก COVID-19 คิดเป็น 2.2 คนใน 100 คน ซึ่งสัดส่วนเช่นนี้คงเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่จะเข้ารับวัคซีนฯ ว่าคุ้มหรือไม่

การแพร่ระบาดรอบนี้ พบการเสียชีวิตในคนไทยตั้งแต่อายุ 20 กว่าปีไม่ใช่แต่เฉพาะในผู้สูงอายุ ไม่มีใครรู้ว่าเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายมีมากน้อยแค่ไหนทางเดียวที่จะทำได้คือ “ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันให้เร็วที่สุด” และยิ่งถ้าหากประเทศไทยมีผู้ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 มากเท่าไหร่ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 มิใช่แค่เพียงเพื่อตนเอง แต่ยังเป็นการทำเพื่อประเทศไทย และเมื่อถึงวันนั้น ประเทศไทยก็จะกลับมาปกป้องตัวท่านให้ปลอดภัยจาก COVID-19 “ช่วยกันหยุด COVID-19 โดยการไม่อยู่ใกล้ชิดและอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 นะครับ”

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำให้อัตราผู้ป่วยเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว มีจำนวนผู้ป่วยที่มีเชื้อลงปอดเพิ่มขึ้น ภายใต้ขีดจำกัดของบุคลากรและทรัพยากรทางการแพทย์ ซึ่งส่วนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานสนับสนุนเทใจทุ่มเททำงานเพื่อต่อสู้กับวิกฤตนี้อย่างเต็มที่ แม้ว่าจะเป็นการสู้ที่เหน็ดเหนื่อยแสนสาหัส แต่ชีวิตของผู้ป่วยทุกคน คือ พลังที่ทำให้บุคลากรเหล่านี้มีแรง และมีใจที่จะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ด้วยหวังให้ทุกคนที่ป่วยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ

การดูแลผู้ป่วย COVID-19 1 ราย จำเป็นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ค่อนข้างมาก เริ่มตั้งแต่คนไข้ที่ให้ประวัติสงสัยว่าอาจติดเชื้อ COVID-19 มาถึงที่ รพ.ศิริราช คนไข้ก็จะได้รับการตรวจรักษาที่คลินิก ARI (คลินิกระบบทางเดินหายใจ) จะมีทีมแพทย์ พยาบาลทำหน้าที่คัดกรองผู้ป่วย ซึ่งกระบวนการในส่วนนี้รพ.ศิริราช รับตัวอย่าง Specimen เพื่อทำการตรวจประมาณ 300 กว่ารายต่อวัน รพ.ศิริราช ทำงานภายใต้ขีดจำกัดของบุคลากรและทรัพยากร เราต้องทำการขยายหอผู้ป่วยเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณผู้ป่วยเท่าที่จะสามารถรับได้

ผู้สูงอายุที่ไม่สบายและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เดิมทีจากที่เดินทางมารับการรักษาที่ รพ.ศิริราช ได้ แต่เมื่อมีวิกฤต COVID-19 ขึ้นมา บุคคลเหล่านั้นก็สูญเสียโอกาสในการเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งนับเป็นภาวะวิกฤตของประเทศเช่นกัน

เปอร์เซ็นต์ผู้ป่วย COVID-19 ที่มีภาวะปอดอักเสบมากขึ้น ส่งผลให้จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตมากขึ้น คนไข้ส่วนหนึ่งในหอผู้ป่วยวิกฤตมีน้ำหนักตัวเยอะประมาณ 90-136 กิโลกรัม การรักษาที่สำคัญ นอกจากจะใส่เครื่องช่วยหายใจแล้ว ก็จะมีการนอนคว่ำ เสร็จแล้วก็หงาย หงายเสร็จก็ต้องคว่ำ ซึ่งต้องทำวันละประมาณ 2 รอบ และแต่ละรอบจำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก ทั้งแพทย์และพยาบาลต้องใช้แรงเยอะมากในการยกพลิกคนไข้

นอกจากนี้ คนไข้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจมีโอกาสในการแพร่เชื้อออกมาในสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าคนไข้ทั่วไป ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ต้องใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) ชุดใหญ่ที่ป้องกันได้เต็มที่ ซึ่งอึดอัด ร้อน และเสี่ยงต่อการติดเชื้อหากไม่ชำนาญในการใส่และถอดชุด

สิ่งที่ขอความร่วมมือจากทุกท่าน

-เมื่อมารับบริการทางการแพทย์ กรุณาแจ้งไทม์ไลน์ตามความเป็นจริง ไม่ปิดบังประวัติ

-หากรู้ตัวว่าเป็นผู้มีความเสี่ยง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานทางการแพทย์

การที่ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด นอกจากจะส่งผลดีต่อตัวท่านแล้ว ท่านยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 จนเป็นสาเหตุของการขาดบุคลากรทางการแพทย์ที่จะทำหน้าที่ดูแลคนไข้ลงไปอีก เราต้องช่วยกันนะครับ

การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหน จะช่วยให้ท่านไม่ต้องมามีสภาพนอนรักษาตัวภายในหอผู้ป่วยวิกฤต แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่ก็ป้องกันการต้องมานอนใส่เครื่องช่วยหายใจ และการเสียชีวิตได้อย่างแน่นอน ที่สำคัญอย่าลืมปฏิบัติตนป้องกันความเสี่ยง โดยสวมหน้ากากป้องกัน เว้นระยะห่างทางสังคม หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ไม่ปกปิดไทม์ไลน์ ร่วมใจฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวเพียงเท่านี้ “คุณคือ Hero ช่วยป้องกัน COVID-19” แล้วครับ

วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปีที่ 33 ฉบับที่ 443 มิถุนายน 2564

18 June 2564

By STY/Lib

Views, 1083

 

Preset Colors