เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

บทความด้านสุขภาพจิต

อาการข้างเคียงรุนแรงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

WARNING SIGNS อาการข้างเคียงรุนแรงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

เกร็ดสุขภาพ เรื่องโดย... ศิริกร โพธิจักร

ใครที่กังวลกับผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19 ชีวจิต มีวิธีสังเกตอาการข้างเคียงหลังฉีดมาฝากค่ะ

นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อธิบายถึงอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ว่า แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

⊝ กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นได้ปกติ มี 8 ข้อ ได้แก่ อาเจียน, ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว, อักเสบบริเวณที่ฉีด, มีไข้, ปวดศีรษะ, มีผื่นขึ้น, อ่อนเพลีย, ปวดบริเวณที่ฉีด

⊜ กลุ่มอาการข้างเคียงรุนแรง มี 10 ข้อ ได้แก่ ไข้สูง, แน่นหน้าอก, หายใจไม่ออก, มีจุดเลือดออกจำนวนมาก, ผื่นขึ้นทั้งตัว, อาเจียนมากกว่า 5 ครั้ง, ปากเบี้ยว, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ชัก, หมดสติ

⋇ เพื่อความปลอดภัย หลังฉีกวัคซีนควรพักรอสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาที หากมีอาการผิดปกติในกลุ่มที่มีอาการข้างเคียงรุนแรงต้องแจ้งกับแพทย์ทันที😍

นิตยสารชีวจิต ปีที่ 23 ฉบับที่ 543 เดือนพฤษภาคม 2564

5 กรกฎาคม 2564

By STY/Lib

Views, 561