เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

บทความด้านสุขภาพจิต

APPROVED LIST IN THAILAND รายชื่อวัคซีนโควิดที่ผ่านการอนุมัติจากอย.

APPROVED LIST IN THAILAND รายชื่อวัคซีนโควิดที่ผ่านการอนุมัติจากอย.

เรื่องโดย ศิริกร โพธิจักร

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบุในการแถลงข่าว “แนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคระกรรมการอาหารและยาฯ ถึงรายชื่อวัคซีนที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากสำนักงานคระกรรมการอาหารและยา 5 ชนิด ได้แก่

“โควิด-19 วัคซีนแอสตราเซเนกา” ของบริษัทแอสตราเซเนกา นำเข้าโดยบริษัทแอสตราเซเนกา (ประเทศไทย) จำกัด และผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด อนุมัติวันที่ 20 มกราคม 2564

“โคโรนาแวค” ของบริษัทซิโนแวค นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม อนุมัติวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

“โควิด-19 วัคซีนแจนเซ่น” ผลิตโดยบริษัทแจนเซ่นไบโอเทค นำเข้าโดยบริษัทแจนเซ่น-ซีแลก จำกัด อนุมัติวันที่ 25 มีนาคม 2564

“โควิด-19 วัคซีนโมเดอร์นา” ผลิตโดยบริษัทโมเดอร์นาทีเอ็กซ์ นำเข้าโดยบริษัทซิลลิคฟาร์มา จำกัด อนุมัติวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

“โควิด-19 วัคซีนวีโรเซลล์ อินแอคติเวทเทต โควิโล บีไอบีพี” หรือ “ซิโนฟาร์ม โควิด-19 วัคซีน” นำเข้าโดย บริษัทไบโอจีนีเทค จำกัด อนุมัติวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ยังมีวัคซีนอีก 2 ชนิดที่อยู่ระหว่างการอนุมัติ ได้แก่

“สปุตนิกวี” พัฒนาโดย The Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology ประเทศรัสเซีย นำเข้าโดยบริษัทคินเจน ไบโอเทค จำกัด

“โควาซิน” ผลิตโดยบารัทไบโอเทค ร่วมกับสถาบันวิจัย The Indian Council of Medical Research ประเทศอินเดีย นำเข้าโดยบริษัทไบโอจีนีเทค จำกัด

นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 546 ปีที่ 231 กรกฎาคม 2564

29 กรกฎาคม 2564

By STY/Lib

Views, 2417