02 149 5555 ถึง 60

 

APPROVED LIST IN THAILAND รายชื่อวัคซีนโควิดที่ผ่านการอนุมัติจากอย.

APPROVED LIST IN THAILAND รายชื่อวัคซีนโควิดที่ผ่านการอนุมัติจากอย.

เรื่องโดย ศิริกร โพธิจักร

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบุในการแถลงข่าว “แนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคระกรรมการอาหารและยาฯ ถึงรายชื่อวัคซีนที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากสำนักงานคระกรรมการอาหารและยา 5 ชนิด ได้แก่

“โควิด-19 วัคซีนแอสตราเซเนกา” ของบริษัทแอสตราเซเนกา นำเข้าโดยบริษัทแอสตราเซเนกา (ประเทศไทย) จำกัด และผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด อนุมัติวันที่ 20 มกราคม 2564

“โคโรนาแวค” ของบริษัทซิโนแวค นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม อนุมัติวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

“โควิด-19 วัคซีนแจนเซ่น” ผลิตโดยบริษัทแจนเซ่นไบโอเทค นำเข้าโดยบริษัทแจนเซ่น-ซีแลก จำกัด อนุมัติวันที่ 25 มีนาคม 2564

“โควิด-19 วัคซีนโมเดอร์นา” ผลิตโดยบริษัทโมเดอร์นาทีเอ็กซ์ นำเข้าโดยบริษัทซิลลิคฟาร์มา จำกัด อนุมัติวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

“โควิด-19 วัคซีนวีโรเซลล์ อินแอคติเวทเทต โควิโล บีไอบีพี” หรือ “ซิโนฟาร์ม โควิด-19 วัคซีน” นำเข้าโดย บริษัทไบโอจีนีเทค จำกัด อนุมัติวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ยังมีวัคซีนอีก 2 ชนิดที่อยู่ระหว่างการอนุมัติ ได้แก่

“สปุตนิกวี” พัฒนาโดย The Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology ประเทศรัสเซีย นำเข้าโดยบริษัทคินเจน ไบโอเทค จำกัด

“โควาซิน” ผลิตโดยบารัทไบโอเทค ร่วมกับสถาบันวิจัย The Indian Council of Medical Research ประเทศอินเดีย นำเข้าโดยบริษัทไบโอจีนีเทค จำกัด

นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 546 ปีที่ 231 กรกฎาคม 2564

29 July 2564

By STY/Lib

Views, 2749

 

Preset Colors