เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

บทความด้านสุขภาพจิต

เว้นระยะการฉีดเข็มที่ 1 และ 2 เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

THE INTERVAL BETWEEN 1 st & 2 nd DOSE เว้นระยะการฉีดเข็มที่ 1 และ 2 เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เรื่องโดย ศิริกร โพธิจักร

ปัจจุบันในประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนจากรัฐบาล ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข 2 ชนิดคือ แอสตราเซเนกา และซิโนแวค

ส่วนวัคซีนทางเลือกคือ ซิโนฟาร์ม ดำเนินการโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งระบุว่าต้องเป็นการจัดซื้อโดยติดต่อระดับองค์กรต่อองค์กร โดยตัวอย่างองค์กรที่จองวัคซีนเข้ามาแล้วคือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ขณะนี้ (มิถุนายน 2564) ยังไม่ประกาศให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาจองเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด วัคซีนทั้ง 3 ชนิดนี้จำเป็นต้องฉีดให้ครบ 2 โดส โดยเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ฉีดโดยเว้นระยะเวลาที่แตกต่างกันดังนี้

• แอสตราเซเนกา ฉีดห่างกัน 4-12 สัปดาห์ แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก

• ซิโนแวค ฉีดห่างกัน 2-4 สัปดาห์ แนะนำโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

• ซิโนฟาร์ม ฉีดห่างกัน 3-4 สัปดาห์ แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก

นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 546 ปีที่ 23 1 กรกฎาคม 2564

6 สิงหาคม 2564

By STY/Lib

Views, 453