02 149 5555 ถึง 60

 

เปิดใจ..นักรบชุดขาว สู้ภัยโควิด (ตอน 3)

เปิดใจ..นักรบชุดขาว สู้ภัยโควิด (ตอน 3)

รายงานโดย... สำนักงานเลขานุการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้วยสถานการณ์โควิดในประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตมากขึ้น ความหวังเรื่องวัคซีน จึงเป็นเหมือนอีกหนึ่งทางออกของประเทศ

ฉบับนี้เราจะพาคุณผู้อ่านไปเปิดใจคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด-19 กับภายใต้สถานการณ์ที่มีความกดดันกัน นางสาวพะยอม เอกศิริ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ สถาบันชีววัตถุ (สชว.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานด้านกลุ่มวัคซีนไวรัส ที่ตรวจค่าความแรงของวัคซีนโควิด-19 ด้วย viral vecter และเป็นผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการพิจารณาขึ้นทะเบียนตำรับยาวัคซีนโควิดอีกด้วย

นางสาวพะยอมเล่าว่า สถาบันชีววัตถุได้คอยติดตามสถานการณ์ของการพัฒนาวัคซีนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีการทำงานที่เป็นระบบ และกรอบระยะเวลา โดยหลักๆ คือเรื่องความปลอดภัย ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าวัคซีนเป็นเรื่องใหม่ ยังไม่มีค่ากำหนดมาตรฐานสากล การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพจึงต้องยึดตามหลักการศึกษาวิจัยคลินิกในมนุษย์

“ด้วยความเป็นเรื่องใหม่ ระยะแรกการทำงานเร่งด่วนหมด การทดสอบก็เร่งด่วน บางรายการเป็นการผลิตแบบ High technology ก็ร่วมกันทำงานกับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วน ระยะเวลาการทำงานก็จะมากขึ้นก็รู้สึกเหนื่อย กดดันอยู่บ้าง โดยเฉพาะทะเบียนตำรับยาวัคซีนที่เป็นแบบ viral vecter ที่มีการคาดหวังเรื่องประสิทธิภาพ ต้องพิจารณาอย่างระเอียด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตามที่ระบุไว้ เพราะยังไม่มีการนำมาใช้ในมนุษย์ เป็นตัวที่เป็นผลิต และเพิ่งจะผลิตเมื่อกลางปีที่แล้ว และเริ่มนำมาใช้ ดังนั้นเวลาพิจารณาเอกสาร ไม่ได้อ่านแค่ 10 หน้า แต่ดูกันตั้งแต่ต้นน้ำ ว่าเขาได้ตัวไวรัสมาอย่างไร เราปลอดภัยหรือไม่ โดยอาศัยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา” นางสาวพะยอมกล่าว

ส่วนเรื่องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนั้น นางสาวพะยอมบอกว่า จะมีการ conference ร่วมกับทั้งองค์การอนามัยโลก สถาบันจากภายในและภายนอก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม ต้องยอมรับว่าการทำงานตรงนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิกฤติที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบให้ก้าวผ่านไป ซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไป และต้องบอกตัวเองตลอดเวลาว่า หากเราท้อ ให้เราชมตัวเอง ว่าวันนี้เราทำได้ขนาดนี้ พรุ่งนี้ก็จะทำได้ดีขึ้น

ไม่ได้รู้สึกท้อเพราะอยู่ในหน้าที่ที่สำคัญเราอยากให้ทุกคนในประเทศได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยการตอบสนองต่อคนทุกคน จะบอกว่าไม่เกิดผลข้างเคียงคงเป็นไปไม่ได้ แต่เวลาทำงาน เราเต็มที่ และทุ่มเท พอมีเสียงวิจารณ์วัคซีนไม่มีคุณภาพ เราไม่ได้ปล่อยผ่าน ซึ่งเวลาพิจารณาด้วยนางสาวพะยอมกล่าว

อย่างที่นักรบชุดกาวน์ท่านนี้ได้กล่าวเอาไว้ การทำงานด้วยความทุ่มเท และเต็มที่ พร้อมกับให้กำลังใจตัวเองมากๆ แม้จะทำงานด้วยความกดดัน แต่ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพอย่าแน่นอน 

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน 2564

23 August 2564

By STY/Lib

Views, 584

 

Preset Colors