02 149 5555 ถึง 60

 

คู่มือดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ต้องกักตัวที่บ้าน

11 STEPS FOR CARETAKER คู่มือดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ต้องกักตัวที่บ้าน

เกร็ดสุขภาพ เรื่องโดย... ศิริกร โพธิจักร

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีเตรียมความพร้อมกรณีมีสมาชิกครอบครัวต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้านร่วมกัน ดังนี้

◼ แยกส่วนหรือพื้นที่ให้ชัดเจน โดยเว้นระยะห่างจากผู้กักตัวอย่างน้อย 1-2 เมตร

◼ หากมีพื้นที่จำกัด ให้จัดทำฉากกั้นระหว่างผู้ต้องกักตัวกับสมาชิกคนอื่น

◼ ผู้ดูแลที่อยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อในบ้าน คอนโด หรือแฟลต ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่นานอย่างน้อย 20 วินาที แยกของใช้ส่วนตัว แยกกันกินอาหารและไม่ดื่มน้ำร่วมกัน เก็บล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างจาน นำไปผึ่งแดดให้แห้ง

◼ จัดห้องพักสำหรับผู้กักตัว เลือกห้องที่มีอาการถ่ายเทได้ดี มีแดดเข้าถึง

◼ แยกของใช้ส่วนตัวของผู้กักตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ จานชาม ออกจากสมาชิกคนอื่นๆ ในบ้าน

◼ การซักผ้า ต้องมีตะกร้าแยกและต้องซักแยกกันระหว่างเสื้อผ้าของผู้กักตัวกับสมาชิกคนอื่นๆ

◼ การใช้ห้องน้ำ ต้องแยกใช้ แต่หากมีห้องน้ำห้องเดียว ต้องให้สมาชิกในบ้านคนอื่นใช้ห้องน้ำก่อน ส่วนผู้แยกกักตัวให้ใช้เป็นคนสุดท้าย พร้อมทำความสะอาดด้วนน้ำยาฟอกขาวความเข้มข้นร้อยละ 0.1 หรือแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 0.5

◼ อาหาร เน้นปรุงสุก กินให้ครบ 5 หมู่ เน้นผักผลไม้เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มน้ำสะอาด 6-8 แก้วต่อวัน พักผ่อนให้เพียงพอ

◼ หากิจกรรมผ่อนคลายให้ผู้กักตัวเพื่อลดเครียด เช่น ออกกำลังกายเบาๆ อ่านหนังสือ ฟังเพลง ทำงานฝีมือ

◼ ถังขยะ ให้เตรียมถังขยะมีฝาปิดมิดชิดสำหรับผู้กักตัวทั้งในบริเวณห้องนอนและห้องน้ำ ในแต่ละวันให้รวบร่วมขยะ หนเกากอนามัยที่ใช้แล้วไว้ในถุง ก่อนทิ้งให้ใส่น้ำยาฟอกขาว 2 ฝาก่อนใส่ถุงอีกชั้น ปิดปากถุงให้สนิท

◼ กรณีที่มีห้องนอนห้องเดียว หรือผู้กักตัวต้องนอนรวมกับคนในบ้าน ให้เปิดประตูหน้าต่างให้โปร่งโล่งที่สุด โดยผู้กักตัวควรอยู่ห่างสมาชิกอื่นๆ และต้องวัดไข้ทุกวัน

ที่สำคัญ ถ้าพบมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจลำบาก เหนื่อย หอบ ตาแดง ผื่นแดง ถ่ายเหลว หรือตรวจวัดค่าออกซิเจนในเลือดแล้วพบว่ามีค่าต่ำกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที..

นิตยสารชีวจิต ปีที่ 23 ฉบับที่ 549 เดือนสิงหาคม 2564

27 August 2564

By STY/Lib

Views, 410

 

Preset Colors