เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

บทความด้านสุขภาพจิต

Work From Home อย่างไร ในสถานการณ์ COVID-19

Work From Home อย่างไร ในสถานการณ์ COVID-19

เรื่องโดย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช

ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้หลายคนต้องทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน ในฉบับนี้เราจึงนำเสนอการดูแลสุขภาพตามหลักธรรมานามัย ในหัวข้อ “ชีวิตานามัย”

ชีวิตานามัยมาจากคำว่า “ชีวิต” และ “อนามัย” ซึ่งหมายถึง การดำเนินชีวิตตามหลักอนามัย ได้แก่ การรักษาความสะอาดร่างกายและที่อยู่อาศัย การบริโภคอาหารครบถ้วนถูกต้อง การใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ และการละเว้นสิ่งที่ไม่ควรเสพ โดยปรับให้เข้ากับชีวิตประจำวันในยุคโควิดได้ ๕ ข้อดังนี้

๑.การรักษาความสะอาดของร่างกายและที่อยู่อาศัย

-การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังจากสัมผัสสิ่งของที่มีผู้สัมผัสร่วมกัน

-สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อออกจากบ้าน

-เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที

-ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้และที่อยู่อาศัยอยู่เสมอ

๒.หลีกเลี่ยงการอดนอน อดข้าว อดน้ำ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ จัดสรรสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตให้เหมาะสมรับประทานอาหารให้ตรงเวลา และดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ

๓.การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานอาหารให้เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุล ในภาวะปกติและปรับสมดุลเมื่อเกิดความเจ็บป่วย ทั้งนี้สามารถศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของรสยากับธาตุ รวมทั้งเมนูแนะนำตามภูมิปัญญาไทยได้ที่นี่

๔.หลีกเลี่ยงการทำงานอยู่ในอิริยาบถเดิมนานจนเกินไป ควรเปลี่ยนท่าทางทุก ๑ ชั่วโมง การนั่งทำงานติดต่อเป็นเวลานานอาจทำให้มีอาการปวดบ่าและสะบักได้ ฉบับนี้เรามีตัวอย่างกายบริหารแบบฤาษีดัดตนมาให้ลองบริหารกันค่ะและอย่าลืมแบ่งเวลาไปออกกำลังกาย อย่างน้อยวันละ ๓๐ นาที สัปดาห์ละ ๓-๕ ครั้ง ด้วยนะคะ

๕.หลีกเลี่ยงการทำงานเกินกำลัง การทำงานหนักหรือครุ่นคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป ย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจได้ หากรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าให้หยุดพัก หากิจกรรมที่ผ่อนคลาย ไม่ควรทำงานหนักเกินกำลังของตนเอง

การทำงานจากที่บ้านถือเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19 เรามาฝากหลักชีวิตานามัยให้ทุกท่านได้ลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญอย่าลืมดูแลใจ ไม่เครียดหรือวิตกกังวลจนเกินไป

ติดตามข่าวสารอย่างมีสติ รู้เท่าทันสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถทำงานที่บ้านได้สุขสบายมากขึ้น

วารสารศิริราชประชาสัมพันธ์ปีที่ 33 ฉบับที่ 440 มีนาคม 2564

3 กันยายน 2564

By STY/Lib

Views, 997