02 149 5555 ถึง 60

 

แนะวิธีกักตัวให้ถูกต้อง ปลอดภัย

HOME & COMMUNITY ISOLATION GUIDE แนะวิธีกักตัวให้ถูกต้อง ปลอดภัย

เกร็ดสุขภาพ เรื่องโดย... ศิริกร โพธิจักร

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ระบุว่า ประชาชนที่กักตัวอยู่บ้านต้องโทร.แจ้งสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 1330 กด 14 หรือจ้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เช่น อสม. เพื่อเข้าไปสอบสวนโรคหรือประเมินอาการเบื้องต้น และต้องมีคุณสมบัติ 4 ข้อ ดังนี้

⚫ เป็นผู้ติดเชื้อโควิดแบบไม่มีอาการ หรืออาการไม่มาก

⚫ อายุไม่เกิน 60 ปี

⚫ น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ ไม่เป็นโรคอ้วน ไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน

⚫ สามารถอยู่บ้านและดูแลตนเองได้

ทั้งนี้ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบายเพิ่มเติมว่า

⧫ กรณีกักตัวที่บ้าน ต้องเป็นบ้านที่มีห้องนอนแยก กรณีกักตัวในสถานที่กักตัวของชุมชน เช่น วัด หรือโรงเรียน ต้องมีช่องทางสื่อสารผ่านเทเลคอมเฟอเรนซ์ วิดีโอคอล เพื่อให้แพทย์หรือพยาบาลติดตามอาการทุกวัน วันละ 2 ครั้ง และมีช่องทางติดต่อฉุกเฉิน

⧫ ต้องลงทะเบียนกับสถานพยาบาลใกล้บ้าน

⧫ กรณีที่สงสัยว่าปอดมีปัญหา ให้วัดออกซิเจนในเลือดก่อนออกกำลังกายลุกนั่ง 1 นาที 1 ครั้ง และวัดซ้ำหลังทำ 1 ครั้งเพื่อเปรียบเทียบกัน หากปริมาณออกซิเจนลดลงมากกว่าร้อยละ 3 ต้องแจ้งแพทย์เพื่อเข้าสู่การรักษาที่โรงพยาบาลทันที

หากมีข้อสงสัย โทร.ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.1330 ระบบบริการโควิด-19 ค่ะ🕾

นิตยสารชีวจิต ปีที่ 23 ฉบับที่ 549 เดือนสิงหาคม 2564

6 September 2564

By STY/Lib

Views, 1105

 

Preset Colors