02 149 5555 ถึง 60

 

9 เคล็ดลับในการรักตัวเอง

9 เคล็ดลับในการรักตัวเอง

เรื่องโดย โค้ชชาร์ป-นิจจนันท์ แสนทวีสุข

ช่วงหลังผู้ที่มาขอคำปรึกษาจากผู้เขียน คือ มาด้วยกรณีซึมเศร้า เครียด หมดไฟในการทำงาน (burn out) เป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สังคมยังเข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นรากของชีวิตน้อยไป

๘๐-๙๐% ของปมปัญหาซึมเศร้า มักมาจากการไม่รู้จักรักตัวเองพร่ำบ่นกล่าวโทษผู้คน เรื่องราว และย่ำอยู่กับอดีต ทำให้ชีวิตไปต่ออยาก

ผู้เขียนปรารถนาส่งต่อเคล็ดลับการรักตัวเอง ๙ ข้อที่ทรงพลัง ซึ่งผู้เขียนแนะนำไว้ในหนังสือมหัศจรรย์แห่งรัก มหัศจรรย์แห่งชีวิต โดยได้ซึมซับศาสตร์นี้จากอาจารย์หลุยส์ เฮย์ นักเขียน นักบำบัดระดับโลก และจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานกับผู้ที่ขอคำปรึกษาและพบว่าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองให้ดีขึ้น

“๘๐-๙๐% ของปมปัญหาซึมเศร้า มักมาจากการไม่รู้จักรักตัวเองพร่ำบ่นกล่าวโทษผู้คน เรื่องราว และย่ำอยู่กับอดีต ทำให้ชีวิตไปต่ออยาก”

๙ เคล็บลับในการรักษาตัวเอง

1. หยุดการตำหนิและพูดเชิงลบกับตัวเอง (stop being self-criticism and negative self-talk)

ชำระล้างสิ่งที่คั่งค้างในอดีต หยุดมองสิ่งต่างๆ ร้ายไปล่วงหน้า ฝึกฝนการละวางความกลัวลง

2. ตัดสินใจลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเอง (power of action-responsibility)

หยุดกล่าวโทษผู้อื่นหรือเรื่องราว คืนอำนาจการเยียวยาสู่มือของเรา เรียนรู้ เชื่อมั่น แล้วลงมือทำ

3. ฝึกฝนการชื่นชมตัวเอง (praise yourself)

บอกรักตัวเอง เรียกชื่อตัวเอง บอกรักตัวเองสื่อสารคำบวกทรงพลัง โดยมองตาตัวเองหน้ากระจกทุกๆวัน

4. รู้จักให้อภัย (forgiveness)

เปิดใจที่จะให้อภัยทุกผู้คนทุกเรื่องราว รวมถึงให้อภัยตัวเอง ให้อภัยพ่อแม่ หลายรายล้วนแต่มีปมซึ่งต้องฝึกฝนการให้อภัยทั้งสิ้น เรียนรู้จากอดีตและพาตัวเองไปข้างหน้า

5. ฝึกเมตตาและอ่อนโยนต่อตัวเอง (self-com-passion and Kindness)

ไม่กดดันตัวเอง เรามักกดดันบีบคั้นตัวเอง ทำให้สายป่านชีวิตตึงมาก

6. ดูแลร่างกาย จิตใจ ออกกำลังกาย ฝึกสติ สมาธิ (wholeness of body , mind and spirit : peaceful state)

และรู้จักผ่อนคลาย (relaxation) เพื่อปล่อยวางความเครียดให้อยู่ในสภาวะแห่งสันติสุขเสมอ

7. ปฎิสัมพันธ์กับกลุ่มที่เกื้อกูล (connect with powerful groups)

คนที่เราคบ สิ่งที่เราเสพกิจกรรมที่เราทำ กำหนดชะตาชีวิตของเรา ลดการเสพสิ่งที่ทำให้เราคิดลบ หม่นหมอง คบหากับกลุ่มกิจกรรมที่เกื้อกูล จะช่วยทำให้เรามีพลังก้าวเดินไปข้างหน้า (ผู้เขียนเข้าร่วมชุมชน Miracle Morning ทำกิจกรรมยามเช้าร่วมกันเสมอ อบอุ่น ทรงพลังมาก)

8. เรียนรู้และลงมือทำ (humble and learn)

โลกยุคใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปิดใจเรียนรู้พัฒนาศักยภาพในเรื่องต่างๆ จะช่วยพัฒนาและเพิ่มการเห็นคุณค่าในตัวเอง

9. ค้นหาจิตวิญาณของเรา (find your Ikigai) หลายคนมีความทุกข์จากการใช้ชีวิตไปวันๆ ไม่รู้เจตจำนงในการมีชีวิตอยู่ เมื่อเจออุปสรรคจึงล้มลงง่าย การค้นพบอิคิไกของตัวเองจะทำให้เรามีความนับถือตัวเอง (self-esteem) ได้ทำสิ่งที่ตัวเองรัก และสร้างประโยชน์ให้ผู้คน ทุกวันนี้สิ่งที่ผู้เขียนมุ่งมั่นส่งต่อสู่สังคม คือ วิชาความสุข การรักตัวเอง เพราะผู้เขียนเชื่อมั่นว่า...

“การเปิดใจเรียนรู้ พัฒนา ศักยภาพในเรื่องต่างๆ จะช่วยพัฒนาและเพิ่มการเห็นคุณค่าในตัวเอง”

การป้องกันดีกว่าการบำบัดรักษา ความสุข และความซึมเศร้าเป็นสองด้านของเหรียญ เมื่อสุขจะไม่ซึมเศร้า

ผู้เขียนปรารถนาที่จะเห็นสถานศึกษาได้สอน วิชาความสุขเป็นวิชาแรกๆโลกนี้จะงดงามขึ้น

วารสารหมอชาวบ้าน ฉบับที่ 512 ปีที่ 43 ธันวาคม 2564

22 December 2564

By STY/Lib

Views, 2022

 

Preset Colors