เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

บทความด้านสุขภาพจิต

โรคสมาธิสั้น ใกล้ตัวลูกกว่าที่คิด

โรคสมาธิสั้น ใกล้ตัวลูกกว่าที่คิด

เด็กตามวัยอาจมีความสุขชุกชน อยู่ไม่นิ่ง ทำอะไรต่อเนื่องได้ไม่นานแต่ยังมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีความบกพร่องของพัฒนาการทางสมองทำให้มีอาการชน สมาธิสั้นวอกแวกกว่าปกติ เรียกว่า โรคสมาธิสั้น

สาเหตุการเกิดโรคสมาธิสั้น

- ปัจจัยทางกรรม หากคนในครอบครัวเป็นโรคสมาธิสั้น เด็กจะมีโอกาสเป็นมากขึ้น 4-5 เท่า

- ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม มารดามีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ รวมถึงการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม เช่น ดูโทรทัศน์ เช่น ดูโทรทัศน์ หรือเล่นเกม เป็นเวลานาน แม้อาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักโดยตรงแต่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กมีอาการสมาธิสั้นมากขึ้นได้

การรักษาโรคสมาธิสั้นที่ได้ผลดีที่สุด คือ การรักษาแบบผสม ผสาน ประกอบด้วย

- การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและคุณครู ต้องทำความเข้าใจโรค ไม่ควรลงโทษรุนแรง จนทำให้เกิดผลกระทบอื่นๆ จากนั้นค่อยปรับพฤติกรรมเด็กต่อไป

- การรักษาด้วยยา ปัจจุบันมียาที่ใช้ในการรักษาหลายชนิด ซึ่งแพทย์จะพิจารณา ถึงข้อดี – ข้อเสีย และความเหมาะสมของเด็กแต่ละราย

- การปรับพฤติกรรม ปรับพฤติกรรม และปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม

โรคสมาธิสั้น สามารถรักษาได้ นอกจากการเข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด็กแล้ว ควรเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเมตตารู้วิธีสื่อสารกับเด็กอย่างถูกต้อง ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมและการเรียนเพื่อให้เด็กได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศิริราชประชาสัมพันธ์

ปีที่ 34 ฉบับที่ 450 มกราคม 2565

11 กุมภาพันธ์ 2565

By STY/Lib

Views, 472