ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ประชุมวิชาการ สุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2563

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต : โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายงานผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวชภาพรวมทั้งประเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2561 [หน่อยนับ : คน]

เลือกปีที่ต้องการดูรายงาน :
ที่  จังหวัด โรคสมองเสื่อม ติดสารเสพติด ติดแอลกอฮอลล์ โรคจิตเภท โรคชึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคลมชัก ผู้พิการทางสติปัญญา ความผิดปกติทักษะทางการเรียน ออทิสติก ความผิดปกติเกียวกับพฤติกรรม พยายามฆ่าตัวตาย อื่นๆ รวม
กรุงเทพมหานคร 1,720  3,965  7,116  12,576  8,780  9,871  1,134  983  2,003  3,597  4,960  750  12,051  69,506 
สมุทรปราการ 780  4,050  7,559  7,805  6,635  7,833  1,719  1,581  2,726  5,525  4,585  568  9,756  61,122 
นนทบุรี 1,175  3,137  5,788  7,312  6,580  6,867  1,138  638  824  2,285  3,357  526  9,321  48,948 
ปทุมธานี 622  2,583  5,368  7,730  5,859  4,996  766  625  566  1,388  2,980  481  8,210  42,174 
พระนครศรีอยุธยา 462  2,683  9,245  5,161  4,923  4,952  498  536  407  1,065  2,651  501  8,307  41,391 
อ่างทอง 256  464  1,813  1,371  2,159  1,837  227  142  254  364  778  142  2,549  12,356 
ลพบุรี 676  1,718  3,899  3,823  3,916  4,291  452  349  322  1,065  2,144  426  6,433  29,514 
สิงห์บุรี 475  556  1,412  1,438  1,701  1,935  145  79  92  319  693  123  3,308  12,276 
ชัยนาท 523  1,101  4,567  2,302  2,430  4,387  196  92  110  322  1,221  182  6,681  24,114 
สระบุรี 580  1,995  3,278  4,255  3,372  3,818  580  669  334  1,222  2,538  392  7,079  30,112 
ชลบุรี 890  5,039  9,618  8,558  6,362  9,028  978  658  736  1,783  6,215  990  12,371  63,226 
ระยอง 734  3,604  5,873  5,533  3,716  7,672  458  426  323  1,087  3,873  723  6,194  40,216 
จันทบุรี 402  1,745  2,984  3,263  2,170  3,196  393  491  196  867  2,358  569  5,021  23,655 
ตราด 135  830  1,561  1,371  1,119  1,292  201  155  85  231  1,067  198  1,813  10,058 
ฉะเชิงเทรา 623  4,456  6,172  4,572  6,647  3,658  597  506  503  1,359  2,676  353  6,378  38,500 
ปราจีนบุรี 642  1,222  1,890  2,761  1,687  2,850  328  231  240  708  1,636  186  2,621  17,002 
นครนายก 362  873  1,848  1,547  1,257  1,344  191  93  110  309  901  117  1,683  10,635 
สระแก้ว 395  1,813  2,595  3,875  2,129  3,441  477  226  203  570  1,727  317  3,800  21,568 
นครราชสีมา 2,799  12,015  24,313  17,795  15,103  17,406  2,059  1,127  895  3,071  8,898  1,067  24,042  130,590 
บุรีรัมย์ 988  10,272  13,477  10,400  7,640  6,531  906  699  387  1,964  5,432  660  9,140  68,496 
สุรินทร์ 659  5,348  11,931  8,241  4,993  7,136  569  535  243  1,308  3,884  421  7,743  53,011 
ศรีสะเกษ 887  6,417  6,997  12,162  6,490  16,692  902  277  383  954  4,998  777  7,832  65,768 
อุบลราชธานี 1,019  6,437  10,190  14,163  13,362  17,994  1,599  462  508  1,222  6,955  353  12,413  86,677 
ยโสธร 264  1,795  5,319  4,325  4,787  3,220  274  160  173  461  1,807  138  2,379  25,102 
ชัยภูมิ 838  5,469  18,530  8,206  5,636  7,679  876  527  274  966  3,567  370  6,851  59,789 
อำนาจเจริญ 333  1,762  4,755  3,514  1,788  3,124  339  170  134  411  1,619  131  2,833  20,913 
บึงกาฬ 229  1,101  2,566  2,711  1,396  1,381  188  80  163  283  1,120  133  2,068  13,419 
หนองบัวลำภู 761  1,413  1,468  3,007  2,445  2,974  236  87  90  255  1,374  147  2,564  16,821 
ขอนแก่น 1,263  5,731  8,952  11,712  6,120  14,417  1,080  955  619  2,021  5,191  572  9,911  68,544 
อุดรธานี 781  5,006  7,382  8,298  4,189  11,019  678  351  412  795  4,296  358  6,258  49,823 
เลย 664  2,452  2,728  4,972  3,195  6,680  540  474  192  618  2,229  269  4,638  29,651 
หนองคาย 337  1,580  2,823  4,236  2,701  3,161  266  175  272  439  1,837  174  3,651  21,652 
มหาสารคาม 643  7,921  14,469  6,409  4,721  4,955  469  211  252  712  2,903  243  4,629  48,537 
ร้อยเอ็ด 710  9,932  21,015  10,158  4,916  8,182  1,040  284  483  1,180  3,981  405  7,738  70,024 
กาฬสินธุ์ 485  2,444  4,393  8,036  3,699  6,951  521  377  291  818  2,817  290  5,601  36,723 
สกลนคร 599  38,022  40,363  7,302  4,293  5,996  709  258  310  682  3,017  293  5,662  107,506 
นครพนม 455  2,238  2,262  6,323  2,280  6,131  531  280  429  1,236  2,029  158  4,701  29,053 
มุกดาหาร 218  935  3,129  3,237  2,397  3,584  218  244  153  438  1,114  84  1,887  17,638 
เชียงใหม่ 2,057  10,151  15,225  8,814  11,923  12,269  1,439  2,456  1,473  5,506  7,245  765  16,082  95,405 
ลำพูน 648  2,646  3,333  2,464  4,469  3,304  340  1,142  273  1,042  2,005  210  4,378  26,254 
ลำปาง 723  2,522  3,066  4,258  3,758  6,591  762  1,369  485  2,424  3,193  243  6,265  35,659 
อุตรดิตถ์ 442  1,179  2,265  2,124  2,540  2,008  386  608  260  1,586  1,482  140  3,651  18,671 
แพร่ 474  1,604  2,784  2,373  2,233  3,301  245  406  190  541  1,343  193  3,648  19,335 
น่าน 335  1,954  3,094  2,099  2,661  3,993  547  233  275  1,616  2,017  212  4,483  23,519 
พะเยา 447  1,993  3,285  2,855  3,535  3,089  350  369  335  602  1,789  199  6,433  25,281 
เชียงราย 649  3,520  8,055  5,855  6,371  6,325  672  665  691  1,769  4,140  515  9,062  48,289 
แม่ฮ่องสอน 118  905  815  1,099  1,892  1,811  157  147  117  353  1,027  109  1,907  10,457 
นครสวรรค์ 1,006  2,367  3,858  6,601  6,262  8,875  555  286  359  963  3,613  512  12,353  47,610 
อุทัยธานี 369  1,262  1,888  1,806  2,050  2,314  201  81  91  203  1,257  191  5,261  16,974 
กำแพงเพชร 413  1,934  6,222  3,617  6,735  4,734  314  476  238  608  2,665  362  7,726  36,044 
ตาก 469  2,018  2,501  2,780  3,398  2,966  283  722  292  843  2,236  394  4,095  22,997 
สุโขทัย 560  1,456  4,432  2,958  3,961  2,562  285  170  185  445  1,949  245  4,558  23,766 
พิษณุโลก 842  2,295  4,412  3,765  4,605  3,795  550  511  415  1,703  2,831  256  7,079  33,059 
พิจิตร 692  1,073  1,404  3,035  2,762  3,077  319  753  194  568  1,763  216  6,250  22,106 
เพชรบูรณ์ 528  2,699  5,176  5,812  4,331  5,013  664  779  321  859  2,809  424  8,137  37,552 
ราชบุรี 950  2,023  4,381  4,592  3,191  4,344  691  727  560  1,635  3,028  425  6,898  33,445 
กาญจนบุรี 594  6,760  11,389  3,279  3,135  2,880  544  288  263  865  2,796  459  7,063  40,315 
สุพรรณบุรี 689  2,175  5,141  3,452  3,130  3,339  400  246  277  737  2,766  416  6,342  29,110 
นครปฐม 782  1,983  5,677  4,762  3,697  4,565  648  504  469  1,366  2,841  634  8,405  36,333 
สมุทรสาคร 471  1,269  1,984  2,582  2,345  2,587  427  620  473  1,533  1,514  254  3,599  19,658 
สมุทรสงคราม 159  205  386  1,003  741  1,038  93  131  143  523  510  107  1,754  6,793 
เพชรบุรี 252  492  1,787  2,023  1,997  1,884  250  289  237  896  1,329  188  3,952  15,576 
ประจวบคีรีขันธ์ 285  1,096  3,277  2,885  2,082  2,433  364  276  277  982  1,774  215  2,728  18,674 
นครศรีธรรมราช 1,111  1,682  6,677  9,599  7,093  11,401  1,309  1,296  644  2,319  4,572  486  13,566  61,755 
กระบี่ 207  602  1,919  3,283  2,338  2,751  485  371  360  918  1,641  137  2,415  17,427 
พังงา 268  611  1,799  1,889  1,651  1,960  425  638  195  584  1,011  109  2,285  13,425 
ภูเก็ต 263  1,249  3,015  2,866  2,035  2,877  292  274  707  1,124  1,827  241  3,626  20,396 
สุราษฎร์ธานี 800  2,428  7,957  7,765  5,273  8,411  1,013  1,231  694  2,468  3,915  523  9,434  51,912 
ระนอง 137  336  741  1,238  1,099  1,532  158  83  245  406  752  123  1,565  8,415 
ชุมพร 320  1,348  4,661  3,358  1,881  3,263  350  167  264  649  1,640  192  4,002  22,095 
สงขลา 1,070  1,553  33,684  7,247  6,069  9,578  993  813  689  2,509  3,784  509  10,073  78,571 
สตูล 166  355  2,751  1,688  1,362  2,281  157  254  79  328  861  116  2,216  12,614 
ตรัง 232  782  3,910  3,588  3,183  3,734  292  188  201  608  2,050  278  2,760  21,806 
พัทลุง 400  675  2,781  2,908  2,736  4,395  162  153  167  405  1,531  195  4,382  20,890 
ปัตตานี 262  384  10,641  3,664  2,216  4,132  348  97  138  296  1,355  98  3,808  27,439 
ยะลา 181  300  3,350  2,323  1,721  2,826  249  108  126  346  1,133  118  2,680  15,461 
นราธิวาส 181  315  15,777  3,841  2,425  3,258  352  203  114  271  1,416  125  3,778  32,056 
ไม่ทราบ 9,459  49,133  110,866  72,508  62,406  85,644  9,353  9,231  7,664  23,876  42,191  5,889  99,821  588,041 
รวม  56,395  289,458  606,014  455,118  370,885  485,621  51,902  45,574  37,877  111,175  245,029  31,610  564,637  3,351,295 


 ที่มา: ระบบระบบศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย กรมสุขภาพจิต

 ข้อมูลจากคลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (HDC)

 ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 2561