เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2566

นายอนุทิน ชาญวีรกูล มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

กรมสุขภาพจิต มีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

สาร THC ในกัญชาอาจทำให้เกิดอาการทางจิตได้

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายงานผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวชภาพรวมทั้งประเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2561 [หน่อยนับ : คน]

เลือกปีที่ต้องการดูรายงาน :
ที่  จังหวัด โรคสมองเสื่อม ติดสารเสพติด ติดแอลกอฮอลล์ โรคจิตเภท โรคชึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคลมชัก ผู้พิการทางสติปัญญา ความผิดปกติทักษะทางการเรียน ออทิสติก ความผิดปกติเกียวกับพฤติกรรม พยายามฆ่าตัวตาย อื่นๆ รวม
กรุงเทพมหานคร 1,720  7,116  3,965  12,576  8,780  9,871  983  2,003  3,597  4,960  69,506 
สมุทรปราการ 780  7,559  4,050  7,805  6,635  7,833  1,581  2,726  5,525  4,585  61,122 
นนทบุรี 1,175  5,788  3,137  7,312  6,580  6,867  638  824  2,285  3,357  48,948 
ปทุมธานี 622  5,368  2,583  7,730  5,859  4,996  625  566  1,388  2,980  42,174 
พระนครศรีอยุธยา 462  9,245  2,683  5,161  4,923  4,952  536  407  1,065  2,651  41,391 
อ่างทอง 256  1,813  464  1,371  2,159  1,837  142  254  364  778  12,356 
ลพบุรี 676  3,899  1,718  3,823  3,916  4,291  349  322  1,065  2,144  29,514 
สิงห์บุรี 475  1,412  556  1,438  1,701  1,935  79  92  319  693  12,276 
ชัยนาท 523  4,567  1,101  2,302  2,430  4,387  92  110  322  1,221  24,114 
สระบุรี 580  3,278  1,995  4,255  3,372  3,818  669  334  1,222  2,538  30,112 
ชลบุรี 890  9,618  5,039  8,558  6,362  9,028  658  736  1,783  6,215  63,226 
ระยอง 734  5,873  3,604  5,533  3,716  7,672  426  323  1,087  3,873  40,216 
จันทบุรี 402  2,984  1,745  3,263  2,170  3,196  491  196  867  2,358  23,655 
ตราด 135  1,561  830  1,371  1,119  1,292  155  85  231  1,067  10,058 
ฉะเชิงเทรา 623  6,172  4,456  4,572  6,647  3,658  506  503  1,359  2,676  38,500 
ปราจีนบุรี 642  1,890  1,222  2,761  1,687  2,850  231  240  708  1,636  17,002 
นครนายก 362  1,848  873  1,547  1,257  1,344  93  110  309  901  10,635 
สระแก้ว 395  2,595  1,813  3,875  2,129  3,441  226  203  570  1,727  21,568 
นครราชสีมา 2,799  24,313  12,015  17,795  15,103  17,406  1,127  895  3,071  8,898  130,590 
บุรีรัมย์ 988  13,477  10,272  10,400  7,640  6,531  699  387  1,964  5,432  68,496 
สุรินทร์ 659  11,931  5,348  8,241  4,993  7,136  535  243  1,308  3,884  53,011 
ศรีสะเกษ 887  6,997  6,417  12,162  6,490  16,692  277  383  954  4,998  65,768 
อุบลราชธานี 1,019  10,190  6,437  14,163  13,362  17,994  462  508  1,222  6,955  86,677 
ยโสธร 264  5,319  1,795  4,325  4,787  3,220  160  173  461  1,807  25,102 
ชัยภูมิ 838  18,530  5,469  8,206  5,636  7,679  527  274  966  3,567  59,789 
อำนาจเจริญ 333  4,755  1,762  3,514  1,788  3,124  170  134  411  1,619  20,913 
บึงกาฬ 229  2,566  1,101  2,711  1,396  1,381  80  163  283  1,120  13,419 
หนองบัวลำภู 761  1,468  1,413  3,007  2,445  2,974  87  90  255  1,374  16,821 
ขอนแก่น 1,263  8,952  5,731  11,712  6,120  14,417  955  619  2,021  5,191  68,544 
อุดรธานี 781  7,382  5,006  8,298  4,189  11,019  351  412  795  4,296  49,823 
เลย 664  2,728  2,452  4,972  3,195  6,680  474  192  618  2,229  29,651 
หนองคาย 337  2,823  1,580  4,236  2,701  3,161  175  272  439  1,837  21,652 
มหาสารคาม 643  14,469  7,921  6,409  4,721  4,955  211  252  712  2,903  48,537 
ร้อยเอ็ด 710  21,015  9,932  10,158  4,916  8,182  284  483  1,180  3,981  70,024 
กาฬสินธุ์ 485  4,393  2,444  8,036  3,699  6,951  377  291  818  2,817  36,723 
สกลนคร 599  40,363  38,022  7,302  4,293  5,996  258  310  682  3,017  107,506 
นครพนม 455  2,262  2,238  6,323  2,280  6,131  280  429  1,236  2,029  29,053 
มุกดาหาร 218  3,129  935  3,237  2,397  3,584  244  153  438  1,114  17,638 
เชียงใหม่ 2,057  15,225  10,151  8,814  11,923  12,269  2,456  1,473  5,506  7,245  95,405 
ลำพูน 648  3,333  2,646  2,464  4,469  3,304  1,142  273  1,042  2,005  26,254 
ลำปาง 723  3,066  2,522  4,258  3,758  6,591  1,369  485  2,424  3,193  35,659 
อุตรดิตถ์ 442  2,265  1,179  2,124  2,540  2,008  608  260  1,586  1,482  18,671 
แพร่ 474  2,784  1,604  2,373  2,233  3,301  406  190  541  1,343  19,335 
น่าน 335  3,094  1,954  2,099  2,661  3,993  233  275  1,616  2,017  23,519 
พะเยา 447  3,285  1,993  2,855  3,535  3,089  369  335  602  1,789  25,281 
เชียงราย 649  8,055  3,520  5,855  6,371  6,325  665  691  1,769  4,140  48,289 
แม่ฮ่องสอน 118  815  905  1,099  1,892  1,811  147  117  353  1,027  10,457 
นครสวรรค์ 1,006  3,858  2,367  6,601  6,262  8,875  286  359  963  3,613  47,610 
อุทัยธานี 369  1,888  1,262  1,806  2,050  2,314  81  91  203  1,257  16,974 
กำแพงเพชร 413  6,222  1,934  3,617  6,735  4,734  476  238  608  2,665  36,044 
ตาก 469  2,501  2,018  2,780  3,398  2,966  722  292  843  2,236  22,997 
สุโขทัย 560  4,432  1,456  2,958  3,961  2,562  170  185  445  1,949  23,766 
พิษณุโลก 842  4,412  2,295  3,765  4,605  3,795  511  415  1,703  2,831  33,059 
พิจิตร 692  1,404  1,073  3,035  2,762  3,077  753  194  568  1,763  22,106 
เพชรบูรณ์ 528  5,176  2,699  5,812  4,331  5,013  779  321  859  2,809  37,552 
ราชบุรี 950  4,381  2,023  4,592  3,191  4,344  727  560  1,635  3,028  33,445 
กาญจนบุรี 594  11,389  6,760  3,279  3,135  2,880  288  263  865  2,796  40,315 
สุพรรณบุรี 689  5,141  2,175  3,452  3,130  3,339  246  277  737  2,766  29,110 
นครปฐม 782  5,677  1,983  4,762  3,697  4,565  504  469  1,366  2,841  36,333 
สมุทรสาคร 471  1,984  1,269  2,582  2,345  2,587  620  473  1,533  1,514  19,658 
สมุทรสงคราม 159  386  205  1,003  741  1,038  131  143  523  510  6,793 
เพชรบุรี 252  1,787  492  2,023  1,997  1,884  289  237  896  1,329  15,576 
ประจวบคีรีขันธ์ 285  3,277  1,096  2,885  2,082  2,433  276  277  982  1,774  18,674 
นครศรีธรรมราช 1,111  6,677  1,682  9,599  7,093  11,401  1,296  644  2,319  4,572  61,755 
กระบี่ 207  1,919  602  3,283  2,338  2,751  371  360  918  1,641  17,427 
พังงา 268  1,799  611  1,889  1,651  1,960  638  195  584  1,011  13,425 
ภูเก็ต 263  3,015  1,249  2,866  2,035  2,877  274  707  1,124  1,827  20,396 
สุราษฎร์ธานี 800  7,957  2,428  7,765  5,273  8,411  1,231  694  2,468  3,915  51,912 
ระนอง 137  741  336  1,238  1,099  1,532  83  245  406  752  8,415 
ชุมพร 320  4,661  1,348  3,358  1,881  3,263  167  264  649  1,640  22,095 
สงขลา 1,070  33,684  1,553  7,247  6,069  9,578  813  689  2,509  3,784  78,571 
สตูล 166  2,751  355  1,688  1,362  2,281  254  79  328  861  12,614 
ตรัง 232  3,910  782  3,588  3,183  3,734  188  201  608  2,050  21,806 
พัทลุง 400  2,781  675  2,908  2,736  4,395  153  167  405  1,531  20,890 
ปัตตานี 262  10,641  384  3,664  2,216  4,132  97  138  296  1,355  27,439 
ยะลา 181  3,350  300  2,323  1,721  2,826  108  126  346  1,133  15,461 
นราธิวาส 181  15,777  315  3,841  2,425  3,258  203  114  271  1,416  32,056 
ไม่ทราบ 9,459  110,866  49,133  72,508  62,406  85,644  9,231  7,664  23,876  42,191  588,041 
รวม  56,395  606,014  289,458  455,118  370,885  485,621  45,574  37,877  111,175  245,029  3,351,295 


 ที่มา: ระบบระบบศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย กรมสุขภาพจิต

 ข้อมูลจากคลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (HDC)

 ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ. 2565