เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

GIS Report

แผนที่แสดงอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย แยกตามจังหวัด...

แยกตามปี พ.ศ.

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย แยกตามปี พ.ศ...

แยกตามเพศ

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย แยกตามเพศ...

แยกตามช่วงอายุ

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย แยกตามช่วงอายุ...

10 อันดับแยกตามเครือข่ายบริการ

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย แยกตาม เครือข่ายบริการที่มีอัตราการฆ่าตัวสูง...

10 อันดับจังหวัด

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย แยกตาม จังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวสูง...

Summary Report

ทำรายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย โดยเลือกรายงานตามที่ท่านกำหนด...

Download

อัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย Download...

About us

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย คณะผู้จัดทำ...