ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลินิก: งานบริการผู้ป่วยนอก (จิตเวชและประสาทจิตเวชศาสตร์)

หน่วยงาน: สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

โทร: 02 442 2500

วันทำการ: จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

เวลาทำการ: 08.00 -12.00 น.

เจ้าหน้าที่ให้บริการ: แพทย์/พยาบาล

Download: คลิกที่นี่เพื่อ download คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน