02 149 5555 ถึง 60 ict@dmh.mail.go.th

ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช

คลินิก: การให้คำปรึกษา

หน่วยงาน: สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

โทร: 02 442 2500

วันทำการ: จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

เวลาทำการ: 08.00-16.00 น.

เจ้าหน้าที่ให้บริการ: นักสังคมสงเคราะห์

Download: -

Preset Colors