ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลินิก: หอผู้ป่วยจิตเวชชาย หญิง

หน่วยงาน: สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

โทร:

วันทำการ: จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

เวลาทำการ: บริการ 24 ชม.

เจ้าหน้าที่ให้บริการ: สหวิชาชีพ

Download: -