02 149 5555 ถึง 60 ict@dmh.mail.go.th

ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช

คลินิก: หอผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด

หน่วยงาน: สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

โทร:

วันทำการ: จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

เวลาทำการ: บริการ 24 ชม.

เจ้าหน้าที่ให้บริการ: สหวิชาชีพ

Download: คลิกที่นี่เพื่อ download คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน

Preset Colors