02 149 5555 ถึง 60
== -->

กรมสุขภาพจิต เปิดให้บริการ LINE Official Account ภายใต้ชื่อ "@smileconnect" เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความรู้สุขภาพและบริการต่างๆ ของ โรงพยาบาลสังกัดกรมฯ เช่น บริการจองคิวอำนวยความสะดวกให้เลือกวันและเวลาจองคิวได้ล่วงหน้า [สำหรับผู้ป่วยเก่า], CHAT BOT สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร งานวิจัย องค์ความรู้ต่างๆ เพียงแสกน QRCODE หรือพิมพ์ @smileconnect ค้นหาใน Application Line และเพิ่มเป็นเพื่อนท่านก็สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของ Smile Connect ได้แล้วค่ะ

 

QR Code

Preset Colors