เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

เจตนารมณ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award Click Here

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก

คุณพ่อคุณแม่อยากทราบพัฒนาการของลูกไหมคะ ลองมาทำแบบทดสอบง่าย ๆ กันดีกว่า เลือกแบบทดสอบตามอายุของลูกได้เลยค่ะ

1. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 6 เดือนเริ่มทำแบบทดสอบ Online
2. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9 เดือนเริ่มทำแบบทดสอบ Online
3. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 12 เดือนเริ่มทำแบบทดสอบ Online
4. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 18 เดือนเริ่มทำแบบทดสอบ Online
5. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 2 ปีเริ่มทำแบบทดสอบ Online
6. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 3 ปีเริ่มทำแบบทดสอบ Online
7. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 4 ปีเริ่มทำแบบทดสอบ Online
8. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 5 ปีเริ่มทำแบบทดสอบ Online
9. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 6 ปีเริ่มทำแบบทดสอบ Online