เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก

คุณพ่อคุณแม่อยากทราบพัฒนาการของลูกไหมคะ ลองมาทำแบบทดสอบง่าย ๆ กันดีกว่า เลือกแบบทดสอบตามอายุของลูกได้เลยค่ะ

1. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 6 เดือนเริ่มทำแบบทดสอบ Online
2. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9 เดือนเริ่มทำแบบทดสอบ Online
3. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 12 เดือนเริ่มทำแบบทดสอบ Online
4. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 18 เดือนเริ่มทำแบบทดสอบ Online
5. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 2 ปีเริ่มทำแบบทดสอบ Online
6. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 3 ปีเริ่มทำแบบทดสอบ Online
7. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 4 ปีเริ่มทำแบบทดสอบ Online
8. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 5 ปีเริ่มทำแบบทดสอบ Online
9. แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 6 ปีเริ่มทำแบบทดสอบ Online