02 149 5555 ถึง 60 ict@dmh.mail.go.th

 

นโยบายกรมสุขภาพจิต

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 กรมสุขภาพจิต 638  491 
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 กรมสุขภาพจิต 5,616  1,539 
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมสุขภาพจิต 5,528  1,241 
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตปี 2564 กรมสุขภาพจิต 4,404  1,013 
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมสุขภาพจิต 3,581  715 
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมสุขภาพจิต 3,803  1,064 
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตปี 2563 กรมสุขภาพจิต 3,424  1,014 
  เจตนารมณ์ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของอธิบดีกรมสุขภาพจ กรมสุขภาพจิต 3,276  557 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2562-2563 กรมสุขภาพจิต 5,075  1,073 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2555-2556 กรมสุขภาพจิต 3,907  1,119 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2556-2557 กรมสุขภาพจิต 3,645  990 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2557-2558 กรมสุขภาพจิต 3,548  955 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2558-2559 กรมสุขภาพจิต 3,824  1,067 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2559 กรมสุขภาพจิต 4,046  1,426 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2560-2561 กรมสุขภาพจิต 12,069  3,725 

 

Preset Colors