02 149 5555 ถึง 60 ict@dmh.mail.go.th

 

นโยบายกรมสุขภาพจิต

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2567 กรมสุขภาพจิต 741  589 
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 กรมสุขภาพจิต 5,648  1,557 
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565 กรมสุขภาพจิต 5,539  1,247 
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตปี 2564 กรมสุขภาพจิต 4,414  1,016 
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมสุขภาพจิต 3,588  721 
  นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมสุขภาพจิต 3,812  1,068 
  Infographic นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตปี 2563 กรมสุขภาพจิต 3,429  1,017 
  เจตนารมณ์ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของอธิบดีกรมสุขภาพจ กรมสุขภาพจิต 3,278  559 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2562-2563 กรมสุขภาพจิต 5,087  1,077 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2555-2556 กรมสุขภาพจิต 3,910  1,121 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2556-2557 กรมสุขภาพจิต 3,652  993 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2557-2558 กรมสุขภาพจิต 3,553  957 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2558-2559 กรมสุขภาพจิต 3,826  1,069 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2559 กรมสุขภาพจิต 4,053  1,428 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2560-2561 กรมสุขภาพจิต 12,073  3,729 

 

Preset Colors