เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต

Download คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564 (ฉบับปรับปรุง) กรมสุขภาพจิต 473  201 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2564 กรมสุขภาพจิต 779  588 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563 (ฉบับปรับปรุง) กรมสุขภาพจิต 1,465  932 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2563 กรมสุขภาพจิต 596  603 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2562 กรมสุขภาพจิต 377  427 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2561 กรมสุขภาพจิต 335  455 
  คู่มือตัวชี้วัด ปี 2560 กรมสุขภาพจิต 315  456