02 149 5555 ถึง 60 ict@dmh.mail.go.th

 

รายงานผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช

ข้อมูลจากระบบระบบศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย กรมสุขภาพจิต

ประจำปีงบประมาณ 2564 [หน่อยนับ : คน]

เลือกปีที่ต้องการดูรายงาน :
ที่  จังหวัด โรคสมองเสื่อม ติดแอลกอฮอล์ ติดยาบ้า (Amphetamine) ติดสารเสพติดอื่นๆ โรคจิตเภท โรคจิตอื่นๆ โรคอารมณ์สองขั้ว โรคชึมเศร้า โรควิตกกังวล ความบกพร่องทางสติปัญญา ความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรคออทิสติก โรคสมาธิสั้น พยามยามฆ่าตัวตาย (การตั้งใจทำร้ายตนเอง) ผู้ป่วยติดเกมส์ในผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป) ผู้ป่วยติดเกมส์ในเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) โรคทางจิตเวชอื่นๆ โรคลมชัก รวม
recNo กรุงเทพมหานคร 714  702  1,085  2,611  9,654  1,371  1,770  5,966  4,497  1,634  449  2,146  2,573  66  92  114  2,775  518  38,219 
recNo สมุทรปราการ 74  120  168  597  1,630  284  254  963  926  1,001  566  1,985  2,425  16  13  109  979  220  12,110 
recNo นนทบุรี 227  204  223  745  1,561  241  542  1,885  1,402  381  115  375  571  10  22  21  1,095  157  9,620 
recNo ปทุมธานี 74  92  129  406  1,121  131  232  617  376  167  44  195  204  473  51  4,272 
recNo พระนครศรีอยุธยา 36  45  157  284  452  53  94  166  105  52  40  40  546  21  2,078 
recNo อ่างทอง 20  13  28  88  126  22  24  70  34  14  12  193  654 
recNo ลพบุรี 17  20  48  137  183  35  34  112  69  21  18  16  513  1,226 
recNo สิงห์บุรี 16  20  65  83  11  21  50  47  181  528 
recNo ชัยนาท 109  31  32  194  309  64  32  264  268  31  12  19  326  1,698 
recNo สระบุรี 15  22  61  157  160  22  32  95  43  22  18  15  597  10  1,265 
recNo ชลบุรี 18  21  34  542  256  30  66  196  88  48  11  108  79  10  947  35  2,460 
recNo ระยอง 10  10  232  86  11  23  70  42  12  33  23  322  882 
recNo จันทบุรี 18  21  296  71  12  24  70  32  14  14  11  369  962 
recNo ตราด 188  23  12  12  143  414 
recNo ฉะเชิงเทรา 17  50  67  377  236  44  49  93  66  27  13  63  63  304  13  1,471 
recNo ปราจีนบุรี 24  82  66  312  227  39  48  144  65  29  35  42  236  15  1,357 
recNo นครนายก 10  15  25  135  117  16  19  43  19  177  600 
recNo สระแก้ว 99  444  246  1,019  850  191  142  691  427  227  70  170  352  789  43  5,723 
recNo นครราชสีมา 236  553  175  1,446  2,476  576  636  2,225  906  350  116  207  463  116  1,614  103  12,101 
recNo บุรีรัมย์ 20  122  73  623  568  93  134  280  131  39  25  24  13  942  16  3,091 
recNo สุรินทร์ 45  28  255  175  36  32  113  75  18  13  28  456  13  1,292 
recNo ศรีสะเกษ 44  264  281  1,137  922  371  150  459  477  113  20  99  180  14  12  1,124  47  5,667 
recNo อุบลราชธานี 159  923  740  3,026  3,226  1,186  424  1,577  1,799  484  93  429  945  24  33  920  153  15,991 
recNo ยโสธร 35  143  156  516  419  168  75  238  249  62  16  59  103  178  13  2,422 
recNo ชัยภูมิ 77  188  145  557  572  161  123  353  402  43  23  28  54  562  21  3,303 
recNo อำนาจเจริญ 15  72  72  443  266  90  38  130  158  45  41  63  243  18  1,691 
recNo บึงกาฬ 14  41  96  227  106  40  10  75  87  30  54  145  157  1,097 
recNo หนองบัวลำภู 13  149  199  272  186  73  26  105  110  33  11  23  40  264  1,506 
recNo ขอนแก่น 223  898  1,185  2,281  2,236  587  320  1,651  2,270  289  168  141  443  28  41  1,138  123  13,903 
recNo อุดรธานี 48  297  645  834  696  170  86  261  304  54  20  40  68  547  22  4,080 
recNo เลย 260  917  1,265  760  1,168  367  140  1,449  2,015  218  77  107  519  12  13  513  73  9,801 
recNo หนองคาย 14  92  151  270  253  62  48  109  75  23  12  10  17  272  12  1,409 
recNo มหาสารคาม 83  278  339  728  712  184  98  318  397  84  33  45  97  475  28  3,879 
recNo ร้อยเอ็ด 17  75  67  300  252  71  58  191  179  84  47  108  229  389  12  2,079 
recNo กาฬสินธุ์ 48  193  439  929  621  172  85  357  470  75  45  54  120  353  19  3,969 
recNo สกลนคร 24  126  244  460  416  94  63  219  160  21  11  50  93  22  599  2,603 
recNo นครพนม 98  318  540  490  1,032  263  143  556  564  220  43  327  710  26  263  30  5,594 
recNo มุกดาหาร 41  92  312  131  50  18  73  62  17  38  61  123  1,034 
recNo เชียงใหม่ 375  803  350  4,293  1,431  331  737  2,970  2,296  641  969  1,149  2,813  15  1,843  381  21,031 
recNo ลำพูน 61  136  71  295  186  49  94  386  247  50  39  123  155  347  42  2,242 
recNo ลำปาง 51  48  50  252  141  49  67  226  176  41  34  106  154  613  20  2,008 
recNo อุตรดิตถ์ 12  17  111  52  11  14  72  40  17  97  470 
recNo แพร่ 26  53  25  111  116  21  39  126  75  24  14  68  51  229  17  978 
recNo น่าน 11  106  35  15  65  41  11  13  50  44  364  773 
recNo พะเยา 36  40  24  195  109  30  66  192  102  26  23  82  86  377  22  1,388 
recNo เชียงราย 36  121  119  2,372  234  57  106  293  194  67  50  114  170  722  25  4,658 
recNo แม่ฮ่องสอน 14  40  24  413  75  12  29  176  89  36  44  78  137  146  18  1,315 
recNo นครสวรรค์ 169  121  83  404  701  124  112  497  475  69  31  26  486  17  3,303 
recNo อุทัยธานี 27  23  152  153  25  16  78  92  15  12  386  1,000 
recNo กำแพงเพชร 28  35  25  240  173  35  34  111  81  13  22  14  327  13  1,143 
recNo ตาก 13  18  18  468  52  33  71  35  28  21  220  999 
recNo สุโขทัย 21  30  32  134  96  19  28  74  57  13  16  14  397  936 
recNo พิษณุโลก 30  51  35  190  188  20  34  150  153  14  22  17  570  12  1,479 
recNo พิจิตร 26  20  18  128  134  18  25  93  70  10  480  1,041 
recNo เพชรบูรณ์ 70  116  142  954  383  83  54  271  258  32  32  30  548  15  2,980 
recNo ราชบุรี 28  22  32  425  167  39  65  143  78  18  19  22  456  11  1,528 
recNo กาญจนบุรี 12  22  68  742  208  37  44  112  73  18  17  24  440  1,826 
recNo สุพรรณบุรี 35  67  193  428  352  55  79  223  122  32  28  24  12  541  11  2,202 
recNo นครปฐม 100  125  161  407  733  144  156  944  620  92  49  86  210  18  459  37  4,314 
recNo สมุทรสาคร 44  54  116  247  415  87  108  415  302  61  14  67  97  11  283  22  2,323 
recNo สมุทรสงคราม 17  64  131  18  12  58  31  10  85  453 
recNo เพชรบุรี 14  11  38  131  102  22  24  91  36  17  18  209  727 
recNo ประจวบคีรีขันธ์ 17  34  101  435  159  37  32  92  57  11  20  17  344  10  1,364 
recNo นครศรีธรรมราช 125  166  433  1,527  1,008  324  233  513  503  128  43  55  1,091  33  6,165 
recNo กระบี่ 38  40  158  462  224  87  66  208  214  47  10  45  118  190  12  1,915 
recNo พังงา 13  58  264  74  21  27  50  38  15  11  320  904 
recNo ภูเก็ต 17  252  75  19  27  65  43  272  807 
recNo สุราษฎร์ธานี 239  410  860  2,505  1,778  536  334  1,463  2,011  548  296  447  1,270  42  1,622  150  14,370 
recNo ระนอง 15  35  182  65  29  25  88  88  12  96  662 
recNo ชุมพร 50  83  146  593  349  112  92  317  294  48  19  41  380  18  2,539 
recNo สงขลา 153  161  488  1,855  1,060  312  348  992  1,083  68  74  191  348  861  41  7,997 
recNo สตูล 13  10  89  268  149  48  54  135  131  18  18  23  42  112  1,110 
recNo ตรัง 18  14  77  280  195  46  66  97  75  245  1,137 
recNo พัทลุง 64  63  207  446  378  129  169  263  298  26  10  22  35  356  2,468 
recNo ปัตตานี 15  24  292  95  28  40  69  60  223  872 
recNo ยะลา 32  198  100  27  44  67  47  105  646 
recNo นราธิวาส 11  50  806  141  31  50  88  69  182  1,462 
recNo ไม่ทราบ 747  764  1,121  14,037  3,863  914  652  3,351  3,211  911  134  708  781  10  8,718  228  39,934 
รวม  5,679  11,419  14,919  61,915  49,658  11,400  10,368  37,941  33,370  9,160  3,934  10,917  17,788  562  201  450  47,839  3,088  327,520 


 ที่มา: ระบบระบบศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชของประเทศไทย กรมสุขภาพจิต

 ข้อมูลจากคลังข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (HDC)

 ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ. 2565

คำอธิบายรายโรค ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม Mental and behavioural disorders (F00-F99)

 

Preset Colors