ผลการค้นหา   พบ 31 Records
ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา [ Download ตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช ]
ที่ คลินิก
งานบริการผู้ป่วยนอก (จิตเวชและประสาทจิตเวชศาสตร์)
งานจิตเวชฉุกเฉิน
งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก
งานคลินิกพิเศษนอกเวลา
คลินิกรับยาเดิมผู้ป่วยจิตเภท
คลินิกรับยาเดิมผู้ป่วยจิตเวช
คลินิกลิเทียม
คลินิกความจำ (Memory clinic)
Day care
คลินิก GPNP
คลินิกซึมเศร้า
การให้คำปรึกษา
การให้คำปรึกษาครอบครัว
คลินิกคลายเครียด
การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา
งานพยาธิวิทยาคลินิก
งานรังสีวินิจฉัย
งานประสาทสรีระวิทยา
งานอาชีวะบำบัด
งานกายภาพบำบัด
งานทันตกรรม
ศูนย์การรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)
โรงพยาบาลกลางวัน
งานบริการผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น
หอผู้ป่วยจิตเวชชาย หญิง
หอผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ
หอผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด
หอผู้ป่วยวิกฤติจิตเวช (PICU)
หอผู้ป่วยราชาวดี (ฟื้นฟู)
งานจ่ายยาผู้ป่วยใน