02 149 5555 ถึง 60

 

ข่าวสุขภาพจิตประจำวัน

iTem วันที่ เรื่อง / Author's ที่มา อ่าน
 5/2/2567   รองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์ เคาะแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติเพื่อเสนอครม. ทุกจังหวัดรวมกรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อม ลดความรุนแรงในสังคม กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 159 
 1/2/2567   กรมสุขภาพจิต ประสานความร่วมมือหน่วยงานและองค์กรผลิตแพทย์ ตั้งเป้าแก้ปัญหาสุขภาพจิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแพทย์ไทย กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 123 
 1/2/2567   กรมสุขภาพจิต วางแผนสนับสนุนการการช่วยเหลือดูแลสุขภาพใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 251 
 30/1/2567   กรมสุขภาพจิต รุดลงพื้นที่เยียวยาเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายในโรงเรียนเขต กทม. แนะดูแลและสังเกตเด็กเพื่อลดความรุนแรง เว็บไซต์ Hfocus.org เจาะลึกระบบสุขภาพ 154 
 29/1/2567   รู้จัก “เด็กพิเศษ” แบ่งออกกี่กลุ่ม โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เว็บไซต์ Hfocus.org เจาะลึกระบบสุขภาพ 149 
 29/1/2567   ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตเผยแนวโน้ม “เด็กพิเศษ” ก่อความรุนแรงน้อย เหตุข้อมูลทั่วโลก 95% คนใช้ความรุนแรงไม่ใช่คนที่ป่วย ปัญหาไม่อยู่ที่ป่วยหรือไม่ อยู่ที่ระบบต้องทบทวน ปรับแก้อย่าให้เกิดขึ้นซ้ำๆ ส่วนกรณีเคสเด็กม. 2 ถูกทำร้าย เพื่อนบอกคนทำพกอาวุธ ถูกบูลลี่ สิ่งสำคัญคือ โรงเรียนต้องทราบ ซึ่งข้อเท็จจริงมีระบบดูแลกลุ่มเด็กพิเศษ เว็บไซต์ Hfocus.org เจาะลึกระบบสุขภาพ 129 
 23/1/2567   กรมสุขภาพจิตจับมือกรุงเทพมหานคร Kick off จัดระบบดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เดินหน้าพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจร กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 339 
 22/1/2567   สสส. - กรมสุขภาพจิต – กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ – กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ – มูลนิธิกระจกเงา ลงนาม MOU พัฒนาระบบเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยจิตเวชไร้ที่พึ่ง กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 122 
 21/1/2567   กรมสุขภาพจิต จับมือ สสส. สานพลังเครือข่ายพ่อแม่เลี้ยงบวก จัดกิจกรรม “วิ่งกับลูก ครั้งที่ 1 Positive Parenting Fun Run” แนะ “กอด ชม พูดคุย รับฟัง” สร้างสุขภาวะกาย ใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 165 
 20/1/2567   กรมสุขภาพจิต เน้นย้ำทีมเยียวยาจิตใจพร้อมแนะแนวทางการดูแลใจเมื่อเผชิญกับความสูญเสีย ในสถานการณ์โรงงานพลุระเบิด จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 114 
 18/1/2567   กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในบูรณาการส่งทีม MCATT ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อเยียวยาจิตใจในสถานการณ์โรงงานพลุระเบิด จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 123 
 12/1/2567   กรมสุขภาพจิต มอบช่วงเวลาทำกิจกรรมและเปิดเวทีให้เด็กพิเศษได้แสดงความสามารถ เป็นของขวัญวันเด็กประจำปี 2567 กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 156 
 10/1/2567   กรมสุขภาพจิต ขอเชิญชวนครอบครัวร่วมมอบของขวัญวันเด็กด้วยการใช้เวลาร่วมกัน พร้อมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในบ้าน ด้วยหลักฉลาดรัก ฉลาดเลี้ยง ฉลาดดูแล กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 158 
 9/1/2567   กรมสุขภาพจิต ชวนรู้เท่าทันเสี่ยงสัญญาณเตือนโรคซึมเศร้า ชี้อาการบางกลุ่มมีลักษณะที่เรียกว่าซึมเศร้าซ่อนเร้น แสดงออกได้ในทางตรงกันข้ามกับความรู้สึกแท้จริง ย้ำสอดส่องคนใกล้ชิดพร้อมแนะนำสำรวจตนเองและหากพบเชิญชวนเข้าสู่การรักษาทันที กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 442 
 4/1/2567   กรมสุขภาพจิต เผย 5 เทคนิคเพื่อนแท้ดูแลใจ เพื่อห่างไกลภาวะซึมเศร้าหลังเทศกาลปีใหม่ 2567 (New Year’s Blues) กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 377 
 28/12/2566   กรมสุขภาพจิต เชิญชวนคนไทย “ตรวจสอบสุขภาพใจ ต้อนรับปีใหม่ 2567” พร้อมเฉลิมฉลองด้วยร่างกายปลอดภัย และจิตใจแข็งแรง กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 437 
 27/12/2566   กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรม “หลังคาแดง..แสดงศิลป์ ปี 7” พร้อมแสดงศักยภาพของผู้ป่วยจิตเวช ท่ามกลางที่บรรยากาศอันร่มรื่น ณ สวนอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 187 
 26/12/2566   กรมสุขภาพจิต เน้นการให้ความสำคัญของปัญหาขาดยาหรือไม่ร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยจิตเวชด้วยการประเมินแผนการรักษา และขอทุกฝ่ายร่วมสนับสนุนเพื่อผลักดันยาฉีดออกฤทธิ์ยาวคุณภาพสูงเพื่อเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 174 
 7/12/2566   กรมสุขภาพจิต ย้ำโรคจิตเวชทุกโรคหาก รู้เร็ว รักษาเร็วและต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้ป่วยยังมีความสามารถในการใช้ชีวิตได้ หมั่นสังเกตุสัญญาณเตือนคนใกล้ชิดเพื่อห่างไกลจากปัญหาอาการกำเริบจากการขาดการรักษา กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 285 
 1/12/2566   กรมสุขภาพจิต จับมือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงนามความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนขยายผลสู่โรงเรียนเอกชนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเป็นเพื่อนดีดูแลใจ นักเรียนไทยเรียนดีมีความสุข กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 233 
 29/11/2566   กรมสุขภาพจิต จับมือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร AIS และ มจพ. ร่วมสนับสนุนการสร้างบุคลากรสู่ Smart Parliament สร้างทักษะดิจิทัล ด้วยหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” พร้อมชวนจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบ Zero2Landfill กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 128 
 29/11/2566   กรมสุขภาพจิต เดินหน้าโครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อผู้สูงวัย พร้อมขับเคลื่อนการขยายเครือข่ายเพื่อสร้างเพื่อนดีดูแลใจ...ผู้สูงวัยให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 272 
 23/11/2566   กรมสุขภาพจิต ร่วมกิจกรรมดูแลสุขภาพใจวัยทำงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องในเดือนแห่งสัปดาห์สุขภาพจิต พร้อมเดินหน้าแนะนำ เพื่อนดีดูแลใจด้วย วัดใจ.com กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 149 
 23/11/2566   กรมสุขภาพจิต เน้นย้ำสังคมร่วมใจเฝ้าระวังพร้อมแจ้งเหตุที่อาจนำมาซึ่งความรุนแรง ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิตฯ ชี้ครอบครัวมีส่วนสำคัญในสังเกตพฤติกรรมผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดไม่ขาดการรักษา กินยาอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 161 
 7/11/2566   กรมสุขภาพจิตยังคงห่วงใย ให้การดูแลเยียวยาจิตใจแรงงานไทยและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 200 
 19/10/2566   กรมสุขภาพจิต ห่วงใยพี่น้องไทยในอิสราเอล แนะนำ 6 แนวทางดูแลใจเบื้องต้นสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบ ย้ำหากต้องการรับคำปรึกษาสามารถใช้บริการ “ไลน์สายด่วนสุขภาพจิต 1323 สำหรับคนไทยในอิสราเอล” กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 329 
 13/10/2566   กรมสุขภาพจิต ร่วมต้อนรับพร้อมดูแลเยียวยาใจคนไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอล พร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนจัดทีม MCATT ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมประเมินและดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 179 
 11/10/2566   กรมสุขภาพจิต เปิด “สายด่วนสุขภาพจิต 1323 สำหรับคนไทยในอิสราเอล” พร้อมเตรียมทีม MCATT เยียวยาจิตใจครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่กำลังรอคอยการกลับมาของสมาชิกในครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 224 
 11/10/2566   กรมสุขภาพจิตเดินหน้า 8 ประเด็นรองรับนโยบายสาธารณสุข ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเสี่ยงสูงก่อความรุนแรง เว็บไซต์ Hfocus.org เจาะลึกระบบสุขภาพ 386 
 9/10/2566   กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลก 2023 ภายใต้ Theme : Mental Health Anywhere เพื่อนแท้มีทุกที่” พร้อมชูประเด็นเร่งด่วน Quick win 100 วันแรก พร้อมผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและยาเสพติดให้ทั่วถึงและครอบคลุม กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 624 
 8/10/2566   ทีม MCATT กรมสุขภาพจิตเยียวยาเชิงรุก เปิดสายด่วน 1667 ให้คำปรึกษาผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ย่านปทุมวัน วันนี้ (8 ตุลาคม 2566) จากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 399 
 11/9/2566   นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ลั่นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ชูประเด็นสุขภาพจิตและการรักษาจิตเวชใกล้บ้าน สนับสนุนบริการดิจิทัลออนไลน์ผ่านระบบ Telepsychiatry เติมเต็มการดูแลพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มเปราะบางทาง สังคม กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 340 
 9/9/2566   กรมสุขภาพจิต ผสานความร่วมมือสมาคมจิตแพทย์ฯ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ สสส.และ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ประจำปี 2566 พร้อมเน้นย้ำเพราะทุกคนคือฮีโร่ สามารถเป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อหยุดยั้งการฆ่าตัวตาย กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 337 
 9/8/2566   กรมสุขภาพจิต “ร่วมสร้างพลังใจ สุขภาพจิตไทยยั่งยืน : Better Mental Health Care for all ” สานพลังภาคีเครือข่าย ร่วมดูแลสุขภาพใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 314 
 29/7/2566   ทีมสุขภาพจิต รุดลงพื้นที่สุไหงโกลกทันที หลังเหตุพลุระเบิด เร่งประเมินสภาพจิตใจ เยียวยาเพื่อป้องกันปัญหาระยะยาวแล้วกว่าสองร้อยคน จากกรณีเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิด ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 255 
 30/6/2566   กรมสุขภาพจิตชี้ การด่วนสรุปสาเหตุการฆ่าตัวตายในลักษณะตำหนิ เปรียบเสมือนการพิพากษาคนจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน การเผยแพร่ในสื่อออนไลน์จะยิ่งเพิ่มความเกลียดชังกันในสังคม กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 295 
 15/5/2566   กรมสุขภาพจิตชี้ มุมมองทางการเมืองของแต่ละบุคคลแตกต่างกันได้ วอน สื่อสารด้วยความเข้าใจ แตกต่างแต่ไม่แตกแยก กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 1,254 
 9/5/2566   ยิ่งใกล้เลือกตั้งฯ ยิ่งหมั่นใส่ใจสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ชวนคนไทยสำรวจสุขภาพใจ ผ่านคิวอาร์โคด Mental Health Check In พร้อมเผยวิธีรักษาสัมพันธภาพ สนทนาอย่างมีสติและสร้างสรรค์ เปิดใจ รับฟัง ความเห็นต่าง กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 245 
 1/5/2566   กรมสุขภาพจิต ห่วงใยประชาชนรับข่าวความรุนแรงต่อเนื่องจนระแวงสังคม เร่งสื่อสารเน้นให้ความรู้สุขภาพจิต การดูแลตนเองและครอบครัว แนะเรียนรู้จากข่าวอย่างเหมาะสมป้องกันทั้งความตระหนกและการขยายปัญหาจากการลอกเลียนแบบได้ กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 272 
 20/5/2565   "หมอธีระ" ย้ำ "โควิด" ไม่จบง่าย แต่ที่เป็นปัญหา Long COVID บั่นทอนคุณภาพชีวิต สยามรัฐ 713 
 20/5/2565   ไข้หวัดใหญ่"ตามฤดูกาล เหมือนและต่างจาก"โควิด"อย่างไร กรุงเทพธุรกิจ 527 
 20/5/2565   สธ.ชง ศบค.คาดเพิ่มพื้นที่สีเขียว 14 จว. ส่วนผับบาร์ให้ กก.โรคติดต่อจังหวัดพิจารณาปลดล็อก ผู้จัดการ ออนไลน์ 277 
 19/5/2565   3 อันดับพฤติกรรมคนไทยที่เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในยุคโควิด19 กรุงเทพธุรกิจ 405 
 19/5/2565   6 วิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ผู้จัดการ ออนไลน์ 670 
 19/5/2565   ญี่ปุ่นเผยผลวิจัย Long Covid สุขภาพทรุดระยะยาว ผู้จัดการ ออนไลน์ 503 
 19/5/2565   โควิดอาจเป็นโรคประจำถิ่นเร็วขึ้น เล็งปรับมาตรการสวมหน้ากากเฉพาะที่ปิด-คนแน่น ไทยรัฐ 272 
 18/5/2565   ภาวะ ที่มิใช่แค่งอแงไม่อยากไปเรียน ระวังไว้ ภัยจิตเด็ก เดลินิวส์ 460 
 18/5/2565   "หมอมนูญ" ตอบชัด ฉีดเข็มกระตุ้น mRNA เสี่ยงเป็น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง จริงหรือ กรุงเทพธุรกิจ 2,483 
 18/5/2565   สถาบันวัคซีนฯเผยโอมิครอนกลายพันธุ์ ฉีดวัคซีนยังป้องกันได้หรือไม่ ประชาชาติธุรกิจ 361 
 18/5/2565   อึ้ง! นักไวรัสวิทยา เผยหมอฉีดวัคซีนครบจู่ๆติดโควิด ทานยาจนเหมือนหายปกติแต่ป่วยอีก ลักษณะแบบนี้พูด ไทยโพสต์ 315 
 18/5/2565   ส่งทีมสุขภาพจิตดูแลกลุ่มเพื่อน-ครู หลัง นร.สตรีพัทลุงฆ่าตัวตาย ผู้จัดการ ออนไลน์ 348 
 18/5/2565   อย.สหรัฐไฟเขียวเด็ก 5-11 ปี รับวัคซีนโควิดเข็มสามของไฟเซอร์ เดลินิวส์ 268 
 18/5/2565   ติดโควิด-19 แล้วไม่จบ เชื่อมโยงภาวะตับอักเสบรุนแรงในเด็กเล็ก ไทยรัฐ 968 
 17/5/2565   ผู้ปกครองเกินครึ่งไม่มั่นใจวัคซีนโควิด กรมอนามัยพบเด็กยังไม่ฉีด 28% ประชาชาติธุรกิจ 274 
 17/5/2565   เคลียร์ชัด!! วิธีเสริม "ไอโอดีน" เพิ่ม "ไอคิว" ลูก ควรเริ่มเมื่อไร? ผู้จัดการ ออนไลน์ 348 
 17/5/2565   เผยสาเหตุหลงเชื่อผิดๆ-ลัทธิประหลาด ขาดมั่นคงทางใจ ถูกชักจูงง่าย เร่งส่งทีมดูแล ผู้จัดการ ออนไลน์ 602 
 17/5/2565   หมอยงชี้โควิดระบาดหลังเปิดเทอมแรกฤดูฝน ทุกปีต้องฉีดวัคซีนเด็กก่อนเปิดเรียน เดลินิวส์ 251 
 17/5/2565   สรุปสาเหตุ อาการอัลไซเมอร์ ความเสี่ยงของผู้สูงอายุ ไทยรัฐ 311 
 12/5/2565   สั่งสอบสวนโรค รับวัคซีนเข็ม 3 แล้วยังเสียชีวิตจากโควิด ชี้ พบ 7% ข่าวสด 273 
 12/5/2565   "ลองโควิดโอไมครอน" พบ 4 อาการหนัก วัคซีน 2 เข็ม ป่วยน้อยลงครึ่งต่อครึ่ง คม-ชัด-ลึก 1,069 
 12/5/2565   อนุทินชี้ไม่ต้องรอประกาศโรคประจำถิ่น ขอไทยร่วมมือสกัดโควิด เร่งหามาตรการก่อนเปิดผับบาร์ มติชนรายวัน 222 
 12/5/2565   เมื่อเป็น "ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง" ควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อลดการแพร่ระบาด คม-ชัด-ลึก 511 
 11/5/2565   จิตแพทย์ชี้สาเหตุงมงายอาจเป็นช่วงที่ชีวิตยากลำบาก กรมสุขภาพจิต 272 
 11/5/2565   ใช้กลไก Metaverse บริการจิตเวชและสุขภาพจิต กรุงเทพธุรกิจ 569 
 11/5/2565   "อาการลองโควิด" เปิด 3 อาการหลักที่พบบ่อย ไม่มียารักษา ต้องเยียวยาตัวเอง คม-ชัด-ลึก 300 
 11/5/2565   "อาการลองโควิด" เกิดจากอะไร ทำไมถึงเป็น วัคซีนป้องกันได้มั้ย มีคำตอบแล้ว คม-ชัด-ลึก 284 
 11/5/2565   สธ.สำรวจไอคิวเด็กป.1 พบมีเด็ก10.4% ฉลาดล้ำ ไอคิวมากกว่า 130 ส่วนค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 102.8 ไทยโพสต์ 360 
 11/5/2565   หมอยง ย้ำหาอาสาสมัครฉีดโคโวแวก ไทยโพสต์ 586 
 11/5/2565   "สาธิต" ชี้เคส "พระบิดา" ไม่เกี่ยวปมเข้าถึงระบบสุขภาพ เผยทีมสุขภาพจิตเข้าดูแลแล้ว ผู้จัดการ ออนไลน์ 4,741 
 11/5/2565   สธ.เผย "ไอคิว" เฉลี่ยเด็กไทยทะลุ 100 ครั้งแรก กทม.สูงสุด "อีคิว" เกณฑ์ปกติแม้เจอวิกฤตสังคม ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,175 
 10/5/2565   6 Step วางแผนเที่ยวต่างประเทศในยุคโควิดให้ปลอดภัย สยามรัฐ 285 
 10/5/2565   โควิดจบ เจอ Long COVID เช็ค 9 รพ. "รักษาลองโควิด" เปิดให้บริการ 9 พ.ค.นี้ คม-ชัด-ลึก 324 
 10/5/2565   หมอยง ชี้ เด็กก่อนฉีดวัคซีน ติด โอมิครอน กว่า 17% เกินครึ่งไม่มีอาการ มติชนรายวัน 246 
 10/5/2565   สธ. เฝ้าระวังโควิด 3 สายพันธุ์ เผยรอผลทดสอบสายพันธุ์ผสม 12 ตัวอย่าง ไทยโพสต์ 267 
 10/5/2565   จิตแพทย์ชี้ ลัทธิกินอึ-ฉี่ เข้าข่ายงมงาย แนะบำบัดรักษา หมอเตือนอย่ากินเสี่ยงติดเชื้อ ผู้จัดการ ออนไลน์ 812 
 10/5/2565   รู้จัก “โรคไฟโบรมัยอัลเจีย” อาการปวดเรื้อรังที่หาสาเหตุไม่ได้ เดลินิวส์ 2,093 
 10/5/2565   วัคซีนแบบพ่นจมูกกำลังมา ผลทดสอบเผยประสิทธิภาพสวูงกว่าแบบฉีด ไทยรัฐ 744 
 9/5/2565   อาการลองโควิด" เปิด 3 อาการหลักที่พบบ่อย ไม่มียารักษา ต้องเยียวยาตัวเอง คม-ชัด-ลึก 261 
 9/5/2565   ผลวิจัย ผู้ป่วยหนักโควิด มีผลกระทบ ไอคิวลด สมองล้า คล้ายประมวลผลช้ามาก ประชาชาติธุรกิจ 274 
 9/5/2565   หมอยง เผยผลศึกษาเด็ก 5-6 ขวบ พบติดโควิดมากกว่าที่คิด ไทยโพสต์ 240 
 9/5/2565   จิตแพทย์เผย เด็กใช้กัญชาฆ่าตัวตายเพิ่ม 3-4 เท่า ย้ำคุมใช้ทางการแพทย์ให้ดีก่อนเปิดใช้ด้านอื่น ผู้จัดการ ออนไลน์ 792 
 6/5/2565   วิจัยชี้ คนเสี่ยงติดโควิดจาก airborne มากกว่าสัมผัสเชื้อบนพื้นผิว ถึงพันเท่า ไทยรัฐ 308 
 6/5/2565   เปิดผลวิจัยเบื้องต้นกลุ่มยาทางเลือกรักษาโควิด ได้ผลดีกว่าฟาวิพิราเวียร์ โพสต์ทูเดย์ 528 
 6/5/2565   เด็กป่วย "ตับอักเสบ" เพิ่มขึ้นทั่วโลก คาด "โควิด" ทำภูมิต่อเชื้อ Adenovirus ลดลง ข่าวสด 737 
 6/5/2565   "ติดโควิด" รักษาตัวที่บ้าน เข้าระบบ เจอ แจก จบ รับ "ยาโควิด" ที่ไหน กรุงเทพธุรกิจ 1,054 
 6/5/2565   ไขข้อสงสัย "ฝันร้าย" เกิดจากอะไร เป็นสัญญาณเตือนสุขภาพหรือไม่? ไทยรัฐ 297 
 5/5/2565   "หมอธีระ" เตือน โควิด...ติด...ไม่จบ แค่หาย- ตาย ปัญหาระยะยาว "Long COVID" บั่นทอนคุณภาพชีวิต สยามรัฐ 243 
 5/5/2565   สิ่งที่ทำให้ไทย ”โควิด19”ยังเป็น "โรคประจำถิ่น"ไม่ได้ กรุงเทพธุรกิจ 778 
 5/5/2565   คนคุ้นเคย -ติดสุรายาเสพติด ก่อเกิดข่มขืนในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน กรุงเทพธุรกิจ 747 
 5/5/2565   เฮ! ผลิตวัคซีนโควิด ChulaCov19 ในประเทศได้แล้ว ยื่น อย.ขอทดสอบในมนุษย์ ผู้จัดการ ออนไลน์ 320 
 5/5/2565   หมอธีระ เผยงานวิจัย ผู้ที่เคยติดโควิดแล้ว มีแนวโน้มเกิดภาวะ "ลำไส้อักเสบ" ไทยรัฐ 283 
 3/5/2565   ภัยร้ายใกล้ตัว! เปิดข้อมูล วัณโรค-โอมิครอน เทียบอาการคล้ายกันหลายจุด ข่าวสด 1,508 
 3/5/2565   ผู้หญิงต้องระวัง "ภาวะลองโควิด" เจอเพิ่มอีก 1 อาการ คม-ชัด-ลึก 334 
 3/5/2565   อนุทิน” เร่งปรับโควิดสู่โรคประจำถิ่น ผ่อนคลายความกดดันประชาชน ประชาชาติธุรกิจ 238 
 3/5/2565   สสส. – สธ. ชู โปรแกรมอบรม “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร MIO” รูปแบบ e-Learning ภายใต้นวัตกรรมแนวคิด Happy Workplace มติชนรายวัน 546 
 3/5/2565   ปลัด สธ.ชี้โควิดกรุงเทพฯ เข้าใกล้โรคประจำถิ่น แนะ กทม.ผ่อนกิจการแบบค่อยเป็นค่อยไป มติชนรายวัน 280 
 3/5/2565   เตือนมาลายเรียสายพันธุ์ โนวโซ ติดจากลิงสู่คนได้ พบป่วยแล้ว 70 ราย ไทยโพสต์ 285 
 3/5/2565   อาจารย์หมอจุฬาฯ ดึงสติโควิดขาลงอย่าเพิ่งดี๊ด๊า ยอด ’ติดเชื้อ-เสียชีวิต’ ยังติดท็อปเทนโลก ไทยโพสต์ 258 
 3/5/2565   "น้ำเมา" เพิ่มภาระครัวเรือนกว่า 170 ล้านบาท/ปี สร้างความเสียหายชีวิต–ประเทศ ผู้จัดการ ออนไลน์ 451 
 2/5/2565   หมอธีระ เผยงานวิจัยชี้ โอมิครอน ดื้อต่อภูมิคุ้มกัน แพร่ได้ไวขึ้น แม้โลกติดเชื้อลดลง มติชนรายวัน 230 
 2/5/2565   โอกาส "Long COVID" จาก "โอไมครอน" ระบาดระลอก 4 อาจสูงหรือต่ำกว่าระลอกก่อนหน้า คม-ชัด-ลึก 413 
 2/5/2565   เคล็ดลับดูแลกายใจวัยทำงาน ให้พร้อมก้าวสู่ "สูงวัย" แบบสตรอง คม-ชัด-ลึก 619 
 2/5/2565   "อนุทิน" ดัน "โควิด" โรคถิ่น พลิกฟื้นแรงงาน ปั้นคนดูแล "กาย-ใจ-การเงิน" ลดวัยทำงานเครียด-ปลิดชีพตนเอง ผู้จัดการ ออนไลน์ 291 
 2/5/2565   "โควิด" ไม่จบแค่หาย-ตาย แต่จะทรมานจาก Long COVID อาจนานกว่า 2 ปี ไทยรัฐ 222 
 2/5/2565   วิธีคุยกับคนเป็นโรคซึมเศร้า คนรัก แฟน ช่วยได้ ไทยรัฐ 10,574 
 29/4/2565   โควิดไทยสัญญาณดีเข้าสู่ภาวะหลังระบาด สธ.ขอประชาชนสวมหน้ากากต่อ มติชนรายวัน 259 
 29/4/2565   โอมิครอน BA.2 ครองตลาดไทย 100% สธ.หนุนเปิดประเทศ 1 พ.ค. มติชนรายวัน 208 
 29/4/2565   เผยผลวิจัย กินผักผลไม้-ธัญพืช ลดเสี่ยงติดโควิด 9 % แนะ 10 อาหารบำรุงปอด ข่าวสด 1,484 
 29/4/2565   นักไวรัสวิทยา เผยงานวิจัย ผู้ป่วยโควิดผู้ชายมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้หญิง ไทยโพสต์ 314 
 29/4/2565   "โอไมครอน" ครองการระบาดทั่วโลก WHO จับตาสายพันธุ์ย่อย อาจระบาดสูงกว่า BA.2 คม-ชัด-ลึก 261 
 28/4/2565   WHO ประกาศแล้ว ยารักษาโควิด ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดป่วยหนัก-เสียชีวิต สยามกีฬา 493 
 28/4/2565   สธ.พบวัยรุ่น-วัยทำงานตอนต้น ฆ่าตัวตายสำเร็จเพิ่มขึ้น กรมสุขภาพจิต 506 
 28/4/2565   แอสตร้าฯ ยันวัคซีนโควิด-19 มีประสิทธิผลป้องกัน "ป่วยหนัก-เสียชีวิต" ได้ดีเทียบเท่า mRNA ผู้จัดการ ออนไลน์ 287 
 28/4/2565   ผลตรวจ ATK ดูยังไง อยู่ได้กี่วัน? ATK 1 ขีด 2 ขีด ขีดจาง แพร่เชื้อเลยไหม! ไทยรัฐ 200,384 
 28/4/2565   รู้จัก LAAB เทคโนโลยีสร้างภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเพื่อผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ไทยรัฐ 553 
 27/4/2565   หมอยง ถอดรหัส โควิด 19 ในเด็ก ความสำคัญของโรค กับการป้องกัน ไทยโพสต์ 213 
 27/4/2565   เตือน! ยาเสพติดใหม่ "Happy Water" สูตรคอกเทล อันตรายต่อสมอง อาจถึงตาย ผู้จัดการ ออนไลน์ 599 
 27/4/2565   ช่องทางใหม่รักษา "โควิด" เจอ แจก จบ ผ่านแอปฯ SPRING UP พบหมอออนไลน์-ส่งยาถึงบ้านฟรี ผู้จัดการ ออนไลน์ 233 
 27/4/2565   อนุทิน" มั่นใจเปิดประเทศ 1 พ.ค.สัญจรทั่วโลกมากขึ้น ขอธุรกิจ Go On เต็มที่ สธ.เตรียมดูแลเพียงพอ เน้นไม่ให้ป่วยหนัก ผู้จัดการ ออนไลน์ 238 
 26/4/2565   4 ช่วงวัย กับ 5 ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต ควรมีติดตัว กรุงเทพธุรกิจ 316 
 26/4/2565   ทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยจาก "โควิด" กรมอนามัย แนะ 6 วิธีปฏิบัติ คม-ชัด-ลึก 250 
 26/4/2565   WHO ประกาศแล้ว "ยารักษาโควิด" ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดป่วยหนัก-เสียชีวิต คม-ชัด-ลึก 346 
 26/4/2565   พบ"ผู้สูงอายุ-กลุ่มเสี่ยง"ติดเชื้อโควิดตายวันนี้มากถึง96% โพสต์ทูเดย์ 253 
 26/4/2565   ปลัด อว. เผยผู้ช่วย WHO ชมไทยเป็นหนึ่งในต้นแบบประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือโรคโควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 250 
 26/4/2565   "กรมอนามัย" แนะ 6 วิธีทำงานนอกบ้าน ให้ปลอดภัยจาก "โควิด-19" ไทยรัฐ 229 
 25/4/2565   หมอห่วง!เด็กติดโควิดเพิ่มแนะเร่งฉีดวัคซีนป้องกัน สยามรัฐ 299 
 25/4/2565   รู้จัก “โรคไบโพลาร์” พร้อมวิธีสังเกตอาการและวิธีดูแลผู้ป่วย กรุงเทพธุรกิจ 1,347 
 25/4/2565   "เจอ แจก จบ" พร้อมรับผู้ป่วยสีเขียว เตรียม "3 พอ" หากติดเชื้อพุ่งหลังสงกรานต์ คม-ชัด-ลึก 212 
 25/4/2565   เยียวยาสุขภาวะครอบครัวด้วย Health Literacy ผู้จัดการ ออนไลน์ 305 
 25/4/2565   อนุทิน ยันป้องสุขภาพคนไทย สั่ง คร.คุมเข้มบุหรี่ไฟฟ้าหวั่นกระแสนิยมกลุ่มวัยรุ่น เดลินิวส์ 276 
 25/4/2565   เปิดเหตุผลทำไมต้องรับ "วัคซีนเข็มกระตุ้น" แล้วจะต้องรับอีกกี่เข็ม ไทยรัฐ 203 
 22/4/2565   WHO แนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ยาแพ็กซ์โลวิดของไฟเซอร์ กรุงเทพธุรกิจ 252 
 22/4/2565   "ลองโควิด" รักษายังไง เเพทย์วินิจฉัยตามอาการ 2 กลุ่มนี้ คม-ชัด-ลึก 274 
 22/4/2565   ฉีด "วัคซีน mRNA" 2 เข็มครบโดส บวกเข็มกระตุ้น ช่วยกัน "โควิด" ทุกสายพันธุ์ คม-ชัด-ลึก 221 
 22/4/2565   ขั้นตอนรับยาโครงการ "เจอ แจก จบ" ดูแลผู้ป่วย "โควิด-19" กลุ่มสีเขียว ไทยรัฐ 934 
 22/4/2565   เผยอาการแบบไหนเรียกว่า เสี่ยงเป็น "ลองโควิด" หลังหายจากติดเชื้อ หากมีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์ ไทยรัฐ 309 
 22/4/2565   หมอธีระ เตือนไทยรับมือ 3 แรง อัปเดตแนวทางรักษาโควิดของWHO ไทยโพสต์ 270 
 22/4/2565   แอสตร้าเซนเนก้า เผยผลทดลองระยะที่ 3 ของ “Evusheld” สามารถป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อโควิด-19 ได้อย่างน้อย 6 เดือน ผู้จัดการ ออนไลน์ 307 
 22/4/2565   ภูมิจากติดเชื้อ “โอมิครอน” อาจป้องกันสายพันธุ์อื่นไม่ดี ย้ำต้องฉีดกระตุ้น ส่วน BA.2.12.1 ยังไม่พบในไทย ผู้จัดการ ออนไลน์ 270 
 21/4/2565   ผลวิจัย "โอไมครอน" พบอาการอ่อนเพลีย หนื่อยล้า สูง Long COVID จะพบมากขึ้น คม-ชัด-ลึก 505 
 21/4/2565   สอนลูกระวังภัยคุกคามทางเพศ ผู้จัดการ ออนไลน์ 3,278 
 21/4/2565   หมอธีระ”เผยผลวิจัยชี้ติดโควิด “โอมิครอน”ฉีดไม่ฉีดวัคซีนไม่ต่างกัน เดลินิวส์ 537 
 20/4/2565   มีคำตอบ "ฟ้าทะลายโจร" 3 แคปซูลก่อนออกจากบ้าน ป้องกันโควิดได้จริงหรือไม่ คม-ชัด-ลึก 288 
 20/4/2565   เปิด 4 สาเหตุ เกิดภาวะ ‘ลองโควิด’ ที่มีมากกว่า 200 อาการ มติชนรายวัน 243 
 20/4/2565   เช็กอาการลองโควิดในเด็ก ที่พ่อแม่ต้องเข้าใจ ไทยรัฐ 1,336 
 20/4/2565   นักไวรัสวิทยาเผยข่าวดี! โมเดอร์นาพัฒนาวัคซีนรุ่น 2 คืบหน้ามาก ไทยโพสต์ 286 
 20/4/2565   ห่วง “ไม่บอก-ไม่ตรวจ-ไม่กัก” เสี่ยงทำติดโควิดสูงขึ้น ขอช่วยกันบล็อก “สูงวัย” อย่าให้ติดเชื้อ ลดรุนแรง-ดับ ผู้จัดการ ออนไลน์ 326 
 19/4/2565   วิธีดูแล สุขภาพจิต” หลังหายจากโควิด และอาการ “ลองโควิด” กรุงเทพธุรกิจ 589 
 19/4/2565   "หมอยง" บอก โควิดจะกลายเป็น "โรคประจำถิ่น" ความรุนแรงลด ภูมิต้านทานมากขึ้น คม-ชัด-ลึก 262 
 19/4/2565   หมอยง เผยอนาคตโรครุนแรงน้อยลง มียาดีขึ้น ต้องให้ความสำคัญกลุ่มเสี่ยง-ผู้สูงอายุ ไทยโพสต์ 264 
 19/4/2565   จับตา โอไมครอน “BA.4” และ “BA.5” สายพันธุ์ใหม่ที่น่ากังวล ไทยโพสต์ 479 
 19/4/2565   ระทึก หลังสงกรานต์ อยู่ร่วมกับโควิด ลุ้น! อยู่ได้-ได้อยู่ เดลินิวส์ 281 
 18/4/2565   "อาการเริ่มต้นโอไมครอน" เช็คเลยหากเจอ 3 อาการนี้ เสี่ยงติดเชื้อแน่นอน คม-ชัด-ลึก 2,949 
 18/4/2565   มี "เสมหะในลำคอ" ตลอดเวลาเสี่ยงเป็นโควิดมั้ย หรือเป็นโรคร้ายแรงอย่างอื่น คม-ชัด-ลึก 17,350 
 18/4/2565   รู้จัก "อาการซึมเศร้าหลังเที่ยว" พร้อมวิธีรับมือเมื่อต้องกลับไป "ทำงาน" กรุงเทพธุรกิจ 6,821 
 18/4/2565   "หมอธีระ" เผยงานวิจัยอเมริกา ชี้โควิด-19 ทำให้อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโลกสั้นลง ผู้จัดการ ออนไลน์ 417 
 18/4/2565   สธ.ย้ำกลับจากสงกรานต์ทำงานที่บ้าน 7 วัน สกัดแพร่โควิด กทม.คาดป่วยหนักอาจเพิ่ม 20-30% ผู้จัดการ ออนไลน์ 267 
 18/4/2565   ลูกหลานดูแลคนแก่ให้ดีถูกต้องอายุจะยืนยาว เดลินิวส์ 449 
 18/4/2565   “ภาวะวัคซีนเข้าข้างไวรัส” ฉีดกี่เข็ม..ถึงจะพอ ไทยรัฐ 514 
 12/4/2565   กรมสุขภาพจิตแนะนำหลัก “ย อ ด” ดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ The Nation 323 
 12/4/2565   สุดยอดวิตามินดีของฟรีจากแสงเเดด คม-ชัด-ลึก 241 
 12/4/2565   สธ.แนะเด็ก 12-17 ปีรับวัคซีนเข็มกระตุ้นรับเปิดเทอมย้ำ 608 จำเป็นต้องฉีดเข็ม 3 ผู้จัดการ ออนไลน์ 281 
 12/4/2565   "เหงื่อออกตอนกลางคืน" แม้อยู่ในห้องแอร์ เป็นโควิด Omicron หรือเป็นโรคอื่น คม-ชัด-ลึก 44,350 
 12/4/2565   ยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) เหมาะกับใคร รักษาโควิดอย่างไร ไทยรัฐ 3,473 
 12/4/2565   ควรพกติดบ้าน! หมอแนะ ยาที่มีรับมือโควิด-19 หลังสงกรานต์ สยามรัฐ 5,059 
 11/4/2565   "ติดโควิดกักตัวกี่วัน" 10 วัน ไม่แพร่เชื้อแล้ว อาจใช้ไม่ได้ทุกคน เพราะอะไร คม-ชัด-ลึก 20,498 
 11/4/2565   กรมสุขภาพจิต ชวนคนไทยตระหนักถึงความเครียดของเยาวชน The Nation 1,241 
 11/4/2565   "8 อาการโควิด" เช็คก่อนแพร่เชื้อให้คนอื่น เจออาการแบบนี้ควรทำอย่างไร คม-ชัด-ลึก 543 
 11/4/2565   พิษลองโควิด สมองตื้อ ไม่เฉียบเหมือนเดิม หมอประสิทธิ์เตือนระวัง-อย่าติดเชื้อดีที่สุด มติชนรายวัน 308 
 11/4/2565   1 ใน 4 หมื่น! พยาบาลสาว ฉีดวัคซีน 4 เข็ม ติดโอมิครอน 2 ครั้งใน 1 เดือน อาการน้อย ไทยโพสต์ 382 
 11/4/2565   จิตแพทย์คาด ด.ญ.วัย 14 ปีร่วมแฟนหนุ่มก่อ "มาตุฆาต" มีพื้นฐานความรุนแรงในครอบครัว ผู้จัดการ ออนไลน์ 320 
 11/4/2565   สถาบันแพทย์แผนไทย ค้นพบยาตำรับสมุนไพรประสิทธิภาพสูง ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด เดลินิวส์ 6,558 
 11/4/2565   เช็กความพร้อม "ฉีดวัคซีนหลังติดโควิด" ได้ตอนไหน ไทยรัฐ 7,123 
 8/4/2565   หมอสมองเด็ก เผยเคสเด็กติดโควิด มีไข้ ชัก ซึม สุดท้ายเสียชีวิต ไทยรัฐ 527 
 8/4/2565   “การสื่อสารของครอบครัวไทยในยุคโควิด-19” สยามรัฐ 522 
 8/4/2565   วิจัยชี้ โควิดเพิ่มความเสี่ยงเส้นเลือดอุดตันถึง 33 เท่า นาน 6 เดือน มติชนรายวัน 225 
 8/4/2565   สธ.คลายล็อกเข้าประเทศ เลิกตรวจ RT-PCR เริ่ม 1 พ.ค.นี้ มติชนรายวัน 270 
 8/4/2565   วิธีทำ "Home Isolation" อย่างไรให้ปลอดภัย กรณีไม่มีห้องแยกกักตัว คม-ชัด-ลึก 242 
 8/4/2565   "ตรวจ atk ขึ้น 2 ขีด" กลับบ้านช่วง "สงกรานต์ 2565" ทำไงต่อดี มีวิธีมาบอก คม-ชัด-ลึก 499 
 7/4/2565   ภาวะลองโควิด แม้หายป่วยแล้ว ยังมีอาการอะไรบ้าง ประชาชาติธุรกิจ 402 
 7/4/2565   ทำความรู้จัก โรคไบโพลาร์ หรือ โรคอารมณ์สองขั้ว รู้ไว รักษาหาย มติชนรายวัน 450 
 7/4/2565   WHO เผยยอด ติด-ดับ โควิดโลกลด ชี้ไม่เสถียร เหตุหลายชาติเลิกตรวจหาเชื้อ มติชนรายวัน 245 
 7/4/2565   รักษา “โควิด” กลุ่มไร้ภาวะเสี่ยงที่ “ร้านยา” ได้แล้ว 700 แห่งทั่วประเทศ ดูแลแบบเจอ แจก จบ ลดแออัด รพ. ผู้จัดการ ออนไลน์ 509 
 7/4/2565   โควิดทำ "วัยเก๋า" ใช้อินเทอร์เน็ตพุ่ง 6 ชม ผู้จัดการ ออนไลน์ 535 
 7/4/2565   โรคประจําถิ่น หมายถึงอะไร ทำไมโควิดเข้าข่าย ไทยรัฐ 12,616 
 7/4/2565   โควิด-19 กับสัญญาณบ่งชี้ระบบภูมิคุ้มกันของเรากำลัง แข็งแรง หรือ อ่อนแอ ไทยรัฐ 365 
 5/4/2565   ลงนามร่วมมือเพิ่มศักยภาพทีมพิเศษป้องกันฆ่าตัวตาย The Nation 419 
 5/4/2565   หมอยงการันตีวัคซีนลดป่วยตาย เข็ม4กระตุ้นให้ภูมิสูงขึ้น-อยู่นาน แนวหน้า 235 
 5/4/2565   ฉีดวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกัน ป้องกันโควิด “ไฮบริด” กรุงเทพธุรกิจ 240 
 5/4/2565   เจอไม่จบ "ติดโควิด" อาการ "สมองเล็กลง" ในไม่กี่เดือน จาก 1-10 ปี ตาม คม-ชัด-ลึก 852 
 5/4/2565   สธ.ยัน มิคุ้มกันหมู่ ลดระบาดโควิดจริง ย้ำไม่มีหลักฐานภูมิจากวัคซีนเข้าข้างไวรัส ทำอาการรุนแรงขึ้น ผู้จัดการ ออนไลน์ 307 
 5/4/2565   ผวา จีนพบเชื้อโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยใหม่ ใกล้นครเซี่ยงไฮ้ ไทยรัฐ 274 
 4/4/2565    งานวิจัยพบเชื้อโควิด กระจายทั่วร่าง ส่งผล Long COVID ชี้ไม่ติดดีที่สุด ไทยรัฐ 445 
 4/4/2565   มาแล้ว "โอไมครอน" ลูกผสมน้องใหม่ "XE" ไทยเจอแล้ว 1 WHO เตือนแพร่ง่าย-เร็วกว่า คม-ชัด-ลึก 283 
 4/4/2565   หมอธีระ อัปเดตผลวิจัยชี้ชัด โควิด ไม่ได้อยู่แค่ทางเดินหายใจ แต่กระจายทั่วร่างกาย ไทยโพสต์ 370 
 4/4/2565   กรมวิทย์ชี้ “โควิด” พันธุ์ผสม XE เป็นไฮบริดของโอมิครอนพันธุ์ย่อย ชี้เกิดขึ้นได้ จ่อแถลงชัดเจนพรุ่งนี้ ผู้จัดการ ออนไลน์ 248 
 4/4/2565   สปสช.เตรียมสายด่วน 1330 กด 18 รองรับ “โควิด” กลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ ทั้ง 608 เด็ก 0-5 ปี คนพิการ ติดเตียง ให้เข้าระบบ HI โดยเร็ว ผู้จัดการ ออนไลน์ 371 
 1/4/2565   โรคประจำถิ่น สุรินทร์ เปิดเหตุผลเลื่อนเป็นจังหวัดนำร่อง 1 เม.ย.65 ประชาชาติธุรกิจ 794 
 1/4/2565   หมอยง ชี้ความคิดเรื่อง โควิด เปลี่ยนตามสถานการณ์ เมื่อพึ่งวัคซีนป้องกันไม่ได้ เดลินิวส์ 278 
 1/4/2565   อาการโรค "PTSD" บาดแผลทางใจที่ต้องเยียวยา คุณเข้าข่ายหรือไม่? ไทยรัฐ 3,829 
 1/4/2565   รู้จักภาวะเสียการสื่อภาษา (Aphasia) ที่บรูซ วิลลิส ป่วย เกิดจากอะไร รักษาได้ไหม ไทยรัฐ 589 
 31/3/2565   “เปิดบ้านปันยิ้ม” รับมือเด็กติดเชื้อโควิดเพิ่มหลังสงกรานต์ ไทยรัฐ 348 
 31/3/2565   กรมสุขภาพจิต จับมือพันธมิตรหนุนผู้ป่วย ไบโพลาร์ เข้าถึงการรักษาอย่างยั่งยืน แนวหน้า 827 
 31/3/2565   เช็ก แนวปฏิบัติ "ป่วยโควิด" แต่ละสิทธิเข้าระบบรักษาอย่างไร กรุงเทพธุรกิจ 513 
 31/3/2565   วัณโรคต่างจากโอมิครอนอย่างไร ประชาชาติธุรกิจ 287 
 31/3/2565   หมอยงเผยเชื้อโควิดเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตลอด ติดเชื้อซ้ำได้ แต่ยิ่งติดอาการยิ่งลดลง ประชาชาติธุรกิจ 293 
 31/3/2565   ความรุนแรงที่ลามไปถึงเวทีออสการ์ ผู้จัดการ ออนไลน์ 379 
 31/3/2565   แนะ 4 เรื่องจัดการ “บ้าน” ให้ปลอด “โควิด” ก่อนสงกรานต์ ลดแพร่เชื้อ ผู้จัดการ ออนไลน์ 329 
 31/3/2565   พ่อแม่ทำไง ผลวิจัยชี้เด็กใช้เวลากับโลกโซเชียลเพิ่มขึ้น 17% ในช่วง 2 ปี ไทยรัฐ 402 
 30/3/2565   ไขข้อสงสัย ติดเชื้อโควิดซ้ำใน 1 เดือน น่ากังวลหรือไม่ ประชาชาติธุรกิจ 2,515 
 30/3/2565   เตือน 3 กลุ่มอย่าทำ IF ลดน้ำหนัก ทั้ง "เด็กต่ำ 18 ปี - คนท้อง - มีปัญหาสุขภาพ" ผู้จัดการ ออนไลน์ 433 
 30/3/2565   เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกลุ่ม 608 ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ผู้จัดการ ออนไลน์ 316 
 30/3/2565   เช็ค 9 "อาการโอไมครอน" ในเด็ก แบบไหนส่งสัญญาณอันตราย 15% ผื่นขึ้นผิดปกติ คม-ชัด-ลึก 321 
 29/3/2565   ผู้เชี่ยวชาญชี้ความเครียดทำผมร่วงเป็นหย่อม The Nation 1,224 
 29/3/2565   เปิด 6 ข้อ ติดโควิด "กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัย" ไม่แพร่เชื้อให้คนในบ้าน หายแล้วกี่วัน แม้อาการยังออก แต่ไม่แพร่เชื้อแล้ว คม-ชัด-ลึก 43,413 
 29/3/2565   อนุทิน ขอเลี่ยงสาดน้ำสงกรานต์ ย้ำฉีดวัคซีนบูสเตอร์สู้โอมิครอน ประชาชาติธุรกิจ 270 
 29/3/2565   คกก.ควบคุมยาสูบ มีมติเห็นชอบห้ามนำเข้า-ขาย บุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ เหตุเป็นต้นทางเสพของเด็กและเยาวชน ไทยโพสต์ 500 
 29/3/2565   4 วัคซีนโควิด-19 สัญชาติไทย ที่รัฐบาลรอขึ้นทะเบียน อย. หลังผ่านการทดสอบ 3 ระยะ ไทยโพสต์ 306 
 29/3/2565   ไข้เลือดออก VS โควิด อาการต่างกันอย่างไร รู้ก่อนที่จะรักษาสายเกินไป ผู้จัดการ ออนไลน์ 323 
 28/3/2565   หมอเด็ก แนะ เล่านิทาน แบบไหน ลูกได้ประโยชน์สูงสุด ได้เปิดความคิด จินตนาการ มติชนรายวัน 256 
 28/3/2565   วิตามิน บี อาหารเสริมที่ช่วยลดการเกิดภาวะ ใหลตาย ไทยโพสต์ 766 
 28/3/2565   หมอธีระ อัปเดตผลวิจัยโอมิครอน BA.2 พบไวรัสมากกว่าสายพันธุ์เดิม 2 เท่า ไทยโพสต์ 249 
 28/3/2565   โภชนาการกับช่วงวัยของผู้หญิง ผู้จัดการ ออนไลน์ 633 
 25/3/2565   เสริมภูมิคุ้มกันธรรมชาติ ป้องกันเชื้อด้วยตำรับอาหารไทยสี่ภาค นิตยสารชีวจิต 386 
 25/3/2565   เปิดผลวิจัย "โรคใหลตาย" ในไทย "พันธุกรรม" สาเหตุสำคัญหนึ่ง โพสต์ทูเดย์ 292 
 25/3/2565   รู้รับมือโควิด! อภัยภูเบศร แนะ5สมุนไพรสู้โอมิครอนเมื่อกักตัวที่บ้าน เดลินิวส์ 1,450 
 25/3/2565   รู้จัก “Sleep Test” ตรวจสุขภาพการนอน ป้องกันความเสี่ยงโรคใหลตาย ไทยรัฐ 2,593 
 24/3/2565   แพทย์ย้ำฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่-โควิด-19 ทางรอดติดเชื้อรุนแรง บ้านเมือง 2,619 
 24/3/2565   แพทย์เตือน อาหารต้องห้าม 8 อย่าง กินแล้วเสี่ยงภูมิตก ติดเชื้อง่าย ข่าวสด 651 
 24/3/2565   “หมอยง” เผยโควิด-19 สถานการณ์เปลี่ยน กลยุทธ์ก็ต้องปรับ ประชาชาติธุรกิจ 237 
 24/3/2565   สาเหตุ “ใหลตาย” ความเสี่ยง และการป้องกันหลับแล้วไม่ตื่น ไทยรัฐ 655 
 24/3/2565   บทเรียนจากโควิด-19 15 ข้อไม่ใช่แค่ไข้หวัด ไทยรัฐ 255 
 23/3/2565   "ไบโพลาร์" โรคทางอารมณ์ที่ทุกคนก็มีโอกาสเป็นได้"รู้ไว รักษาหาย" สยามรัฐ 480 
 23/3/2565   พก. ร่วม กรมสุขภาพจิต จัดงานวันดาวน์ซินโดรมโลก ปี 2565 เดินหน้าพัฒนาระบบบริการคนพิการทางสติปัญญาและผู้ป่วยจิตเวช แนวหน้า 407 
 23/3/2565   4 ข้อควรระวัง ใช้เจลแอลกอฮอล์-สเปรย์แอลกอฮอล์ กรุงเทพธุรกิจ 473 
 23/3/2565   Omicron "ติดเชื้อไม่มีอาการ" เป็นจนหายยังไม่รู้ "หมอยง" แนะมีช่องทางเดียว คม-ชัด-ลึก 504 
 23/3/2565   ยอด “ปอดอักเสบ” จากป่วยโควิดพุ่ง เช็กอาการ-ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวอย่างไร ประชาชาติธุรกิจ 2,978 
 23/3/2565   บูลลี่ รูปแบบนี้ก็ไม่ดี เหยียดตัวเอง นี่ก็ร้าย ทำลายสุข เดลินิวส์ 567 
 22/3/2565   30 มีนาวันไบโพลาร์โลก มารู้จักโรคไบโพลาร์ รู้ไว รักษาหาย แนวหน้า 590 
 22/3/2565   ผลกระทบระยะยาวของโควิด-19 "Long COVID" กับ "การศึกษาไทย" คม-ชัด-ลึก 368 
 22/3/2565   เปิด 5 สูตรยาสู้โควิด ลดป่วย-ตาย มติชนรายวัน 677 
 22/3/2565   ศึกษาพบวัคซีน 2 เข็ม กันติด “โอมิครอน” ไม่ได้ แต่สกัดตาย 85-93% เร่งฉีดเข็ม 3 ช่วยลดติดเชื้อได้ ผู้จัดการ ออนไลน์ 512 
 22/3/2565   “อนุทิน” สั่งเร่งปักเข็ม “สูงอายุ” 2.1 ล้านคน ไม่ได้วัคซีน จ่อใส่ตู้เย็นพกพาลุยฉีดถึงบ้าน ผู้จัดการ ออนไลน์ 309 
 21/3/2565   อาจารย์หมอจุฬาฯ เผยผลวิจัยผู้ป่วย Long COVID 70% มีอาการผิดปกติด้านความจำ-สมาธิ ไทยโพสต์ 330 
 21/3/2565   "นพ.ยง"แนะตรวจภูมิต้านทานคนไทย สำรวจติดโควิดไปมากน้อยเท่าไหร่แล้ว โพสต์ทูเดย์ 288 
 21/3/2565   เปิดข้อมูล 4 ยารักษา “โควิด” พร้อมค่ารักษาต่อคอร์ส “ฟาวิพิราเวียร์” ถูกสุด จ่อปรับปรุงแนวทางรักษาอีกสัปดาห์หน้า ผู้จัดการ ออนไลน์ 303 
 21/3/2565   หมอยงแนะตรวจเลือดสำรวจคนไทย วิธีดีสุด!ประเมินติดเชื้อไปแล้วแค่ไหน เดลินิวส์ 264 
 18/3/2565   เปิดเหตุผล ทำไมห้ามใช้ "ยาฟาวิพิราเวียร์" รักษาโควิดคู่กับ "ฟ้าทะลายโจร" คม-ชัด-ลึก 8,361 
 18/3/2565   เดลตาครอน รุนแรงแค่ไหน พบที่ใดบ้าง รวมเรื่องควรรู้ หลัง WHO ยืนยัน ประชาชาติธุรกิจ 575 
 18/3/2565   โควิดโลกทะลุ 465 ล้าน! ยกผลวิจัย Long COVID พบปัญหาจิตเวชเพิ่มขึ้น ไทยโพสต์ 336 
 18/3/2565   กรมบัญชีกลางออกเกณฑ์เบิกรักษาโควิด ข้าราชการที่รักษารพ.เอกชน โพสต์ทูเดย์ 2,175 
 18/3/2565   อนุทิน" เปิดงาน Health Expo เรียกความมั่นใจต่างชาติ กลับมาดูแลสุขภาพที่ไทย ลุยฟื้น ศก. ผู้จัดการ ออนไลน์ 296 
 18/3/2565   “การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า” ทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยจิตเวช ไทยรัฐ 16,114 
 17/3/2565   เช็คเลย 8 อาการ โอไมครอน พบในประเทศไทย แบบไหนเข้าข่ายติดแน่ ๆ แล้ว คม-ชัด-ลึก 1,140 
 17/3/2565   สธ. กางแผนโควิดสู่โรคประจำถิ่น ตั้งเป้าเริ่มถอดหน้ากากในสวนสาธารณะ จัดคอนเสิร์ตได้ ไทยโพสต์ 356 
 17/3/2565   นพ.ธีระ ยกผลวิจัยย้ำ Long COVID น่าเป็นห่วง ไทยโพสต์ 646 
 17/3/2565   "นพ.ยง"ชี้ยุคโอมิครอนการติดเชื้อสั้นลงทำให้ลดกักตัวเหลือ7วันได้ โพสต์ทูเดย์ 620 
 17/3/2565   เช็กเลย! วิธีปฏิบัติ สงกรานต์นี้ทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด โพสต์ทูเดย์ 447 
 16/3/2565   เตือน “สูบบุหรี่” เสี่ยงเกิด “Long Covid” มากกว่าถึง 16.1% กรุงเทพธุรกิจ 309 
 16/3/2565   รู้จักภาวะ "ปอดอักเสบ" ผู้ป่วยโควิด-19 อาจถึงตายได้ ประชาชาติธุรกิจ 843 
 16/3/2565   ยูเซปพลัส (UCEP Plus) เริ่มวันนี้ ติดโควิดรักษาแบบใหม่ทุกโรงพยาบาล ประชาชาติธุรกิจ 362 
 16/3/2565   นพ.ธีระ ย้ำ Long COVID จะเป็นปัญหาในระดับครอบครัวและระดับชาติ เดลินิวส์ 263 
 16/3/2565   เปิดชัดๆ เกณฑ์อาการ “โควิด” เขียว-เหลือง-แดง ก่อนเริ่ม UCEP Plus 16 มี.ค.นี้ จ่อปรับลดวันรักษาเหลือ 7 บวก 3 ผู้จัดการ ออนไลน์ 728 
 16/3/2565   เช็กที่นี่! กฎเหล็ก สธ.ลดเสี่ยงโควิดก่อนสงกรานต์ เดลินิวส์ 264 
 16/3/2565   คาดผู้ป่วยสมองเสื่อมพุ่งกว่า 15 ล้านคนในอีก 28 ปี ไทยรัฐ 1,725 
 15/3/2565   เริ่มพรุ่งนี้! ยูเซ็ป พลัส ผู้ป่วยโควิดโคม่าเข้าฉุกเฉินฟรีทุกแห่ง กลุ่มสีเขียวรักษาตามสิทธิ จ่อลดเวลารักษา มติชนรายวัน 332 
 15/3/2565   รับมือความเศร้า ป้องกันโรคซึมเศร้า วิธีสังเกต และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้ป่วย ไทยรัฐ 7,363 
 15/3/2565   สธ.โล่ง กทม.จัดระบบรักษาโควิด "เจอ แจก จบ" แล้ว ช่วยเข้าถึงเร็วขึ้น ลดครองเตียง รพ.สนาม/CI ผู้จัดการ ออนไลน์ 346 
 15/3/2565   ห่วงคนไทยเครียดพุ่ง เสพข่าวเร้าอารมณ์ แนะยึดหลัก “2 ไม่ 1 เตือน” ไทยรัฐ 3,340 
 14/3/2565   รู้จัก กลุ่ม 608 กลุ่มเสี่ยงอาการหนักเมื่อติดโควิด ต้องเร่งฉีดวัคซีนก่อนสงกรานต์ ข่าวสด 734 
 14/3/2565   "ไอแบบไหนเป็นโควิด" ไอแห้ง หรือ ไอแบบมีเสมหะ เสี่ยงติดโควิดมากกว่ากัน คม-ชัด-ลึก 42,684 
 14/3/2565   หมอธีรอัปเดตผลวิจัย Long COVID ในเด็กและวัยรุ่น ไทยโพสต์ 387 
 14/3/2565   การสื่อสารในยุค COVID-19 พูดคุยกันอย่างไรให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โพสต์ทูเดย์ 665 
 14/3/2565   เปิด30รพ.ที่ดีที่สุดในไทยจากTheWorldsstHospitals 2022 ผู้จัดการ ออนไลน์ 266 
 14/3/2565   จี้ออกกติกา "โควิด" เหลืองแดง ลด รพ.สับสน UCEP Plus ที่จะเริ่ม 16 มี.ค.นี้ เร่งถกเอกชนนอกบัตรทองดูแล "เขียว" ฉุกเฉิน ผู้จัดการ ออนไลน์ 361 
 14/3/2565   รู้จักโรคไบโพลาร์ มีอาการเป็นอย่างไร พร้อมสาเหตุและการรักษา ไทยรัฐ 793 
 11/3/2565   โควิด-19 ทำคนอเมริกัน ตาย พุ่ง จากการดื่มและใช้ยาเกินขนาด ไทยรัฐ 296 
 11/3/2565   รู้จักโรคระบาดใหญ่โรคประจำถิ่นหลังอีก4 เดือนไทยเตรียมลดระดับโควิด ข่าวสด 3,865 
 11/3/2565   6 กลุ่มเสี่ยง "โรคฮีทสโตรก"ช่วงอากาศร้อน กรุงเทพธุรกิจ 1,605 
 11/3/2565   "โอไมครอน" BA.2.2 มหาภัยสายพันธุ์ใหม่จากฮ่องกง ทำยอดพุ่งสูงสุดในโลก คม-ชัด-ลึก 424 
 11/3/2565   กิน "ฟ้าทะลายโจร" รักษาโควิด ต้องกินอย่างไรจึงจะปลอดภัย ใครบ้างไม่ควรกิน คม-ชัด-ลึก 49,127 
 10/3/2565   เสพข่าวหดหู่ จนสุขภาพจิตพัง เข้าใกล้ภาวะ Headline Stress Disorder ข่าวสด 558 
 10/3/2565   เช็คป่วย "โควิด" ป่วยระดับไหนอาการหนัก-เบาจะได้รับการดูแลต่างกันอย่างไร คม-ชัด-ลึก 1,508 
 10/3/2565   เปิด 5 โรคฤดูร้อน และ 3 ภัยสุขภาพที่ควรระวัง ประชาชาติธุรกิจ 779 
 10/3/2565   อย. เตือน อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ VEGI – VERA อ้างช่วยต้านโควิด ประชาชาติธุรกิจ 627 
 9/3/2565   "โอไมครอนกลุ่มเสี่ยง" เช็คเลย 3 กลุ่มนี้ หากติด Omicron อาจป่วยรุนแรงได้ คม-ชัด-ลึก 1,680 
 9/3/2565   หมอเด็ก แนะ 4 วิธีสั่งสอนลูกแทนการตี พร้อมวิธีชมลูกอย่างไรให้ได้ใจเขา มติชนรายวัน 255 
 9/3/2565   หมอยง ลุยศึกษาวิจัยภูมิต้านทานหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 6-11 ปี ไทยโพสต์ 229 
 9/3/2565   วิจัยใหม่พบติดโควิดทำให้สูญเสียเนื้อสมอง โพสต์ทูเดย์ 389 
 9/3/2565   “หญิงท้อง” ติดโควิดเสี่ยงกว่า เหตุครรภ์เบียดปอด เผยอาการฉุกเฉินที่ควรมา รพ.ย้ำฉีดวัคซีนได้ทุกอายุครรภ์ ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,013 
 9/3/2565   เตือน “สูบบุหรี่” เพิ่มโอกาสเสี่ยงเสี่ยง “ลองโควิด” 16% ผู้จัดการ ออนไลน์ 254 
 9/3/2565   อย่าลืมฮีลใจตัวเอง เสียคนรักกะทันหัน ก้าวผ่านไม่ได้ อาจกลายเป็นซึมเศร้า ไทยรัฐ 1,510 
 8/3/2565   ปลัด สธ. กำชับดูแลผู้ป่วยจิตเวชเหมือนคนในครอบครัว The Nation 304 
 8/3/2565   เช็ก 10 สัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อม-อัลไซเมอร์ ใครท้องผูก เครียดหนักควรระวัง ข่าวสด 327 
 8/3/2565   "จิตแพทย์" เตือน เสพข่าวมากไป ระวังเป็น "Headline Stress Disorder" กรุงเทพธุรกิจ 1,800 
 8/3/2565   "โควิดวันนี้" เจอ 4 โรคเรื้อรัง ทำผู้ป่วยติดเชื้อ เสียชีวิตสูงสุดรายวัน คม-ชัด-ลึก 304 
 8/3/2565   ติดโควิด-19 มีอาการ แต่ต้องรอเตียง! ควรทำอย่างไร มติชนรายวัน 279 
 8/3/2565   สธ.ร่วม 4 สภาวิชาชีพดัน "หมอพร้อม" เป็น Digital Health Platform ให้ ปชช.เข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเอง ผู้จัดการ ออนไลน์ 519 
 8/3/2565   ห่วงเด็กปิดเทอมรวมตัวเล่นเกมเสี่ยงติด "โควิด" แนะพ่อแม่สังเกตอาการหลังลูกไปเล่นกับเพื่อน ผู้จัดการ ออนไลน์ 292 
 8/3/2565   โอมิครอน BA.2 ครองไทย พบเกิน 50% แพร่เร็วกว่าเดิม 1.4 เท่า รุนแรงไม่ต่าง พบใช้ยาจากภูมิคุ้มกันไม่ได้ผล ผู้จัดการ ออนไลน์ 318 
 7/3/2565   อาการโอมิครอน”ที่ต้องเฝ้าระวัง เมื่อดูแลรักษาที่บ้าน กรุงเทพธุรกิจ 4,272 
 7/3/2565   8 อาการ "โอไมครอน" รีบเช็ค 3 อาการหลัก ที่พบในประเทศไทย ไม่แรงแต่ไม่กระจอก คม-ชัด-ลึก 366 
 7/3/2565   คาดกลับบ้าน “สงกรานต์” ช่วยลดเครียดจาก “โควิด” ย้ำเร่งฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ ห่วงติดเชื้อดับ วนลูปกลับมาเครียดอีก ผู้จัดการ ออนไลน์ 415 
 7/3/2565   เปิดหลักเกณฑ์เบิกจ่ายรักษา "โควิด" ใหม่ รองรับผู้ป่วยนอก กลุ่มสีเขียวจ่ายอัตราเดียวทุกรูปแบบ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,175 
 7/3/2565   ฟาวิพิราเวียร์กินไม่จำเป็นเสี่ยงผลข้างเคียง เดลินิวส์ 266 
 4/3/2565   สธ.โชว์ศักยภาพการแพทย์มุ่งเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสู่สังคมสุขภาวะ บ้านเมือง 385 
 4/3/2565   "ติดโควิดทำอย่างไร" คำถามยอดฮิต รักษาแบบ "Home Isolation" เช็คขั้นตอนที่นี่ คม-ชัด-ลึก 1,770 
 4/3/2565   หมอธีระ ยกผลวิจัยผู้ติดเชื้อโอมิครอนต้องแยกตัว 14 วัน เหมือนเดลตา ไทยโพสต์ 254 
 4/3/2565   "อนุทิน" ดัน "OPD เจอจ่ายจบ" แก้คอขวด "โควิด" เข้า HI ใน กทม. ผู้จัดการ ออนไลน์ 462 
 4/3/2565   จิตแพทย์ห่วงผู้ป่วยจิตเวช เสพข่าว "แตงโม-นิดา" มากไป ทำเครียดเสี่ยงโรคกำเริบ ผู้จัดการ ออนไลน์ 517 
 4/3/2565   อภัยภูเบศร แนะสมุนไพรรับมือโควิดเป็นโรคประจำถิ่น เดลินิวส์ 3,146 
 4/3/2565   วิธีรับมือกับการสูญเสีย เมื่อคนใกล้ตัวจากไป คน 3 กลุ่มวัยต้องทำใจอย่างไรดี ไทยรัฐ 561 
 3/3/2565   ชวนรู้จัก “โรคไซโคพาธ” อาการขาดความสำนึกผิด โกหก ไร้ความเห็นใจผู้อื่น ข่าวสด 16,061 
 3/3/2565   โควิด "โอไมครอน" กระตุ้นเข็ม 3 mRNA มีอาการน้อย คนแก่รักษาหายใน 1สัปดาห์ คม-ชัด-ลึก 859 
 3/3/2565   นพ.ธีระ ตอกย้ำความเสี่ยงเรื่อง Long COVID ไทยโพสต์ 298 
 3/3/2565   หมอยง ออกบทความควรฉีดวัคซีนกี่เข็มถึงเพียงพอ ไทยโพสต์ 943 
 3/3/2565   จิตแพทย์ห่วงกระแสข่าว "แตงโม" ระวังปลุกเร้าอารมณ์ลบ ซ้ำเติมแผลใจผู้สูญเสีย ขออย่าเพิ่งด่วนตัดสิน ผู้จัดการ ออนไลน์ 282 
 3/3/2565   รับไม่ทันแล้ว!! กระหน่ำโทร 1330 ทะลุ 7 หมื่นสายในวันเดียว แห่แจ้งโควิดขอเข้า HI ผู้จัดการ ออนไลน์ 314 
 3/3/2565   สรุปวิธีการคบเพื่อนกับ 6 พฤติกรรมต้องสงสัย Frenemy เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ไทยรัฐ 1,606 
 3/3/2565   กรมสุขภาพจิต เตือนรับข่าว "แตงโม" ตลอดเวลา อาจเกิดความรู้สึกร่วม-วิตกกังวล ไทยรัฐ 374 
 2/3/2565   ผวาพิษพนันทำลายชาติ ! สสส.จี้เร่งปรับปรุงกฎหมายเข้มข้นทันสมัย บ้านเมือง 327 
 2/3/2565   ผงะ! ตัวเลขปี 64 วัยรุ่นไทยใช้กัญชา 1.89 ล้านคน ค้ากัญชาเพิ่ม 450% สยามรัฐ 4,014 
 2/3/2565   เปิดคำแนะนำ รับมือภาวะจิตตก-ซึมเศร้า จากการเสพข่าว #แตงโม ประชาชาติธุรกิจ 846 
 1/3/2565   "เจอแจกจบ" เช็คยา 3 สูตรรักษา "โควิด" พร้อมแจกผู้ป่วยแบบ OPD 1 มี.ค.นี้ คม-ชัด-ลึก 645 
 1/3/2565   พ่อแม่มีส่วนสำคัญ เลี้ยงลูกอย่างไร โตไปไม่โกหก มติชนรายวัน 594 
 1/3/2565   “สธ.” คิกออฟ ตรวจสุขภาพ “อสม.” เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งกายและใจ เดลินิวส์ 315 
 28/2/2565   วิจัยออกกำลังกายคลายเครียด ไทยรัฐ 851 
 28/2/2565   "อนามัยโพล"พบคนไทย 60% ผวาโควิด เผย 4 กิจกรรมอยากทำแต่ยังต้องงด สยามรัฐ 335 
 28/2/2565   ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็น “โรคซึมเศร้า” และอยาก "ฆ่าตัวตาย" กรุงเทพธุรกิจ 8,248 
 28/2/2565   จิตแพทย์เตือนสื่อเสนอข่าว "แตงโม" ไม่ละเมิด-ดรามา เคาาพผู้ตายและครอบครัว แฟนคลับรับข่าวแต่พอดี ผู้จัดการ ออนไลน์ 549 
 28/2/2565   คนไทย 60% กังวล-กลัวการระบาด “โควิด” 34% เครียดการใช้ชีวิต แนะ 10 วิธียกการ์ดสูง ผู้จัดการ ออนไลน์ 267 
 28/2/2565   ติดโควิดอาการน้อยกิน “ฟ้าทะลายโจร” ได้ แต่ต้องกินให้ถูกต้อง อ่านแค่ฉลากอาจไม่พอ ผู้จัดการ ออนไลน์ 3,670 
 28/2/2565   เตือนคุณแม่มือใหม่ต้องรับมือ “ซึมเศร้าหลังคลอด” เดลินิวส์ 425 
 25/2/2565   สธ.ย้ำตรวจ ATK ผลบวกไม่ต้อง RT-PCR ซ้ำ แจงเหตุไม่นับรวมเคส ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,262 
 25/2/2565   สุดอนาถ! กับพฤติกรรมสุขภาพน่าเป็นห่วงของคนไทยยุค 4.0 ผู้จัดการ ออนไลน์ 363 
 25/2/2565   เตือนผลข้างเคียง ฟาวิพิราเวียร์ สธ.ย้ำไม่มีอาการ ไม่ต้องรับยา ส่วนใหญ่หายเองได้ ข่าวสด 24,229 
 25/2/2565   เช็ค! วิธียื่นคำร้องขอรับ "เงินช่วยเหลือ" แพ้วัคซีนโควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ 1,041 
 25/2/2565   ไทย เด็กเล็ก ติดโควิดทะลุแสน ดับเกือบ 30 เหตุพ่อแม่ไม่ประเมินความเสี่ยง คม-ชัด-ลึก 372 
 25/2/2565   สธ. เผยโควิดสายพันธุ์โอมิครอน-เดลต้า เสียชีวิตต่างกัน 10 เท่า ประชาชาติธุรกิจ 844 
 24/2/2565   "ฉีดวัคซีน" กี่เข็มพอ ท่ามกลางการระบาดของ โอไมครอน คำถามที่หลายคนยังสงสัย คม-ชัด-ลึก 315 
 24/2/2565   สุขอนามัย การนอนหลับที่ดี ในวัยทำงาน ประชาชาติธุรกิจ 567 
 24/2/2565   อยู่ร่วมโควิด บางประเทศป่วยพุ่ง-ตายเพิ่ม บางประเทศลดลงพ้นจุดพีก โพสต์ทูเดย์ 337 
 24/2/2565   เด็กต่ำกว่า 5 ขวบติดโควิด 1 แสนราย แนะวิธีดูแลระวังอย่าให้ไข้สูง เช็ดตัวบ่อยๆ ดีกว่ากินยา ผู้จัดการ ออนไลน์ 11,005 
 24/2/2565   หมอยง" ชี้เหตุทำไมจึงต้องมีการกระตุ้นเข็ม 3 เข็ม 4 ผู้จัดการ ออนไลน์ 330 
 23/2/2565   "หมอธีระ" ย้ำอีกครั้งว่า "Long COVID" เป็นภาระใหญ่ ควรดำเนินนโยบายโดยดำรงตนบนพื้นฐานของความไม่ประมาท สยามรัฐ 295 
 23/2/2565   เปิดผลข้างเคียง "ยาฟาวิพิราเวียร์" อันตราย ทำไม? ต้องห้ามซื้อมาทานเอง คม-ชัด-ลึก 99,688 
 23/2/2565   สธ. เพิ่มฟังก์ชัน คัดกรองผู้ป่วยโควิดภาวะวิกฤต บน หมอพร้อม Chatbot ประชาชาติธุรกิจ 370 
 23/2/2565   ติดโควิดประเมิน "ภาวะวิกฤต-เร่งด่วน" ตนเองได้ผ่าน หมอพร้อม Chatbot วันนี้ ควรอยู่บ้านหรือไป รพ. ผู้จัดการ ออนไลน์ 323 
 23/2/2565   ใจชื้น!WHOพบBA.2ไม่ก่ออาการรุนแรงกว่าโอมิครอนตัวดั้งเดิม ผู้จัดการ ออนไลน์ 327 
 23/2/2565   รู้ ๆ ไว้ เผื่อใช้ระวังได้คู่มือสังเกต ดูใช่?-ดูดุ? ป่วยจิต เดลินิวส์ 410 
 22/2/2565   อนุทินเซ็นประกาศให้โควิด-19 รักษาฟรีตามสิทธิแล้ว มีผลวันที่ 1 มี.ค.นี้ แนวหน้า 349 
 22/2/2565   "ติดโควิด" รักษายังไงไม่ต้องเสียเงิน เช็คขั้นตอนเข้าระบบรักษาฟรี 3 ช่องทาง คม-ชัด-ลึก 1,943 
 22/2/2565   ปลัด สธ.สั่ง นพ.สสจ.-ผอ.รพ.เตรียมเตียง HI/CI รองรับผู้ติดเชื้อโควิด หลังแนวโน้มสูงขึ้นจากโอมิครอน ผู้จัดการ ออนไลน์ 372 
 22/2/2565   เช็กอาการโควิด สีเขียว สีเหลือง สีแดง แบบไหนได้รักษาฉุกเฉิน นอนโรงพยาบาล ไทยรัฐ 1,209 
 22/2/2565   "หมอโอภาส" เผยความรุนแรงของ "โอมิครอน" BA.2 ติดเชื้อได้ง่ายกว่าเดิม ไทยรัฐ 357 
 21/2/2565   พิษโควิดกระจายไม่หยุด! “หมอธีระ” ห่วง “Long COVID” พุ่ง! แนะตั้งกลุ่มดูแลกัน ทะลุ 424 ล้านแล้ว สยามรัฐ 390 
 21/2/2565   "โอไมครอน" ซอมบี้ร้าย แค่เปิดปากก็แพร่ได้ เปิด 5 ข้อ เอาตัวรอดให้ปลอดภัย คม-ชัด-ลึก 598 
 21/2/2565   เช็คด่วน สัญญาณไหนเข้าข่ายอาการ "โอไมครอน" หรือ เดลตา สังเกตง่าย ๆ เบื้องต้น คม-ชัด-ลึก 14,151 
 21/2/2565   3 วิธี ช่วยปอดผู้ป่วย “ลองโควิด” แข็งแรง ผู้จัดการ ออนไลน์ 308 
 21/2/2565   พยากรณ์โรคสัปดาห์นี้ ระวังป่วย "ไข้เลือดออก" มากขึ้น ห่วงแยกอาการจาก "โควิด-หวัดใหญ่" ยาก อย่าใช้ยากลุ่มเอ็นเสด ผู้จัดการ ออนไลน์ 387 
 18/2/2565   ย้ำ "บุคคลป่วยทางจิต"ที่มีภาวะอันตราย ต้องได้รับการบำบัดรักษา กรุงเทพธุรกิจ 1,017 
 18/2/2565   เช็คจุดแจ้ง เมื่อพบคนป่วยทางจิตอันตราย กรุงเทพธุรกิจ 318 
 18/2/2565   เช็คเลย 8 อาการ "โอไมครอน" พบในประเทศไทย แบบไหนเข้าข่ายติดแน่ ๆ แล้ว คม-ชัด-ลึก 308 
 18/2/2565   โอมิครอนในเด็กแสดงอาการอย่างไร รุนแรงหรือไม่ เปิดวิธีรักษา ประชาชาติธุรกิจ 1,906 
 18/2/2565   เผลอหลับระหว่างวัน อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังเป็น “โรคลมหลับ” ผู้จัดการ ออนไลน์ 4,388 
 18/2/2565   ข่าวจริง! อาการเครียดเกินไปทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงและอาจเสียชีวิตได้ ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,601 
 18/2/2565   "อนุทิน" แจงโอมิครอน BA.2 แพร่เร็ว แต่ยังป้องกันได้ อย่าเชื่อคนด้อยค่า "ซิโนแวค" ห้ามฉีดเด็ก ผู้จัดการ ออนไลน์ 403 
 18/2/2565   เปรียบเทียบอาการโควิดโอมิครอน ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ไทยรัฐ 970 
 17/2/2565   Swab แยงจมูกหาเชื้อบ่อย ๆ อันตรายจริงหรือไม่ ? The Nation 6,052 
 17/2/2565   สธ.เปิดเกณฑ์ใหม่สิทธิผู้ป่วยรักษาโควิดฟรี ประชาชาติธุรกิจ 438 
 17/2/2565   นักวิชาการเด็ก ห่วงMetaverse ส่งผลกระทบพฤติกรรมเด็กยิ่งกว่าติดเกม ไทยโพสต์ 435 
 17/2/2565   นพ.ธีระ ตอกย้ำ Long COVID เป็นเรื่องน่าปริวิตก ไทยโพสต์ 306 
 17/2/2565   แนะผู้ป่วย “ลองโควิด” กินอาหารเน้น “โปรตีน-โพรไบโอติกส์-วิตามิน” ช่วยฟื้นฟูร่างกาย ผู้จัดการ ออนไลน์ 782 
 15/2/2565   ผลสำรวจทางจิตวิทยาเผย คนเชื่อถ้อยคำที่อ้างว่านักวิทยาศาสตร์พูด ยิ่งกว่าคำเทศนาของ "กูรู" ทางจิตวิญญาณ ข่าวสด 421 
 15/2/2565   สธ.ยัน รักษาโควิดที่บ้าน-ฮอสพิเทล เบิกตามกรมธรรม์ได้ ประชาชาติธุรกิจ 503 
 15/2/2565   สธ.ยัน 5 สูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มเด็ก 5-17 ปี ฉีดได้ ปลอดภัย-มีประสิทธิภาพ ผู้จัดการ ออนไลน์ 268 
 15/2/2565   "รักลูกต้องกอด" แนะหยุดใช้ความรุนแรง ลบความเชื่อรักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี ผู้จัดการ ออนไลน์ 850 
 14/2/2565   เช็ค "อาการโอไมครอนในเด็ก" 9 ข้อ แบบไหนส่งสัญญาณอันตราย 15% ผื่นขึ้นผิดปกติ คม-ชัด-ลึก 3,686 
 14/2/2565   "ฉีดวัคซีนโควิด" รพ.ศรีธัญญาเปิดวอล์กอิน 4 วัน วันละ 1000 คน เช็ครายละเอียด คม-ชัด-ลึก 955 
 14/2/2565   พัฒนาพื้นฐานใจ ปรับแนวคิด เปลี่ยนมุมมอง ลดปัญหาความรุนแรงในสังคม โพสต์ทูเดย์ 502 
 14/2/2565   หมอธีระ ห่วงฉลองวาเลนไทน์ทำโควิดระบาดหนัก เตือนฝ่ายนโยบายคิดให้รอบคอบ ไทยโพสต์ 374 
 14/2/2565   แพทย์ชี้ อาการหลังติดโอมิครอน หายแล้วแต่ร่างกายไม่เหมือนเดิม ข่าวสด 337 
 11/2/2565   "โอไมครอนกี่วันหาย" ระยะฟักตัวสั้น ติดแล้วกี่วันแพร่ เช็คก่อนใช้ชีวิตปกติ คม-ชัด-ลึก 627,899 
 11/2/2565   พบเด็กอายุ10-14ปี ติดโควิดสูงถึงร้อยละ20.22 ส่วนใหญ่มาจากคนในครอบครัว เชิญชวนเด็กฉีดวัคซีนเพิ่ม ไทยโพสต์ 739 
 11/2/2565   "อนุทิน" เผย 1 มี.ค.ปรับ "โควิด" สิทธิฉุกเฉินเป็นเบิกจ่ายปกติ ไปเอกชนต้องจ่ายเอง ผู้จัดการ ออนไลน์ 369 
 11/2/2565   ป่วย "โอมิครอน" หายแล้ว พบมีอาการเหนื่อยง่ายกว่าเดิม แม้ไม่มีปอดอักเสบ ไทยรัฐ 1,357 
 10/2/2565   หมอยง นพ.ยง ภู่วรวรรณ โควิด-19 วัคซีนโควิด โอมิครอน แอสตร้าเซเนก้า แนวหน้า 505 
 10/2/2565   3 ทริคจิตวิทยาช่วยบรรเทาภาวะเครียด ในยุคที่ยังต้อง Work from Home คม-ชัด-ลึก 436 
 10/2/2565   โอไมครอนกี่วันหาย ระยะฟักตัวสั้น ติดแล้วกี่วันแพร่ เช็คก่อนใช้ชีวิตปกติ คม-ชัด-ลึก 9,916 
 10/2/2565   "นพ.ยง" เผยผลศึกษาฉีด"แอสตร้าเซเนก้า"3 เข็ม โพสต์ทูเดย์ 312 
 10/2/2565   แนะคู่รักตรวจ ATK ก่อนมีเซ็กซ์ ลดเสี่ยงโควิดช่วงวาเลนไทน์ ผู้จัดการ ออนไลน์ 436 
 10/2/2565   มาตรฐาน HA ใหม่ ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ทุกคนต้องได้รับการรักษาเพื่อเลิกบุหรี่ ไทยรัฐ 922 
 9/2/2565   "สธ." ดันประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1 ยิ่งใหญ่ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ ดีเดย์ 4 มี.ค.นี้ บ้านเมือง 359 
 9/2/2565   "ติดโควิด" เตือน Long COVID วัยรุ่นเจอหนัก-เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 เท่า คม-ชัด-ลึก 579 
 9/2/2565   ไม่มีทางเอาชนะ โควิด โอไมครอน หมอมนูญ แนะไยยึดแบบออสเตรเลียเปิดประเทศ คม-ชัด-ลึก 313 
 9/2/2565   หมอธีระ ย้ำเตือนหาแผนรับมือ Long COVID ไทยโพสต์ 402 
 9/2/2565   "อนุทิน" ลงนามปลดล็อก "กัญชา" พ้นยาเสพติดแล้ว โพสต์ทูเดย์ 1,594 
 8/2/2565   สุขภาพจิตสุ่มเสี่ยง เปิดเสรีกัญชา มุมวิชาการ ชวนคิด เดลินิวส์ 575 
 8/2/2565   ปรับวิธีรายงาน “โควิด” ลดความวิตกประชาชน กรุงเทพธุรกิจ 295 
 8/2/2565   กรมสุขภาพจิต เปิดโครงการ “Vaccinated Together ชวนลูกรับวัคซีนกัน” กรุงเทพธุรกิจ 386 
 8/2/2565   สธ. เปิดข้อมูลประสิทธิภาพวัคซีน 5 สูตรในไทย พบกันโอมิครอนได้ 68% ประชาชาติธุรกิจ 546 
 8/2/2565   ทำความเข้าใจ ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด โพสต์ทูเดย์ 381 
 8/2/2565   สธ.พบวัคซีน 2 เข็มเอา โอมิครอน ไม่อยู่ กันติดเชื้อไม่ได้ ต้องฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ผู้จัดการ ออนไลน์ 316 
 8/2/2565   สธ.พบวัคซีน 2 เข็มเอา “โอมิครอน” ไม่อยู่ กันติดเชื้อไม่ได้ ต้องฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ผู้จัดการ ออนไลน์ 305 
 8/2/2565   7 ข้อควรรู้ คนสัมผัสเสี่ยงสูง ต้องทำสิ่งใด เดลินิวส์ 5,601 
 7/2/2565   ภาระงานที่ หนักหนา ต้นเหตุปัญหาสุขภาพจิต ไทยรัฐ 1,082 
 7/2/2565   รู้เรื่องยากับเภสัชจุฬาฯ : เด็กน้อยควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แนวหน้า 444 
 7/2/2565   ตระหนักรู้ "ดูแลตัวเอง" ชีวิตดีระยะยาวรับ "สังคมสูงอายุ" กรุงเทพธุรกิจ 1,699 
 7/2/2565   เปิด! ข้อดี-ข้อเสีย วัคซีนเข็มกระตุ้นเข้าผิวหนัง-กล้ามเนื้อ 15 mcg กรุงเทพธุรกิจ 846 
 7/2/2565   จิตแพทย์ย้ำเด็กอนุบาลร้องไห้เรื่องปกติ ต้องฝึกพัฒนาการ ควบคุมและแสดงอารมณ์ตามวัย ผู้จัดการ ออนไลน์ 355 
 7/2/2565   หมอยงย้ำไร้หนทางขจัดโควิดหมดไป ทำอย่างไรถึงจะอยู่ด้วยกันได้ เดลินิวส์ 290 
 4/2/2565   "แพทย์ธรรมศาสตร์" แนะฉีดวัคซีนเข็ม3 ดีที่สุด ระบุร่างกายจดจำเชื้อหลังฉีด กรุงเทพธุรกิจ 336 
 4/2/2565   ความสติ มาเร็ว…ปัญญาเกิดเร็ว มติชนรายวัน 378 
 4/2/2565   หมอยง เปิดผลวิจัยฉีดเข็ม 3 mRNA ครึ่งโดส-เต็มโดส-เข้าใต้ผิวหนัง ไทยโพสต์ 912 
 4/2/2565   หมอเตือนเคี้ยว "ใบกระท่อม" แต่พอดี ไม่เกินวันละ 5 ใบ กินมากไปมีโทษ ผู้จัดการ ออนไลน์ 943 
 4/2/2565   สธ.แจงเลือกฉีดวัคซีนโควิดครึ่งโดส-เข้าผิวหนังเฉพาะ mRNA เท่านั้น ยังไม่รวมแอสตร้าฯ ผู้จัดการ ออนไลน์ 760 
 4/2/2565   Brain Fog ภาวะสมองล้าที่เปรียบเสมือนหมอกหนาบดบังความสดใสของคนยุคใหม่ ไทยรัฐ 478 
 3/2/2565   อนามัยโลกยืนยันโควิดโอมิครอน “บีเอ.2” ในอย่างน้อย 57 ประเทศ เดลินิวส์ 338 
 3/2/2565   แพทย์เผยข้อมูล NeoCoV โควิดชนิดใหม่ รุนแรงกว่าเดิม3เท่า หวั่นเป็นโควิด 22 ข่าวสด 391 
 3/2/2565   กรมสุขภาพจิตแนะแนวทางป้องกันหรือลดความรุนแรงในครอบครัว กรุงเทพธุรกิจ 816 
 3/2/2565   อนุทิน มั่นใจ Test&Go ตรวจ RT-PCR 2 ครั้งปลอดภัย ยังไม่เสนอเปิดผับบาร์ ผู้จัดการ ออนไลน์ 296 
 3/2/2565   เปรียบเทียบผลข้างเคียงวัคซีนไฟเซอร์ โมเดอร์นา และแอสตราเซเนกา ใครแรงกว่ากัน ไทยรัฐ 12,090 
 2/2/2565   ชี้โอมิครอนล่องหนแพร่เชื้อง่ายกว่าสายพันธุ์ย่อยดั้งเดิม ไทยโพสต์ 260 
 2/2/2565   หมอธีระ ชี้สายพันธุ์ BA.2 เริ่มอาละวาดหนัก ไทยโพสต์ 360 
 2/2/2565   แพทย์เผยข้อมูล NeoCoV โควิดชนิดใหม่ รุนแรงกว่าเดิม 3 เท่า หวั่นเป็นโควิด 22 ข่าวสด 309 
 2/2/2565   "กรมควบคุมโรค" ชี้ 3 ปัจจัยอาจทำ "โควิด-19" พ้นการระบาดใหญ่ในปีนี้ ไทยรัฐ 1,021 
 2/2/2565   “อนุทิน” เผย สธ. ยังคงประสิทธิภาพในการควบคุมโรค แม้โควิด จะประกาศเป็นโรคประจำถิ่น ไทยรัฐ 427 
 1/2/2565   "โอไมครอน" ติดง่ายใส่หน้ากาก 2 ชั้นยังติดได้ ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงไม่ต้องตรวจ คม-ชัด-ลึก 649 
 1/2/2565   สธ.เห็นชอบ "ฉีดซิโนแวค" เด็ก 3-17 ปี ยันปลอดภัย ฉีดได้ทันทีหลังขึ้นทะเบียน อย. ข่าวสด 436 
 1/2/2565   หมอมนูญ ย้ำ โอมิครอน ติดทุกคน ถ้าฉีดวัคซีนครบ อาการเหมือนหวัดธรรมดา ไทยโพสต์ 385 
 1/2/2565   สธ.พร้อมฉีด ซิโนแวค ให้เด็ก 3 ขวบขึ้นไปทันที หากอย.พิจารณาอนุมัติ ข่าวสด 307 
 31/1/2565   รู้มั้ย "ฉีดวัคซีน" กับป่วยจากติดโควิดในเด็ก แบบไหนเสี่ยงตายมากกว่า คม-ชัด-ลึก 1,352 
 31/1/2565   "โอไมครอน" ส่อแววติดซ้ำได้อีก และภูมิจาก "โอไมครอน" ไม่กัน "เดลตา" คม-ชัด-ลึก 3,239 
 31/1/2565   ‘หมอยง’แย้งโรคประจำถิ่น ไทยโพสต์ 788 
 31/1/2565   "หมอยง" แนะกระตุ้น mRNA ครึ่งโดส ได้ภูมิสูงลดผลข้างเคียง ผู้จัดการ ออนไลน์ 320 
 28/1/2565   "โควิด" กลายพันธุ์ใหม่ แพร่ง่ายกว่า หลบหลีกภูมิคุ้มกัน Omicron เป็นไปได้ยาก คม-ชัด-ลึก 280 
 28/1/2565   สธ. ขอความร่วมมือ คนฉีดวัคซีนโควิด 3 สูตร ให้บูสต์ด้วยแอสตร้าฯ ตามคำแนะนำ ข่าวสด 287 
 28/1/2565   สธ.ถกปรับรายงานโควิดใหม่ ไม่แสดงยอดรายวัน ไฟเขียวปรับเป็นโรคประจำถิ่น ข่าวสด 350 
 28/1/2565   “อนุทิน” เผย บุคลากรแพทย์-ด่านหน้า ได้วัคซีนเข็ม 4 แล้ว 100% ไทยรัฐ 247 
 28/1/2565   เผยผลวิจัยฉีดกระตุ้นเข็ม 3 วัคซีนต่างชนิด กับภูมิคุ้มกัน เดลต้า-โอมิครอน เดลินิวส์ 299 
 27/1/2565   กุมารแพทย์ยัน วัคซีนไฟเซอร์เด็กปลอดภัย เผย2อาการหลังฉีด ต้องไปรพ.ด่วน! ข่าวสด 652 
 27/1/2565   อธิบดีกรมวิทย์ฯ แจงไทยพบติดโอมิครอน BA.2 แล้ว 14 ราย ชี้ไม่แตกต่างจากสายพันธุ์ BA.1 ผู้จัดการ ออนไลน์ 438 
 27/1/2565   หมอยงย้ำฉีดวัคซีนเข็ม3สูตรนี้ มีภูมิต้านทานต่อสายพันธุ์ “โอมิครอน”สูง เดลินิวส์ 336 
 27/1/2565   สรุปผลข้างเคียงวัคซีนไฟเซอร์และข้อควรระวังจากอาการไม่พึงประสงค์ ไทยรัฐ 253 
 26/1/2565   ย้ำ "ฉีดวัคซีน" เข็ม 3 สูตรนี้ ภูมิต้านทาน โอไมครอน สูง แต่ระวังข้อเสีย 1 เดียว คม-ชัด-ลึก 480 
 26/1/2565   "โอไมครอน" เจอแล้ว 50 อาการ "Long Covid" ไม่ชัดอยู่นานแค่ไหน คม-ชัด-ลึก 1,568 
 26/1/2565   Long Covid เปลี่ยนชีวิตหญิงอังกฤษ เตือนรีบหาข้อมูลฉีดวัคซีน ประชาชาติธุรกิจ 291 
 26/1/2565   หมอธีระ เผยโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 แพร่เชื้อเร็วขึ้นอีก! ไทยโพสต์ 285 
 25/1/2565   "วัคซีนเข็ม 3" สูตรไขว้ หลังเชื้อตาย 2 เข็ม ผลวิจัยเห็นพ้อง กระตุ้นภูมิสูงมาก คม-ชัด-ลึก 348 
 25/1/2565   5 อันดับโรคยอดฮิต เกาะติดชีวิตคนบ้างาน โพสต์ทูเดย์ 2,147 
 25/1/2565   "25 มกรา ชี้ชะตากัญชาไทย" หนุนรัฐปลดล็อกออกจากยาเสพติด แพทย์ทางเลือก-แผนปัจจุบัน ชี้กัญชาในครัวเรือนมีประโยชน์ หากใช้อย่างเหมาะสม ผู้จัดการ ออนไลน์ 450 
 24/1/2565   รู้เรื่องยากับเภสัชจุฬาฯ : รู้จักโรคซึมเศร้า รู้วิธีรับมือ แนวหน้า 365 
 24/1/2565   กรมการแพทย์ เผยอาการ Long COVID ที่ตรวจพบในไทย ไอเรื้อรัง-ผมร่วง-ซึมเศร้า ข่าวสด 1,231 
 24/1/2565   ไฟเซอร์ "วัคซีนโควิดเด็ก" ต่างจากผู้ใหญ่ เช็คคำแนะนำก่อนเริ่มฉีด31ม.ค. กรุงเทพธุรกิจ 868 
 24/1/2565   โรคสมาธิสั้น: เป็นได้ก็รักษาได้ โพสต์ทูเดย์ 2,260 
 24/1/2565   “อภัยภูเบศร” ยก 4 สมุนไพรไทย มีผลวิจัยต้านซึมเศร้า ผู้จัดการ ออนไลน์ 5,571 
 24/1/2565   กรมอนามัย แนะ เด็กเล็กแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน ย้ำ พ่อแม่สังเกตอาการ ดูแลใกล้ชิด ผู้จัดการ ออนไลน์ 510 
 24/1/2565   สธ.แนะสร้างความอบอุ่นร่างกาย ป้องกันช็อกจากอากาศเย็นจนเสียชีวิต เตือนยิ่งดื่มคลายหนาวยิ่งเสี่ยง ผู้จัดการ ออนไลน์ 502 
 21/1/2565   รู้จักภาวะหมดไฟและหมดใจในการทำงาน ความสำคัญและข้อแตกต่างที่น่ารู้ ไทยรัฐ 651 
 21/1/2565   แพทย์ โรคสมองอักเสบ ภูมิคุ้มกัน antiNMDAR ผีเข้า แนวหน้า 366 
 21/1/2565   หมอยง แนะวัคซีนโควิด ฉีดกี่เข็มถึงจะพอ เปรียบน้ำเต็มขัน เติมอีกก็ล้นทิ้ง ข่าวสด 332 
 21/1/2565   หมอยงเผยผลการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย Modernaให้เพียงครึ่งเดียวก็เพียงพอ ไทยโพสต์ 318 
 21/1/2565   หมอยง เผยผลการกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย Moderna ให้เพียงครึ่งเดียวก็เพียงพอ ไทยโพสต์ 334 
 21/1/2565   สธ. ร่วมสร้างความตระหนักและเดินหน้าดูแลรักษา “โรคหายาก” ผู้จัดการ ออนไลน์ 318 
 21/1/2565   ธรรมชาติเหนือกว่า!ผลการศึกษาพบติดเชื้อโควิดป้องกันเดลตาได้ดีกว่าฉีดวัคซีน ผู้จัดการ ออนไลน์ 499 
 20/1/2565   เจออีก อาการหลังป่วยโควิดในเด็ก "ภาวะพาร์สเมีย" การรับรู้กลิ่น-รสเพี้ยน คม-ชัด-ลึก 5,442 
 20/1/2565   ข่าวดี "โอไมครอน" ยาเม็ดรักษาโควิด "Paxlovid" มีประสิทธิภาพจัดการเชื้อได้ คม-ชัด-ลึก 1,503 
 20/1/2565   จัดการอย่างไร กับความวิตกกังวลที่เกินพอดี ประชาชาติธุรกิจ 491 
 20/1/2565   ปลัด สธ.เผย เตรียมหารือการปรับลดระดับเตือนภัยโควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 387 
 19/1/2565   ทำอย่างไรไม่เครียด กับ 3 เทคนิคพิชิตเรียนออนไลน์ ฉบับพ่อแม่รุ่นใหม่ ไทยรัฐ 434 
 19/1/2565   หมอเผยLong Covidกับระบบประสาท มีปัญหาด้านความคิดความจำ-ภาวะซึมเศร้า แนวหน้า 339 
 19/1/2565   อัพเดต ซึมเศร้า จับตา‘4 พฤติกรรม ป้องกันสูญเสีย มติชนรายวัน 1,785 
 19/1/2565   แพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 2,405 
 19/1/2565   แพทย์ผิวหนังชี้โรคตุ่มน้ำพองใสอาจเกิดขึ้นได้หลังได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 447 
 19/1/2565   วันนี้ก็แย่ โจทย์ใหญ่ความสุขผู้สูงวัย ต่อๆไป วันหน้าล่ะ? เดลินิวส์ 375 
 18/1/2565   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โอมิครอน 8สูตรวัคซีน วัคซีน เข็มกระตุ้น แนวหน้า 397 
 18/1/2565   เปิดสถิติ โรคซึมเศร้ากับสังคมไทย ภัยเงียบทางอารมณ์ของคนยุคใหม่ ข่าวสด 26,682 
 18/1/2565   เช็ค 9 สัญญาณ "ซึมเศร้า" แค่ไหน ถึงเป็น "โรคซึมเศร้า" กรุงเทพธุรกิจ 4,640 
 18/1/2565   โอไมครอน ติดง่ายแค่ไหน น่ากลัว อาการรุนแรง หรือไม่ เช็ค 10 ข้อ ไม่มองข้าม คม-ชัด-ลึก 3,209 
 18/1/2565   คนไทยเครียด-ซึมเศร้าพุ่ง-โควิดซ้ำ ปี 63 ทำยอดฆ่าตัวตายเพิ่ม สสส. แนะวัยทำงานตั้งเป้าต้นปีมีสติ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,173 
 17/1/2565   ผลทดสอบ เข็ม 3 สูตรไหน ภูมิคุ้มกัน "โอมิครอน" ก็ลด แต่กันป่วยหนัก-ตายได้ ไทยรัฐ 333 
 17/1/2565   กรมอนามัยแนะ6ข้อปฏิบัติป้องกันนำเชื้อโควิดเข้าบ้าน โพสต์ทูเดย์ 363 
 17/1/2565   “หมอยง” เผยวัคซีนเชื้อตายปูพื้นก่อนบูสต์เข็ม 3 ได้ดี โดนด้อยค่าทำเสียโอกาส ผู้จัดการ ออนไลน์ 390 
 17/1/2565   กรมควบคุมโรค ย้ำฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มภูมิป้องกัน “โอมิครอน” ได้ถึง 90% ผู้จัดการ ออนไลน์ 383 
 14/1/2565   วิจัยพบสารประกอบในกัญชาป้องกันการติดเชื้อจากโควิดได้ โพสต์ทูเดย์ 420 
 14/1/2565   วิจัยพบ Astra เข็ม 3 เพิ่มภูมิต้าน Omicron ได้ดี โพสต์ทูเดย์ 426 
 14/1/2565   กรมสุขภาพจิต ชวนประชาชนใช้ความหวังและพลังใจ พร้อมส่งต่อสู่คนรอบข้าง ต้านภาวะซึมเศร้าช่วงปีใหม่ ผู้จัดการ ออนไลน์ 645 
 14/1/2565   ยุคโควิดโรคซึมเศร้าใกล้ตัวกว่าที่คิด ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,574 
 14/1/2565   กรมอนามัย ย้ำสูงวัยติดเชื้อโควิด-19 แยกกักตัวอยู่ที่บ้าน ยึด 10 แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้จัดการ ออนไลน์ 349 
 13/1/2565   นักจิตวิทยาแนะเลิกหมกมุ่นกับการพยายามมีความสุข อาจทำให้เรามีความสุขมากขึ้น ข่าวสด 866 
 13/1/2565   แพทย์อังกฤษเผย! อาการผื่นผิวหนัง 3 ชนิด ที่เป็นสัญญาณติดเชื้อโอมิครอน ข่าวสด 10,650 
 13/1/2565   เช็คสูตร "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 1-2 และเข็มกระตุ้นภูมิ กรุงเทพธุรกิจ 319 
 13/1/2565   กทม.แนะกฎเหล็ก 9 ข้อ การดูแลผู้ป่วยโควิดที่แยกรักษาตัวที่บ้าน (HI) ประชาชาติธุรกิจ 296 
 13/1/2565   ปลัด สธ.แจงโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นได้ หากทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมมือกัน ผู้จัดการ ออนไลน์ 407 
 13/1/2565   แพทย์เตือนเอาตัวไปเสี่ยงติดโควิดหวังเคลมประกัน ไม่คุ้มเกิดภาวะ “ลอง โควิด” ระยะยาว ผู้จัดการ ออนไลน์ 333 
 12/1/2565   เปิด 12 คำแนะนำ ติดโควิด กักตัวที่บ้าน ทำอย่างไร ประชาชาติธุรกิจ 377 
 12/1/2565   เผย 5 ชุดตรวจ ATK ตรวจครอบคลุมเชื้อ “โอมิครอน” ผู้จัดการ ออนไลน์ 843 
 12/1/2565   กรมควบคุมโรค ย้ำมาตรการ Covid Free Setting ป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ ผู้จัดการ ออนไลน์ 391 
 11/1/2565   “โอมิครอน” โรคประจำถิ่น เสียชีวิตต่ำ สาธารณสุขรับได้ กรุงเทพธุรกิจ 308 
 11/1/2565   สธ. เร่งชะลอโควิดระลอก ม.ค.65 ระบาด เน้น HI-CI เป็นหลัก คาดจะลดความรุนแรงและกลายเป็นโรคประจำถิ่นในปีนี้ ผู้จัดการ ออนไลน์ 468 
 11/1/2565   หมอธีระ ชี้ 5 วันกักตัวไม่พอ มีโอกาสตรวจพบ ‘โอมิครอน’ ได้ถึง 10 วันหลังเกิดอาการ เดลินิวส์ 1,321 
 11/1/2565   จับสัญญาน โอมิครอน แพร่ระบาดไทยระลอก 5 เดลินิวส์ 1,015 
 11/1/2565   เลือกชุดตรวจโควิดด้วยตนเองอย่างไรดี พร้อมวิธีใช้งานที่ถูกต้อง ไทยรัฐ 12,052 
 10/1/2565   หมอยง ห่วงเด็กติดโควิด กระจายเชื้อได้ดีมาก หากติดคนหนึ่ง พ่อแม่พี่น้องในบ้านติดด้วย ข่าวโควิด-19 ข่าวสด 273 
 10/1/2565   สธ.ชี้ลูกผสม “เดลตาครอน” ยังไม่ชัด วอนอย่าตื่นตระหนกเกิดเหตุ มติชนรายวัน 385 
 10/1/2565   สธ.ย้ำติดโควิดอาการไม่หนัก รักษาที่บ้าน อยู่ร่วมคนอื่นได้ พรุ่งนี้! รออัพเดตสถานการณ์ มติชนรายวัน 589 
 10/1/2565   กรมอนามัยแนะทำงานที่บ้านให้ปลอดโอมิครอน ไทยรัฐ 298 
 10/1/2565   "โอไมครอน" ติดง่ายแค่ไหน น่ากลัว อาการรุนแรง หรือไม่ เช็ค 10 ข้อ ไม่มองข้าม คม-ชัด-ลึก 30,892 
 7/1/2565   WHO ยันวัคซีนจีนป้องกันการป่วยหนักจาก Omicron โพสต์ทูเดย์ 522 
 7/1/2565   กรมควบคุมโรค ย้ำประชาชนงดไปสถานที่เสี่ยง-ไม่เดินทางข้ามจังหวัด ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 331 
 7/1/2565   เอาแล้วไง! WHO ชี้ โอมิครอน ก่ออาการรุนแรงน้อยกว่า เดลตา แต่ไม่ถึงขั้น เบา เดลินิวส์ 307 
 7/1/2565   รู้จักอาการ Post-Vacation Blues เมื่อหยุดยาวฉันสุขล้นปรี่ และเศร้า หลังวันหยุดพักผ่อน มีอาการ วิธีการรักษาอย่างไร ประชาชาติธุรกิจ 3,442 
 7/1/2565   เทียบชัดๆโควิด 4 สายพันธุ์ อาการแบบไหนที่เรียกว่า โอมิครอน เดลินิวส์ 428 
 6/1/2565   ติด "โควิด" แล้ว หาเตียงไม่ได้ หรือเตียงเต็ม ต้องทำอย่างไร มีช่องทางไหนบ้าง คม-ชัด-ลึก 2,439 
 6/1/2565   โรคสมองเสื่อม คืออะไร ? ประชาชาติธุรกิจ 426 
 6/1/2565   พ่อแม่ช่างเปรียบ(เทียบ) ส่งผลเสียต่อลูกอย่างไร มติชนรายวัน 385 
 6/1/2565   WHO เตือนโอมิครอนพุ่ง ทำโลกเสี่ยงเจอไวรัสกลายพันธุ์อันตรายเพิ่ม มติชนรายวัน 315 
 6/1/2565   วิจัยพบ T-cell ช่วยต้าน Omicron เมื่อไวรัสหลบแอนติบอดี โพสต์ทูเดย์ 608 
 6/1/2565   โอมิครอนระบาดเร็วมาก! คิดเป็นสัดส่วนแล้ว 95% ของเคสผู้ติดเชื้อใหม่ในสหรัฐฯ เดลินิวส์ 288 
 6/1/2565   นักวิจัยเจาะสาเหตุ ทำไมเชื้อโอมิครอนรุนแรงน้อยลง ไทยรัฐ 560 
 5/1/2565   เช็คด่วน 5 อาการเฉพาะตัว "โอไมครอน" เปลี่ยนจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ไข้ไม่ชัด คม-ชัด-ลึก 5,011 
 5/1/2565   รู้หรือไม่….การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด ‘สภาวะสมองล้า’ ยิ่งสูบตอนอายุน้อย ยิ่งเพิ่มความเสี่ยง!! ผู้จัดการ ออนไลน์ 833 
 5/1/2565   สธ.เผย การศึกษาผู้ติดเชื้อโควิด “โอมิครอน” ในแอฟริกาใต้ พบภูมิคุ้มกันสูงขึ้นจนสู้กับ “เดลตา” ได้ ผู้จัดการ ออนไลน์ 322 
 5/1/2565   “หมอยง” ยก5เหตุผลที่ทำให้อาการของโรคโควิด-19 รุนแรงน้อยลง ผู้จัดการ ออนไลน์ 305 
 4/1/2565   “อนุทิน” ชง ศบค.ปิด Test & Go ต่อถึงสิ้น ม.ค. เพื่อประเมินสถานการณ์หลังยอดติดโอมิครอนพุ่ง ผู้จัดการ ออนไลน์ 392 
 4/1/2565   ปลัด สธ. แนะหลังปีใหม่ ตรวจ ATK ก่อนเดินทางกลับ ก่อนเข้าทำงาน และในช่วง 14 วัน พร้อมสังเกตอาการ ผู้จัดการ ออนไลน์ 298 
 4/1/2565   หมอสอนวิธีฟื้นฟูร่างกายหลังโควิด พร้อมแนะนำอาหารเสริมภูมิคุ้มกัน เดลินิวส์ 47,096 
 30/12/2564   5 อันตรายอย่าคิดเสี่ยงดื่มสุราคลายหนาว อาจถึงตาย! สยามรัฐ 490 
 30/12/2564   สธ. เผย "หน้ากากผ้ามัสลิน" กัน "โอมิครอน" ได้ ใส่ให้ถูกวิธี กรุงเทพธุรกิจ 338 
 30/12/2564   ผลวิจัย"วัคซีนสูตรไขว้”ศิริราช : องค์การอนามัยโลก เผยแพร่ทั่วโลก กรุงเทพธุรกิจ 1,643 
 30/12/2564   แยกยังไง อาการไหนไข้หวัด อาการไหนโควิด โพสต์ทูเดย์ 23,352 
 30/12/2564   เช็กที่นี่! โอมิครอนแพร่แล้ว 33 จังหวัด ยอดสะสม 740 ราย กทม.มากสุด ติดเชื้อสูงสุด ผู้จัดการ ออนไลน์ 315 
 30/12/2564   ชวนพ่อแม่ ปรับ รับปีใหม่ ผู้จัดการ ออนไลน์ 390 
 29/12/2564   สธ.จับ 3 สัญญาณโควิด-19หลังปีใหม่ ก่อนยกระดับเตือนภัย กรุงเทพธุรกิจ 320 
 29/12/2564   เช็คเลย 8 อาการ "โอไมครอน" ในประเทศไทย แบบไหนเข้าข่ายติดแน่ ๆ แล้ว คม-ชัด-ลึก 342 
 29/12/2564   ป้องกันอย่างไรเมื่อ "เดินทางกลับภูมิลำเนา" แบบรวมกลุ่มแก้ "คลัสเตอร์ใหม่" คม-ชัด-ลึก 289 
 29/12/2564   เปิดฉากทัศน์ โอมิครอน โจมตีไทย ไทยโพสต์ 418 
 29/12/2564   แอฟริกาใต้เผย Omicron ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อเดลตา โพสต์ทูเดย์ 348 
 28/12/2564   เจออีก อาการใหม่ โอไมครอน ปวดหลังส่วนล่าง รวม 8 อาการที่ต้องหมั่นสังเกต คม-ชัด-ลึก 49,048 
 28/12/2564   เตือนยาเม็ดต้านโควิดอาจเสี่ยงถ้าใช้ร่วมกับยาบางตัว โพสต์ทูเดย์ 418 
 28/12/2564   โควิด-19 กับ ภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ไทยรัฐ 1,666 
 28/12/2564   “อนุทิน” หนุน Work From Home หลังปีใหม่ สังเกตอาการตัวเอง-ลดความเสี่ยง ไทยรัฐ 291 
 27/12/2564   นักไวรัสวิทยา ยกผลวิจัย ออกซ์ฟอร์ด ถาม ฉีดแอสตร้าฯ 3 เข็ม สู้โอมิครอน ชี้ภูมิห่างไฟเซอร์ 10 เท่า ข่าวสด 303 
 27/12/2564   เปิด 3 ฉากทัศน์การระบาด "โอมิครอน" กรุงเทพธุรกิจ 897 
 27/12/2564    เปิด 3 งานวิจัย ชี้พิษสง “โอมิครอน” มติชนรายวัน 336 
 27/12/2564   หมอยง เตือนโอมิครอนติดเชื้อเร็ว แพร่กระจายได้ในผู้รับวัคซีน 2 เข็มมาแล้ว ไทยโพสต์ 331 
 27/12/2564   "หมอยง" เผยข้อมูล "โอมิครอน" ที่ชัดเจนขึ้น จำเป็นต้องบูสเข็ม 3 ผู้จัดการ ออนไลน์ 246 
 24/12/2564   นักไวรัสวิทยา เผยงานวิจัยประสิทธิภาพวัคซีน Pfizer กับ Moderna ต่อการป้องกัน โอมิครอน ไทยโพสต์ 694 
 24/12/2564   สามเข็มเอาไม่อยู่ Sinovac ต้านโอมิครอนไม่ได้ โพสต์ทูเดย์ 339 
 24/12/2564   ฟันธง!! เครื่องดื่มสายหวาน = ตัวทำลายภูมิโควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 19,758 
 24/12/2564   วีธีสังเกตอาการ 8 อย่าง สัญญาณบ่งบอกติดเชื้อไวรัส โอมิครอน เดลินิวส์ 49,100 
 24/12/2564   อย.สหรัฐรับรองฉุกเฉิน ยาเม็ดรักษาโควิด “โมลนูพิราเวียร์” เดลินิวส์ 302 
 24/12/2564   ผลศึกษาออกซ์ฟอร์ด ฉีดแอสตราฯ เป็นเข็ม 3 เพิ่มระดับแอนติบอดีสู้โอมิครอน ไทยรัฐ 601 
 23/12/2564   ด่วน! ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,940 ราย ตาย 30 ราย กรุงเทพธุรกิจ 321 
 23/12/2564   ‘นพ.ยง’ เตือนโควิดโอไมครอน แสดงอาการน้อย-ไม่มีอาการ ทำแพร่เชื้อเร็ว มติชนรายวัน 1,341 
 23/12/2564   ‘อนุทิน’ วอนปชช.อย่ากังวล เผยติดเชื้อโอมิครอนพุ่ง 104 รายเร่งตามกลุ่มเสี่ยงกาฬสินธุ์! เดลินิวส์ 315 
 23/12/2564   สธ. เห็นชอบ ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม4 ให้บุคลากรแพทย์-จนท.ด่านหน้า ข่าวสด 408 
 23/12/2564   โควิด : ผู้ป่วยชายไทยที่มีอาการซึมเศร้า-วิตกกังวล มีความเสี่ยงจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศสูง ข่าวสด 1,177 
 22/12/2564   โควิด-19 กระตุ้นคนไทยห่วงสุขภาพ 9 ใน 10 คนเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น แนวหน้า 1,413 
 22/12/2564   สรุป “อาการโอมิครอน” น่ากลัวแค่ไหน วัคซีนป้องกันได้ไหม? กรุงเทพธุรกิจ 306 
 22/12/2564   เชื้อตายเอาอยู่ "วัคซีนซิโนแวค" กระตุ้นเข็ม 3 ต้าน "โอไมครอน" ได้ 94% คม-ชัด-ลึก 930 
 22/12/2564   WHO ไม่หนุนล็อกดาวน์คุมโอไมครอน ห่วงกระทบสุขภาพจิตกว่าติดเชื้อ ประชาชาติธุรกิจ 434 
 22/12/2564   อนามัยโลกอนุมัติ โนวาแวกซ์ วัคซีนชนิดที่ 10 สู้โควิด ไทยโพสต์ 337 
 22/12/2564   เราประเมิน Omicron ต่ำไปหรือเปล่า? มันอาจก่อวิกฤตที่ร้ายสุด โพสต์ทูเดย์ 360 
 21/12/2564   สธ.จ่อยกระดับสกัด “โอมิครอน” เลิก Test&Go ให้กักตัวคนเข้าประเทศทั้งหมด หลังพบยอดติดเชื้อเพิ่ม ผู้จัดการ ออนไลน์ 310 
 21/12/2564   อนุทิน เตรียมเสนอ ศบค. ปรับมาตรการรับมือ "โอไมครอน" คม-ชัด-ลึก 309 
 21/12/2564   จิตแพทย์ ชี้ปมฆ่าตัวตายเกิดจากปัจจัยสั่งสม แนะคนใกล้ชิด สังเกต ช่วยเหลือ เดลินิวส์ 441 
 21/12/2564   "โอไมครอน" พบ 5 อาการใหม่ เหงื่อออกตอนกลางคืนขณะนอนหลับ ถึงกับเปียกโชก คม-ชัด-ลึก 41,200 
 21/12/2564   โควิดวันนี้ ป่วยใหม่ลดลงอีก อาการหนักกว่า800 ติดเชื้อเสียชีวิต 32ราย ข่าวสด 329 
 20/12/2564   หมอธีระเผยผลวิจัยล่าสุด โอมิครอนแพร่เร็ว ติดเชื้อซ้ำมากกว่าสายพันธุ์เดิม 2.4 เท่า แนวหน้า 441 
 20/12/2564   หมอธีระ อัปเดตผลวิจัย อมิครอน แนะเลี่ยงปาร์ตี้ปีใหม่ ไทยโพสต์ 308 
 20/12/2564   “หมอยง”เชื่อ "โอมิครอน" ระบาดในไทยแน่ ในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้จัดการ ออนไลน์ 298 
 20/12/2564   เตรียมปอดให้พร้อมรับ โควิด เพิ่มแข็งแรง-ลดเสี่ยงป่วยหนัก เดลินิวส์ 414 
 17/12/2564   ผู้ป่วย long covid จะมีอาการเหนื่อยล้า หลับยาก ต่อไปอีก 1 ปี มติชนรายวัน 283 
 17/12/2564   สธ.ออกคำแนะนำสูตรฉีดวัคซีนเข็ม3 กระตุ้น ม.ค.65เตรียมหารือแนวทางฉีดเข็ม 4 และวัคซีนเด็ก ไทยโพสต์ 742 
 17/12/2564   ผงะ! นักไวรัสวิทยา เผยผลตรวจ ATK 4 ครั้งติดต่อกัน เชื้อไวรัสโควิดเพิ่มปริมาณอนุภาคไวมาก ไทยโพสต์ 2,061 
 17/12/2564   ฉีดวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้น Booster ด้วยวัคซีนอะไรดี ไทยรัฐ 1,290 
 17/12/2564   โรคเครียด ที่สังคมวัยทำงานต้องเผชิญ อย่าปล่อยทิ้งไว้ ไทยรัฐ 1,120 
 16/12/2564   WHOเตือนโควิดสายพันธุ์โอมิครอนทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงได้ กรุงเทพธุรกิจ 402 
 16/12/2564   หมอยง ชี้ทุกประเทศหนีไม่พ้น โอมิครอน เหตุติดต่อง่าย ต้องเร่งฉีดเข็ม 3 ให้มากสุดลดแพร่ระบาด ไทยโพสต์ 350 
 16/12/2564   กรมวิทย์ เผยพบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายโอไมครอน 14 ราย ยืนยันแล้ว 9 ราย แพทย์ย้ำฉีดวัคซีนลดป่วยหนัก-เสียชีวิต ผู้จัดการ ออนไลน์ 252 
 16/12/2564   ผลวิจัยชี้ ซิโนแวค 2 เข็ม ต้านโอไมครอน ไม่ไหว เดลินิวส์ 332 
 16/12/2564   ข้อมูลใช้จริงชี้ ไฟเซอร์ 2 เข็ม กันคนติดโอมิครอนเข้าโรงพยาบาลได้ 70% ไทยรัฐ 365 
 15/12/2564   สธ. เผย โอไมครอน เสี่ยงแพร่ระบาดใหญ่หลังปีใหม่ ประชาชาติธุรกิจ 493 
 15/12/2564   วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็มได้ผล 70% กับโอมิครอน ไทยโพสต์ 432 
 15/12/2564   เผยงานวิจัยล่าสุดจากแอฟริกาใต้ Omicron อาการรุนแรงน้อย แต่แพร่ระบาดเร็วกว่ามาก ไทยโพสต์ 427 
 15/12/2564   โอมิครอน” กำลังพยายามเปลี่ยนตัวเองคล้ายโรคหวัด ไทยรัฐ 385 
 15/12/2564   WHO ชี้ โควิดโอมิครอนแพร่เร็วกว่าทุกสายพันธ์ุ เชื่อลามเกือบทุกประเทศแล้ว ไทยรัฐ 288 
 14/12/2564   “หมอยง” แนะวัคซีนโควิดเข็ม 4 เลื่อนได้ ให้เลื่อนไปก่อน ผู้จัดการ ออนไลน์ 3,040 
 14/12/2564   อนุทิน สั่งสอบ รับจ้างปลอม ใบฉีดวัคซีนโควิด ชี้โทษหนัก ถึงติดคุก ข่าวสด 407 
 14/12/2564   "อนุทิน"เผย 1 รายยังไม่ยืนยันติดโควิด-19เก่าหรือใหม่ "โอมิครอน"หรือไม่ กรุงเทพธุรกิจ 4,887 
 14/12/2564   “สาธิต” รับโควิดโอมิครอนมีโอกาสแพร่ระบาดในไทย จ่อบูสต์เข็ม 3 ให้เร็วขึ้น ไทยรัฐ 291 
 14/12/2564   เผยผู้เข้าข่ายติดเชื้อ โอไมครอน 11 ราย กว่าครึ่งเป็นคนไทยที่มาจากต่างแดน ข่าวสด 376 
 14/12/2564   หมอยง เตือนฉีดวัคซีนเข็ม 4 ไว้ใช้เมื่อจำเป็นและถึงเวลา โดยเฉพาะ mRNA ให้มากครั้งมีความเสี่ยง ไทยโพสต์ 3,765 
 14/12/2564   หมอธีระวัฒน์ ชี้ 5 ข้อ โควิดโอไมครอน วัคซีนอย่างเดียวเอาไม่อยู่ แนะวิธีป้องกัน ลดความรุนแรง เพื่อกันไม่ให้อาการหนักแล้วต้องเข้าโรงพยาบาล ข่าวสด 400 
 14/12/2564   สธ.เผยผลตรวจเชื้อโควิดผู้เดินทางเข้าไทย พบ "โอไมครอน" 11 ราย อยู่ใน กทม. 9 ราย นนทบุรี-ชลบุรีจังหวัดละ 1 ราย ยันยังไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศ ผู้จัดการ ออนไลน์ 690 
 13/12/2564   เทคนิคการงีบหลับแบบอัจฉริยะระดับโลก ช่วยสมองแล่นไวเมื่อตื่น กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้จริง ข่าวสด 422 
 13/12/2564   หมอยง แจง โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA1 กับ BA2 ไทยโพสต์ 342 
 13/12/2564   ใจชื้น!US-WHOข้อมูลตรงกัน เคสโอมิครอนเกือบทั้งหมดป่วยแค่เล็กน้อย ก่ออาการเบากว่าติดเชื้อเดลตา ผู้จัดการ ออนไลน์ 331 
 13/12/2564   รู้จักภาวะ MIS-C ในเด็ก พบได้หลังหายป่วย โควิด-19 เดลินิวส์ 792 
 9/12/2564   นพ.ธีระ ชี้ โอมิครอน พุ่งเป้าที่วัยเรียน-วัยทำงาน ไทยโพสต์ 332 
 9/12/2564   “อนุทิน” เผยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ “โอไมครอน” จากการคัดกรองที่เข้มข้น ย้ำการฉีดวัคซีนช่วยลดติดเชื้อ-ป่วยหนัก-เสียชีวิต จากโควิดได้ทุกสายพันธุ์ ผู้จัดการ ออนไลน์ 405 
 9/12/2564   ไฟเซอร์ระบุวัคซีนของตน 3 เข็มสยบ ‘โอมิครอน’ ได้ ขณะที่ WHO ประสานเสียงหมอใหญ่สหรัฐฯ ผู้จัดการ ออนไลน์ 692 
 8/12/2564   กรมสุขภาพจิตระบุเพราะ "3ช."ทำคนไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ 2,041 
 8/12/2564   อังกฤษเผยสูตรวัคซีนไขว้ ฉีดแล้วภูมิคุ้มกันสูงกว่าฉีดยี่ห้อเดียวกัน ประชาชาติธุรกิจ 411 
 8/12/2564   สธ.ย้ำไทยพบ “โอไมครอน” จากผู้เดินทางรายเดียว ยันผู้สัมผัสทั้งหมดตรวจแล้ว “ไม่พบเชื้อ” ผู้จัดการ ออนไลน์ 806 
 7/12/2564   สธ. เร่งทำเชิงรุกสร้างแรงจูงใจฉีดวัคซีน แนะทางสู้ โอมิครอน ให้ตั้งหลักรับข่าวสารดีๆ ไทยรัฐ 537 
 7/12/2564   “นอนไม่หลับ” นานๆ อันตรายต่อร่างกายและจิตใจ กรมการแพทย์เตือน ควรไปพบแพทย์ กรุงเทพธุรกิจ 667 
 7/12/2564   "ภูมิแพ้" กับ "โควิด" มีอาการแตกต่างกันอย่างไร กรุงเทพธุรกิจ 100,514 
 7/12/2564   ตอกย้ำ WHO "บุหรี่ไฟฟ้า" อันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดาเพิ่มจาก 5% เป็น 67% คม-ชัด-ลึก 646 
 7/12/2564   “หมอยง” ชี้มีโอกาสลุ้น “โอมิครอน” จะกลายเป็นเพียงโรคทางเดินหายใจ ผู้จัดการ ออนไลน์ 289 
 7/12/2564   ทำกันมาตั้งนาน! WHOไม่แนะนำใช้พลาสมารักษาผู้ป่วยโควิด-19 เดลินิวส์ 394 
 7/12/2564   ผลวิจัยอังกฤษชี้วัคซีนสูตรไขว้ ไฟเซอร์-แอสตราฯ-โมเดอร์นา ช่วยเพิ่มภูมิได้ดี ไทยรัฐ 414 
 3/12/2564    “ฮู” เผย “โควิดโอไมครอน” ลามแล้ว 23 ประเทศใน 5 ภูมิภาค หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย 405 
 3/12/2564   หมอยง แนะ 3 ข้อเตรียมพร้อมรับมือ โอไมครอน เชื่อการ์ดไม่ตก ลดเสี่ยงได้แน่ เดลินิวส์ 393 
 2/12/2564   นพ.ธีระ ผวา! คนไทยส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการดำรงชีวิตประจำวัน ไทยโพสต์ 298 
 2/12/2564   อะไรที่เรารู้และยังไม่รู้เกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์ โอไมครอน โพสต์ทูเดย์ 371 
 2/12/2564   สธ. เร่งตามตัวต่างชาติมาจาก 8 ประเทศแอฟริกา ตกค้างในไทยกว่าร้อยราย หวั่นแพร่เชื้อ "โอไมครอน" ผู้จัดการ ออนไลน์ 367 
 2/12/2564   หมอยง เผย "โอไมครอน" อาจเข้ามาแทนที่ "เดลตา" แพร่เร็วไม่น้อยกว่ากัน ไทยรัฐ 275 
 1/12/2564   MIS – C อาการในเด็กหลังหายจาก COVID – 19 ข่าวสด 317 
 1/12/2564   นักไวรัสวิทยา วิเคราะห์การระบาดของโอไมครอน ในแอฟริกาใต้ ภูมิคุ้มกันมีส่วนช่วยได้ ไทยโพสต์ 318 
 1/12/2564   อะไรที่เรารู้และยังไม่รู้ เกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์ โอไมครอน โพสต์ทูเดย์ 744 
 1/12/2564   Moderna เผยประสิทธิภาพวัคซีนอาจลดลงเมื่อเจอโอไมครอน โพสต์ทูเดย์ 331 
 1/12/2564   ปลัด สธ.เผยโรคโควิด-19 ในไทยลดลงตามคาดการณ์ ย้ำมาตรการ VUCA ป้องกัน “โอไมครอน” และทุกสายพันธุ์ ผู้จัดการ ออนไลน์ 423 
 1/12/2564   WHOไม่เห็นด้วยมาตรการปิดพรมแดนสกัดโอมิครอน แต่แนะกลุ่มคนอ่อนแอเลี่ยงเดินทาง ผู้จัดการ ออนไลน์ 303 
 30/11/2564   หมอยง’เปิดโครงสร้างอไมครอน ผลต่อภูมิต้านทาน ยก‘วัคซีนลูกผสมสู้ไวรัสกลายพันธุ์ แนวหน้า 307 
 30/11/2564   เช็กเลย! แพทย์เผย 9 อาหาร เพิ่มนอนหลับเต็มอิ่ม สบายตลอดคืน ตื่นมาแล้วสดชื่น ข่าวสด 1,250 
 30/11/2564   WHO ประเมิน โอไมครอนก่อความเสี่ยงสูงต่อโลก ต้องเตรียมการรับมือ มติชนรายวัน 288 
 30/11/2564   สธ.ใช้เทคนิคตรวจ “โอไมครอน” ด้วยน้ำยาตรวจอัลฟา-เบตา ยัน RT-PCR และ ATK ยังตรวจพบเชื้อได้ ผู้จัดการ ออนไลน์ 427 
 29/11/2564   วิธีสูงวัยอย่างมีความสุข กรุงเทพธุรกิจ 366 
 29/11/2564   รพ.ศรีธัญญา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์-โมเดอร์นาฟรี 28 พ.ย. ประชาชาติธุรกิจ 859 
 29/11/2564   หมอยง แจงยิบ 10 ข้อสงสัย สายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน ไทยโพสต์ 362 
 29/11/2564   ปลัด สธ.ประชุมติดตามสถานการณ์โควิด-19 กำชับเฝ้าระวังโอไมครอน ผู้จัดการ ออนไลน์ 629 
 29/11/2564   ประวัติ "วันสาธารณสุขแห่งชาติ" 27 พฤศจิกายนของทุกปี ไทยรัฐ 6,384 
 29/11/2564   ทำอย่างไรเมื่ออยู่ใน “ภาวะสมองตาย” ไทยรัฐ 24,257 
 26/11/2564   จับตา "โควิดสายพันธุ์ใหม่" B.1.1.529 กลายพันธุ์มากสุด ล่าสุด พบ 2 รายในฮ่องกง คม-ชัด-ลึก 431 
 26/11/2564   อ่านยาใจ สร้างภูมิคุ้มกันใจเพื่อเด็กปฐมวัย กรุงเทพธุรกิจ 410 
 26/11/2564   หมอยง แนะแยกทิ้งขยะติดเชื้อให้ถูกต้อง ลดระบาดโควิด ไทยโพสต์ 339 
 26/11/2564   สสส.-กรมสุขภาพจิต-กรมกิจการเด็กฯ-ภาคีเครือข่ายส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ผู้จัดการ ออนไลน์ 361 
 25/11/2564   ปลุกผู้หญิงต้องกล้าอย่าอดทนต่อความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่ครั้งแรก บ้านเมือง 526 
 25/11/2564   สสส.หนุนปรับการทำงาน 3 ด้านสร้างระบบสุขภาพฝ่าภัยโควิด-19 บ้านเมือง 547 
 25/11/2564   WHOเตือนอย่าวางใจ วัคซีนลดแพร่เชื้อโควิดได้แค่ 40% ไทยโพสต์ 542 
 25/11/2564   สธ.ขับเคลื่อน Digital Healthcare ยกระดับการให้บริการประชาชน ผู้จัดการ ออนไลน์ 471 
 25/11/2564   กรมสุขภาพจิต ชื่นชม 633 ชุมชนทั่วไทย ใช้วัคซีนใจลดอัตราการฆ่าตัวตาย เร่งขับเคลื่อนผ่านทุกระบบเครือข่าย ผู้จัดการ ออนไลน์ 599 
 24/11/2564   “หมอมนูญ”เผยถึงเวลาที่ไทยอาจหยุดใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ หากไม่ผ่านการรับรองของสหรัฐฯ สยามรัฐ 370 
 24/11/2564   ออกแล้ว! ระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีดเข็ม 3 นาน 3 เดือน พร้อมคำแนะนำกรณีฉีดเข็ม4 กรุงเทพธุรกิจ 30,676 
 24/11/2564   วัคซีนเข็มกระตุ้น : หมอยง เผยเหตุผลที่ต้องฉีด ประชาชาติธุรกิจ 307 
 24/11/2564   4 โรคของคนทำงานที่อาจเป็นแบบไม่รู้ตัว โพสต์ทูเดย์ 1,482 
 24/11/2564   สธ. จัดประชุมครบรอบหนึ่งปีการเป็นประธานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกพร้อมส่งมอบต่ออิตาลี ผู้จัดการ ออนไลน์ 391 
 23/11/2564   แนะวิธีลดช่องว่างการเรียนรู้เด็ก ช่วงโควิด-19 ระบาด ไทยรัฐ 339 
 23/11/2564   ผลวิจัยชี้ชัด ออกกำลังกาย มีดีกว่าแค่ลดน้ำหนัก โพสต์ทูเดย์ 930 
 23/11/2564   แพทย์ร่วมไขข้อสงสัย ผมร่วงเป็นหย่อมหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 1,677 
 23/11/2564   “ธาราบำบัด” หนึ่งทางเลือกในการรักษาทางกายภาพบำบัดของผู้ป่วย โพสต์ทูเดย์ 975 
 22/11/2564   เมื่อวิถีชีวิตแบบ "มินิมอล" กลายเป็น “โรคจิต” เสพติดการทิ้ง ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,307 
 22/11/2564   “เห็ดขี้ควาย” หนึ่งในยาเสพติดให้โทษ ถูกจดสิทธิบัตรรักษา "โรคซึมเศร้า" กรุงเทพธุรกิจ 7,313 
 22/11/2564   หมอธีระ ห่วงช่วง Grace periodประคับประคองให้ดีอย่าประมาท ไทยโพสต์ 301 
 22/11/2564   หมอยง แจงวัคซีนโควิดเชื้อเป็นแบบพ่นจมูก บทเรียนจากไข้หวัดใหญ่ ไทยโพสต์ 388 
 19/11/2564   "ศบค." ห่วง สูงวัย "ผู้ป่วยติดเตียง" กลุ่มเสี่ยงป่วยโควิดเสียชีวิต กรุงเทพธุรกิจ 756 
 19/11/2564   ไขข้อข้องใจ! 12 สาเหตุ ทำไมรู้สึกเหนื่อยหรือง่วงนอนทั้งวัน พร้อมวิธีแก้ไขง่ายๆ ข่าวสด 1,248 
 19/11/2564   "ฆาตกรรมในครอบครัว"พุ่ง เหตุหนีปัญหา แนะ 3 ส ดูแลสุขภาพจิต กรุงเทพธุรกิจ 651 
 19/11/2564   บีบหัวใจ ผลวิจัยพบ “หญิงตั้งครรภ์” ถูกสามีทำร้ายมากที่สุดถึงร้อยละ 70 คม-ชัด-ลึก 455 
 19/11/2564   สธ. แนะประชาชนหากฉีดวัคซีนแล้วข้อมูลในหมอพร้อมยังไม่ขึ้น/ขึ้นไม่ตรง ให้แจ้งหน่วยฉีดวัคซีนแก้ไข ผู้จัดการ ออนไลน์ 965 
 19/11/2564   แพทย์ผิวหนังชี้ “ภาวะผมร่วง” อาการที่เกิดขึ้นได้หลังการติดเชื้อโควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 399 
 19/11/2564   ชักยังไง!สหรัฐฯพบคนฉีดวัคซีนโควิดครบเข็มแล้วแต่ยังป่วยหนัก-เข้าห้องไอซียูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้จัดการ ออนไลน์ 495 
 18/11/2564   5 วิธีฟื้นฟูใจก้าวผ่าน COVID-19 ประชาชาติธุรกิจ 504 
 18/11/2564   อภัยภูเบศร เผยผลวิจัยอินเดียระบุชัด คนธาตุลม-ไฟ เสี่ยงโควิดมากกว่า พร้อมเปิดตัวคลินิกฟื้นฟูผู้ป่วยแพทย์แผนไทย ไทยโพสต์ 585 
 18/11/2564   "หมอยง" ห่วง สวมหน้ากากอนามัยทำปิดกั้นการเรียนรู้ด้านภาษากับเด็กเล็ก ผู้จัดการ ออนไลน์ 447 
 17/11/2564   ทำความรู้จัก!ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-LAMP แบบ 3 ยีนครั้งแรกในไทย กรุงเทพธุรกิจ 1,007 
 17/11/2564   สธ. เปิดหอผู้ป่วยในดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางจิตเวชและยาเสพติด คืนคุณภาพชีวิตให้ผู้ผ่านการบำบัด ผู้จัดการ ออนไลน์ 583 
 17/11/2564   ระวังขำไม่ออก! แพทย์เตือนเตือนภัยสูดดม “ลูกโป่งหัวเราะ” ต่อเนื่อง เสี่ยงมีผลต่อระบบประสาท-สมอง ผู้จัดการ ออนไลน์ 803 
 17/11/2564   ใกล้แล้ว!ไฟเซอร์ยื่นอย.สหรัฐฯ ขออนุมัติใช้ยาเม็ดโควิด ลดคนไข้เสี่ยงสูงป่วยหนัก-ตายเกือบ90% ผู้จัดการ ออนไลน์ 300 
 16/11/2564   ผลวิจัยเผย! นอนนานกว่า 8 ชม. ไม่ใช่เรื่องดี เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม ข่าวสด 998 
 16/11/2564   วัยทอง: ชายอังกฤษแนะผู้ชายรู้จักสังเกตปัญหาสุขภาพจิตในวัยหมดประจำเดือน หลังสูญเสียภรรยาจากการฆ่าตัวตาย ข่าวสด 796 
 16/11/2564   ผลวิจัยพบบางคนมีพันธุกรรมอันตราย เพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นสองเท่า ข่าวสด 393 
 16/11/2564   ฉีด "วัคซีนโควิด-19" สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อส่วนรวม กรุงเทพธุรกิจ 326 
 16/11/2564   สธ. จ่อออกมาตรการไปที่สาธารณะต้องฉีดวัคซีน 1 เข็มขึ้นไป ประชาชาติธุรกิจ 424 
 16/11/2564   สธ.-สยามไบโอฯ มั่นใจ ‘แอสตร้าเซนเนก้า’ ทุกโดสผลิตในไทย คุณภาพเทียบสากล ผ่านประเมินอียู มติชนรายวัน 293 
 16/11/2564   3แพทย์นักวิจัย ผู้คิดค้นเทคนิค สร้างวัคซีนชนิด mRNA คว้ารางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ไทยโพสต์ 474 
 16/11/2564   5 เคล็ดลับ ดับหิว ที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริง!! โพสต์ทูเดย์ 1,161 
 15/11/2564   พบโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ฝรั่งเศส B.1.640 กลายพันธุ์ในรูปแบบที่ไม่เคยพบมาก่อน เดลินิวส์ 289 
 15/11/2564   หมอยง เผยฉีดซิโนแวคเข็มแรก ต่อด้วย “ไฟเซอร์” ลดเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ประชาชาติธุรกิจ 279 
 15/11/2564   “แพ็กซ์โลวิด” (Paxlovid) ยารักษาโควิด-19..ล่าสุดของโลก ไทยรัฐ 6,610 
 12/11/2564   จับตา!นักวิจัยพบการกลายพันธุ์โควิด-19เชื่อมโยงการดื้อยารมเดซิเวียร์ ผู้จัดการ ออนไลน์ 383 
 12/11/2564   สธ. เปิดกลยุทธ์ 5 Smart เปิดประเทศปลอดภัย สยามรัฐ 359 
 12/11/2564   "พญ.ปิยวรรณ" ผอ.สรพ.คนใหม่ ประกาศลุยยกระดับรับรองคุณภาพสถานพยาบาลสู่สากล กรุงเทพธุรกิจ 2,396 
 12/11/2564   รมช.สาธิต เปิดงาน “20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน” ผู้จัดการ ออนไลน์ 378 
 12/11/2564   หมอยง’ชี้การเริ่มต้นด้วยmRNA จะหาวัคซีนชนิดอื่นกระตุ้นได้ยาก เดลินิวส์ 520 
 11/11/2564   ลองโควิด (Long COVID) ผลกระทบระยะยาวจากโรคโควิด-19 ไทยรัฐ 1,526 
 11/11/2564   สธ. ร่วมกับ อาร์เอ็กลีฟ เวิลด์ เมดิกา ตั้งศูนย์วิจัยกัญชาทางการแพทย์ระหว่างประเทศ ผู้จัดการ ออนไลน์ 457 
 10/11/2564   ไฟเซอร์เปิดตัวยาเม็ดโควิดเป็นค่ายที่ 2 เพิ่มความหวังสกัดไวรัสมรณะ ไทยรัฐ 315 
 10/11/2564   ใส่ถุงมือชุบแอลกอฮอล์ ช่วยลดการติดเชื้อจริงหรือไม่ ประชาชาติธุรกิจ 364 
 10/11/2564   DO & DON’T สร้าง Critical Thinking ให้เด็กในวัยเริ่มเรียนรู้ โพสต์ทูเดย์ 434 
 9/11/2564   ผวา!! “โควิดสี่ขา” คอนเฟิร์มแพร่จาก “คนสู่สัตว์” หวั่นลุกลาม “สัตว์สู่คน” ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,399 
 9/11/2564   วิธีเติมพลังให้กับตัวเองเมื่อรู้สึกอ่อนล้า ไทยโพสต์ 306 
 9/11/2564   สธ. ชง ครม. ซื้อยารักษาโควิดโมลนูพิราเวียร์-แพกซ์โลวิด สัปดาห์นี้ ประชาชาติธุรกิจ 277 
 9/11/2564   สธ.เผยยารักษาโควิด “โมลนูพิราเวียร์” และ “แพกซ์โลวิด” ช่วยลดอาการรุนแรงจน-เสียชีวิต ได้ผลดี ผู้จัดการ ออนไลน์ 349 
 8/11/2564   สสส.พัฒนาทักษะเด็กป้องกันก้าวร้าวจากพิษสถานการณ์โควิด-19 บ้านเมือง 620 
 8/11/2564   "โมลนูพิราเวียร์-แพกซ์โลวิด" ถึงเวลารักษาโควิด-19 ด้วยยาเม็ด! กรุงเทพธุรกิจ 317 
 8/11/2564   ส่อง "สมุนไพรไทย" แก้อาการป่วยยอดฮิต ช่วงปลายฝนต้นหนาว กรุงเทพธุรกิจ 1,071 
 8/11/2564   WHO เตือน 5 ข้อ ควรปฏิบัติ แม้ฉีดวัคซีนแล้ว ประชาชาติธุรกิจ 370 
 8/11/2564   กรมสุขภาพจิต ชู 5 แนวคิดสอนลูกให้เรียนรู้ความแตกต่าง ไม่เหยียดจากปมคลับเฮ้าส์toxic ไทยโพสต์ 480 
 8/11/2564   ยาเม็ดต้านโควิด Paxlovid ของ Pfizer ลดเสียชีวิตได้ 89% โพสต์ทูเดย์ 337 
 5/11/2564   สธ. พร้อมหนุน "สมุนไพรไทย" ไปตลาดโลก ตั้งเป้า สร้างมูลค่า 7.8 หมื่นล้านบาท คม-ชัด-ลึก 1,851 
 5/11/2564   อังกฤษประเดิมชาติแรก อนุมัติยา โมลนูพิราเวียร์ รักษาโควิด เส้นทางเศรษฐกิจ 295 
 5/11/2564   สธ.แจง10มาตรการผู้จัดงานลอยกระทงต้องปฏิบัติลดเสี่ยงโควิด โพสต์ทูเดย์ 516 
 5/11/2564   WHO เตือนโควิดหวนระบาดหนักในยุโรป หวั่นตายเพิ่มอีกครึ่งล้านใน 4 เดือน ไทยรัฐ 298 
 4/11/2564   สสส.เปิดตัวนวัตกรรมด้านสุขภาพแอโรบิกดานซ์พิชิตเครียด บ้านเมือง 436 
 4/11/2564   โคราช ซึมเศร้า-เครียด พุ่งอันดับ 1 ภาคอีสาน พบมากช่วงอายุ 20-29 ปี แนวหน้า 1,293 
 4/11/2564   ยาอีโฉมใหม่ในซองกาแฟ กรมการแพทย์เตือนผู้ปกครองหมั่นติดตามข่าวสาร มติชนรายวัน 483 
 4/11/2564   WHO อนุมัติใช้ ‘โคแวกซิน’ วัคซีนสัญชาติอินเดียตัวแรก ในกรณีฉุกเฉิน ไทยรัฐ 325 
 4/11/2564   สร้างวัคซีนคุ้มครองสิทธิเด็กผ่านการอ่าน เพื่อเติมความรู้ความเข้าใจ ไทยรัฐ 323 
 3/11/2564   รู้จัก"หลักสูตร PLH-YC" ช่วยลดความรุนแรงในเด็กลง 58% กรุงเทพธุรกิจ 446 
 3/11/2564   หมอธีระ เผยมะกันปรับสูตรฉีดไฟเซอร์ให้เด็กแล้ว ไทยโพสต์ 343 
 3/11/2564   สธ.เร่งขยายอบรมพ่อแม่ด้วยหลักสูตร PLH-YC ช่วยลดความรุนแรงต่อเด็กลง 58% ผู้จัดการ ออนไลน์ 376 
 3/11/2564   กรมสุขภาพจิต ใช้หลัก 3As โน้มน้าวใจประชาชนให้เชื่อกมั่นเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 816 
 2/11/2564   คลิ๊ก!วิธีดูแล "สุขภาพจิต" รับมือโควิด-19ในงานสัปดาห์สุขภาพจิต1-7 พ.ย.นี้ กรุงเทพธุรกิจ 2,249 
 2/11/2564   หมอช่วยแนะ ไขทุกข้อสงสัย เมื่อวัยเรียน ลังเลกับ "วัคซีน mRNA" คม-ชัด-ลึก 4,468 
 2/11/2564   เปิดหัวใจเสาหลักกับการทำงานภายใต้ชุดสีขาว โพสต์ทูเดย์ 1,750 
 2/11/2564   ฉีดวัคซีนไขว้สลับยี่ห้อ แบบไหนที่ไทยยอมรับ ไทยรัฐ 1,406 
 1/11/2564   5กระทรวงจับมือปฏิรูปสาธารณสุข รักษาข้ามสถานพยาบาล-ไม่ต้องสำรองจ่าย กรุงเทพธุรกิจ 428 
 1/11/2564   6 เทคนิคเตรียมใจลูกให้พร้อมก่อนเปิดเทอม on site โพสต์ทูเดย์ 2,134 
 1/11/2564   ปรับ เปลี่ยน พฤติกรรมเพื่อสุขภาพ ลดอัตราการตายก่อนวัยอันควรแนว“เวชศาสตร์วิถีชีวิต” โพสต์ทูเดย์ 9,189 
 1/11/2564   ความโกรธทำให้สุขภาพทรุด-แก้ได้ด้วยธรรมะ เดลินิวส์ 434 
 1/11/2564   ปลัด สธ.ย้ำ พรุ่งนี้เปิดประเทศวันแรก ยังต้องเข้มป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด ไทยรัฐ 309 
 29/10/2564   วัคซีนเข็มกระตุ้น แอสตร้าฯ หรือ ไฟเซอร์ ใครได้ฉีดบ้าง? ประชาชาติธุรกิจ 1,915 
 29/10/2564   ตั้งเป้าไทยเป็นฐานผลิตกัญชาทางการแพทย์โลก ไทยโพสต์ 520 
 29/10/2564   Booster Dose วัคซีนเข็มกระตุ้น ฉีดเลยดีไหม? โพสต์ทูเดย์ 2,715 
 29/10/2564   "หมอยง" เผย โควิด 19 กับวิถีชีวิตปกติต่อไป (next normal) โพสต์ทูเดย์ 568 
 29/10/2564   สธ.เร่งฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว สร้างความปลอดภัยก่อนเปิดประเทศ โพสต์ทูเดย์ 295 
 29/10/2564   ส่งต่อวิธีคิดแบบไหนให้เด็ก ผู้จัดการ ออนไลน์ 365 
 28/10/2564   เปิด 5 วิธี สอนลูกน้อยให้ระวังตัว ป้องกันสิทธิร่างกาย-ภัยคุกคามทางเพศ ข่าวสด 558 
 28/10/2564   วิธีเอาชนะปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วย"หัวใจล้มเหลว" กรุงเทพธุรกิจ 912 
 28/10/2564   สธ.ดันแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทย ฟื้นฟูประเทศหลังโควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ 848 
 28/10/2564   พ่อแม่ควรรู้! "รักลูก" แสดงออกแบบไหนให้เหมาะสม? กรุงเทพธุรกิจ 982 
 28/10/2564   ผลวิจัยเผยยาต้านอาการซึมเศร้าราคาถูก ช่วยลดความเสี่ยงเข้า ร.พ.ในผู้ป่วยโควิด มติชนรายวัน 3,394 
 28/10/2564   WHOเผยกำลังจับตาใกล้ชิดโควิดกลายพันธุ์เดลตาพลัสAY.4.2 ผู้จัดการ ออนไลน์ 275 
 27/10/2564   ยึดหลักองค์รวมดูแลร่างกาย ตัวช่วยอายุยืนแบบมีคุณภาพ ไทยโพสต์ 391 
 27/10/2564   How to วิธีทำความสะอาดผ้าที่สวมใส่ ให้ปลอดภัยและห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 510 
 27/10/2564   รู้จักโควิดสายพันธุ์ "เดลตาพลัส" แพร่เชื้อเร็วขึ้น 10-15% ไทยรัฐ 548 
 26/10/2564   เปิดรายละเอียดเอกสาร การใช้วัคซีน ไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี เดลินิวส์ 795 
 26/10/2564   สธ.เตรียมพร้อม 5 ด้านรับเปิดประเทศ 1 พ.ย. เข้มกำกับมาตรการ ลดแพร่เชื้อ ข่าวสด 369 
 26/10/2564   เช็กและฟื้นฟูสมรรถภาพปอด หลังหายจากโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 1,814 
 26/10/2564   ผลสำรวจชี้ 6 ใน 10 มองว่าสุขภาพของตนต่ำกว่าเกณฑ์ในอุดมคติ โพสต์ทูเดย์ 541 
 26/10/2564   รู้จักโควิดสายพันธุ์เดลต้าพลัส สยามธุรกิจ 1,607 
 26/10/2564   แกะรอย “Long- Covid” - “MIS–C ในเด็ก” อาการตกค้างหลังหายจากโควิด ไทยรัฐ 1,351 
 25/10/2564   อย.ยัน "ใบกระท่อม" ไม่ต้องขออนุญาต เว้นส่วนผสมชา-อาหาร ต้องผ่านประเมินความปลอดภัย ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,039 
 25/10/2564   สธ. สั่ง "เฝ้าระวังน้ำท่วม" สาธารณสุขกว่า 1,000 แห่ง พื้นที่เสี่ยง 20 จังหวัด คม-ชัด-ลึก 361 
 25/10/2564   หนังใช้ความรุนแรง ย่อมก่อพฤติกรรมเลียนแบบที่รุนแรง ไทยรัฐ 922 
 20/10/2564   หมอธีระวัฒน์ แจงยิบ ภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด 3 ชนิด ทำงานอย่างไร ประชาชาติธุรกิจ 994 
 20/10/2564   เผยผลทดลองวัคซีนโควิดใหม่ “วัลเนวา” ดีกว่า “แอสตร้าเซนเนก้า” มติชนรายวัน 394 
 20/10/2564   สธ. เผยหญิงตั้งครรภ์ติดโควิดดับแล้ว 95 ราย ทารก 46 รายในรอบ 6 เดือน ฉีดวัคซีนแค่ 25% ไทยโพสต์ 567 
 20/10/2564   ผลวิจัยพบ ‘ตรวจโควิด-19’ มีความจำเป็นในมหา’ลัย แม้ฉีดวัคซีนครบ100%แล้ว เดลินิวส์ 369 
 19/10/2564   ใช้ชีวิตการงานให้สมดุล 5 สิ่งสำคัญพิชิต ”เครียด ผู้จัดการ ออนไลน์ 558 
 19/10/2564   5 วิธี ดูแลจิตใจตัวเองให้มีความสุขหลังเกษียณ จาก \"กรมสุขภาพจิต\" คม-ชัด-ลึก 499 
 19/10/2564   Long COVID ภัยเงียบที่กระทบคุณภาพชีวิต โพสต์ทูเดย์ 544 
 19/10/2564   “อนุทิน” มอบนโยบาย สธ.ปี 2565 พาประเทศพ้นวิกฤตโควิด ใช้สาธารณสุขสร้างชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผู้จัดการ ออนไลน์ 958 
 19/10/2564   สธ.ย้ำป้องกันโควิดทุกคนทุกที่ทุกเวลา ลดติดเชื้อ ป่วยรุนแรง สนับสนุนเปิดประเทศปลอดภัย ผู้จัดการ ออนไลน์ 274 
 19/10/2564   สำรวจโลกของเด็กออทิสติก เมื่อถูกโควิดคุกคาม ไทยรัฐ 1,980 
 18/10/2564   สธ.อัดกลยุทธ์คุม โควิด พร้อมรับเปิดประเทศ เดลินิวส์ 582 
 18/10/2564   ปลัดสธ. ชี้ โควิดไทยยังทรงตัว ตจว.แนวโน้มพุ่ง สยามรัฐ 340 
 18/10/2564   "บุหรี่" สาเหตุ "โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" ปัญหาสุขภาพอันดับ 1 ของโลก กรุงเทพธุรกิจ 1,362 
 18/10/2564   วิตามินซี...ตัวช่วยป้องกันกันหวัดลูกรัก ไทยโพสต์ 587 
 18/10/2564   อ่านหนังสือช่วยคลายเครียดช่วงโควิดระบาด ไทยโพสต์ 839 
 15/10/2564   เตือนโรคใกล้ตัว! 16 สัญญาณอาการแพนิก ระวังเสี่ยงไม่รู้ตัว เพิ่มภาวะซึมเศร้า ข่าวสด 5,210 
 15/10/2564   เข้าใจ "โรคซึมเศร้า" ไม่ใช่โรคบ้า แต่เป็นอาการป่วยที่รักษาหายได้ คม-ชัด-ลึก 1,228 
 15/10/2564   จิตแพทย์ เตือน เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ไม่ควรดูซีรีส์ฉากรุนแรง ผู้จัดการ ออนไลน์ 464 
 15/10/2564    “ปัญหาชีวิตเด็กจบใหม่ 2564” กระทู้ฮอตสะท้อนวิกฤต “พนักงานเก่าถูกไล่-ผู้สมัครใหม่ไร้ที่ยืน” ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,068 
 15/10/2564   สถิติสูงสุดในรอบ 40 ปี ‘เด็กญี่ปุ่น’ ฆ่าตัวตายพุ่งช่วงโควิด เดลินิวส์ 811 
 15/10/2564   รู้จัก “โรคแพนิค” โรคที่ไม่ได้มีแค่นิสัยขี้ตกใจ ไทยรัฐ 5,666 
 15/10/2564   ลืมง่าย จำยาก เสี่ยงอัลไซเมอร์ ไทยรัฐ 2,088 
 14/10/2564   ข่าวดี ! WHO รับรอง “แอสตร้าฯ” ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ฯแล้ว บ้านเมือง 933 
 14/10/2564   กรมอนามัยแนะวิธีลดเสี่ยงเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย กรุงเทพธุรกิจ 271 
 14/10/2564   ก้าวผ่าน9วิกฤติโควิด สู่โอกาสการพัฒนาเด็กและครอบครัว โพสต์ทูเดย์ 1,097 
 14/10/2564   ช่วงโควิดลูกติดพนันออนไลน์! ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,530 
 14/10/2564   ผลสำรวจสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 64 พบ คนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ 8 หมื่นคน ผู้จัดการ ออนไลน์ 3,467 
 12/10/2564   ยูนิเซฟ-กรมสุขภาพจิต ชี้โควิด-19 ทำสุขภาพจิตเด็กไทยแย่ต่อเนื่อง ประชาชาติธุรกิจ 5,280 
 12/10/2564   สธ.เตรียมเสนอวัคซีนสูตรไขว้ เชื้อตาย+mRNA 14 ต.ค. นี้ ประชาชาติธุรกิจ 477 
 12/10/2564   4 Mindset จัดการความคิด สร้างความมั่นใจ มองหาความดูดีในตัวเองให้เจอ โพสต์ทูเดย์ 748 
 12/10/2564   AstraZeneca เผยการทดลองยารักษาโควิดประสบผลสำเร็จ โพสต์ทูเดย์ 327 
 11/10/2564   "หมอมนูญ" ชวนหมอก็จะเที่ยวเหมือนกัน แนะทริคห่างไกลคลัสตอร์!! สยามรัฐ 390 
 11/10/2564   ก้าวผ่าน 9 วิกฤติโควิด สู่โอกาสการพัฒนาเด็กและครอบครัว โพสต์ทูเดย์ 809 
 11/10/2564   เปิดผลวัดใจคนไทยช่วงโควิด-19 พบ 4 เรื่องใหญ่ กรุงเทพธุรกิจ 5,364 
 11/10/2564   หมอก็จะเที่ยวเหมือนกัน แนะทริคห่างไกลคลัสตอร์! อยู่กับคนรู้จัก เว้นระยะห่างคนแปลกหน้า ไทยโพสต์ 409 
 8/10/2564   กรมสุขภาพจิต เผยเด็กไทยหลังโควิดระบาด ทำเครียดสูง เสี่ยงซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย เดลินิวส์ 2,591 
 8/10/2564   ผลสำรวจสุขภาพจิต เรียนออนไลน์ทำเด็กภาวะหมดไฟ กรุงเทพธุรกิจ 1,455 
 8/10/2564   WHOอนุมัติวัคซีนมาลาเรียฉีดให้เด็กชนิดแรกของโลก ไทยโพสต์ 598 
 8/10/2564   หมอเกียรติภูมิให้ความหวัง 1ม.ค.65 มีแนวโน้มชีวิตจะกลับมาปกติแบบนิว นอร์มอล ไทยโพสต์ 459 
 8/10/2564   7 วิกฤติที่เด็กยุคโควิดต้องเสี่ยง! ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,832 
 8/10/2564   สธ.แนะ 4 มาตรการลดติดเชื้อโควิด-19 เปิดกิจการปลอดภัย ฉีดวัคซีนให้ครบ ผู้จัดการ ออนไลน์ 786 
 8/10/2564   ม.มหิดล คิดค้นนวัตกรรมชุดตรวจโรคติดเชื้อเมลิออยโดสิส แม่นยำมาตรฐานระดับโลก ผู้จัดการ ออนไลน์ 349 
 8/10/2564   เจาะภาวะ MIS-C (มิสซี) เช็กอาการเด็กหลังหายโควิด ถึงมือหมอเร็วยิ่งดี ไทยรัฐ 1,291 
 7/10/2564   แนะวัยเกษียณใช้ 10 หลักปฏิบัติ ดูแลสุขภาพตนเองอย่างมีคุณภาพ แนวหน้า 391 
 7/10/2564   สธ.เผย 5 ปัจจัยเสี่ยงได้ "ยาโมลนูพิราเวียร์"ก่อน ย้ำอาการหนักใช้ไม่ได้ผล! กรุงเทพธุรกิจ 576 
 7/10/2564   ผู้ป่วยโควิดดับ 102 ราย เป็นผู้สูงอายุ-กลุ่มโรคประจำตัว 94% พบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสาเหตุเสียชีวิตด้วย ไทยโพสต์ 276 
 7/10/2564   หมอยง เผยข้อมูลวิจัยแนวทางการให้วัคซีนในผู้ป่วยหลังเป็นโควิด-19 ไทยโพสต์ 336 
 7/10/2564   สธ.เผยยา “โมลนูพิราเวียร์” รักษาโควิดอาการเล็กน้อย-ปานกลาง ได้ผลดี ย้ำห้ามใช้กับเด็ก-คนท้อง ผู้จัดการ ออนไลน์ 403 
 7/10/2564   โควิด-19 ทำให้สมองหดเป็นคนแก่ ไทยรัฐ 549 
 6/10/2564   พ่อแม่ควรรู้ กลุ่มอาการMIS-C เกิดหลังเด็กติดโควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ 1,262 
 6/10/2564   นะปลูกฝังเด็กพร้อมปรับตัว เรียนรู้อยู่เป็นกับ COVID-19 ไทยโพสต์ 308 
 6/10/2564   รู้จัก "Long Covid" อาการที่ยังหลงเหลือแม้หายป่วยโควิดแล้ว โพสต์ทูเดย์ 698 
 6/10/2564   ภาวะความรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย สัญญาณเตือนโรคอัลไซเมอร์ โพสต์ทูเดย์ 10,351 
 1/10/2564   รู้หรือไม่?1ตุลาคม คือวัน”วันผู้สูงอายุสากล” เดลินิวส์ 821 
 1/10/2564   เผยเยื่อหุ้ม-กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ พบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่หลังฉีดวัคซีนmRNA เดลินิวส์ 1,433 
 1/10/2564   ไขข้อข้องใจ "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฉีดร่วมกับ "วัคซีนโควิด-19" ได้หรือไม่ กรุงเทพธุรกิจ 20,274 
 1/10/2564   “โพรพอลิส” จากรังผึ้ง มีฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ 18,238 
 1/10/2564   เปิดผลวิจัยฉีดวัคซีนในชั้นผิวหนัง ภูมิพุ่งคนเข้าถึงเร็วขึ้น ไทยโพสต์ 10,792 
 30/9/2564   งานวิจัยชี้แบ่งเวลาออกกำลังกายสั้น ๆ แต่ถี่ขึ้น อาจดีต่อสุขภาพมากกว่าออกแรงในยิมครั้งละนาน ๆ ข่าวสด 1,265 
 30/9/2564   5 วิจัยวัคซีนโควิด ในไทย เล็งขอ อย.ข้ามไปผลิตเข็ม 3 เข็ม 4 เหตุคนไทยฉีดครบ 2เข็มเกิน 70% สิ้นปีนี้ ไทยโพสต์ 836 
 30/9/2564   แพทย์ย้ำวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยลดความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 1,138 
 30/9/2564   เชื้อหมดแต่อาการไม่จบ ผลพวง "ลองโควิด" ภาวะเรื้อรัง ต้องเผชิญหลังหายป่วย ไทยรัฐ 9,369 
 29/9/2564   แม่จ๋าอย่าเศร้า ผลวิจัยชี้ลูกในท้องอาจซึมเศร้าตาม ไทยรัฐ 2,892 
 29/9/2564   สธ.แนะทางรอดสู้โควิด-19 ช่วงน้ำท่วม ระวัง! คลัสเตอร์ศูนย์พักพิงน้ำท่วม สยามรัฐ 2,848 
 29/9/2564   ไขข้อสงสัย "ยาฆ่าเชื้อ" รักษา "โรคโควิด-19" ได้จริงหรือไม่? กรุงเทพธุรกิจ 70,969 
 29/9/2564   เผย ยาแผนจีนตัวช่วยสำคัญในการรักษาโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 3,064 
 29/9/2564   หลากหลายแนวคิดและแนวทางเรื่องวัคซีนโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 1,038 
 29/9/2564   กรมอนามัย-ไบเออร์ไทย ร่วมรณรงค์หยุดปัญหา ไทยรัฐ 3,701 
 28/9/2564   ข้อปฎิบัติในการปกป้องชีวิตให้ปลอดเชื้อไวรัส"โควิด-19" แบบรายวัน กรุงเทพธุรกิจ 1,978 
 28/9/2564   สธ.ผุดตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับใหม่ เพิ่มช่องเข้าถึงข้อมูลผ่านแอพพ์ฯ มติชนรายวัน 2,133 
 28/9/2564   ดูแลสุขภาพกายและใจในภาวะวิกฤติ COVID-19 กับ 5 ท่าบริหารฟื้นฟูปอด มติชนรายวัน 1,079 
 27/9/2564   เผย 3 วิธีปรับตัวรับโควิดง่าย ๆ เริ่มจากพื้นฐานภายในครอบครัว มติชนรายวัน 6,573 
 27/9/2564   แนะผู้ติดเชื้อ COVID-19 สามารถทุเลาภาวะอักเสบ ไทยโพสต์ 3,124 
 27/9/2564   “อนุทิน” เตรียมคิกออฟปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง 1 ต.ค.นี้ เพิ่มความคล่องตัว แก้ปัญหาสาธารณสุขพื้นที่ ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,734 
 27/9/2564   “โรคย้ำคิด ย้ำทำ (OCD)” มีความคิดซ้ำๆ ยิ่งคิดยิ่งกังวลใจ คุณเข้าข่ายหรือไม่ ไทยรัฐ 3,465 
 27/9/2564   วัคซีนเด็กตัวไหน ปลอดภัยหายห่วง ไทยรัฐ 1,088 
 23/9/2564   ฟื้นฟูร่างกายหลังหายจาก โควิด-19 สังเกตอาการ ลองโควิด กรุงเทพธุรกิจ 2,145 
 23/9/2564   WHO เตือนมลพิษทางอากาศร้ายกว่าที่คิด อันตรายเท่าสูบบุหรี่ ดับปีละ 7 ล้านคน มติชนรายวัน 2,573 
 23/9/2564   กินผักพื้นบ้านตามฤดูกาลเป็นยา ช่วยสร้างสมดุลร่างกายป้องกันโรค ไทยโพสต์ 1,615 
 23/9/2564   หมอยง เผยผลวิจัยจุฬาฯ กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตร้าฯ ภูมิต้านทานสูงต้านไวรัส เดลต้า ได้ ไทยโพสต์ 2,614 
 23/9/2564   แรงจริง!WHOชี้เดลตาครองโลก กลบไวรัสโควิด19สายพันธุ์อื่นๆมิด ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,769 
 21/9/2564   “ความเครียด” ส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง ผู้จัดการ ออนไลน์ 9,671 
 21/9/2564   สธ.เผยผลตรวจ ATK วันนี้ (21 ก.ย.) พบติดเชื้อเข้าข่ายพุ่งพรวด 6,593 คน ประชาชาติธุรกิจ 2,579 
 21/9/2564   อาการวิตกกังวล.. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 3,032 
 21/9/2564   ไฟเซอร์เปิดผลทดลอง ยันวัคซีนโควิดปลอดภัยและช่วยป้องกันเด็กอายุ5ถึง11ขวบ ผู้จัดการ ออนไลน์ 5,733 
 21/9/2564    เผยขั้นตอน ‘บูสเข็ม 3’ กลุ่มไหนฉีดแบบใด ฉีดเมื่อไหร่ ฉีดซิโนแวค 2 เข็มแล้วจะได้วัคซีนอะไร เดลินิวส์ 2,947 
 21/9/2564   ลุยวิจัยค้างคาวในกัมพูชาหาต้นตอการแพร่ระบาดเชื้อโควิด เดลินิวส์ 1,701 
 20/9/2564   ข้อควรรู้ก่อนเลือก “ฉีดวัคซีนโควิดนักเรียน” ในปี 2564/2021 ไทยรัฐ 1,100 
 20/9/2564   หมอสถาบันประสาท ไขข้อสงสัย ผี-สิ่งลี้ลับ มีที่มาอย่างไร ? ประชาชาติธุรกิจ 2,299 
 20/9/2564   หมอยง แจงโรคโควิดในเด็กกับการฉีดวัคซีนmRNA ไทยโพสต์ 2,693 
 20/9/2564   Long COVID เชื้อจบ อาการไม่จบ ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,183 
 17/9/2564   กรมควบคุมโรค ชี้คนที่หายป่วยโควิด อาจเกิดภาวะ "ลองโควิด" แนะเช็กอาการ ไทยรัฐ 2,803 
 17/9/2564   สธ. แจงภาวะ ลองโควิด พบได้ 30-50% ของผู้ติดเชื้อ แนะหากมีอาการให้พบแพทย์วินิจฉัยสาเหตุ ไทยโพสต์ 3,014 
 17/9/2564    “เรียนออนไลน์” ว่าวิกฤตแล้ว “สอบออนไลน์” หายนะกว่า!! เด็กเครียด-ขาดความรู้-ผู้ปกครองอยากให้ดร็อป ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,268 
 16/9/2564   โควิด-19 กับคำถามคาใจ ทำไม!อาการแตกต่างกัน-วัคซีนฉีดแล้วยังติด! สยามรัฐ 1,973 
 16/9/2564   หมอยง แนะ ผู้ติดโควิดที่ไม่เคยได้รับวัคซีาก่อน หรือฉีดไม่ครบ 2 เข็ม ควรได้รับวัคซีน mRNA สยามรัฐ 1,668 
 16/9/2564   แพทย์เตือนโปรตีนในสมองผิดปกติ ส่งผลโรคซีเจดีสมองเสื่อมรวดเร็วและรุนแรง ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,224 
 15/9/2564   ถ้าคุณไม่ได้ตกงาน แต่มีเวลาว่างเกินวันละ 5 ชั่วโมง อาจรู้สึกได้ว่าคุณภาพชีวิตแย่ลง ข่าวสด 1,490 
 15/9/2564   10 วิธีช่วยลูกผ่านพ้นได้ เมื่อเผชิญความ "ผิดหวัง" คม-ชัด-ลึก 3,212 
 15/9/2564   หมอธีระวัฒน์ เผย 7 ข้อ การฉีดวัคซีนในเด็ก ฉีดแบบไหนได้ผลที่สุด ประชาชาติธุรกิจ 1,483 
 15/9/2564   ดนตรีบำบัด ช่วยเยียวยาสังคม ประชาชาติธุรกิจ 3,819 
 15/9/2564   การดูแลผู้ป่วยด้วยแพทย์วิถีใหม่ เทคโนโลยีรับมือโรครองจากโควิด ไทยโพสต์ 3,136 
 15/9/2564   แพทย์ยันภาวะ Long COVID รักษาให้หายขาดได้ใน 6 เดือน และไม่สามารถแพร่เชื้อได้ ไทยโพสต์ 3,014 
 14/9/2564   พิษโควิด-19 นักดื่มเสี่ยงฆ่าตัวตายมากกว่าคนไม่ดื่ม 5.3 เท่า กรุงเทพธุรกิจ 1,783 
 14/9/2564   โรคสมาธิสั้น ในผู้ใหญ่ เป็นง่ายขึ้นช่วง WFH เช็คอาการ คุณเข้าข่ายหรือไม่ ? กรุงเทพธุรกิจ 8,318 
 14/9/2564   ผลกระทบระยะยาวของการติดโควิด-19 (Long COVID-19) ประชาชาติธุรกิจ 10,731 
 14/9/2564   ผู้เชี่ยวชาญ เผยรักษาโควิดหาย แต่ปอดได้รับผลกระทบ อาจพบพังผืดในปอด มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ไทยโพสต์ 1,228 
 14/9/2564   Top 10 อาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันสู้ COVID-19 โพสต์ทูเดย์ 3,391 
 13/9/2564   เว้นระยะ ห่ า ง ... อย่าง “ใส่ใจ” (Psyjai) โพสต์ทูเดย์ 2,139 
 13/9/2564   กรมสุขภาพจิตแถลงข่าวเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก 2021 ร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,314 
 13/9/2564   คงฉีดกันทั้งปี! อิสราเอลเล็งฉีดวัคซีนเข็ม 4 สู้โควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,607 
 13/9/2564   เช็กอาการโควิด-19 ลงปอด เดลินิวส์ 31,326 
 10/9/2564   เช็ค! 5 ข้อสังเกตตนเอง เสี่ยงรู้สึกสิ้นหวัง กรุงเทพธุรกิจ 3,775 
 10/9/2564   สธ. ยึดมั่นการเป็นองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ผู้จัดการ ออนไลน์ 3,598 
 10/9/2564   กรมสุขภาพจิต ชูแคมเปญ “See You Tomorrow แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้” เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกประจำปี 2564 ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,096 
 10/9/2564   “หมอยง”ชี้ให้วัคซีนโควิดในเด็ก ต้องมีความปลอดภัยสูงมากถึงจะคุ้มค่า เดลินิวส์ 1,615 
 9/9/2564   แนะเทคนิคสื่อสารกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กรุงเทพธุรกิจ 2,676 
 9/9/2564   วัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เตรียมขึ้นทะเบียน ใช้ในเด็ก 3 ขวบแล้ว คม-ชัด-ลึก 1,968 
 9/9/2564   หมอมนูญ ชี้ ภูเก็ต ฉีดวัคซีน 2 เข็ม 79% ยังไม่เกิดภูมิหมู่-หยุดเดลต้าไม่ได้ ประชาชาติธุรกิจ 1,816 
 9/9/2564   ภาวะ "เครียด" จากวิกฤติโควิด เช็กอาการเบื้องต้น หลายคนเผชิญโดยไม่รู้ตัว ไทยรัฐ 11,419 
 8/9/2564   คุณหัวเราะคลายเครียดครั้งล่าสุดเมื่อไร ไทยรัฐ 1,261 
 8/9/2564   เมื่อการ Work From Home ลบเส้นแบ่งเวลา ทำให้เวลาส่วนตัวกลายเป็นเวลาทำงาน ไทยรัฐ 1,869 
 8/9/2564   ว่ายน้ำ กีฬาฝึกสมองและฟื้นฟูความจำ ไทยโพสต์ 2,470 
 7/9/2564   รู้จักภาวะ long covid อาการเรื้อรังในผู้ติดเชื้อโควิดที่รักษาหายแล้ว ประชาชาติธุรกิจ 2,672 
 7/9/2564   กินผักผลไม้-ขยับร่างกาย ช่วยระบบย่อยอาหารสู้โรค ไทยโพสต์ 2,590 
 7/9/2564   ที่ประชุมภาคีบุหรี่นานาชาติ ถกประเด็นร้อน “บุหรี่กับโควิด-19” ยิ่งสูบ ยิ่งติดเชื้อโควิด-ตาย กรมสุขภาพจิต 1,367 
 6/9/2564   รู้สึกเนือย ๆ เบื่อ ๆ อาจเกิดภาวะ "Languishing" ผู้จัดการ ออนไลน์ 11,275 
 6/9/2564   พืชกระท่อม ต้านโรคซึมเศร้า บรรเทาอาการพาร์กินสัน ม.อ. เผยผลวิจัย ประชาชาติธุรกิจ 4,340 
 6/9/2564   พบผลวิจัย สูบบุหรี่ เสี่ยงทั้งตาย-ติดเชื้อโควิด มากกว่าไม่สูบ ไทยโพสต์ 3,763 
 6/9/2564   กินอาหารเป็นยา : แพทย์แนะนำอีกทางรอดในสถานการณ์โควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 7,041 
 3/9/2564   แพทย์หนุนใช้วิตามินธรรมชาติ สู้โควิด-19 ยก 3 บ้านเมือง 2,462 
 3/9/2564   หมอธีรเปิดผลวิจัย "ซิโนแวค" ในชิลี เตือนไทยรับมือไม่ดี เจอ "โควิด" ระบาดหนักกว่าเดิม สยามรัฐ 1,107 
 3/9/2564   เช็ค 5 ความเสี่ยง ติดโควิด ได้ แม้จะใส่หน้ากากอนามัยทุกวัน กรุงเทพธุรกิจ 3,749 
 2/9/2564   เมื่อคุณแม่ติดโควิด... สามารถให้นมลูกน้อยได้หรือไม่ ผู้จัดการ ออนไลน์ 47,217 
 2/9/2564   ญี่ปุ่นห่วงเรียนออนไลน์ทำเด็กเครียด อาจถึงฆ่าตัวตาย ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,481 
 2/9/2564   อนามัยโลก’ จับตาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ มิว หลังพบระบาดครั้งแรกที่โคลอมเบีย ไทยรัฐ 3,713 
 2/9/2564   เช็กสุขภาพจิต 4 สัญญาณอันตราย คนกรุงตกงานเสี่ยงเครียด ซึมเศร้ากว่าครึ่ง ไทยรัฐ 2,286 
 1/9/2564   สสส.แนะทางออกแก้เครียดครอบครัวป่วนหนักเฝ้าลูกเรียนออนไลน์ บ้านเมือง 1,527 
 1/9/2564   นักวิจัยยืนยัน บริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัย หมดห่วงโควิด-19 ข่าวสด 9,822 
 1/9/2564   เตือนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ห้ามสูบบุหรี่ ขณะรับบริการในรพ.สนาม กรุงเทพธุรกิจ 15,740 
 1/9/2564   คุณแม่ตั้งครรภ์ป่วย COVID-19 "อันตราย"แต่ยังป้องกันรักษาได้ ไทยโพสต์ 2,039 
 1/9/2564   End-to-End บริการเยียวยาโควิด-19 ครบจบในที่เดียว ไทยโพสต์ 5,317 
 31/8/2564   กินน้ำตาลพอเหมาะ...ดีต่อกายและใจ ไทยโพสต์ 1,924 
 31/8/2564   31 สิงหาคม วันป้องกันการใช้ยาเกินขนาด โพสต์ทูเดย์ 1,803 
 31/8/2564   น้องไฟฉายรุ่น 3 นวัตกรรมโคม UV-C ฆ่าเชื้อ COVID-19 สยามรัฐ 2,150 
 31/8/2564   หญิงตั้งครรภ์ อัตราตายจากโควิดสูง 2.5 เท่า แต่ยังฉีดวัคซีนน้อย กรุงเทพธุรกิจ 3,123 
 30/8/2564   อยู่กับ โควิด อย่างไรไม่ให้ จิตตก ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,402 
 30/8/2564    รู้จัก "วัคซีนโควิด" ชนิดแรกใช้ในเด็ก ประสิทธิภาพ ผลข้างเคียง คำแนะนำ Pfizer คม-ชัด-ลึก 2,992 
 30/8/2564   มหิดล พัฒนาน้ำยาบ้วนปาก ยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสก่อโควิด ประชาชาติธุรกิจ 4,038 
 30/8/2564   รู้รอบเรื่องโควิด 19 สธ.- ศิริราช เผยผลวัคซีนไขว้ SV+AZ กระตุ้นภูมิสูงสู้เดลตา มติชนรายวัน 3,144 
 30/8/2564   โรคระบาดทางใจในเด็กตีคู่มากับโควิด-19/ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,662 
 30/8/2564   สธ. จ่อบูสเตอร์โดสสำหรับประชาชน 3 ล้านคน ก.ย.นี้ ย้ำต้อง WFH ต่อ ขอเวลา 1 เดือน ผ่อนคลายมาตรการเพิ่ม ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,755 
 27/8/2564   สธ.ชี้กักตัวที่บ้านส่งผลดี เตียงผู้ป่วยโควิดเริ่มดีขึ้น แต่เตียงไอซียูยังขาด แนวหน้า 1,706 
 27/8/2564   100 ตำรับ อาหาร โปรไบโอติกส์ แบบไทย เสริมภูมิคุ้มกันสู้โควิด กรุงเทพธุรกิจ 4,618 
 27/8/2564   3 วิธีฟื้นฟูปอดให้แข็งแรง หลังรอดจากโควิด-19 คม-ชัด-ลึก 15,076 
 27/8/2564   สธ. ชง ศบค. คลายล็อกกิจการ กินในร้าน 50% ผู้ใช้-ผู้ให้บริการต้องโควิดฟรี 1 ใน 3 เงื่อนไข มติชนรายวัน 1,762 
 27/8/2564   สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล แนะนำทานอย่างไร ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,504 
 27/8/2564   สธ.มั่นใจ! เตรียมฉีดวัคซีนไขว้ “ซิโนแวค-แอสตร้าฯ” เป็นสูตรหลักทั่วประเทศ ชี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,562 
 26/8/2564   รักษาโควิดอยู่บ้าน วิกฤติทางรอดชีวิต ไทยรัฐ 2,922 
 26/8/2564   สธ.เผย 8 สูตรวัคซีนสำหรับคนไทย แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย โพสต์ทูเดย์ 2,515 
 26/8/2564   สบยช. เตือนหักดิบหยุดดื่ม เสี่ยงอันตรายถึงตาย ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,614 
 25/8/2564   LIFE&HEALTH : อย่าปล่อยให้ความเครียดเล่นงานลูกน้อย แนวหน้า 2,946 
 25/8/2564   กรมควบคุมโรค แนะธนาคารทั่วไทยยึดหลักปฏิบัติ 6 ข้อป้องกันโควิด ไทยโพสต์ 2,715 
 25/8/2564   งานวิจัยใหม่ สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียง 30 นาที เซลล์ถูกทำลาย ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,097 
 24/8/2564   การสูบบุหรี่ มีความเสี่ยงติดโควิด-19 ได้ ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,918 
 24/8/2564   สสส.ระดมสมองภาคีฯหาทางแก้ปัญหาเด็กเครียดเรียนออนไลน์หนัก บ้านเมือง 3,975 
 24/8/2564   วิจัยเผยเด็กเครียด เรียนออนไลน์ ศธ.สั่งลดเวลาเรียน ลดการบ้าน กรุงเทพธุรกิจ 2,911 
 24/8/2564   กรมอนามัย เผย โควิดทำเด็กไทยมีกิจกรรมทางกายลดลง เร่งกระตุ้น สร้างเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,676 
 24/8/2564   คกก.สุขภาพจิตแห่งชาติ เห็นชอบให้ผู้ป่วยเข้าถึงสิทธิบริการพร้อมเพิ่มทักษะอาชีพให้ผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,566 
 23/8/2564   เปลี่ยนลูกให้เป็น “อัจฉริยะ” ได้ไม่ยากด้วยตัวเอง คม-ชัด-ลึก 1,846 
 23/8/2564   สธ. เผยสถิติผู้ไม่ฉีดวัคซีน-ฉีดไม่ครบ เสียชีวิตสูงกว่าผู้ฉีดวัคซีนครบ 30 เท่า ประชาชาติธุรกิจ 1,929 
 23/8/2564   ซักหน้ากากอนามัยทุกวัน ตัวช่วย..ป้องกันโควิด-19 ไทยโพสต์ 2,052 
 23/8/2564   กล่องเสียงบอบช้ำ "อาการข้างเคียง" เมื่อหายจากCOVID ไทยโพสต์ 1,866 
 20/8/2564   หมอจุฬาฯเตือนกลุ่ม "วัคซีนโควิด" "ซิโนแวค" 2 เข็มภูมิเริ่มตก ควรรีบฉีดเข็ม 3 คม-ชัด-ลึก 2,247 
 20/8/2564   สธ.-ศิริราช เปิดข้อมูลวัคซีนไขว้-บูสเตอร์ โดส ยันภูมิขึ้นสูง ต้านโควิดเดลต้าได้ มติชนรายวัน 1,763 
 20/8/2564   “กลัวติด-กลัวไม่มีกิน” จิตแพทย์ห่วง โควิดเรื้อรัง ทำคนซึมเศร้ารุนแรงไม่รู้ตัว! ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,351 
 19/8/2564   เช็ก6 อาการของร่างกาย บอกสภาพจิตใจย่ำแย่ คม-ชัด-ลึก 15,681 
 19/8/2564   ต้องมี “ความเครียด” แค่ไหน ที่ถึงเวลาเราต้องพบจิตแพทย์ คม-ชัด-ลึก 2,887 
 19/8/2564   ส่องแนวทาง Company isolation แยกกักในที่ทำงาน กรุงเทพธุรกิจ 2,434 
 18/8/2564   ปัญหา โควิดกับ 8 กฎฟื้นฟูสุขภาพจิตให้ดีขึ้นหลังการทะเลาะ กรุงเทพธุรกิจ 1,878 
 18/8/2564   โควิดติดได้จาก ควันบุหรี่ เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด กรุงเทพธุรกิจ 13,463 
 18/8/2564   โควิดกำลังพรากวัยแห่งการเรียนรู้ของเด็กทุกคน กรุงเทพธุรกิจ 1,887 
 18/8/2564   ใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น ป้องกันโควิด-19 ดีเยี่ยม ไทยโพสต์ 8,079 
 18/8/2564   แนะดูแลโภชนาการและออกกำลัง เตรียมพร้อมร่างกายก่อนฉีดวัคซีน ไทยโพสต์ 2,683 
 16/8/2564   “ฆ่าตัวตาย” (Suicide) บาดแผลที่รอการ..เยียวยา ไทยรัฐ 1,763 
 16/8/2564   ผู้ป่วยหัวใจควรรู้เมื่อต้องผ่าตัดช่วง COVID-19 ไทยโพสต์ 1,796 
 16/8/2564   ช่วงล็อกดาวน์ ..ทำไม?!?เครียด ไทยโพสต์ 1,884 
 16/8/2564   ดูแลกายและใจ ตามหลักพุทธศาสนาในสถานการณ์โควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 2,390 
 13/8/2564   กรมการแพทย์เตือน ความเครียด และสภาวะกดดันหนัก เป็นเหตุให้เกิดอาการไฮเปอร์เวนติเลชั่น ผู้จัดการ ออนไลน์ 21,602 
 13/8/2564   นักจิตวิทยาแนะ ล็อกดาวน์ดูแลใจอย่างไรให้ไม่เครียด ไทยรัฐ 2,107 
 11/8/2564   เห็ดมหัศจรรย์ …ธรรมชาติบำบัดทางจิต เดลินิวส์ 3,624 
 11/8/2564   ภูมิคุ้มกันจะดีต้องมีสารอาหารครบ สู้ไวรัสได้ด้วยเบตากลูแคนและเห็ด ไทยโพสต์ 3,593 
 11/8/2564   นักวิทย์ฯ ไทยเจ๋ง! พัฒนา “วัคซีนโควิด-19 แบบพ่นจมูก”สู้เชื้อกลายพันธุ์ โพสต์ทูเดย์ 1,521 
 10/8/2564   สัญญาณเตือนstrokeรู้เร็วป้องกันได้ ไทยโพสต์ 1,354 
 10/8/2564   กรมอนามัย ห่วงโควิด-19 ลามครอบครัว หลังอนามัยโพล ชี้ ไม่ประเมินความเสี่ยงของคนในบ้าน สูงถึงร้อยละ 83.4 ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,496 
 10/8/2564   เปิดวัคซีน3ประเภทฝีมือคนไทย ความหวังสู้โควิดกลายพันธุ์ เดลินิวส์ 2,109 
 9/8/2564   3 สาเหตุหลักปัญหาการเรียนของลูก โพสต์ทูเดย์ 1,805 
 9/8/2564   เลือกกินอาหารแบบไหน ช่วยให้คลายความเครียด โพสต์ทูเดย์ 3,100 
 9/8/2564   รพ.ยุวประสาทฯเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ให้กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช4โรคหลัก เดลินิวส์ 2,098 
 6/8/2564   รับมือกับ “ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burn out)” ไทยรัฐ 3,340 
 6/8/2564   เปิด ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19ค้นหาเด็กป่วยเข้าไม่ถึงการรักษาโทร.1300 กรุงเทพธุรกิจ 1,303 
 6/8/2564   ขิง รวมสรรพคุณใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้น ต้าน โควิด ยังไร้ข้อมูลวิจัย กรุงเทพธุรกิจ 22,484 
 6/8/2564   3 เทคนิคกระชับมิตรเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว โพสต์ทูเดย์ 1,872 
 6/8/2564   เปิดวิธีเตรียมตัวเมื่อต้องเข้าสู่ Home Isolation โพสต์ทูเดย์ 2,041 
 5/8/2564   3 เทคนิคพิชิต "เรียนออนไลน์" ช่วงวิกฤติ โควิด-19 ฉบับพ่อแม่รุ่นใหม่ คม-ชัด-ลึก 1,263 
 5/8/2564   อาการปวดหัวกับ COVID-19 โพสต์ทูเดย์ 39,955 
 4/8/2564   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช แนะเทคนิคสร้างความผ่อนคลายช่วงWFH แนวหน้า 1,554 
 4/8/2564   แพทย์เตือน! ระวังการใช้สมุนไพร ฟ้าทะลายโจร-กระชาย ในหญิงตั้งครรภ์-ให้นมบุตร กรุงเทพธุรกิจ 16,406 
 4/8/2564   กรมการแพทย์ ออกหนังสือเวียน รพ.ทั่วประเทศ แจงแนวทางดูกลุ่มตรวจ ATK ถ้าเป็นบวก ให้แจกยาทันที ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,690 
 4/8/2564   แพทย์ชี้ 5 ปัจจัยสำคัญทำให้เด็กไทยติดบุหรี่ไฟฟ้า ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,011 
 3/8/2564   แนะแนวทางดูแลจิตใจผู้สูญเสีย 3กลุ่มวัย กรุงเทพธุรกิจ 1,661 
 3/8/2564   "แหล่งอาหาร" บำรุงปอดให้แข็งแรง เพื่อสู้โควิด-19 มีหลากหลายอยู่รอบตัว คม-ชัด-ลึก 9,838 
 3/8/2564   ยูนิเซฟ เผยแม่ติดโควิด ให้นมได้ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทารกแข็งแรง ประชาชาติธุรกิจ 1,693 
 3/8/2564   ผลวิจัยชี้...ดื่มกาแฟเป็นประจำ ลดความเสี่ยงติดโควิด-19 ได้ ไทยโพสต์ 3,169 
 3/8/2564   กรมสุขภาพจิต เผย ญาติผู้เสียชีวิตโควิด-19 เครียดใช้บริการสายด่วนมากขึ้น ไทยรัฐ 1,965 
 2/8/2564   เทคนิครับมือ"ลูกดื้อ" คม-ชัด-ลึก 2,439 
 2/8/2564   ทำไมเด็กไม่ได้ "ฉีดวัคซีน" โควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยปลอดภัยอย่างไร คม-ชัด-ลึก 3,006 
 2/8/2564   อาการปวดศีรษะกับ COVID-19 ไทยโพสต์ 1,712 
 2/8/2564   แนวทางปฏิบัติ 10 ประการ ป้องกันเชื้อโควิดลามเข้าบ้าน โพสต์ทูเดย์ 3,311 
 30/7/2564   บ้านยุค New Normal ไม่ใช่แค่สวยงาม แต่ต้องส่งผลดีต่อสุขภาพ บ้านเมือง 1,614 
 30/7/2564   หมอมนูญเตือน สหรัฐพบโควิดแพร่กระจายทางอากาศ อยู่บ้านควรใส่แมสก์ ประชาชาติธุรกิจ 2,513 
 30/7/2564   ผู้สูงวัยเตรียมตัวอย่างไรก่อนไปฉีดวัคซีน โพสต์ทูเดย์ 1,138 
 29/7/2564   แนะออกกำลังให้ถูกท่า..หลังฉีดวัคซีน ไทยโพสต์ 2,679 
 29/7/2564   ปลูกต้นไม้ ช่วยลดความเครียดช่วงโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 2,350 
 29/7/2564   เปิดผลวิจัยมะกัน สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงป่วยและเสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้น ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,147 
 29/7/2564   กรมควบคุมโรค แนะแนวทางปฏิบัติ “10 ข้อ” ป้องกันโรคโควิด-19 ย้ำ ขอให้ทำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,036 
 29/7/2564   ใจเย็น! WHO ไม่แนะนำฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น ชี้ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,471 
 27/7/2564   กรมสุขภาพจิต เพิ่มช่องทางให้บริการคำปรึกษา แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่แยกกักตัวและผู้ที่สูญเสียคนที่รัก แนวหน้า 1,872 
 27/7/2564   เปิดแนวทางรักษา ผู้ป่วยโควิด 19 ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงสูงอายุ กรุงเทพธุรกิจ 5,437 
 27/7/2564   4 วิธี “ขยับร่างกาย-บริหารปอด” ในผู้สูงอายุ สร้างภูมิคุ้มกัน-ลดความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ ประชาชาติธุรกิจ 1,675 
 27/7/2564   เปิด 10 ข้อห้าม เมื่อเป็นไข้ พร้อมเมนูอาหารเสริมภูมิคุ้มกัน มติชนรายวัน 37,318 
 27/7/2564   5 สาเหตุที่ลูกดื้อ พร้อมวิธีรับมือ by หมอปุ๊ก Doctor For Kids โพสต์ทูเดย์ 1,598 
 27/7/2564   เตือนหญิงตั้งครรภ์ติดโควิด-19 เสี่ยงทรุดหนัก ย้ำวัคซีนเป็นทางออกช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน โพสต์ทูเดย์ 1,677 
 23/7/2564   ส่อง สายพันธุ์โควิด ตัวไหนเข้าไทยแล้วบ้าง? พร้อมเช็ค อาการโควิด แยกตามสายพันธุ์ กรุงเทพธุรกิจ 16,893 
 23/7/2564   "เล่นกับลูก"อย่างไร ให้สมวัยและสร้างสรรค์ เมื่อโรงเรียนปิดทุกคนติดบ้าน คม-ชัด-ลึก 1,140 
 23/7/2564   สหรัฐฯ วิจัยพบ "ดื่มกาแฟ" "กินผัก" ปริมาณมาก อาจช่วยป้องกันโรคโควิด-19 คม-ชัด-ลึก 14,883 
 22/7/2564   อย.อนุมัติใช้ยาแอนติบอดีแบบผสม แก่ผู้ป่วยโควิดในไทย ประชาชาติธุรกิจ 1,946 
 22/7/2564   แนะเทคนิคสร้าง ความผ่อนคลาย ​ป้องกันภาวะหมดไฟทำงาน เดลินิวส์ 2,443 
 21/7/2564   โควิดกลายพันธุ์ ยิ่งเร่งนวัตกรรมทางการแพทย์ กรุงเทพธุรกิจ 1,870 
 21/7/2564   สธ.เปิดผลศึกษาซิโนแวค4แหล่ง ประสิทธิผลดี ป้องกันการติดอัลฟา90%เดลต้า75% ไทยโพสต์ 1,644 
 20/7/2564   สังเกตอาการ ‘ผู้สูงอายุป่วยโควิด’ หลังพบติดเชื้อ ป่วยหนัก เสียชีวิตสูง กรุงเทพธุรกิจ 11,798 
 20/7/2564   ทำความรู้จัก “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด” เรื่องจริงที่คุณแม่ควรระวังในช่วงโควิด เดลินิวส์ 2,002 
 20/7/2564   วางแผนรักษาตัวอยู่บ้าน รับมือโควิดฯระลอกใหม่! เดลินิวส์ 1,319 
 19/7/2564   ใส่ใจ "ผู้สูงอายุ" แนะครอบครัวให้ยึดหลัก 5 ทริกลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด 19 คม-ชัด-ลึก 2,716 
 19/7/2564   โหลดฟรี คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจช่วง WFH แนะ 5 วิธีฟื้นฟูจิตใจให้ชีวิตมีสุข ไทยโพสต์ 1,261 
 16/7/2564   สมองล้าบ่อย เสี่ยงสมองเสื่อมก่อนวัย ไทยรัฐ 2,543 
 16/7/2564   หมอโรงพยาบาลชุมแพ แนะสูตรวัคซีนใจฉีดได้เลย ไม่ต้องรอ สยามรัฐ 1,715 
 16/7/2564   10 คำถามที่พบบ่อย ยาฟ้าทะลายโจร โพสต์ทูเดย์ 121,768 
 16/7/2564   แนะครอบครัวเตรียมให้พร้อม หากมีสมาชิกต้องแยกกักตัวที่บ้าน ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ภายในครอบครัว ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,745 
 15/7/2564   สมองตื้อ เบลอ มึนงง อาจเกิดจากภาวะ Lockdown Brain Fog ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,117 
 15/7/2564   ติดโควิด สงสัยเชื้อลงปอด เช็คอาการอย่างไร? ดูแลตัวเองแบบไหน? กรุงเทพธุรกิจ 63,512 
 15/7/2564   เทคนิคอยู่ให้เป็นกับภาวะโควิด-19 ระบาด ให้กำลังใจตัวเองดูแลสมาชิกติดเชื้อถูกวิธี ไทยโพสต์ 2,462 
 15/7/2564   EQ สำคัญอย่างไรกับชีวิตการทำงาน โพสต์ทูเดย์ 2,115 
 15/7/2564   นักวิชาการ แนะผู้ติดสุรา ควรขอรับคำปรึกษาก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 2,613 
 14/7/2564   ติดโควิดอย่าตระหนก! รู้ขั้นตอนหาเตียงผ่าน isickineedbed กรุงเทพธุรกิจ 2,262 
 14/7/2564   รู้จัก "I care U" ช่องทางฟรี บรรเทาทุกข์ทางใจช่วงโควิด คม-ชัด-ลึก 2,198 
 14/7/2564   เทคนิคอยู่ให้เป็นกับภาวะโควิด-19 ระบาด ให้กำลังใจตัวเอง-ดูแลสมาชิกติดเชื้อถูกวิธี ไทยโพสต์ 2,188 
 13/7/2564   ตาย1รายสาหัสเกือบร้อย!สหรัฐฯเพิ่มคำเตือนวัคซีนโควิดJ&Jก่อความเสี่ยงระบบประสาทหลังฉีด ผู้จัดการ ออนไลน์ 3,222 
 13/7/2564   เสริมชุดตรวจโควิดเชิงรุก หา ผู้ติดเชื้อใหม่ เร็วขึ้น! เดลินิวส์ 1,321 
 12/7/2564   ยกเลิกใช้ซิโนแวค 2 เข็ม “อนุทิน” สั่งปรับสูตรฉีดวัคซีนใหม่ เข็มที่ 1 ซิโนแวค เข็มที่ 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,618 
 12/7/2564   ห่วง นร.เครียดหนัก! "ตรีนุช" สั่ง รร. ยืดหยุ่น ปรับลดเวลาเรียน-การบ้าน-ประเมินผล สยามรัฐ 1,591 
 12/7/2564   หมอซี แนะ รู้ว่าติดโควิด-เชื้อลงปอด ดูแลตัวเองที่บ้านยังไง? สยามรัฐ 12,191 
 9/7/2564   ทำความรู้จัก "COVID-19 SCAN" นวัตกรรมชุดตรวจเชิงรุก คม-ชัด-ลึก 2,725 
 9/7/2564   ทำอย่างไรเมื่อรู้ว่า คนรอบข้างเป็นซึมเศร้า ประชาชาติธุรกิจ 3,075 
 8/7/2564    สธ.ชี้โควิด-19 ในกทม.น่าห่วงมาก พบติดเชื้อในครอบครัว-ที่ทำงานมากขึ้น แนวหน้า 1,648 
 8/7/2564   เช็กลิสต์ "ความรุนแรง" ประเมินอาการติดเชื้อ โควิด-19 สีอะไร จะต้องทำยังไงต่อ คม-ชัด-ลึก 53,533 
 8/7/2564   ลดความตึงเครียดของเด็กเรียนออนไลน์ ผู้จัดการ ออนไลน์ 11,244 
 7/7/2564   โรคอ้วน ฆาตกรเงียบใกล้ตัว ปัจจัยเสี่ยงโควิด-19 มติชนรายวัน 4,294 
 7/7/2564   ความดันโลหิตสูง เสี่ยงเสียชีวิตจากโควิด แต่ไม่อยู่ใน “7 โรคเสี่ยง” ประชาชาติธุรกิจ 5,783 
 7/7/2564   ถ้าเตียงไม่พอ ต้อง Home Isolation กักตัวอยู่บ้านควรทำอย่างไร? โพสต์ทูเดย์ 1,618 
 7/7/2564   หมอยง”เผยฉีดวัคซีนเข็ม2ต่างชนิดกัน ได้ภูมิสูงกว่าชนิดเดียวกัน 8 เท่า ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,309 
 6/7/2564   วิจัยชี้การติดเชื้อ‘โควิด-19’ในสหรัฐฯ อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่รายงาน แนวหน้า 1,499 
 6/7/2564   สธ.ปรับวิธีตรวจโควิด-19กลุ่มหนุ่มสาว กรุงเทพธุรกิจ 1,062 
 6/7/2564   เบาหวานกับโควิด ชีวิตไปทางไหน โพสต์ทูเดย์ 2,106 
 6/7/2564   สิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า "ความสุข" ผู้จัดการ ออนไลน์ 3,359 
 5/7/2564   ภาวะสมองว่างเปล่าตีบตัน คิดอะไรไม่ออก เกิดจากเซลล์ประสาทบางส่วนงีบหลับ ข่าวสด 1,846 
 5/7/2564   เตือนใช้สมุนไพร สู้โควิด-19 ใน "คนท้อง-ทารก-มีโรคประจำตัว" คม-ชัด-ลึก 2,882 
 2/7/2564   สธ.ขอบคุณแพทย์เชี่ยวชาญ 4 สาขาในภูมิภาค ร่วมปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิดในไอซียู ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,707 
 1/7/2564   แนวทางรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ 2,311 
 1/7/2564   เคลียร์ 5 ข้อสงสัยวัคซีน COVID-19 กับหมอประสิทธิ์ คณบดีศิริราชฯ โพสต์ทูเดย์ 1,557 
 1/7/2564   ไม่พบเชื้อโควิด แต่ภูมิคุ้มกันลดแม้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เดลินิวส์ 2,501 
 30/6/2564   กรมสุขภาพจิตฯแนะใช้วัคซีนใจสู้ภัยโควิด พร้อมหลัก อึด ฮึด สู้ แนวหน้า 2,935 
 30/6/2564   ฟ้าทะลายโจรฮีโร่สมุนไพรไทย กินปริมาณเหมาะสมช่วยเสริมภูมิ ไทยโพสต์ 3,241 
 30/6/2564   ติดเร็ว ติดไว คือติดโควิดเดลตาแบบ Fleeting contract โพสต์ทูเดย์ 2,942 
 30/6/2564   วัคซีน Pfizer-Moderna อาจสร้างภูมิคุ้มกันได้นานหลายปี โพสต์ทูเดย์ 2,934 
 29/6/2564   แพทย์แนะวิธีปฎิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อจำเป็นต้องกักตัวที่บ้าน ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,410 
 29/6/2564   สธ. เตรียมพัฒนาเทคโนโลยีรองรับผู้ป่วยโควิดสีเขียวรักษาที่บ้าน ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,533 
 29/6/2564   มีความหวัง!ผลวิจัยพบชะลอรับวัคซีนแอสตร้าฯเข็ม2/ฉีดร่วมไฟเซอร์ยิ่งเพิ่มภูมิคุ้มกันโควิด ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,086 
 28/6/2564   โควิดทำพิษ หญิงไทยพึ่งสายด่วน 1663 ท้องไม่พร้อมพุ่งกระฉูด บ้านเมือง 2,552 
 28/6/2564   ไทยเจอ โควิด-19 แล้ว 39 สายพันธุ์ กรุงเทพธุรกิจ 1,384 
 28/6/2564   สุขภาพจิตคุณแม่ เรื่องใหญ่ที่ห้ามละเลย โพสต์ทูเดย์ 2,445 
 28/6/2564   WHO เตือนเดลตามีฤทธิ์แพร่ระบาดแบบทวีคูณ วัคซีนที่มีอยู่ “อาจไม่ได้ผล” โพสต์ทูเดย์ 1,328 
 28/6/2564   สถานการณ์เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ : เด็กกับสังคมสูงวัยในสภาวะเปลี่ยนแปลง โพสต์ทูเดย์ 1,790 
 23/6/2564    นักวิจัยอิสราเอลพบ ภาวะขาดวิตามินดี’เอี่ยวป่วยโควิด-19รุนแรง แนวหน้า 1,586 
 23/6/2564    นักวิจัยอิสราเอลพบ ‘ภาวะขาดวิตามินดี’เอี่ยวป่วยโควิด-19รุนแรง แนวหน้า 1,641 
 23/6/2564   สธ.ปรับแผนวัคซีนพื้นที่ระบาด ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 เร็วขึ้นใน 8 สัปดาห์ ข่าวสด 1,716 
 23/6/2564   ก่อนมันจะย้อนกลับมาทำร้ายเรา..เผย 7 วิธีกำจัด"ความโกรธ"ในที่ทำงาน คม-ชัด-ลึก 3,589 
 23/6/2564   Covid-19 :ผื่น อาการทางผิวหนังที่ไม่ควรมองข้าม โพสต์ทูเดย์ 8,309 
 23/6/2564   เทคนิคสอนลูกห่างไกลโควิด-19 แนะแม่ตั้งท้องฉีดวัคซีนหลัง 3 เดือน เดลินิวส์ 981 
 22/6/2564   ปลูกฝัง “ความเป็นเจ้าของสุขภาพ” สิทธิขั้นพื้นฐาน...ที่มนุษย์พึงได้รับ ไทยโพสต์ 1,021 
 22/6/2564   ปรับรับสังคมผู้สูงอายุ ไทยโพสต์ 1,919 
 22/6/2564   ไขข้อสงสัยวัคซีนเข็ม 3!! ฉีดซ้ำเพื่อสร้างภูมิ สลับยี่ห้อวัคซีนอาจได้ประโยชน์เพิ่ม ผู้จัดการ ออนไลน์ 15,816 
 21/6/2564   สธ.เผยผลสำรวจล่าสุด คนไทยยกการ์ดสูงเท่าการระบาดระลอกแรก ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,639 
 21/6/2564   โควิดติดอยู่บ้าน ทำครอบครัวใกล้ชิดหรือร้าวราน ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,113 
 21/6/2564   หมอย้ำ! อย่าบิดเบือน ป่วยโควิดหายแต่ตายทีหลังเหตุปัจจัยจากเชื้อ สยามรัฐ 4,285 
 21/6/2564   หมอยง ชี้อีกไม่กี่เดือนโควิดสายพันธุ์อินเดียระบาดในไทย แนะร่นระยะเวลาฉีด AstraZeneca เข็ม2 เร็วขึ้น สยามรัฐ 1,473 
 21/6/2564   เปิดผลวิจัยภูมิคุ้มกันในคนไทย หลังฉีดซิโนแวค 2 เข็ม ประชาชาติธุรกิจ 1,219 
 18/6/2564   ไม่ควรแยกเด็กติดเชื้อ-กลุ่มเสี่ยง ออกจากครอบครัว ข่าวสด 2,088 
 18/6/2564   นักวิจัยกรมวิทย์ฯ ยันตรวจหาโควิด ที่แม่นยำสุดต้องจบที่ RT- CPR ไทยโพสต์ 5,076 
 18/6/2564   จิตแพทย์แนะวิธีดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชเด็กในช่วงโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 2,053 
 18/6/2564   สธ.เสวนา “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,245 
 18/6/2564   อนามัยโลกเร่งศึกษา ประสิทธิผลการใช้วัคซีนร่วมกัน เดลินิวส์ 1,062 
 17/6/2564   โรคกินไม่หยุด คืออะไร? อาการ สาเหตุ การรักษา เมื่อไหร่ที่ควรหาหมอ ประชาชาติธุรกิจ 8,887 
 17/6/2564   ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ กับการฉีดวัคซีน COVID-19 ไทยโพสต์ 2,452 
 17/6/2564    ดูแลผู้สูงอายุในบ้าน สังเกตอาการป้องกันโรคสมองเสื่อม โพสต์ทูเดย์ 1,392 
 17/6/2564   How to ดูแลผู้สูงอายุในบ้าน สังเกตอาการป้องกันโรคสมองเสื่อม โพสต์ทูเดย์ 1,591 
 17/6/2564   กรมวิทย์จับตาโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา ระบาดเพิ่มขึ้นใน กทม.เผยเจอในไทยแล้ว 20 จังหวัด ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,273 
 17/6/2564   วัคซีนความหวังกู้วิกฤติ (1) ระดมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เดลินิวส์ 1,163 
 16/6/2564   โควิด-19 : สายพันธุ์เดลตากับอาการที่พบบ่อย ปวดหัว เจ็บคอ และน้ำมูกไหล ข่าวสด 15,419 
 16/6/2564   ฉีด"วัคซีน COVID-19 อย่างไร ให้ปลอดภัยที่สุด คม-ชัด-ลึก 3,228 
 16/6/2564   5 ทริคง่ายๆ จัดการความเครียดด้วยตัวเอง คม-ชัด-ลึก 45,652 
 16/6/2564   ฉีดวัคซีนโควิด มีผลต่อการทำฟันหรือไม่ ? กรมการแพทย์ ตอบแล้ว ประชาชาติธุรกิจ 20,850 
 16/6/2564   ผู้เชี่ยวชาญ ฯ เผย ผลศึกษาภูมิต้านทาน หลังฉีดวัคซีน แอสตร้าฯ-ซิโนแว โพสต์ทูเดย์ 977 
 15/6/2564   หมอยงแนะสกัดกลายพันธุ์ ให้วัคซีนคนหมู่มาก-รวดเร็ว เดลินิวส์ 1,120 
 15/6/2564   โรคนอนไม่หลับ ปัญหาใหญ่แก้ไม่ยากแค่เช็กสาเหตุปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม คม-ชัด-ลึก 1,303 
 14/6/2564   อย่าละเลยผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพใจรับโควิด เดลินิวส์ 1,448 
 11/6/2564   โควิดทำคนเครียดปัญหารุนแรงในครอบครัวพุ่ง เดลินิวส์ 3,684 
 11/6/2564   อาการข้างเคียงหลังฉีด วัคซีนแอสตราเซเนกา พบมากในคนอายุน้อย-ผู้หญิง ไทยรัฐ 2,528 
 11/6/2564   “หมอยง” ชี้ฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ มีผลข้างเคียงสูง แต่ 1-2 วัน ก็จะหายเป็นปกติ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,632 
 10/6/2564   เปิดเพจศูนย์คุณธรรม ทำแบบประเมินความเครียดช่วงโควิด-19 ไทยรัฐ 1,071 
 10/6/2564   เผยฉีดซิโนแวค เข็มที่ 3 กระตุ้นภูมิฯ เพิ่มขึ้น 10 เท่า สยามรัฐ 1,159 
 10/6/2564   เปิดวิธีใช้ ฟ้าทะลายโจร กินอย่างไรให้ปลอดภัย กรุงเทพธุรกิจ 2,051 
 10/6/2564   เตรียมให้พร้อมก่อน-หลังฉีดวัคซีนCOVID-19 ไทยโพสต์ 1,173 
 10/6/2564   ไขข้อข้องใจ ทำไมต้องเว้นระยะฉีดวัคซีนนานๆ โพสต์ทูเดย์ 45,284 
 10/6/2564   สภาแพทย์แผนไทยจี้ทบทวนข้อกำหนดใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,389 
 9/6/2564   ส่อง ประสิทธิภาพ วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า และซิโนแวค ในไทย กรุงเทพธุรกิจ 9,933 
 9/6/2564   เตรียมให้พร้อมก่อน – หลังฉีดวัคซีน COVID-19 ประชาชาติธุรกิจ 1,365 
 9/6/2564   โควิดทำเครียด! ศูนย์คุณธรรมชวนทำแบบประเมิน พร้อมให้คำแนะนำดูแลสุขภาพจิต ไทยโพสต์ 1,812 
 8/6/2564   ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯแนะ5ข้อสำหรับสื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย ไทยโพสต์ 1,396 
 8/6/2564   ดูแลสุขภาพกาย-ใจ ผู้สูงวัย รับมือโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 1,624 
 8/6/2564   สภากาชาดไทย-สวรส.ชวนร่วมบริจาคพลาสมา ช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด ลดความรุนแรงโรค ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,717 
 8/6/2564   สหรัฐฯ อนุมัติใช้ยารักษาอัลไซเมอร์ตัวใหม่ ครั้งแรกในรอบเกือบ 20 ปี ไทยรัฐ 1,017 
 7/6/2564   กรมการแพทย์ แนะแนวทางดูแลสุขภาพกาย-ใจ ผู้สูงวัย รับมือโควิด-19 สยามรัฐ 1,428 
 7/6/2564   4 วิธีเสริมแกร่งปอด-พิชิตเชื้อมฤตยูโควิด ข่าวสด 4,995 
 7/6/2564   หมอยงเปิดผลศึกษาผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดควรฉีดวัคซีนกี่เข็ม ไทยโพสต์ 1,049 
 7/6/2564   "ลดเครียด ลดหวาน" เคล็ดลับการดูแลสุขภาพช่วง WFH โพสต์ทูเดย์ 1,311 
 7/6/2564   หมอยง เผยพบผู้ฉีดวัคซีนต่างชนิดกัน ภูมิต้านทานขึ้นสูงกว่าฉีดชนิดเดียวกัน 2 เข็ม ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,849 
 7/6/2564   สสส.-มธ. ทำคู่มือสนับสนุนจิตใจและจิตสังคม เด็กและครอบครัว ช่วงโควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,889 
 7/6/2564   คนไซซ์บิ๊กมาทางนี้ อ้วนVSโควิดเป็นอย่างไร? เดลินิวส์ 2,517 
 7/6/2564   คนไซซ์บิ๊กมาทางนี้! อ้วนVSโควิดเป็นอย่างไร? เดลินิวส์ 2,417 
 4/6/2564   สธ. ชู 2 สมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร-กระชาย” เดินหน้าร่วมกับมหิดลวิจัยเต็มรูปแบบรักษาโควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,393 
 4/6/2564   เตือน! คนไทยลดอ้วน ลดป่วยรุนแรงเมื่อติดโควิดถึง 7 เท่า สยามรัฐ 1,557 
 4/6/2564   หมอยงย้ำประโยชน์ฉีดวัคซีนโควิดมีมากกว่าโทษชี้ข่าวเชิงลบออกมาเร็ว สยามรัฐ 1,226 
 4/6/2564   วัคซีนโควิด-19 ภูมิคุ้มกันหมู่ และ HackVax กรุงเทพธุรกิจ 1,312 
 4/6/2564   เช็กที่นี่ ผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด กรุงเทพธุรกิจ 1,626 
 4/6/2564   หมอยง อธิบายแบบชัดๆ วัคซีนโควิด-19 กับอาการไม่พึงประสงค์ คม-ชัด-ลึก 1,063 
 4/6/2564   การ์ดอย่าตกเฝ้าระวังโควิด-19 ช่วงอากาศเปลี่ยนเข้าสู่หน้าฝน ไทยโพสต์ 1,684 
 4/6/2564   การผ่าตัดในยุค COVID-19 โพสต์ทูเดย์ 2,368 
 4/6/2564   “หมอยง” เทียบโควิด-19 กับไข้หวัดใหญ่สเปน และ อหิวาตกโรค ผู้จัดการ ออนไลน์ 3,487 
 2/6/2564   รู้ให้ชัด! ก่อนฉีด‘วัคซีน ผู้ป่วยจิตเวช’ไม่ต้องหยุดยา กรุงเทพธุรกิจ 9,340 
 2/6/2564   โควิดอยู่ติดบ้าน นั่งนอนเนือยนิ่ง หัวใจ-ปอด-สมอง อ่อนแอ โพสต์ทูเดย์ 1,731 
 2/6/2564   วัคซีนชีวิต ภูมิต้านทานชีวิตเชิงองค์รวม โพสต์ทูเดย์ 977 
 2/6/2564   ซิโนแวคได้รับการรับรองแล้ว เดลินิวส์ 1,143 
 2/6/2564   แนะทานอาหารและเครื่องดื่มเสริมภูมิคุ้มกันช่วงท้องว่าง ไทยรัฐ 967 
 1/6/2564   เผยพฤติกรรมสูบบุหรี่แบบไหน เสี่ยงติดโควิด 14 เท่า คม-ชัด-ลึก 2,005 
 1/6/2564   นักวิชาการย้ำ!! อาหารไม่ใช่แหล่งแพร่เชื้อ COVID-19 ปรุงสุกก่อนทาน ประชาชาติธุรกิจ 3,895 
 1/6/2564   แนะผู้หญิงติด ไม่สูบบุหรี่ ป้องกัน...โรคสมองเสื่อม ไทยโพสต์ 1,076 
 1/6/2564   เครียด-ซึมเศร้า...ช่วงโควิดระบาด ปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องเร่งแก้ไข ไทยโพสต์ 2,166 
 1/6/2564   สธ.ใช้มาตรการ "Bubble and Seal" คุมโควิดระบาดโรงงานแปรรูปไก่ โพสต์ทูเดย์ 1,312 
 1/6/2564   การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด หลังการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 20,354 
 1/6/2564   อนามัยโพล ชี้ เปิดเรียน พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ต้องการให้ครู นักเรียน ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,164 
 31/5/2564   6 สัญญาณ ที่บอกว่าลูกกำลังเสพติดสื่อออนไลน์ ไทยรัฐ 5,986 
 31/5/2564   สธ.ออกประกาศ เพิ่มสิทธิเบิกจ่ายอาการแพ้วัคซีนโควิด ประชาชาติธุรกิจ 3,694 
 31/5/2564   ไทยเจ๋ง ผลิตยาเลิกบุหรี่สำเร็จเป็นครั้งแรกของไทย ผู้จัดการ ออนไลน์ 779 
 31/5/2564   ไทยเจ๋ง!!! ผลิตยาเลิกบุหรี่สำเร็จเป็นครั้งแรกของไทย ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,242 
 31/5/2564   31 พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก เชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่มุ่งมั่นเลิกสูบ เดลินิวส์ 1,964 
 28/5/2564   แนะอาหาร 10 ชนิดกินประจำ ช่วยบำรุงปอดสู้โควิด สยามรัฐ 2,789 
 28/5/2564   เปิดสาเหตุ เสียชีวิต หลัง ฉีดวัคซีนโควิด เกิดจากอะไรบ้าง? กรุงเทพธุรกิจ 1,510 
 28/5/2564   พบ โควิดสายพันธุ์ไทย ครั้งแรก!? สธ.อังกฤษ ระบุเป็น โควิดสายพันธุ์ใหม่ กรุงเทพธุรกิจ 1,310 
 28/5/2564   แพทย์อเมริกัน ยืนยันผลทดลอง วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ต้านโควิดได้ 72.8% ประชาชาติธุรกิจ 1,040 
 28/5/2564   ม.มหิดล มุ่งวิจัยศึกษาคุณสมบัติทางยาจากเลือด "ตัวเงินตัวทอง" หวังพิชิตมะเร็ง COVID-19 และโรคอุบัติใหม่ครั้งแรกของโลก ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,233 
 28/5/2564   แพทย์ ย้ำ แบ่งฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ ตามมาตรฐานองค์กรอนามัยโลก ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,379 
 28/5/2564   หมอยงชี้กำจัดโควิดไม่ได้ คนหมู่มากต้องฉีดมีภูมิคุ้มกัน เดลินิวส์ 1,027 
 27/5/2564   5 วิธีสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองพร้อมรับมือโควิด-19 ไทยรัฐ 1,672 
 27/5/2564   ชงแก้ดื่มหนัก-ปรับทัศนคติชายเป็นใหญ่ลดรุนแรงในครอบครัว บ้านเมือง 3,218 
 27/5/2564   “สภาพจิตใจ” ของคนไทยในยุคโควิด-19 สยามรัฐ 1,549 
 27/5/2564   มารักษากันเถอะ ปัญหา “นอนไม่หลับ” ประชาชาติธุรกิจ 1,734 
 27/5/2564   เอาชนะ Food Coma เลิกถ่างตาหลังกินอิ่ม โพสต์ทูเดย์ 27,139 
 25/5/2564   WHO ชี้การทำงานล่วงเวลานำไปสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ไทยรัฐ 1,405 
 25/5/2564   เรียนรู้รับมือเมื่อ COVID-19 ลงปอด ไทยโพสต์ 1,210 
 25/5/2564   “อย่าไปกลัววัคซีน เพราะโรคมันน่ากลัวสุด” แพทย์ชี้ยิ่งรอวัคซีนป้องกัน = เชื้อยิ่งกลายพันธุ์อันตราย!!? ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,068 
 25/5/2564   เผยสาเหตุสำคัญ โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ น่ากลัวกว่า สายพันธุ์อินเดีย ไทยรัฐ 2,798 
 24/5/2564   ความเสี่ยง และผลกระทบต่อผู้สูงอายุในช่วง Covid-19 โพสต์ทูเดย์ 5,330 
 24/5/2564   อยู่ใกล้กันมากขึ้น อย่ารักกันน้อยลง ช่วง Covid-19 โพสต์ทูเดย์ 1,671 
 24/5/2564   “หมอยง” แนะนำใครไม่ควรรับวัคซีน และการเตรียมตัว ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,371 
 24/5/2564   Healthy Clean พาไปหาคำตอบข้อสงสัยแบบชัดๆ เราควรจะ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" กันหรือไม่? เดลินิวส์ 1,014 
 21/5/2564   เตือนคนสูบบุหรี่เสี่ยงติดโควิดเพิ่มเป็น 2 เท่าของคนไม่สูบ ป่วยโควิดแล้วยังเสี่ยงเสียชีวิตถึง30% ไทยโพสต์ 1,713 
 21/5/2564   เตือนคนไทยระวังโควิดอินเดีย ลงถึงปอด-แยงจมูกไม่เจอ เดลินิวส์ 1,577 
 21/5/2564   5 วิธีสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองรับมือโควิด สยามรัฐ 2,868 
 21/5/2564   วิจัยพบวัคซีน โควิด-19 อาจไม่ได้ผลกับผู้มีโรคประจำตัวบางส่วนหวาดกลัวสับสน คม-ชัด-ลึก 1,274 
 21/5/2564   WHO ยืนยัน วัคซีนที่อนุมัติแล้ว มีประสิทธิภาพต้านโควิดสายพันธุ์ต่าง ๆ ประชาชาติธุรกิจ 1,231 
 21/5/2564   ผลวิจัยสเปนชี้ ฉีดวัคซีนเข็มแรก-เข็มสอง ต่างชนิดกัน ปลอดภัย ประชาชาติธุรกิจ 2,902 
 21/5/2564   แนะ 5 วิธีสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเอง ไทยโพสต์ 1,648 
 21/5/2564   สธ. เผยองค์การอนามัยโลก เห็นว่าฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ามากกว่า 10 คนต่อขวด ทำได้ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,983 
 20/5/2564   องค์การอนามัยโลกระบุอาเซียน เป็นภูมิภาคที่มีผู้เสียชีวิตจากชั่วโมงทำงานนานสูง ข่าวสด 1,479 
 20/5/2564   แนะ 5 วิธีสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเอง เตรียมร่างกายพร้อมรับมือโควิด-19 ไทยโพสต์ 1,405 
 20/5/2564   6 เรื่องควรรู้ เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 1,039 
 20/5/2564   สธ. เชิญชวนรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564 “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,343 
 20/5/2564   กรมอนามัย ใช้ 4 แนวทางดูแลเด็ก-ครอบครัวเสี่ยงโควิด-19 ยึดหลักไม่แยก ดูแลพร้อมกัน ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,039 
 19/5/2564   สงครามวัคซีนต้านโควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ 1,306 
 19/5/2564   แนะสารอาหารเสริมภูมิ..ห่างไกลไวรัส ไทยโพสต์ 1,179 
 19/5/2564   สธ.เปิด Call center 180 คู่สาย ตอบปัญหานัดฉีดวัคซีนโควิด ไลน์หมอพร้อม ผู้จัดการ ออนไลน์ 14,728 
 18/5/2564   กรมอนามัย แนะ 6 ท่าบริหาร เสริมสร้างปอดให้แข็งแรง ไทยรัฐ 2,794 
 18/5/2564   ผู้ปกครองต้องฉีดวัคซีนเผยเด็กติดโควิดจากคนในครอบครัวมากที่สุด โพสต์ทูเดย์ 972 
 18/5/2564   "หมอยง" ชี้คนอายุน้อยฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เป็นไข้ไม่แปลก ไม่ต้องตกใจ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,366 
 18/5/2564   หยุดตีตราด้อยค่า...เหยื่อความรุนแรง : โควิด-19 ส่งผลกระทบ “กลุ่มเด็กและสตรีพิการ” ไทยรัฐ 1,285 
 17/5/2564   7 เมนูให้คุณค่าทางโภชนาการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 1,888 
 17/5/2564   วัคซีน ความหวังภูมิคุ้มกันหมู่ ฝ่าวิกฤติ โควิด 19 กรุงเทพธุรกิจ 1,176 
 17/5/2564   แนะผู้สูงวัยดูแลสุขภาพช่องปาก ช่วงสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ไทยโพสต์ 1,575 
 14/5/2564   กรมสุขภาพจิต จับมือ Tero Music ใช้ดนตรีบำบัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม คม-ชัด-ลึก 1,536 
 14/5/2564   ยา เครื่องมือทางการแพทย์ ฉีดวัคซีน ทางรอดหยุดเชื้อโควิด กรุงเทพธุรกิจ 2,694 
 14/5/2564   กิจกรรมเชิงบวกดูแลตัวเอง WFH ช่วยเว้นระยะห่าง ไทยโพสต์ 1,116 
 14/5/2564   กิจกรรมเชิงบวกดูแลตัวเอง WFH ไทยโพสต์ 1,163 
 14/5/2564   สธ. ให้ อสม. เคาะประตูบ้านชวนคนไทยร่วมใจกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,836 
 14/5/2564   “หมอยง” ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด สำหรับสุภาพสตรี ผู้จัดการ ออนไลน์ 4,407 
 13/5/2564   แนะ 7 แนวทางดูแลจิตใจเด็ก-วัยรุ่น หากเกิดการติดเชื้อ "โควิด-19" ในครอบครัว ไทยรัฐ 1,161 
 13/5/2564   ฉีดวัคซีนโควิดในไทย กลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ฉีดยี่ห้อไหนบ้าง ไทยรัฐ 6,917 
 13/5/2564   กิจกรรมเชิงบวกดูแลตัวเอง WFH ช่วยเว้นระยะห่างอย่างมีคุณภาพ ไทยโพสต์ 1,126 
 13/5/2564   อุ่นใจได้ อินโดนีเซียพบซิโนแวคป้องกันตายเพราะโควิดถึง98% ไทยโพสต์ 1,069 
 13/5/2564   5 สารอาหารเสริมภูมิคุ้มกันช่วยเราห่างไกลไวรัส โพสต์ทูเดย์ 1,609 
 12/5/2564   โภชนาการอาหารที่ดี เสริมภูมิต้านทานผู้สูงวัย ห่างไกล COVID-19 ข่าวสด 1,731 
 12/5/2564   ผลสำรวจชี้คนไทย57.8%ต้องการฉีดวัคซีนโควิด แม้กังวลผลข้างเคียง แนวหน้า 1,497 
 12/5/2564   ความอ้างว้างจาก Work from Home กรุงเทพธุรกิจ 2,041 
 12/5/2564   ประกันชีวิตโควิด บุคลากรการแพทย์ ป่วย เสียชีวิต ได้เงินเท่าไร ประชาชาติธุรกิจ 3,423 
 12/5/2564   ลิ่มเลือดอุดตัน..ไม่ใช่ผลข้างเคียงจากวัคซีนโควิด ไทยโพสต์ 2,891 
 12/5/2564   แพทย์ 3 สถาบัน ประสานเสียง ฉีดวัคซีนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการต่อสู้ไวรัสร้าย อันตรายต่ำกว่าติดเชื้อ ไทยโพสต์ 941 
 11/5/2564   หมอมนูญ ตอบข้อสงสัยทำไม คนอ้วน ถึงเสี่ยงสูงที่จะป่วยหนักและเสียชีวิตเมื่อติดเชื้อโควิด คม-ชัด-ลึก 1,692 
 11/5/2564   “อยู่บ้าน กินดี มีขยับ” สสส.แนะเทคนิคฟิตติดบ้านต้านโควิด-19 บ้านเมือง 1,135 
 11/5/2564   How to ฟื้นฟูจิตใจให้ก้าวผ่านวิกฤตได้ (อีกครั้ง) โพสต์ทูเดย์ 1,042 
 11/5/2564    เอาแล้ว! WHO ประกาศให้โควิดสายพันธุ์อินเดียเป็น “ตัวกลายพันธุ์ที่น่ากังวลระดับโลก” ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,206 
 7/5/2564   สธ.-จุฬาฯ หารือฉีดวัคซีนโควิดให้กลุ่มครู อาจารย์ กทม.รับเปิดเทอม 1 มิ.ย.นี้ ไทยรัฐ 811 
 7/5/2564   สสส.คลอดแล้ว “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” บ้านเมือง 1,495 
 7/5/2564   สุขภาพจิตวัยรุ่น เรื่องใหญ่กว่าที่คิด กรุงเทพธุรกิจ 22,025 
 7/5/2564   “RSV” ไวรัสตัวร้าย ป้องกันได้ถ้าไม่อยากให้ลูกป่วย (Respiratory Syncytial Virus) โพสต์ทูเดย์ 1,104 
 7/5/2564   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ เผยวัคซีนโควิดทุกตัวป้องกันเสียชีวิตและป่วยหนักได้เกือบ 100% ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,512 
 6/5/2564   “หมอยง” เผยตัวเลขประสิทธิภาพ ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าวัคซีนใครดีกว่าใคร ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,096 
 6/5/2564   สธ.เข้มคัดกรอง ติดตาม และแยกผู้ติดเชื้อจากชุมชนในพื้นที่ กทม. ผู้จัดการ ออนไลน์ 864 
 6/5/2564   วิจัยแบบจำลองสถานการณ์ แก้โควิดเชิงระบบ กรุงเทพธุรกิจ 1,217 
 5/5/2564   อาหารแบคทีเรียต่ำโภชนาการต้านโควิด-19 ไทยโพสต์ 47,662 
 5/5/2564   ชวนเลิกสูบบุหรี่ระหว่างรอฉีดวัคซีน ช่วยภูมิคุ้มกันฟื้นตัวดีขึ้น โพสต์ทูเดย์ 2,119 
 5/5/2564   สสส. ชวนขยับ คลายเครียด ผลวิจัยชี้มีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอ สร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงป่วยโควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,840 
 5/5/2564   กรมสุขภาพจิตชวนคนไทยสร้างเกราะป้องกันตนเอง-ครอบครัว-ชุมชน ไทยรัฐ 1,232 
 3/5/2564   มีผู้ป่วยหนักมากขึ้น ต้องไม่ให้สาธารณสุขล่ม กรุงเทพธุรกิจ 970 
 3/5/2564   ไทยระวัง! มาเลเซียพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19’‘สายพันธุ์อินเดียรายแรก กรุงเทพธุรกิจ 1,170 
 3/5/2564   โควิด-19 ระลอกใหม่ในอินเดีย อะไรคือสิ่งที่คนไทยต้องกังวล ไทยรัฐ 1,056 
 3/5/2564   แนวทางรักษาโควิด 19 ยาแผนปัจจุบัน ควบคู่แผนไทย กรุงเทพธุรกิจ 2,416 
 30/4/2564   "นนทบุรี"เจอติดโควิดอีก 112 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน โพสต์ทูเดย์ 1,238 
 30/4/2564   รพ.สนามจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ส่งผู้ป่วยโควิดที่หายแล้ว 19 ราย กลับบ้าน สยามรัฐ 1,278 
 30/4/2564   โควิดสายพันธุ์อินเดีย ระบาดไป 20 ประเทศ โผล่กัมพูชา-สิงคโปร์แล้ว ประชาชาติธุรกิจ 1,573 
 30/4/2564   Work from Home ท่าโยคะคลายลำคอ-บ่า-ไหล่ ไทยโพสต์ 1,099 
 30/4/2564   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ยืนยันวัคซีนเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้โควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,730 
 30/4/2564   สธ.ย้ำวัคซีน 2 ตัวในมือกันเชื้อกลายพันธุ์ได้ เดินหน้าฉีด เดลินิวส์ 1,093 
 29/4/2564   บัญญัติ 10 ประการ ท้าชนสู้ "โควิด-19" ไทยรัฐ 1,232 
 29/4/2564   ป้องกันเด็กติดมือถือ สสส.แนะสร้างมุมเล่นในบ้านแก้ปิดเทอมยาว ไทยรัฐ 2,793 
 29/4/2564   ชูแนวคิด Happy Workplace สานพลังสร้าง รพ.สนามสู้โควิด ไทยโพสต์ 1,142 
 29/4/2564   เรียนรู้-รับมือสู้โควิด-19 ดูแลรักษาตัวช่วงวิกฤติ! เดลินิวส์ 2,101 
 28/4/2564   WHO ย้ำ คนสูบบุหรี่เสี่ยงติดโควิด รุนแรงและเสียชีวิตมากขึ้น บ้านเมือง 1,421 
 28/4/2564   อย่าชะล่าใจ รีบเช็กอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด แบบไหนรุนแรง แบบไหนไม่รุนแรง คม-ชัด-ลึก 5,412 
 28/4/2564   5 เคล็ดลับการสื่อสารในภาวะวิกฤต รับมือโควิดรอบใหม่ โพสต์ทูเดย์ 1,707 
 28/4/2564   โลกส่องานเข้า! WHO เผยพบโควิด-19 ตัวกลายพันธุ์อินเดียแล้วในหลายสิบประเทศ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,015 
 28/4/2564   เอาตัวรอดติดเชื้อโควิดฯ หากต้องกักตัวเองอยู่บ้าน เดลินิวส์ 1,808 
 27/4/2564   จะทำอย่างไร เมื่อความรุนแรงไม่ใช่เรื่องไกลตัว และบ้านไม่ใช่ Safe Zone ของทุกคน ประชาชาติธุรกิจ 59,103 
 27/4/2564   กรมอนามัยแนะช่วง Work From Home เลี่ยงใกล้ชิดคนในบ้าน ลดเสี่ยงโควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,003 
 27/4/2564   นวัตกรรมสู้โควิด-19 ห้องแอดมิทความดันลบ ช่วยปกป้องแพทย์-พยาบาล ลดเสี่ยงติดเชื้อ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,574 
 27/4/2564   เชื้อโควิดกระจุกตัว!เปิด6อันดับ จังหวัดที่ติดโควิดสูงสุด เดลินิวส์ 1,112 
 26/4/2564   รวม 9 เรื่องสำคัญในวันที่ต้องอยู่ร่วมกับ โพสต์ทูเดย์ 2,728 
 26/4/2564   สธ.ตั้งจุดคัดกรอง 3 แห่ง นำผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตกค้าง 2.5 พันกว่าราย ส่งเข้าโรงพยาบาล ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,198 
 26/4/2564   หมอแชร์วิธีทดสอบลุกนั่ง 1 นาที หลังใช้ช่วยชีวิตพี่สาวที่ตรวจผลพบติดโควิดปอดอักเสบภายหลัง ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,953 
 26/4/2564   นพ.ยงย้ำพลาสม่ายังสำคัญ ให้ก่อนโคม่าลดอัตราตายได้ เดลินิวส์ 1,542 
 23/4/2564   สธ.เล็งประเมินสุขภาพจิตก่อนฉีดวัคซีนโควิด19 กรุงเทพธุรกิจ 1,307 
 23/4/2564   แนะเคล็ดลับสร้างความเชื่อมั่นเสริมพลังใจสู้โรคโควิด-19 ไทยโพสต์ 4,372 
 23/4/2564   ช่วยชาติรอบ2หมอยงเชิญผู้ป่วยโควิดที่หายแล้วบริจาคพลาสมา รักษาผู้ป่วยอาการหนัก ไทยโพสต์ 1,098 
 23/4/2564   ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบข้อมูลวิชาการ ยืนยัน ดื่มเหล้าทำลายภูมิคุ้มกัน เสี่ยง อวัยวะอักเสบรุนแรง ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,053 
 22/4/2564   ภูมิต้านทานหลังฉีด "วัคซีนซิโนแวค" ผลเท่าเทียมกับการติดเชื้อธรรมชาติ ไทยรัฐ 1,318 
 22/4/2564   ทีมจิตอาสาสายด่วน 1668 เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม กรุงเทพธุรกิจ 1,761 
 22/4/2564   “สมุนไพรไทย” หลายชนิดรักษาโควิด-19 ได้ชัวร์ ผู้ป่วยเฮ! ใช้ฟ้าทะลายโจรหายใน 5 วัน ผู้จัดการ ออนไลน์ 16,097 
 22/4/2564   "หมอยง" เผย ผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวค มีภูมิต้านทานขึ้นดีมาก เป็นที่น่าพอใจ ผู้จัดการ ออนไลน์ 943 
 22/4/2564   เมื่อทราบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด ต้องทำอย่างไร ? ประชาชาติธุรกิจ 1,108 
 21/4/2564   ผู้ป่วยโควิด-19 กับผลพวงด้านสุขภาพในระยะยาว ไทยรัฐ 6,731 
 21/4/2564   ผอ.รพ.ติดโควิด ผอ.รพ.อุดรฯ โควิดอุดรฯ แนวหน้า 1,164 
 21/4/2564   กักตัว 14 วัน ออกกำลังกาย กินอาหารมีประโยชน์ ต้านโควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ 1,336 
 20/4/2564   Work From Homeพัง งานไม่เดิน สุขภาพจิตแย่ เช็ค 7 สัญญาณที่ต้องรีบแก้ กรุงเทพธุรกิจ 2,868 
 20/4/2564   หมอจุฬาฯชี้ โควิด-19 ระลอกนี้เชื้อดุกว่าเดิม อยู่ในร่างกายนานขึ้น กรุงเทพธุรกิจ 1,245 
 20/4/2564   ป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่ม3 ศบค.เผยบุคลากรการแพทย์33รายติดเชื้อจากผู้ป่วยปิดบังไทม์ไลน์ โพสต์ทูเดย์ 1,470 
 20/4/2564   ย้ำอีกครั้ง! “หมอยง” ชี้ โควิด-19 เป็นแล้วเป็นได้อีก ฉีดวัคซีนป้องกัน ลดความรุนแรง-ควบคุมการระบาดใหญ่ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,286 
 20/4/2564   อย.เตือนอย่าใช้ชุดตรวจเชื้อโควิด-19 มาตรวจเอง เสี่ยงแปลผลผิด แพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัว ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,129 
 19/4/2564   ฝึกสติ ฝึกสมอง จัดการความเครียดรับมือโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 1,716 
 19/4/2564   สธ.เผยแนวโน้มโควิดระบาดเริ่มชะลอตัว แต่พบผู้ป่วยอาการรุนแรงเพิ่มขึ้น โพสต์ทูเดย์ 1,042 
 19/4/2564   อธิบดีกรมสุขภาพจิต ชี้พุทธศาสนาไม่สอนปลิดชีพถวาย ส่งทีมจิตแพทย์ดูแลพื้นที่ เดลินิวส์ 2,865 
 19/4/2564   โควิดระบาดทำคนไทยเครียดสูงเสี่ยงฆ่าตัวเอง แนะวัคซีนใจ 4 เข็มช่วยผ่านวิกฤติ เดลินิวส์ 1,002 
 16/4/2564   รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี ? ผลวิจัยเผยตีลูก อาจนำสู่การหยุดพัฒนาการสมอง ข่าวสด 3,138 
 16/4/2564   โพลชี้คนกังวลสถานการณ์โควิดระบาดถึง 62% ส่งผลให้อยากฉีดวัคซีนมากขึ้น 42% คม-ชัด-ลึก 2,435 
 16/4/2564   แพทย์เผยเหตุแพร่เชื้อระลอกใหม่เป็นวัยหนุ่มสาว กระจายสู่ครอบครัว ที่ทำงานและผู้ใกล้ชิด ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,227 
 16/4/2564   “อนุทิน” เตรียมชง ศบค.ยกระดับโซนสีจังหวัด “สีแดง-สีส้ม” พรุ่งนี้ คุมโควิด-19 แพร่กระจา ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,162 
 16/4/2564   ไวรัสมหาภัยสายพันธุ์อังกฤษ โควิดระลอก 3 ลามไทย เดลินิวส์ 2,562 
 9/4/2564   เปิดวิธี กักตัวที่บ้าน อย่างไรให้ถูกต้อง ไม่ให้เชื้อโควิด-19 ไปถึงคนใกล้ตัว? กรุงเทพธุรกิจ 1,240 
 9/4/2564   วิธีการยอมรับ “ความเครียด” อย่างมีความสุข ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,433 
 8/4/2564   34% ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีโอกาสประสบปัญหาทางจิต ไทยรัฐ 1,460 
 8/4/2564   ผลวิจัยฯ ไวรัสโควิดผับทองหล่อเป็นสายพันธุ์อังกฤษ ระบาดไวกว่าปกติ 1.7เท่า แนวหน้า 1,245 
 8/4/2564   แฉ 10 ประเทศ แห่กักตุนวัคซีนโควิด “อังกฤษ-แคนาดา” มากสุด เกิน 300% ประชาชาติธุรกิจ 1,789 
 8/4/2564   รู้จัก “โควิดสายพันธุ์อังกฤษ” รพ.จุฬา เจอแล้ว แพร่เร็วกว่าปกติ 1.7 เท่า ประชาชาติธุรกิจ 3,826 
 7/4/2564   อนุทิน ยัน ประชาชนพื้นที่สีแดง เดินทางได้ ไม่ต้องกักตัว กรุงเทพธุรกิจ 1,248 
 7/4/2564   “หมอยง” เผยต้นต่อโควิด-19 ครั้งนี้หนักกว่าปีที่แล้ว ชี้ เพราะมาตรการเข้มงวดต่างๆลดลง ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,310 
 5/4/2564   ชี้ 3 ปัจจัยทำให้หลับยาก ปรับวิถีชีวิตช่วยสุขภาพดี ไทยโพสต์ 1,376 
 2/4/2564   เปิดใจให้ไบโพลาร์ ร่วมส่งต่อพลังบวก โพสต์ทูเดย์ 2,626 
 2/4/2564   ปลัด สธ.แนะประชาชนแอดไลน์ “หมอพร้อม” ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ล็อตใหญ่ มิ.ย. ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,136 
 1/4/2564   ทำความเข้าใจ "ไบโพลาร์" รักษาได้ ไม่ใช่เรื่องน่าอาย กรุงเทพธุรกิจ 2,852 
 1/4/2564   เลี้ยงลูกแบบไหนก็ได้ผลผลิตแบบนั้น! ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,874 
 1/4/2564   สธ.ขยายพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค 8 แสนโดส กระจายครบทุกจังหวัด ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,404 
 31/3/2564   ข้อควรรู้ก่อนบริโภค กัญชา กิน ดื่ม อย่างไรให้ปลอดภัย กรุงเทพธุรกิจ 14,536 
 31/3/2564   “ซิโนแวก” ลอตสอง จำนวน 2 รุ่นการผลิต ผ่านการรับรองกรมวิทย์แล้ว ประชาชาติธุรกิจ 1,037 
 31/3/2564   สธ.ปรับแผนเร่งฉีดวัคซีนปูพรมครบทุกกลุ่มเป้าหมายเริ่ม1เม.ย. ฉีดล็อตใหญ่เดือนมิ.ย.หวังเปิดประเทศได้ในเดือนต.ค. ไทยโพสต์ 2,486 
 30/3/2564   “สาธิต” ชื่นชม รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ปรับระบบบริการ วิถีใหม่ ป้องกันโควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,152 
 30/3/2564   30 มีนาคม วันเกิด วินเซนต์ แวนโก๊ะ และวันไบโพลาร์โลก ไทยรัฐ 1,482 
 29/3/2564   “บัตรทอง” เสริมแกร่ง นิวนอร์มอลรับมือโรคภัยไข้เจ็บ ไทยรัฐ 1,051 
 29/3/2564   ภัยเงียบ หญิงวัยทำงาน มีอาการ โรคMS ต้องรีบพบแพทย์ กรุงเทพธุรกิจ 7,663 
 26/3/2564   10 คำถาม "กัญชง-กัญชา" เรื่องน่ารู้จาก "อภัยภูเบศร" เดลินิวส์ 6,237 
 25/3/2564   FACE COVID เทคนิคจิตบำบัดดูแลใจให้ผ่านมรสุมโควิด ประชาชาติธุรกิจ 1,434 
 25/3/2564   ชวนลูกสร้างเป้าหมายช่วงปิดเทอม ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,014 
 25/3/2564   ไทย-อังกฤษ ลงนามร่วมมือแผนสร้างเสริมสุขภาพ 3 ด้าน ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,244 
 24/3/2564   โควิด กับ การฆ่าตัวตาย : ญี่ปุ่นเคสพุ่ง ส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง ไทยรัฐ 1,934 
 24/3/2564   โยคะกับการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ไทยโพสต์ 1,647 
 23/3/2564   เส้นใยอารมณ์กับความยั่งยืน โพสต์ทูเดย์ 1,374 
 23/3/2564   ปลัด สธ.ให้หลักคิด นักบริหารยุคใหม่ คนรุ่นใหม่ ต้องเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,216 
 22/3/2564   สธ.เผยผู้ติดเชื้อโควิดรอบใหม่ชายเสียชีวิตมากกว่าหญิง3เท่าตัว ไทยโพสต์ 1,202 
 22/3/2564   วิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับ โพสต์ทูเดย์ 2,715 
 19/3/2564   ผลวิจัยเผย เหล่าเด็กดื้อ ไม่เชื่อฟัง มีเกณฑ์รวย หาเงินได้มากกว่าและได้งานที่ดีกว่า ข่าวสด 1,082 
 19/3/2564   กลางคืนตื่น กลางวันนอน เปิดเทคนิคทำยังไงให้ นอน แบบมีความสุข กรุงเทพธุรกิจ 2,139 
 19/3/2564   WHO เผยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าจะ “ช่วยชีวิต” เรียกร้องให้กลับมาฉีด ไทยโพสต์ 1,325 
 18/3/2564   ยันไว้ อย่าให้อ้วน โพสต์ทูเดย์ 1,247 
 18/3/2564   วันนอนหลับโลก ล้วงลึกปัญหา นอนไม่หลับ น่ากลัวแค่ไหน? กรุงเทพธุรกิจ 6,603 
 17/3/2564   WHOพบแล้วต้นตอโควิดสู่คน ฟาร์มสัตว์ป่าภาคใต้จีน ผลิตส่งตลาดอู่ฮั่น ข่าวสด 1,862 
 17/3/2564   แพทย์ผู้เชียวชาญแนะวิธีสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ไทยรัฐ 1,539 
 16/3/2564   เปิดภาพรวมไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านไปแล้ว15 วัน ฉีดไปแล้ว 50% จากกลุ่มเป้าหมาย คม-ชัด-ลึก 1,414 
 16/3/2564   วัคซีนป้องกันโควิด-19 มีกี่ชนิด แต่ละชนิดต่างกันอย่างไร ประชาชาติธุรกิจ 5,496 
 15/3/2564    นักจิตวิทยาเผยอีกสาเหตุของภาวะสมองหยุดชะงัก "ยืนงง... ข่าวสด 2,041 
 15/3/2564   โพล เผย คนไทย 90.3% ความสุขเพิ่มขึ้น หลังผ่อนคลาย จัด สงกรานต์ ได้ ไทยรัฐ 1,042 
 12/3/2564   ปลัดสธ.ห่วงชุมนุมการเมืองชาวเมียนมาหน้า UN จะเป็นต้นตอ โควิดระบาดก้อนใหม่ ไทยโพสต์ 1,312 
 12/3/2564   ยาเม็ด โมลนูพิราเวียร์ ความหวังใหม่สู้โควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 2,835 
 11/3/2564   “อารมณ์มั่นคง” สำคัญยิ่งในยุคดิจิทัล! ผู้จัดการ ออนไลน์ 952 
 11/3/2564   สธ.เพิ่มบทบาท 3 หมอ ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงการรับวัคซีนโควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,254 
 11/3/2564   4 หน่วยงาน จับมือกระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพประเทศ จัดงาน “Thailand International Health Expo 2021” ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,320 
 10/3/2564   บังคับฉีด วัคซีน ละเมิด สิทธิเสรีภาพ หรือไม่? กรุงเทพธุรกิจ 13,345 
 10/3/2564   โรคติกส์ ปะทุท่ามกลางล็อกดาวน์ โควิด-19 สาววัยรุ่นแสดงอาการผ่านติ๊กต๊อก คม-ชัด-ลึก 2,532 
 9/3/2564   เลือก"ปรับ 3 อ."..เพื่อหยุดอ้วน ไทยโพสต์ 2,635 
 9/3/2564   แนะงีบหลับช่วงพักเที่ยง ช่วยความจำดีสมองแล่น ไทยโพสต์ 1,262 
 9/3/2564   การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ (EQ) เชิงรุก โพสต์ทูเดย์ 1,547 
 8/3/2564   การคิดเชิงบวก เมื่อเริ่มสูงวัย กรุงเทพธุรกิจ 956 
 8/3/2564   หลัก 10ประการ ช่วยให้นอนหลับ ไทยโพสต์ 1,652 
 8/3/2564   สถานการณ์โควิด-19 กับผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านการมีกิจกรรมทางกายของคนไทย โพสต์ทูเดย์ 2,779 
 8/3/2564   ชีวิตดี ต้องกำจัดมดร้าย (ANT) แห่งความคิดลบ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,854 
 3/3/2564   รู้จัก3สมุนไพรกินดีมีประโยชน์ เสริมแกร่งภูมิคุ้มกันสู้“โควิด-19” ไทยโพสต์ 4,446 
 2/3/2564   9 ข้อเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันและวัคซีน ที่เราควรรู้และเข้าใจให้ถูกต้อง ประชาชาติธุรกิจ 17,996 
 2/3/2564   ข่าวดีมากๆ!ผลใช้งานจริงพบวัคซีนโควิดของไฟเซอร์และแอสตราเซเนกา มีประสิทธิภาพสูงกับคนชรา ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,505 
 2/3/2564   แก่กว่าวัย! ลดความเสี่ยงได้แค่นอนให้พอ โพสต์ทูเดย์ 1,417 
 1/3/2564   วันแรกฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว254รายไม่พบใครมีอาการข้างเคียง โพสต์ทูเดย์ 1,320 
 1/3/2564   วัคซีนโควิด-19 "ฉีดซ้ำ 2 ยี่ห้อ"..ได้หรือไม่ คม-ชัด-ลึก 7,589 
 25/2/2564   ผลวิจัยยืนยัน“บุหรี่ไฟฟ้าให้ผลร้าย หลีกเลี่ยง ห้ามใช้ จำกัดการเข้าถึง” บ้านเมือง 1,001 
 25/2/2564   เปิดอาการปกติหลังฉีดวัคซีน โควิด-19 โมเดอร์นา/ไฟเซอร์-ไบออนเทค แนะทานยา - วิธีบรรเทา คม-ชัด-ลึก 1,780 
 25/2/2564   ทุกข์ของการเรียนผ่านออนไลน์! ผู้จัดการ ออนไลน์ 4,978 
 24/2/2564   อนุทิน"เผยวัคซีน2ยี่ห้อถึงไทย24ก.พ. นายกฯฉีดเข็มแรกจาก "แอสตร้าเซเนก้า" โพสต์ทูเดย์ 1,158 
 24/2/2564   ศูนย์ควบคุมโรคฯ สหรัฐ แนะ วิธีรับมือ อาการข้างเคียง หลัง ฉีดวัคซีน โควิด-19 สยามรัฐ 4,060 
 23/2/2564   หมอยง ชี้ฉีดวัคซีน “ซิโนแวค” สบายใจได้ ไม่ต้องกลัวภาวะแทรกซ้อน ประชาชาติธุรกิจ 852 
 23/2/2564   โควิด-19 ไม่ติดต่อทางการกินอาหาร โพสต์ทูเดย์ 10,089 
 19/2/2564   บูลลี่ (Bully) คืออะไร มีกี่ประเภท วิธีที่จะรับมือจากการโดนบูลลี่ ไทยรัฐ 25,868 
 18/2/2564   สาธารณสุข ยัน ปี64 คนไทยได้ฉีดวัคซีน 63 ล้านโดส แจงฉีดคนพื้นที่เสี่ยงก่อน โพสต์ทูเดย์ 821 
 18/2/2564   เด็กเกิดน้อย ต้องเพิ่มคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ ผู้จัดการ ออนไลน์ 5,080 
 17/2/2564   ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยหรือหดหู่ คุณต้องการกิน! "อาหารเสริมความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า แบบสาวญี่ปุ่น" ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,612 
 17/2/2564   ปลด 5 ตำรับยากัญชาไทยออกจากตำรับยาเสพติด กรุงเทพธุรกิจ 1,577 
 17/2/2564   สอนเด็กของเรา ให้รู้ทันเรื่องเหล้าและเรื่องเพศ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,076 
 16/2/2564   สธ.ย้ำ ลูก หลาน ใกล้ชิดผู้สูงอายุ เข้มมาตรการป้องกันส่วนบุคคล ลดเสี่ยงติดโควิด 19 คม-ชัด-ลึก 946 
 16/2/2564   สร้างสมดุลตามศาสตร์โบราณ ช่วยคนไทยห่างไกลไวรัสโควิดรัสโควิด ไทยโพสต์ 9,418 
 15/2/2564   ตั้งการ์ดสูงช่วงโควิด-19ระบาด "อย่าลืม"ใส่ใจผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ไทยโพสต์ 1,019 
 11/2/2564   เผยผลตรวจ "ยาคลายเครียดผงสีชมพู" เตือนเจอสารเสพติดไม่รู้ตัว! ข่าวสด 920 
 11/2/2564   เตรียมทดลองในมนุษย์ "อนุทิน" เผยรบ. หนุนวิจัยวัคซีนโควิด-19 ในไทย เดินหน้าวิจัยวัคซีนระยะที่ 1 เริ่มเดือนหน้า ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,531 
 11/2/2564   อึ้ง!ผลสำรวจพบสารพัดปัญหาทางเพศพุ่ง วัย15ปีมองมีเซ็กซ์ฉลองวาเลนไทน์ เดลินิวส์ 1,196 
 10/2/2564   เรียนรู้วิธี"บอกรักตัวเอง"สู้โควิด-19 ไทยโพสต์ 1,183 
 9/2/2564   คัมภีร์ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เอาใจ “เขา” เพื่อเอาใจ “เรา” ประชาชาติธุรกิจ 764 
 9/2/2564   โรคซึมเศร้า...รับมือได้หากเข้าใจ ไทยโพสต์ 1,310 
 8/2/2564   Brain Fog สภาวะสมองล้าที่บั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ โพสต์ทูเดย์ 7,657 
 8/2/2564   เสพข่าวเรื่องวัคซีนมากเกินไป เลยลังเลใจ ..ฉีด..ไม่ฉีด ผู้จัดการ ออนไลน์ 879 
 8/2/2564    How to การรับมือกับความเครียดที่ส่งผลต่อผิว โพสต์ทูเดย์ 1,029 
 5/2/2564   สลดปี 63 ตัวเลขคนไทยฆ่าตัวตายสูงลิ่ว กรมสุขภาพจิตแนะสำรวจตนเอง ไทยรัฐ 3,548 
 4/2/2564   "อนุทิน"เผย สมุทรสาคร แนวโน้มดีขึ้น อีก2-3วันตัวเลขลดลงแน่ ผลตรวจเชิงรุก1.4แสนราย ไทยโพสต์ 899 
 4/2/2564   สถานการณ์โควิด-19ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสม104ล้าน เสียชีวิตวันเดียวเป็นหมื่นราย คม-ชัด-ลึก 1,104 
 4/2/2564   "สมุทรสาคร" ฉุดไม่อยู่ พบผู้ป่วยติดโควิด-19 เพิ่มอีก 786 ราย ไทยรัฐ 1,116 
 3/2/2564   นักวิทย์เริ่มวิจัย ทำไมผู้ป่วยโควิด สูญเสียประสาทสัมผัสรับกลิ่น แนวหน้า 1,247 
 3/2/2564   อาการ การป้องกัน และการรักษา โรค COVID-19 ในเด็ก ประชาชาติธุรกิจ 1,190 
 3/2/2564   5 สมุนไพรพื้นบ้านช่วยต้านโควิด-19 ไทยโพสต์ 41,838 
 2/2/2564   4 ปัจจัย สำคัญพิจารณาวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ 952 
 1/2/2564   เข้านอน-ตื่นเช้าเป็นเวลา เคล็ดลับสุขภาพดีคูณสอง ไทยโพสต์ 1,610 
 29/1/2564   เด็กซนแบบไหน…เข้าข่ายสมาธิสั้น กรุงเทพธุรกิจ 1,331 
 29/1/2564   "หมอธีระ" สะกิดเตือนใจ"เปิดเรียน "ไม่ใช่แค่New Normal แต่ต้อง"New Me"หนูๆต้องทำ 8ข้อ ไทยโพสต์ 1,742 
 29/1/2564   ย้ำ 15 พฤติกรรมชีวิตวิถีใหม่ไกลโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 1,616 
 28/1/2564   New Skills ของเด็กหลังยุคโควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,888 
 27/1/2564   6 กลุ่มโรค NCDs ที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการรุนแรงเพราะ COVID-19 โพสต์ทูเดย์ 3,847 
 26/1/2564   เตือนโควิด-19 ส่งผลต่อระบบประสาท ไทยโพสต์ 1,209 
 25/1/2564   เสริมเกราะป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้สตรอง!! โพสต์ทูเดย์ 1,524 
 25/1/2564   เตือนสติ คออบายมุขยุคโควิด-19 เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด พนัน ต้นตอความเสี่ยงสูง ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,744 
 22/1/2564   อิตาลี ยาขับปัสสาวะ โควิด-19 แนวหน้า 1,314 
 21/1/2564   7 กิจกรรมเร่งพลังความสำเร็จ โพสต์ทูเดย์ 1,229 
 20/1/2564   รู้ทันโรคซึมเศร้า ก่อนรุมเร้าตัวเราและคนใกล้ตัว โพสต์ทูเดย์ 2,245 
 20/1/2564   9 ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหา/จัดการ วัคซีนโควิด-19 ที่สังคมไทยควรรู้ ผู้จัดการ ออนไลน์ 904 
 19/1/2564   แนะวิถีสุขภาพนิวนอร์มอล พร้อมรับมือฝุ่นและไวรัส ไทยโพสต์ 1,088 
 19/1/2564   สธ.สั่งจับตาผู้ป่วยมาตรวจคลินิกโรคทางเดินหายใจ-ปอดอักเสบ โพสต์ทูเดย์ 1,694 
 18/1/2564   สสส.อึ้งเด็กไทยติดโลกสังคมออนไลน์งอมแงม 89 % บ้านเมือง 1,226 
 18/1/2564   “อนุทิน” ลุยใต้ เน้นให้เฝ้าระวังโรคติดต่อหลังน้ำลด เยียวยาจิตใจผู้รับผลกระทบ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,134 
 18/1/2564   แพทย์แนะ 5 วิธีสำหรับคนอ้วน รับมือโควิด-19 ผู้จัดการ ออนไลน์ 5,853 
 15/1/2564   สธ.ตั้งคณะทำงาน ผนึกกำลังขับเคลื่อนป้องกันการฆ่าตัวตายจากพิษโควิด-19 ลดความสูญเสีย ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,251 
 14/1/2564   11 ข้อห้าม ของผู้สูงวัย ไทยโพสต์ 1,795 
 14/1/2564   นักจิตวิทยาเตือน!!เตรียมใจหากมี Lockdown รอบสอง โพสต์ทูเดย์ 914 
 13/1/2564   ทีมสุขภาพจิตเยียวยาจิตใจเด็ก-ครอบครัวแรงงานต่างด้าวหลังครบกำหนดกักตัว กรุงเทพธุรกิจ 896 
 12/1/2564   ผู้ติดเชื้อโควิด19 ไวรัสโคโรนา2019 ผู้ติดเชื้อโควิด19 โควิด19 แนวหน้า 2,261 
 12/1/2564   สธ.เตือนโควิด-19 จ่อลามเข้าออฟฟิศมากขึ้น งดรับประทานอาหารร่วมกัน แนวหน้า 1,022 
 11/1/2564   กักตัว 14 วันอย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน โพสต์ทูเดย์ 1,600 
 11/1/2564   จัดการกับความเครียด รับมือโควิดอีกครั้ง เดลินิวส์ 2,575 
 7/1/2564   สารสร้างสุข..ด้วยตัวเอง ไทยโพสต์ 5,310 
 6/1/2564   อภัยภูเบศรส่ง 5 ตำรับสมุนไพร สู้โควิด ไทยโพสต์ 4,059 
 6/1/2564   ปัญหาใหญ่!ครูกลัวเรียนไม่ครบ อัดงานให้เด็กจนเครียด... เดลินิวส์ 1,502 
 5/1/2564   เตือนผู้ป่วยจิตเวชอย่าขาดยาช่วงโควิด สยามรัฐ 1,082 
 5/1/2564   ฉีกยิ้มขณะฉีดวัคซีน"ตัวช่วย"ลดเจ็บปวด ไทยโพสต์ 1,310 
 5/1/2564   โรคเครียด! คนทั่วไป-หมอ น่าห่วงไม่แพ้ "โควิด-19" เดลินิวส์ 1,906 
 4/1/2564   ดูแลสุขภาพกาย-สุขภาพจิต เพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แนวหน้า 24,535 
 4/1/2564   สัญญาณ Shopaholics คุณกำลัง เสพติดการช้อปปิ้ง หรือเปล่า? กรุงเทพธุรกิจ 3,977 
 4/1/2564   วิธีจูนความสัมพันธ์คนในบ้าน หาก ล็อคดาวน์รอบ2 กรุงเทพธุรกิจ 1,735 
 4/1/2564   อย่าประมาท! ความน่ากลัวของโรค “Happy Hypoxemia” อาจทำให้เสียชีวิตได้เฉียบพลัน ผู้จัดการ ออนไลน์ 5,257 
 30/12/2563   โควิด-19: 5 วิธีรักษาใจให้ผ่านพ้นช่วงยากลำบาก ข่าวสด 961 
 29/12/2563   5 กิจกรรมอยู่บ้านยังไงไม่ให้เบื่อ อดเที่ยวช่วงโควิด-19 เดลินิวส์ 2,910 
 28/12/2563   How To เรียกสติกลับมาให้เร็วที่สุด (ฉบับคนช่างนอยด์) ไทยรัฐ 1,106 
 25/12/2563   กรมสุขภาพจิต แนะคนไทยลดชั่วโมงติดตามข้อมูลข่าวโควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ 1,179 
 25/12/2563   สัตว์เลี้ยงยอดฮิตช่วยคลายทุกข์ช่วงโควิดระบาด กรุงเทพธุรกิจ 1,192 
 25/12/2563   รมช.สธ. ไม่ฟันธงคุมโควิดอยู่ โวอาจได้หัวเชื้อผลิตวัคซีนในประเทศ ประชาชาติธุรกิจ 1,048 
 24/12/2563   ห่วงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สยามรัฐ 4,181 
 24/12/2563   โควิดระลอกใหม่ ทบทวนวิธีตั้งการ์ด เช็กอาการและป้องกัน ข่าวสด 1,634 
 24/12/2563   “โควิดไม่แสดงอาการ” แฝงอยู่นาน 4-6 สัปดาห์ แต่กักตัว 14 วันช่วยลดเชื้อได้ ไทยรัฐ 58,983 
 23/12/2563   ภาวะการเล่น (ติด) เกมออนไลน์ของเด็กไทย" โพสต์ทูเดย์ 2,078 
 23/12/2563   "นนทบุรี" ติดโควิดฯ เพิ่ม 2 ราย 3-4 เปิดไทม์ไลน์ก่อนตรวจพบเชื้อ ไทยรัฐ 1,035 
 22/12/2563   ลดกังวลอาการโควิด เปิดเช็คลิสต์ แบบประเมินความเสี่ยงโควิด ทำได้ที่ไหนบ้าง กรุงเทพธุรกิจ 1,597 
 22/12/2563   นอนเสริมภูมิคุ้มกัน โพสต์ทูเดย์ 1,632 
 22/12/2563   โควิดรอบ 2 มีอาการและความเสี่ยงอย่างไรได้ตรวจฟรี ไทยรัฐ 5,633 
 21/12/2563   มือถือ...ช่วยสร้างสุขช่วงโควิด ไทยโพสต์ 1,302 
 21/12/2563   จับตาทิศทางสุขภาพคนไทยปี 2564 เดลินิวส์ 2,931 
 18/12/2563   คนญี่ปุ่นสอนลูก: 6 นิสัยที่ต้องเลี่ยง เพื่อให้เติบโตอย่างไม่ละอายใจในอนาคต ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,923 
 17/12/2563   ความสุขในช่วงเวลาชีวิตที่วิกฤต ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,206 
 16/12/2563   WHO ชี้ ซานต้ามีภูมิคุ้มกัน ไม่ติดโควิดแน่ แนะนำเด็กทั่วโลกดูแลตัวเองให้ดี ข่าวสด 2,749 
 16/12/2563   แนะนำสรรพคุณ 5 โทนกลิ่น Aromatherapy ตัวช่วยบำบัดความเครียด ประชาชาติธุรกิจ 17,357 
 15/12/2563   สธ.กำหนดพื้นที่รพ. สวมหน้ากากอนามัย 100% ไทยโพสต์ 1,323 
 15/12/2563   สสส.ชวนจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2564 สยามรัฐ 1,054 
 14/12/2563   เป็นแม่ไม่ง่าย ตอน ลูกเลือกเพศและการยอมรับจากพ่อแม่ ข่าวสด 6,367 
 14/12/2563   พฤติกรรม...สร้างปัญหาสุขภาพการนอน ไทยโพสต์ 1,293 
 14/12/2563   Holiday Heart Syndrome อันตรายหนุ่มสาวสายปาร์ตี้ ไทยโพสต์ 1,384 
 9/12/2563   สธ.ร่วมภาคีเครือข่ายกำกับดูแลผักผลไม้ปลอดสารพิษตลอดห่วงโซ่อาหาร ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,348 
 9/12/2563   บาดแผลทางใจที่ส่งผลต่อสุขภาพกาย ไทยรัฐ 2,677 
 8/12/2563   ปฏิวัติวิธีเรียนรู้ สมอง ได้ดีช่วงเวลาไหน กรุงเทพธุรกิจ 768 
 8/12/2563   สสส.จัดเวทีเสนอทางออก เด็กไทยติดเกม 90% ติดพนัน 15% เสนอทางออกจัดเรตติ้งเกมดี-มีกฎหมายคุมธุรกิจเกม ผู้จัดการ ออนไลน์ 850 
 7/12/2563   สธ.ยันโควิด-19 ยังไม่ระบาดระลอก 2 กรุงเทพธุรกิจ 939 
 4/12/2563   เด็กไทย ร้อยละ 5 ใช้ชีวิตติดเกมขั้นหมกมุ่น จัดค่ายติดอาวุธให้เด็ก ใช้ป้องกัน ไทยรัฐ 909 
 3/12/2563   โรค นอนไม่หลับ สัมพันธ์กับ นาฬิกาชีวิต แก้ได้โดยไม่ใช้ยา กรุงเทพธุรกิจ 9,877 
 3/12/2563   พิษณุโลกเครียด เผยข้อมูลตัวเลขผู้สัมผัสเสี่ยงนับร้อย กรณีสาวพิจิตรติดโควิด-19 คม-ชัด-ลึก 1,226 
 2/12/2563   ญี่ปุ่นวิกฤตสุขภาพจิต ยอดดับแซงโควิด-19 วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ซ้ำเติม ข่าวสด 2,214 
 1/12/2563   เป็นแม่ไม่ง่าย ตอน ลูกวัยรุ่นสูบบุหรี่ กินเหล้า ข่าวสด 6,933 
 30/11/2563   ออกกำลังกาย 40 นาที ชดเชยผลเสียต่อสุขภาพจากการนั่งทำงานเกือบทั้งวันได้ ข่าวสด 1,034 
 30/11/2563   พิษโควิด! ญี่ปุ่นฆ่าตัวตายกว่า 17,000 คนในปีนี้ โพสต์ทูเดย์ 1,949 
 27/11/2563   พนันออนไลน์ วิกฤตภัยสุขภาวะ สยามรัฐ 810 
 26/11/2563   เครียดกับการทำงาน จัดการอารมณ์ตัวเองยังไงดี ? ไทยรัฐ 1,297 
 26/11/2563   7 กลยุทธ์ SAFER เคลื่อนแผนควบคุมแอลกอฮอล์ฯ ระยะ 2 กรุงเทพธุรกิจ 5,264 
 25/11/2563   เปิดมุมมองจิตวิทยา ว่าเด็กจะโตขึ้นแบบไหน หาก ผู้ปกครองเลี้ยงลูกแบบเผด็จการ ข่าวสด 1,535 
 24/11/2563   สธ.ผุดแนวคิดท่องเที่ยวประเทศ “Safety to Safety” 10 จังหวัดมีความพร้อม กรุงเทพธุรกิจ 1,080 
 23/11/2563   “ขี้หู”…สะท้อนปัญหาสุขภาพจิต ไทยโพสต์ 1,526 
 23/11/2563   รู้จัก เซโรโทนิน สารที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ผู้จัดการ ออนไลน์ 77,760 
 23/11/2563   ทำไมญี่ปุ่นจึงมี ฮิคิโคโมริ เป็นล้านคน ผู้จัดการ ออนไลน์ 10,893 
 19/11/2563   ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 8 ราย รักษาหาย 13 ราย กรุงเทพธุรกิจ 1,169 
 18/11/2563   โรคยอดนิยมมนุษย์เงินเดือนครียดลงกระเพาะรักษาได้ ไทยโพสต์ 2,427 
 17/11/2563   จัดการความเครียดให้อยู่หมัดแบบคนฉลาดๆ ไทยรัฐ 1,495 
 16/11/2563   ผลวิจัยพบคนป่วย"โควิด"เสี่ยงสูงเป็นโรคจิตเวช สยามรัฐ 1,158 
 16/11/2563   เช็กสุขภาพจิตง่ายๆ ด้วย 5 แอปพลิเคชั่น ประชาชาติธุรกิจ 1,324 
 13/11/2563   หยุดซื้อของ เลิกช้อปปิ้งไม่ได้ ระวังเป็น “โรคชอบซื้อ” ไทยรัฐ 979 
 12/11/2563   ศาสตร์แพทย์แผนไทยแนะนำสมุนไพรต้านไวรัส ไทยรัฐ 995 
 10/11/2563   ภัยมืดโซเชียล! เด็กพิเศษ เหยื่อบูลลี่-ล่วงละเมิด สยามรัฐ 1,283 
 10/11/2563   WHO ชี้ 3 ปัจจัยสำคัญทำให้ไทยประสบความสำเร็จควบคุมโควิด-19 บ้านเมือง 1,434 
 6/11/2563   มีมติลดกักตัวโควิดเหลือ 10 วัน นทท.กลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ ส่วนประเทศเสี่ยงสูง 14 วันเหมือนเดิม ไทยโพสต์ 1,501 
 5/11/2563   ชุมชนเวียงสระ ใช้ประวัติศาสตร์-ศิลปพื้นบ้านนำคนเลิกเหล้า กรุงเทพธุรกิจ 1,185 
 5/11/2563   สำรวจสถานการณ์ เด็ก และ สตรี ในไทย กรุงเทพธุรกิจ 1,595 
 4/11/2563   อนุทินยัน​ สธ.มีความพร้อมหากลดเวลากักตัวนักท่องเที่ยวเหลือ10 วัน ไทยโพสต์ 888 
 3/11/2563   กรมสุขภาพจิต x TikTok พัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมสุขภาพจิต กรุงเทพธุรกิจ 1,348 
 2/11/2563   เปิดสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2563 กรุงเทพธุรกิจ 1,787 
 2/11/2563   “สถานการณ์การเข้าสู่วัยสาวของเด็กไทย” สถานะสุขภาพเด็กไทย ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,566 
 30/10/2563   เจาะลึกพฤติกรรม "ชอบพูดแทรก" หนึ่งในอาการของโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ ข่าวสด 8,767 
 29/10/2563   รับยุคแห่งความพลิกผันด้วย วิธีคิด กรุงเทพธุรกิจ 1,312 
 29/10/2563   ผลสำรวจระดับชาติชี้อัตราวัยรุ่นมีลูกลดลง แต่ภาวะทุพโภชนาการและไม่เรียนต่อมัธยมเพิ่มขึ้น เดลินิวส์ 1,705 
 28/10/2563   ประเมินสุขภาพจิตด้วยตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่น APPEER ข่าวสด 1,665 
 27/10/2563   ขี้เซาจนเป็นเรื่อง! ทำความรู้จักกับโรค “นอนมากเกินไป” ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,151 
 27/10/2563    ยกให้เป็นวิกฤติของมนุษยชาติที่แผลงฤทธิ์อย่างร้ายเหลือกันโดยแท้ สยามรัฐ 1,188 
 26/10/2563   นักวิจัยโลกชี้โควิดทำเด็กไทยเสียโอกาสเรียนรู้ เดลินิวส์ 1,181 
 22/10/2563   ระบบสุขภาพในอนาคต : เมื่อผู้รับบริการเป็นใหญ่ กรุงเทพธุรกิจ 4,734 
 22/10/2563   ครอบครัวสะบั้นเพราะการเมือง ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,508 
 21/10/2563   เปิดผลสำรวจล่าสุดสถานการณ์เด็ก-สตรีไทย กรุงเทพธุรกิจ 1,459 
 21/10/2563   4 ปัจจัยเสี่ยงเด็กเยาวชน กรุงเทพธุรกิจ 1,173 
 20/10/2563   5 วิธี เสพข่าวการเมืองไม่ให้เครียด กรุงเทพธุรกิจ 1,266 
 20/10/2563   How to เสพข่าวอย่างไรไม่ให้เครียด โพสต์ทูเดย์ 2,257 
 19/10/2563   ก้าวย่างของประเทศไทย สู่‘สังคมผู้สูงอายุ’อย่างสมบูรณ์แบบ แนวหน้า 38,469 
 19/10/2563   ฉีดวัคซีนใจ สร้างภูมิคุ้มกัน สู้ทุกวิกฤติ ไทยรัฐ 1,265 
 16/10/2563   ถึงเวลายกเลิก "ห้องคิง" หมอออกปากเตือน ยิ่งแข่งขัน-ยิ่งกดดัน-เด็กยิ่งเสี่ยงฆ่าตัวตาย!! ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,742 
 16/10/2563   5 หน้ากากสุดปัง ป้องกันทั้งโควิด-19 ฝุ่น pm2.5 แก๊สน้ำตา ข่าวสด 2,453 
 15/10/2563   5 วิธีจัดการความเครียดจากเรื่องการเมือง แบบไม่จำเป็นต้องเลิกสนใจการเมือง! ข่าวสด 1,163 
 15/10/2563   วิธีแก้ปัญหาความเครียดแบบฉบับชาวญี่ปุ่น ผู้จัดการ ออนไลน์ 3,565 
 15/10/2563   ตามหาทักษะ ภาวะผู้นำที่ดี ในเด็กไทย ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,800 
 14/10/2563   3 อันดับ แชทคลายทุกข์ ครอบครัว-นอกใจ-ซึมเศร้า กรุงเทพธุรกิจ 2,238 
 14/10/2563   ดูซีรีส์ให้อารมณ์ดีและลดความเครียด เดลินิวส์ 1,050 
 12/10/2563    วิธีหลีกเลี่ยงภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์ ข่าวสด 2,316 
 12/10/2563   เมื่อ "สุขภาพจิต" แย่ลง ชวนคนไทยรู้ขั้นตอนการเข้าพบ จิตแพทย์ กรุงเทพธุรกิจ 2,856 
 9/10/2563   “สมองเสื่อม”ยับยั้ง-คงความอ่อนเยาว์ได้ สยามรัฐ 2,402 
 9/10/2563   เร่งฟื้นฟูตใจ 20 นักเรียน ฝากขังศาลเพิ่ม 3 ครูพี่เลี้ยง ไทยรัฐ 1,337 
 8/10/2563   ทัพสธ.พร้อมสู้โควิด กาง 3 แผนรับมือเปิดประเทศ สยามรัฐ 1,115 
 8/10/2563   เผย 3 ปัญหาฉุดรั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ต้นตอปิดกั้นพัฒนาการเรียนรู้ ข่าวสด 1,035 
 8/10/2563   สธ.เตรียมเตียงรับผู้ป่วยโควิดสูงสุด 1,700คนต่อวัน กรุงเทพธุรกิจ 1,213 
 7/10/2563   สธ.เดินหน้า"แง้มประเทศ"เล็งลดวันกักตัวตามระดับเสี่ยงประเทศต้นทาง กรุงเทพธุรกิจ 1,241 
 6/10/2563   จิตแพทย์เด็ก เผยหยอกเล่น ถุงดำคลุมหัวเด็ก ไม่ใช่เรื่องตลก มีผลทางจิตใจอาจถึงขั้นซึมเศร้า คม-ชัด-ลึก 1,085 
 6/10/2563   จิตแพทย์แนะ3ข้อพ่อแม่ห้ามทำเมื่อลูกถูกทำร้าย กรุงเทพธุรกิจ 1,020 
 5/10/2563   ครอบครัวเปราะบาง เผชิญความยากลำบากยิ่งขึ้นจากโควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ 1,219 
 5/10/2563   ข้อคิดในวันที่ โควิดคร่าชีวิตครบล้านคน กรุงเทพธุรกิจ 1,636 
 2/10/2563   ปลัด สธ.คนใหม่เดินหน้า 30 บาทรักษาทุกที่ เริ่มกรุงเทพฯ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร เผยมี 3 พันตำแหน่งให้กลุ่มตกหล่น ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,219 
 1/10/2563   จากเคส สารสาสน์ราชพฤกษ์ ถึง 5 วิธีเช็คให้รู้เมื่อลูกถูกทำร้าย กรุงเทพธุรกิจ 1,627 
 1/10/2563   93 วันสู่สังคม"คนชรา" 5 จังหวัด? คนแก่เยอะสุด-น้อยสุด เดลินิวส์ 63,681 
 30/9/2563   แพทย์เตือนเลี้ยงลูกด้วยมือถือ เสี่ยงผิดปกติของเส้นประสาท แนวหน้า 2,693 
 30/9/2563   จิตแพทย์เด็ก เผย 5 ข้อ แนะวิธีเลือกโรงเรียน ชี้พ่อแม่ต้องเตรียมลูกให้พร้อมด้วย ข่าวสด 1,245 
 30/9/2563   หน้าเบี้ยวครึ่งซีก เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท ควรรีบพบแพทย์ กรุงเทพธุรกิจ 1,268 
 30/9/2563   3 ปรากฏการณ์ที่อาจทำให้โควิด-19 ในประเทศไทยรุนแรงขึ้น โพสต์ทูเดย์ 1,262 
 29/9/2563   ครูทำร้ายเด็ก : จิตแพทย์แนะวิธีผู้ปกครองรับมืออย่างไร เมื่อทราบว่าลูกถูกทำร้ายในโรงเรียน ข่าวสด 1,280 
 29/9/2563   หัวเราะทำให้มีความสุขจริงเหรอ ไทยรัฐ 2,301 
 29/9/2563   5 สารอาหารต้านแก่ โพสต์ทูเดย์ 1,832 
 28/9/2563   จิตแพทย์เด็กชี้ ครูต้องมีเทคนิคดึงเด็กสนใจเรียนรู้ เดลินิวส์ 1,617 
 25/9/2563   ภัยออนไลน์ต่อเด็กปี 63 พบเล่นเกมเกิน 10 ชม.ต่อวันสูงถึง 30%แต่ส่วนใหญ่เข้าถึงเนื้อหาความรุนแรง การพนัน สื่อลามก ไทยโพสต์ 1,774 
 25/9/2563   หมอสุขุม" อำลาตำแหน่งปลัดสธ. ส่งมอบภารกิจสาธารณสุขปี 64 ด้วยหลัก H-SMILE ให้ความสำคัญโครงการตามพระราชดำริ-โครงการเฉลิมพระเกียรติ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,208 
 24/9/2563   น่าห่วงเด็กๆคิดสั้น ไทยรัฐ 1,107 
 24/9/2563   หย่าร้างอย่างไรไม่ทำร้ายลูก?/ ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,798 
 23/9/2563   โพล นักเรียน-นศ. 13.28% เคยถูกลวนลาม ล่วงละเมิดทางเพศ โพสต์ทูเดย์ 1,005 
 22/9/2563    เสริมพลังบวกให้ผู้ป่วยซึมเศร้า ผ่านแอพ Four Voices App ข่าวสด 1,224 
 22/9/2563   4 ระดับความเครียด กับ 5 เทคนิคสร้างความสมดุลตามสูตร R E L A X โพสต์ทูเดย์ 11,328 
 21/9/2563   แก้ปัญหา การพนัน ต้องปลูกฝังในครอบครัว กรุงเทพธุรกิจ 1,739 
 18/9/2563   หนักกว่าโควิดระบาด ใครช่วยได้ เครียด ทุกข์ เศร้า ไร้ทางออก ไม่มีเงิน ไทยรัฐ 1,239 
 18/9/2563   จิตแพทย์ชี้ปมฆ่าตัวตาย ไม่ได้เกิดแบบฉับพลัน The Nation 828 
 17/9/2563   "ลงโทษเชิงบวก" ปรับพฤติกรรม เลี่ยงอันตรายจากภัยสุขภาพซ่อนเร้น เดลินิวส์ 1,691 
 16/9/2563   ไทยช่วยกัน..ให้คนหางาน แก้เครียดห่างไกลซึมเศร้า ไทยโพสต์ 995 
 15/9/2563   รู้ทัน ระวังตัว ก่อนเสพติด “โกหก” จนโลกเมิน ไทยรัฐ 8,570 
 14/9/2563   นักวิจัยยืนยันบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยเลิกบุหรี่ซ้ำเสี่ยงเสพติดนิโคติน ไทยโพสต์ 1,033 
 11/9/2563   อึ้ง!!! เปิดสถิติยอดคนไทย‘ฆ่าตัวตายพุ่ง เตรียมตั้ง‘ทีมฉก.ส่องโซเชียลสกัด แนวหน้า 1,486 
 11/9/2563   Hoarding Disorder เก็บจนเกรอะ ภาวะป่วยทางจิตที่ควรไปพบแพทย์ โพสต์ทูเดย์ 10,584 
 10/9/2563   10 กันยายน นป้องกันการฆ่าตัวตายโลก กับ 10 เรื่องที่ควรรู้! กรุงเทพธุรกิจ 2,794 
 9/9/2563   10 วิธีเช็คโรคเสพติดการพนัน ปัญหาจริงจัง ทำลายทั้งครอบครัว ข่าวสด 2,553 
 9/9/2563   ผีพนันมีจริงหรือ โรคติดการพนันเป็นยังไง เช็กลิสต์ 4 ใน 8 ข้อ มักเป็นคนมองโลกในแง่ดี คม-ชัด-ลึก 2,633 
 9/9/2563   สสส.หนุนขับเคลื่อนสร้างสมดุลใหม่หน้าจอ-โลกจริงของครอบครัวยุคดิจิทัล แนะพ่อแม่ปรับบทบาทเป็น “นักจัดการสื่อ” ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,266 
 8/9/2563   สสส.เปิดตัว “คู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ” วัคซีนต้านความทุกข์คนไทย บ้านเมือง 1,980 
 8/9/2563   อัตราเสี่ยงจากการดื่ม หญิงแตกต่างจากชาย ไทยโพสต์ 1,188 
 3/9/2563   วิจัยพบ คนอ้วน เสี่ยงป่วยโควิด-19 ขั้นรุนแรง ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,092 
 2/9/2563   How to ดิจิทัลดีทอกซ์ บำบัดอาการเสพติดก่อนปัญหาทางจิตจะถามถึง โพสต์ทูเดย์ 1,333 
 31/8/2563   ไม่ตื่นแน่! กินยานอนหลับพร้อมแอลกอฮอล์ สยามรัฐ 7,211 
 28/8/2563   เปิดขั้นตอนคัดกรองสุขภาพจิตในสถานที่กักกันโควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ 1,242 
 28/8/2563   สธ.ชู"เด็กไทยต้นแบบเล่นเปลี่ยนโลก" 77 จังหวัดในปี64 ไทยโพสต์ 1,172 
 27/8/2563   ความไม่สมบูรณ์ของครอบครัวคือความสมบูรณ์ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,908 
 26/8/2563   เมื่ออาหารต้าน ซึมเศร้า ได้ เช็คด่วนอะไรควรกิน-ไม่ควรกิน? กรุงเทพธุรกิจ 16,061 
 25/8/2563   ทำงานพร้อมให้นมลูกที่บ้าน สร้างผลดีครอบครัวถึงองค์กร ไทยโพสต์ 1,261 
 24/8/2563   เด็กเคยถูกทารุณกรรม เสี่ยงโรคเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่ ไทยโพสต์ 1,349 
 24/8/2563   Bipolar ไบโพลาร์ จากร้าย กลายเป็นดี ถ้าปรับให้ถูกทาง ไทยรัฐ 1,354 
 21/8/2563   สุขภาพจิตชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด-19 แนวหน้า 2,935 
 21/8/2563   10 วิธีสร้างพลังให้อยากตื่นไปทำงานในทุกวัน ไทยรัฐ 1,244 
 21/8/2563   รับมือลูกวัยรุ่นด้วยทักษะการร่วมรู้สึก (Empathy) ผู้จัดการ ออนไลน์ 812 
 20/8/2563   อาการแบบไหนเข้าข่ายนอนไม่หลับ? โพสต์ทูเดย์ 9,632 
 19/8/2563   กรมสุขภาพจิต เปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิต ชีวิตวิถีใหม่ "MCATT: New normal ERA" แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คม-ชัด-ลึก 1,057 
 18/8/2563   เสพข่าวโควิด ซ้ำเติมคนจีนเครียดหนัก กรุงเทพธุรกิจ 1,226 
 17/8/2563   เด็กติดเกม กับโรคลมชัก! สยามรัฐ 1,329 
 17/8/2563   อยู่กับโรคซึมเศร้าด้วยความเข้าใจ แนวหน้า 1,443 
 14/8/2563   ครม. ตั้ง นพ.เกียรติภูมิ นั่ง ปลัด สธ. คม-ชัด-ลึก 1,558 
 13/8/2563   7 การเปลี่ยนแปลงของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า..เช็กตัวเองว่าใช่ หรือแค่คิดไปเอง โพสต์ทูเดย์ 6,884 
 13/8/2563   แม่ ในยุค New Normal สายสตรอง/ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,013 
 11/8/2563   อึ้ง ! ผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรงครึ่งปี 2563 พุ่งกระฉูด 12 % บ้านเมือง 1,271 
 11/8/2563   สธ. เพิ่มการคัดกรองความผิดปกติเด็ก-สตรีทุกช่วงวัย ดูแลแบบบูรณาการด้วยนิวนอร์มัล ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,366 
 7/8/2563   ห่วง 4 กลุ่มเสี่ยง ลุยคัดกรองสุขภาพจิตทั่วประเทศ ลดฆ่าตัวตาย กรุงเทพธุรกิจ 1,246 
 7/8/2563   โควิด-19 ส่งผลคนท้องไม่พร้อมพุ่ง กรุงเทพธุรกิจ 3,158 
 6/8/2563   รู้หรือไม่?... วันที่ 6 สิงหาคมของทุกปี คือ “วันสมาธิโลก” เดลินิวส์ 1,144 
 5/8/2563   ทำอย่างไรถึงรอด? ส่อง 12 ประเทศสุดท้ายบนโลกใบนี้ ที่ยังปลอดโควิด-19 ไทยรัฐ 1,014 
 4/8/2563   ชีวิตมิใช่คณิตศาสตร์ โพสต์ทูเดย์ 1,041 
 3/8/2563   4 วิธีจัดการอารมณ์ในวันที่วุ่นวายใจ ไทยรัฐ 1,097 
 3/8/2563   “ความจำดี” สร้างได้! ก่อนถึงวัยสูงอายุ ไทยรัฐ 1,169 
 30/7/2563    “แพรวา” ป่วยโควิดวิกฤตหนักสุดในชีวิต รับมืออย่างไร? จนรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้ง! ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,199 
 29/7/2563   ปรับชีวิตสู่ New Normal ความสุขที่เกิดขึ้นได้ ทุกวัน ข่าวสด 1,650 
 22/7/2563   New Normal Behavior สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชาติธุรกิจ 2,615 
 22/7/2563   หมอทวีศิลป์ ชวน อึด ฮึด สู้ ประเมินเปิดประเทศ ติดเชื้อ50คนต่อวันรับไหวหรือไม่ ข่าวสด 1,055 
 21/7/2563   กรมสุขภาพจิตส่งทีมเยียวยาจิตใจ “หมอ” ถูกโจ๋สำโรงทำร้าย ย้ำพ่อแม่ปลูกสอนลูกต้านความรุนแรง ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,173 
 20/7/2563   เช็กอาการ โรคซึมเศร้า กรมสุขภาพจิตย้ำรักษาได้ ไทยรัฐ 1,092 
 20/7/2563   กรมสุขภาพจิต กระตุ้น ปชช. ให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนก ข่าวปลอมอาจทำให้เครียดและเข้าใจผิดได้ กรุงเทพธุรกิจ 1,206 
 20/7/2563   สอนลูกให้เป็นคน LOC สูง/ดร.แพง ชินพงศ์ ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,570 
 17/7/2563   กรมสุขภาพจิต-ยูนิเซฟ-JOOXผนึกกำลัง ผุดโปรเจ็คท์ยักษ์แห่งปี เดลินิวส์ 836 
 17/7/2563   ส่งทีมสุขภาพจิตดูแล “ชาวระยอง” ย้ำมีสติรู้ตัว หากไม่เสี่ยง ใช้ชีวิตปกติ ใส่หน้ากาก-ล้างมือ-เว้นห่าง ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,129 
 16/7/2563   6 ความสุขเล็กๆ จากสิ่งรอบตัว ไทยรัฐ 1,081 
 15/7/2563   สัมพันธภาพคนข้ามรุ่นสร้างได้ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,101 
 14/7/2563   Work from Home ทำคนเนือยนิ่งยิ่งเสี่ยง 5 อาการร้ายทำลายสุขภาพ โพสต์ทูเดย์ 2,771 
 14/7/2563   “เป๊ก ผลิตโชค” ประเดิม THE SOUND OF HAPPINESS ฟังและเล่าเท่ากับความสุข ผู้จัดการ ออนไลน์ 914 
 13/7/2563   ไลฟ์สไตล์ New Normal เสี่ยงเครียดทำลายตับ แนวหน้า 897 
 13/7/2563   7 วิธีอยู่ร่วมกับผู้สูงวัยอย่างมีความสุข ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,674 
 10/7/2563   4 วิธีเลิกดื่มเหล้า ยาวต่อเนื่องถึงออกพรรษา ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,320 
 9/7/2563   สธ.รณรงค์ ต้านเครียด จากโควิด-19 จัดแคมเปญ เช็กอิน...สุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ มติชนรายวัน 1,185 
 8/7/2563   เปิดตัวคู่มือฟื้นกิจกรรมทางกายประจำบ้านหลังพ้นวิกฤติโควิด-19 บ้านเมือง 847 
 8/7/2563   อึ้ง!!!ผลโพลพบงานอดิเรก‘ผู้สูงวัยไทย’ 1 ใน 4 เล่นพนัน เมินช่วยงานชุมชน-วัด แนวหน้า 1,066 
 3/7/2563   สถิติไต้หวัน พบชายวัยกลางคน ฆ่าตัวตายมากที่สุด เหตุเครียดกดดันไม่บอกใคร ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,049 
 2/7/2563   อัลไซเมอร์ สมองเสื่อมไม่ใช่แค่เรื่องความจำ โพสต์ทูเดย์ 10,236 
 2/7/2563   ทักษะ 4 ด้านที่โลกต้องการหลังโควิด-19 โพสต์ทูเดย์ 837 
 1/7/2563   5 Soft Skills ที่ควรมีให้ทันยุค New Normal โพสต์ทูเดย์ 1,986 
 30/6/2563   พัฒนาแอปฯ HERO ใช้ประเมินสุขภาพจิตเด็กหลังเปิดเทอม ชูรวดเร็ว-ง่าย ช่วยเด็กปรับตัวได้ดี ผู้จัดการ ออนไลน์ 3,430 
 29/6/2563   ''พ่อจีน''ดูแลลูกวันละ 10 นาทีแต่ดูทีวีวันละ 2 ชม. เดลินิวส์ 1,318 
 26/6/2563   สธ. ห่วงเยาวชนไทย อายุต่ำกว่า 18 ปี ติดบุหรี่ 4 หมื่นคน ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,100 
 25/6/2563   แนะใช้แสงยูวีในอาคาร นักวิจัยอังกฤษชี้ลดการแพร่กระจายโควิด-19 ข่าวสด 824 
 24/6/2563   เตือนดัดแปลงปรอทวัดไข้เป็นอุปกรณ์เสพยา อันตรายเสี่ยงถึงตาย คม-ชัด-ลึก 1,380 
 24/6/2563   Work from anywhere ไลฟ์สไตล์ New Normal ส่อแววเครียด โพสต์ทูเดย์ 2,179 
 23/6/2563   หยุด Cyberbullying กลั่นแกล้ง โจมตีผ่านโซเชียล คิดต่างได้ แต่ควรเคารพในความต่าง ไทยรัฐ 5,500 
 22/6/2563   จัดการกับเด็กชอบกรี๊ด ผู้จัดการ ออนไลน์ 17,558 
 19/6/2563   มีความสุขกับงานที่ทำไหม? ค้นพบตัวตนที่แท้ ช่วยได้ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,085 
 19/6/2563   หากป่วยใจ อย่ากลัวการไปพบจิตแพทย์ ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,791 
 18/6/2563   สำรวจพบคลายล็อกเฟส 3 คนไทยรู้สึก “เครียด-หมดไฟ-ซึมเศร้า-อยากทำร้ายตัวเอง” เพิ่มขึ้น ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,060 
 17/6/2563   New Normal หมอวิเคราะห์ ชีวิตหลังโควิด ปรับตัวอีกเพียบ ข่าวสด 1,047 
 17/6/2563   ส่องพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อช่วงพีคโควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ 996 
 17/6/2563   สธ. ผนึก สสส.เปิดตัวโครงการรวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่ ไทยรัฐ 818 
 16/6/2563   สธ.มอบโล่ 5 ฮีโร่ปั๊มหัวใจ ตั้งเป้าไทย 10 ล.ทำ CPR เป็นใน 3 ปี ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,499 
 15/6/2563   อนามัยโลกชี้ โควิด-19 แพร่เชื้อได้สูงสุดตอน "เริ่มมีอาการ" ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,116 
 12/6/2563   ระบบประสาทกับโควิด 19 แพทย์ชี้ยังไม่ชัดมีผลเชื่อมโยง ข่าวสด 1,475 
 12/6/2563   Orthorexia Nervosa คลั่งกินคลีน แบบนี้ก็มีด้วย? โพสต์ทูเดย์ 2,474 
 10/6/2563   5 อาการเด่นจิตเภท รีบพบแพทย์มีโอกาสหายขาด ข่าวสด 19,063 
 10/6/2563   เตือนแม่เสพยาขณะตั้งครรภ์ ระวังเสี่ยงตายทั้งคู่ กรุงเทพธุรกิจ 1,889 
 9/6/2563   ห่วง!หลังมิ.ย.คนไข้รพ.จิตเวชพุ่ง ทั้งเครียด-ขาดยา-รักษาไม่ต่อเนื่อง สยามรัฐ 1,054 
 9/6/2563   ปรับระบบ รพ.จิตเวชวิถีใหม่ รองรับผู้ป่วยมากขึ้นจากพิษเศรษฐกิจโควิด ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,570 
 8/6/2563   ปัญหาภาวะซึมเศร้า เมื่อเครียด กดดัน และทางออก โพสต์ทูเดย์ 1,044 
 8/6/2563   คุณเคยอยู่ในภาวะ Burnout Syndrome หรือเปล่า ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,947 
 5/6/2563   ผลวิจัยชี้ “รักษาระยะห่าง” เยอะๆ ยิ่งดีต่อตัวเอง ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,031 
 5/6/2563   สสส.ห่วงเด็กเล็กติดจอ ดันLearning @ Home ตัวช่วย"ครอบครัว"ดูแลลูก คม-ชัด-ลึก 956 
 4/6/2563   แพทย์เตือน เหล้าทำให้เสี่ยงติดโควิด-19 ถ้าคิดอยากเลิกมีวิธี ไทยรัฐ 821 
 4/6/2563   พิษเศรษฐกิจจาก “โควิด” ยังลากยาว หวั่นทำครอบครัวเครียด แนะสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,759 
 2/6/2563   “สธ.” ชี้โควิดไทยยังระบาดแค่ระยะ 1/เตือน!อย่าชะล่าใจไม่ใส่หน้ากากฯ สยามรัฐ 1,275 
 1/6/2563   10 ความวิตกกังวลของคนไทย ในวันที่โควิด-19 ยังระบาด กรุงเทพธุรกิจ 1,687 
 1/6/2563   กรมสุขภาพจิตเตือน อย่าส่งผ่านความเครียดไปลงกับเด็กในช่วงโควิด19ระบาด คม-ชัด-ลึก 1,164 
 29/5/2563   New Normal : ชีวิตวิถีใหม่เลี้ยงลูกยังไงให้รอด โพสต์ทูเดย์ 960 
 28/5/2563   ทุกข์ซ้ำเติมโควิด แพทย์เหนื่อยหนัก 5 เท่า จับตาพฤติกรรมผู้สูงอายุดื่มเหล้า ไทยรัฐ 1,088 
 28/5/2563   สธ.ชี้พื้นที่ปิด ทำติดเชื้อได้ไกลกว่า 2 เมตร บีทีเอสมีแผนเปิดหน้าต่างวิ่ง ข่าวสด 891 
 27/5/2563   ทาสแมวระวัง!! โรคสุดแปลก “ขี้แมวขึ้นสมอง” เสี่ยงแท้ง-ซึมเศร้า!! ผู้จัดการ ออนไลน์ 3,980 
 26/5/2563   WHOระงับทดลองใช้ยาคุยโวต้านโควิด-19ของทรัมป์ หลังผลศึกษาพบเพิ่มความเสี่ยงถึงตาย! ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,764 
 25/5/2563   สยบเครียดด้วยเทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ข่าวสด 7,985 
 25/5/2563   คลายเครียดช่วงโควิด อดีตนักร้องสาว อาสาขับกล่อมคนไข้ด้วยเสียงเพลง คม-ชัด-ลึก 1,050 
 21/5/2563   10 อาการโรคซึมเศร้าเราเป็นหรือยังนะ? กรุงเทพธุรกิจ 7,343 
 20/5/2563   6 กลุ่มเสี่ยงเกิดโรคจากคลื่นความร้อนได้ง่าย โพสต์ทูเดย์ 1,127 
 19/5/2563   ดื่มสุราเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส 3 - 7 เท่า กรุงเทพธุรกิจ 1,320 
 19/5/2563   กรมสุขภาพจิต ชี้ “คลายล็อกดาวน์"” ช่วยคนเครียดลดลง เร่งลดเครียด หมดไฟ ซึมเศร้า ฆ่าตัวตายใน 3 เดือน ผู้จัดการ ออนไลน์ 928 
 18/5/2563   โควิดยังไม่จบ ทำยังไงให้หายเครียด? เดลินิวส์ 1,265 
 15/5/2563   ดื่มสุราฆ่าเชื้อโควิด...ปรัชญาขี้เมาอย่าไปเอากับมัน ผู้จัดการ ออนไลน์ 6,293 
 14/5/2563   พิชิตซึมเศร้าเครียด-ฆ่าตัว ข่าวสด 1,707 
 13/5/2563   ความเหมือนที่แตกต่างของปัญหาของวัยรุ่นยุคปัจจุบันกับยุคก่อน ไทยรัฐ 1,131 
 13/5/2563   6 ข้อ ต้องรู้ ดูแลจิตใจเด็ก-วัยรุ่น ช่วงโควิด สยามรัฐ 1,011 
 13/5/2563   ผ่า 4 กลุ่มความเครียดที่กระทบสุขภาพ เครียดแบบเราจัดอยู่กลุ่มไหน? โพสต์ทูเดย์ 18,413 
 12/5/2563   วิธีช่วยเด็กไม่ให้เครียดในช่วงสถานการณ์ปิดเมือง ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,054 
 8/5/2563   ผอ.รพ.จิตเวชเลยฯ เผยมีการฆ่าตัวตายช่วงโควิดสูงขึ้น แนะวิธีคลายเครียด แนวหน้า 2,063 
 8/5/2563   ดูแล‘ใจ’รับวิกฤตโควิด ภารกิจหนักกรมสุขภาพจิต : หลาก&หลาย ข่าวสด 1,015 
 8/5/2563   รู้จัก “อาการถอนสุรา” และวิธีการรักษา โพสต์ทูเดย์ 24,157 
 7/5/2563   เจาะลึกอาหารกับอาการของคนซึมเศร้า อะไรควรกิน-ไม่ควรกิน โพสต์ทูเดย์ 1,480 
 7/5/2563   ขอ 8 วัน กับ 8 โปรแกรมฝึก “สติ-สมาธิ” ช่วยปรับตัวปรับใจรองรับ “ชีวิตวิถีใหม่” ลดเครียดจากโควิด ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,903 
 5/5/2563   6 กลยุทธ์วัยใสดูแลใจช่วงโควิด ข่าวสด 778 
 5/5/2563   มั่วสุมกินเหล้าพุ่ง60%ฉลองคลายล็อกวันแรก ศบค.ขู่ติดเชื้อเพิ่มกลับใช้มาตรการเดิม ไทยโพสต์ 742 
 1/5/2563   กรมสุขภาพจิต แจงตัวเลขจริงพยายามฆ่าตัว หลังแชร์ว่อนพุ่งหลักหมื่น ข่าวสด 1,778 
 1/5/2563   อย่าประมาทกลุ่มเสี่ยง!! แพทย์เตือน “พิษโควิด-เครียดเศรษฐกิจ” ผู้จัดการ ออนไลน์ 969 
 29/4/2563   ถอดบทเรียนแดนมังกร ประสบการณ์ตรงจากทีมแพทย์เมืองอู่ฮั่น กรุงเทพธุรกิจ 926 
 29/4/2563   จะอยู่อย่างไร ไม่ให้เกิดวิกฤตโควิด-19 รอบสอง โพสต์ทูเดย์ 1,231 
 28/4/2563   สุขภาพดีต้านโควิด-19ด้วยการกิน-ขยับ-หลับสนิท ข่าวสด 1,218 
 28/4/2563   เด็กไทยเครียดผลกระทบโควิด-19 ข่าวสด 1,813 
 28/4/2563   อธิบดีกรมสุขภาพจิต โต้แก๊งนักวิชาการวิจัยฆ่าตัวตายช่วงโควิด ชี้ข้อมูลสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไทยโพสต์ 1,312 
 28/4/2563   ข่าวดีของโลก! เผยอาจมีวัคซีนรักษาโควิด-19 เร็วกว่าที่คาดภายในปีนี้เลย ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,236 
 27/4/2563   สธ.ชงมาตรการคลายล็อคบางพท. เดลินิวส์ 2,537 
 27/4/2563   6 วิธีการดูแลตัวเอง สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย โพสต์ทูเดย์ 19,300 
 24/4/2563   ยิ่งเครียด ยิ่งเสี่ยงติดเชื้อง่าย... ลดเครียดได้ ด้วยวิตามินบีปริมาณสูง ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,810 
 23/4/2563   เตือน 4 กลุ่มเสี่ยงเครียดจาก “โควิด” แนะโหลดแอปฯ เช็กด่วน ตั้งเป้าลดฆ่าตัวตาย ไม่ให้เหมือนวิกฤตต้มยำกุ้ง ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,174 
 22/4/2563   กรมสุขภาพจิต ชี้ไทยมีจุดแข็งสู้โควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ 943 
 22/4/2563   7 ข้อบ่งชี้ที่บอกว่ามีภาวะติดเหล้า โพสต์ทูเดย์ 1,180 
 21/4/2563   โควิด-19ทำเครียดจิตแพทย์แนะวิธีรับมือ ข่าวสด 1,531 
 21/4/2563   สสส.เปิดตัวคู่มือดูแลตนเอง สู้! โควิด ไปด้วยกัน เดลินิวส์ 2,749 
 20/4/2563   วิธีรับมือกับความเครียด หลังตกงาน กะทันหัน!! ไทยรัฐ 2,689 
 20/4/2563   ทำงานที่บ้าน จิตฟุ้งซ่าน 8 วิธีแก้เบื่อ แค่ 5 นาทีลดเครียด ข่าวสด 2,228 
 17/4/2563   สถิติชี้ ชาย เสี่ยงเสียชีวิตจากโควิดมากกว่า หญิง กรุงเทพธุรกิจ 3,151 
 16/4/2563   ผุดรายการ “บ้าน-พลัง-ใจ” เติมวัคซีนใจประชาชนปลอดภัยโควิด บ้านเมือง 949 
 16/4/2563   MONICA เกมฝึกสมองผู้สูงวัย ไทยโพสต์ 1,619 
 15/4/2563   กรมสุขภาพจิต เผยผลสำรวจ คนไทย 90% แฮปปี้ได้อยู่ร่วมครอบครัวช่วงโควิด ข่าวสด 1,184 
 15/4/2563   จิตเวชโคราช เปิดสายด่วน-แอปฯ เพื่อนใจ คลายทุกข์ประชาชนจากโควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ 1,651 
 15/4/2563   สำรวจช่วงโควิด พบ 20% ยังมองครอบครัวเครียด แนะสื่อสารบ่อยๆ เพิ่มความอบอุ่น ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,210 
 14/4/2563   14 เมษายน วันครอบครัว โพสต์ทูเดย์ 1,231 
 14/4/2563   คลายเครียดกับ “นิยาย” ในวันกักตัว (COVID-19) โพสต์ทูเดย์ 1,236 
 14/4/2563   ระวังโรคระบาดทางจิต (Emotional Contagion) ในช่วงวิกฤตโควิด-19/ ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,262 
 13/4/2563   โควิด-19 : ยิ่งกักตัวเองอยู่บ้านนานขึ้นเท่าไหร่ ทำไมรู้สึกเหนื่อยล้ามากขึ้นเท่านั้น ? ข่าวสด 2,708 
 13/4/2563   เมื่อ “บ้าน” ปลอดเชื้อ แต่อาจไม่ปลอดภัย กรุงเทพธุรกิจ 860 
 13/4/2563   ภูมิแพ้-หวัด-ไข้หวัดใหญ่-โควิด-19 ตระหนักแยกอาการอย่าตระหนก ไทยโพสต์ 15,464 
 13/4/2563   "หมอทวีศิลป์" เฉลยทำไม ห้ามเล่นสงกรานต์ในบ้าน เพราะเชื้ออาจแพร่กระจายจากน้ำได้ โพสต์ทูเดย์ 1,026 
 10/4/2563   รวมข้อห้าม-ข้อปฏิบัติ สืบสานประเพณีสงกรานต์ในสถานการณ์โควิด โพสต์ทูเดย์ 1,160 
 10/4/2563   เทียบเด็กกับผู้ใหญ่ มีอาการป่วย Covid-19 แตกต่างกันอย่างไร โพสต์ทูเดย์ 1,384 
 9/4/2563   คนไทยเครียดมากขึ้นจากโควิด-19 หวังจะคลี่คลาย กรุงเทพธุรกิจ 1,118 
 9/4/2563   10 จุดเสี่ยงต้องระวัง ติดเชื้อโควิดได้ง่ายๆ ในที่ทำงาน คม-ชัด-ลึก 1,320 
 8/4/2563   4 โรคสุดเสี่ยงของมนุษย์บ้างาน โพสต์ทูเดย์ 1,537 
 7/4/2563   เรียนรู้แก้วิตกกังวลจากCOVID-19 ไทยโพสต์ 897 
 7/4/2563   How to ทำอย่างไรเมื่อใกล้บ้านมีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 " โพสต์ทูเดย์ 1,594 
 7/4/2563   จัดการกับความเครียด เมื่อต้อง work from home เดลินิวส์ 1,216 
 7/4/2563   ''กักตัว ไม่กักใจ''หนีภัยโควิด 19 เดลินิวส์ 1,501 
 7/4/2563   แพทย์เตือน 3 ระดับตระหนกโควิด-19 มากไป ส่งผลต่อสุขภาพจิต ผู้จัดการ ออนไลน์ 850 
 3/4/2563   อยู่บ้านออกกำลังกายไม่เสี่ยงโควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ 1,441 
 3/4/2563   ยังร่วมมือน้อย ย้ำอยู่บ้าน อยู่ห่าง ถึงจะอยู่รอด ไม่ติดโควิด ผู้จัดการ ออนไลน์ 886 
 3/4/2563   วิตกกังวลจากโรคระบาด COVID-19 รับมืออย่างไร ผู้จัดการ ออนไลน์ 2,875 
 2/4/2563   คนไทย“ตระหนก”โควิด-19 เสี่ยงไร้สติมาป้องกันตัวเอง กรุงเทพธุรกิจ 973 
 2/4/2563   กรมควบคุมโรค ยืนยัน ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ช่วยฆ่าเชื้อโควิด–19 กรุงเทพธุรกิจ 1,605 
 2/4/2563   นักวิจัยอังกฤษชี้มาตรการปิดเมืองช่วยชีวิตคนนับแสนจากโควิด-19 ประชาชาติธุรกิจ 973 
 2/4/2563   หมอยงแนะ4ข้อต้องทำเพื่อลดการแพร่กระจายโควิด-19 ไทยโพสต์ 985 
 1/4/2563   รพ.ศรีธัญญา ขอรับบริจาคอุปกรณ์ป้องกันด่วน หลังผู้ป่วยโควิดล้น ต้องเตรียมรับไม้ต่อ ข่าวสด 912 
 1/4/2563   ติดโควิด-19 อาการต่าง สธ.ปรับแนวทางดูแลรักษาใหม่ กรุงเทพธุรกิจ 926 
 1/4/2563   องค์การอนามัยโลกถึงเอเชีย "อีกนานกว่าโควิด-19 จะจบ" คม-ชัด-ลึก 1,159 
 31/3/2563   รู้หลักดูแลสูงวัย ลดเสี่ยง พิชิตโควิด-19 กรุงเทพธุรกิจ 846 
 31/3/2563   ผลสำรวจคนไทยกับการป้องกันตัวเองจากเชื้อโคโรนาไวรัส โพสต์ทูเดย์ 1,018 
 30/3/2563   สู้วิกฤติโควิด-19 ลดเครียดในผู้สูงวัยและครอบครัว คม-ชัด-ลึก 1,397 
 30/3/2563   เลิก10พฤติกรรมเคยชิน! ลดเสี่ยงโควิด-19 ไทยโพสต์ 1,203 
 30/3/2563   น่าห่วง!บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 6 ราย ไทยโพสต์ 1,290 
 30/3/2563   ให้ลูกทำกิจกรรมดีอะไรช่วง Social Distancing ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,044 
 27/3/2563   สธ.ห่วงแนวโน้มติดโควิด-19ในบ้าน กรุงเทพธุรกิจ 2,690 
 27/3/2563   “โควิด” กับความเครียด ประชาชาติธุรกิจ 867 
 26/3/2563   ตระหนักแต่ไม่ตระหนก 6 วิธีดูแลสุขภาพจิตใจ ในช่วงโควิด-19 ระบาด ผู้จัดการ ออนไลน์ 1,484 
 26/3/2563   "โฆษกสาธารณสุข" ย้ำอย่าปกปิดประวัติเสี่ยง หลังบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด-19 ชี้ ส่งผลต่อระบบสาธารณสุข สยามรัฐ 926 
 26/3/2563   ผู้เชี่ยวชาญจุฬาฯออกโรงเตือน ช่วงโควิดอย่าปล่อยสว.อยู่ลำพัง ไทยโพสต์ 1,102 
 25/3/2563   สธ.เผย หมอติดเชื้อโควิด เพราะคนไข้ปกปิดประวัติเสี่ยง โพสต์ทูเดย์ 975 
 25/3/2563   หมอบรรจบออกบทความแนะหนทางสร้างพลังชีวิตสู้โควิด-19 ไทยโพสต์ 1,309 
 24/3/2563   รับข่าวโควิด-19แบบพอดี ดูแลสุขภาพรับมือโรคเ